Israëlvlaggen op Zebulon (UK) aan de Zuiderzee

Urker Vishal en Israël, een lekker stel

Terwijl het IDF die terroristische zandnegers van Hamas verdelgt, wapperen op Urk veruit de meeste Israëlvlaggen van Nederland ter ondersteuning van deze aangerande natie.

Bijbelkennis verklaart de grote aantallen van een vlag die op het web moeilijk verkrijgbaar is: Bij meerdere Urkers leeft het zelfbeeld van Israëlieten, dat ze afstammelingen van Zebulon zijn, 1 van de twaalf zonen van Jacob/Israël die ‘aan het strand bij de schepen’ zou gaan wonen.

In de Zebulon-theologie zijn wij Nederlanders en ook de Engelsen allemaal Israëliet.

The United Kingdom of Uncrowned Kings

Vlaggen zwaaien uit ondeugd
Net als bij de uit verband gerukte Corona-epidemie kiezen de Urkers opnieuw de goede kant van de geschiedenis. Zo voel je in het United Kingdom met al die Uncrowned Kings direct een verwantschap, een thuis komen als Fries.

Urkers hebben naast een ‘wij’-gevoel een sterke vrijheidsdrang en individualisme, waarvan je hoopte dat het in Friesland ook nog aanwezig was; Zie mijn hoofdwerk Liever dood dan Slaaf. En naast godsdienst lusten ze wel een drankje, kunnen ze uit de band springen en gewoon hard werken.

Vlagje zwaaien maakt mij zelf geen beter mens, zoals dat Urkers ook niet beter maakt. Dat zou wat al te makkelijk zijn. Dus we veroordelen het vlagjezwaaien als vorm van deugsignaleren. Wat is er nu anders?

We hebben wel gemerkt hoe controversieel het is om op dit cruciale moment in de geschiedenis- de Derde Wereldoorlog – je steun te betuigen aan Israël in NSB-derland.

Wanneer vlaggenzwaaien toch al een gewoonte werd bij al die deugers  van ‘We stand with Oekraïne’, Blacklivesmatter en de regenboogvlag van tolerantieterreur. Dan kun je nu eindelijk eens een vlag uit ondeugd uithangen: Support Israël.

En je dan verkneukelen aan de reacties van de Palestina-apologeten en al die andere ‘deugers’ die ineens ‘neutraal’ zouden willen zijn.  Je zou volgens staatsomroep NOS- in het verleden al wereldkampioen Israël-bashen– zelfs ‘polarisatie’ aanwakkeren, door onvoorwaardelijke veroordeling van de Hamas- schanddaden als demonisch gedreven misdadigheid.

Er wordt zelfs begrip gekweekt voor deze Bende van Nijvel-in-het-kwadraat, ‘want ja, ooh die Palestijnen die’…

De vlag gebaseerd op Genesis 9

‘Ze riep het over zichzelf af’
Stel je Israël voor als een aantrekkelijke dame die zonder sluier over straat loopt, menende beschermd te zijn door andermans opvoeding en openbare orde. Ze heeft haar zaakjes op orde. Vervolgens komt er een wilde op haar afgestormd, die haar kleren van het lijf scheurt en aanrandt; Wat is dan je reactie?

De Deugers zeggen al dan niet bedekt: “Nou, ze heeft het in dit slepende conflict wel over zichzelf afgeroepen.”

Of ze gaan eindeloos psychologiseren over wat die wilde zou hebben gedreven, wie deze wilde zou hebben gefinancierd, welke geheime politieke netwerken die wilde op pad zouden hebben gestuurd. Ja er is een vrouw verkracht, maar…

Ja maar = Nee.

Checkpoint Jericho

Of je hebt internet-wijsgeren die na een uurtje op het www de werkelijkheid achter de complexe wereld voor je kunnen verklaren, de meestal foutieve spelling is hier intact gelaten:

Wanneer gaan jullie nu begrijpen dat nog de joden of palestijnen hier achter zitten maar de kazharian maffia rothschilds etc dit is allemaal georganiseerd.

Natuurlijk, op het Grote Schaakbord offeren de Meesters hun pionnen (bevolking) voor het eindspel. Maar bespaar me juist nu al die speculaties, aannames en beweringen die hun overtuigingskracht moeten ontlenen aan de aantrekkelijkheid van het verhaal voor de afzender.

Je kunt net zo goed beweren dat de Kabouters er heimelijk achter zitten, onder aanvoering van Kabouter Weishaupt  die streeft naar Wereld Kabouter Dominantie met zijn dertien Kabouterlijke bloedlijnen. Het kan even waar zijn, als een onderbouwd klinkend verhaal met daarin een hoofdrol voor de welbekende internetschurken van Rockefeller tot Rothschild.

Wie heeft daar nu wat aan in het door Hamas aangerande Israël?

Het prachtige haventje stamt nog maar uit begin vorige eeuw

‘Anti-Semitisme’ als censuurmiddel
Even goed kun je hierin ook een gezonde waterscheiding tussen bokken en schapen zien in eigen achterban. Zoals je bij ‘corona’ ook kon zien, aan wie je wel en niet werkelijk iets had, wie gedachtenloos meeliep en wie pas op de plaats durfde te maken.

De eigen motivatie is dus niet ‘ik wil deugen’, en ook niet de mediaconsumptie. Ik heb die filmpjes met Wreedheidsporno als Israël-equivalent van ‘de lijkkisten van Bergamo’ ook niet gezien. En die hoef ik ook niet te zien om naast een hoofd een hart te hebben.

Te gefascineerd naar ‘het kwaad’ kijken kan evenzeer tot demonische beheersing leiden, met enkel haat en angst als uitvloeiende energiebron. Haat komt niet uit het Hart maar uit de Hel.

Laten we reaguurders op eigen site- ik lees jullie reacties zelden/nooit, maar nu wel- eens bij de kop pakken, zoals Barry, die veel instemming vindt:

De reactie van Hamas kon niet uitblijven na zoveel jaar van onderdrukking en uitzichtloosheid van het Palestijnse volk. Je ziet het nergens terug in de media. Dat laatste in vorige zin, toch een beetje ongemakkelijk denk ik.

Israël heeft veel op z’n kerfstok t.o. de Palestijnen.

Iets waar men het liever niet over heeft. Wel zo gemakkelijk, hoef je ook geen verantwoording af te leggen tegen deze “terreur”. Zoals Golda Meir tegen parlementslid Shulamit Aloni zei: “Na de Holocaust mogen Joden alles doen.” …
En dat doen ze dus ook, en…. kritiek is nu ook antisemitisme.

Dus je gaat als demonisch bezeten wilde beesten los op weerlozen, en dat is eigenlijk wel begrijpelijk. Want… Het punt waarop we misschien wel overeenstemming vinden, is de definitieloze beschuldiging van ‘antisemitisme’, als nieuwe mondkap.

Veiligheidshek rondom Westbank tussen Jeruzalem en Tel Aviv

Semitisme als vorm van racisme
Wanneer ‘antisemitisme’ inhoudt: ‘je mag als niet-jood alleen maar vleierij ventileren over alle joden en alle aspecten van hun geloof’, dan haakt ondergetekende ook af: Dan praat je over onvoorwaardelijke censuur.

We kwamen op Urk iemand tegen die in Israël was geweest met een evangelisatie-clubje. Die worden dan letterlijk bespuwd door orthodoxe joden. Voor orthodoxen zijn wij als niet-joden gojim, mindere wezens. Zoals bij alle religies die de wereld opsplitsen in ware gelovigen/vijanden, zie ook bij de klimaatreligie.

Wie niet meedoet is ‘klimaatontkenner’, oftewel Schlecht.

Tijdens mijn tocht door Israël nam ik onderweg ook liftende jongelui mee. Zoals het zoontje van een orthodoxe kolonist op de Westbank. Hoe die praten over Palestijnen, dat is vergelijkbaar met hoe de nazi’s vroeger naar joden keken. Al maakt dat voor nu- het verkrachte Israël- als argument geen bal uit:

Ja ze mag verkracht worden, want haar neef heeft in het grijze verleden…

UK steunt Israël

Islamofobie
Bij Feijenoord konden mensen decennialang tegen ‘jodenclub’ Ajax decennia ongestraft  roepen; ‘Hamas, hamas alle joden aan het gas.’ Laten we niet doen alsof dat een nieuw iets is dat ‘oplaait’, en naar ‘extreemrechts’ wijzen voor iets dat van links tot rechts in velerlei vormen leeft.

Het zit in NSBderland om weg te kijken, en achteraf te moraliseren.

Die nieuwe Nationaal Coördinator Bestrijding Anti-semitisme kwam in 2022 precies tachtig jaar te laat. Het is heel Nederlands om decennia na een genocide waar de ruime meerderheid toen (stilzwijgend) aan meewerkte,  nog eens een geheven ‘antisemitisme’-vingertje te trekken.

Terwijl je met aardgasgeld uit Groningen de binnenkomst financierde van een Vijfde Kolonne Jodenhaters uit een verre zandbak in Geitenhouderije. Dat spul dat nu met Arabische opstandvlaggen op de Dam staat te zwaaien, bijgestaan door linkse palestinagekkies van subsidieclubs.

Maar o wee, zeg er niets van, want dan lijd je aan ‘Islamofobie’ volgens die zelfde overheid die je nu gaat beleren over ‘antisemitisme’… Alle reden om veel ge-label met ‘antisemitisme’ dus als onoprecht en politiek gestuurd te zien, zo wil ik maar zeggen. Net als ‘islamofobie’ of ‘homofobie’, terwijl Russofobie dagelijkse kost in media is.

En je kunt zelfs Antivries kopen in de winkel.

Maar ben je hier nu tegen censuur, of stiekem ook geneigd om op joden af te geven, gewapend met palestijnenstok? Geeft dat je een vaag bevredigend gevoel? Wees kritisch op je eigen motivaties voor een ‘standpunt’. De motivatie is belangrijker dan het meestal inwisselbare standpunt, je ‘mening’ met wat oerkreten na een uurtje op het internet.

Bijbel, als intieme vriend geraadpleegd

Gezond Semitisme, wij zijn ook Israëlieten
Er zijn vormen van jodendom die niettemin racistisch zijn, doordat ze één stam van Israël als enige uitverkozen verbondsvolk beschouwen: Juda. De negentiende-eeuwse door een zionist bedachte term ‘antisemitisme’ (in debat met een Franse politicoloog, wiens naam me even ontschoot), is daarom problematisch.

De term is afgeleid van Sem. Die was met Cham en Jafeth 1 van de drie zonen van Noach en zijn nageslacht in Genesis 10: 22-31;

Sems zonen waren: Elam, Assur, Arfachsad, Lud en Aram.
23De zonen van Aram waren: Uz, Hul, Gether en Mas.

24Arfachsad verwekte Selah, en Selah verwekte Heber.
25Bij Heber werden twee zonen geboren; de naam van de ene was Peleg, omdat in zijn dagen de aarde verdeeld is, en de naam van zijn broer was Joktan.

26Joktan verwekte Almodad, Selef, Hazarmavet, Jerah,
27Hadoram, Uzal, Dikla,
28Obal, Abimaël, Sjeba,
29Ofir, Havila en Jobab. Zij allen waren zonen van Joktan.

30Hun woongebied reikte van Mesja tot in de richting van Sefar, het bergland in het oosten.
31Dit waren de zonen van Sem, ingedeeld naar hun geslachten en naar hun talen, met hun landen en hun volken.

The United Kingdom of Uncrowned Kings

Niet enkel Juda is nakomeling van Sem
Sem-ieten zijn dus alle nakomelingen en nazaten van Sem, ook die van Assur waar in het Bijbels wereldbeeld dus de Assyriërs van afstammen. Er staat dat Sem zal heersen over Kanaän, maar daaronder kun je dan ALLE nakomelingen van Sem scharen, niet enkel Juda.

Het verbond dat de HEERE in Genesis sloot met Abraham, betrof dat met twaalf nakomelingen van Israël. Jacob/Israël zegende voor zijn dood weliswaar Juda als degene die later tot het Huis van David zou uitgroeien, de Leeuw:

8Juda, jij bent het, jou zullen je broers loven! Je hand zal rusten op de nek van je vijanden; voor jou zullen de zonen van je vader zich neerbuigen.
9Juda is een leeuwenwelp; van je prooi ben je opgestaan, mijn zoon. Hij heeft zich gekromd, zich als een leeuw neergelegd, als een leeuwin; wie zal hem doen opstaan?

De scepter zal van Juda niet wijken en evenmin de heersersstaf van tussen zijn voeten,
totdat Silo komt, en Hem zullen de volken gehoorzamen.

Aan die passage kan de stam van Juda een superioriteitsclaim ontlenen, wanneer je Bijbelvast bent. En zonder Bijbel was er geen Israël. Maar Jacob zegende ze allemaal, de 1 gunstiger dan de ander…

Bijbel van wijlen mijn schoonvader met citaten die de Zebulon-theorie ondersteunen

Zebulon aan de Zuiderzee
Dat Juda er beter in de zegen afkomt, betekent niet dat Juda dus Zebulon mag bespuwen. Wel dat zij iemand voortbrachten die Heerser zal zijn: En dat past volledig in het beeld dat de christelijke religie er van maakte in Jezus. De liefde die ‘Christenen voor Israël’ voelen, hoeft dus niet bij alle joden wederzijds te zijn. Tenzij ze Messiasbelijdend heten.

Jacob/Israël zegende dus niet enkel Juda, ook Zebulon:

13Zebulon zal aan de zeekust wonen, ja, hij zal wonen aan de kust, bij de schepen, en zijn zijde zal naar Sidon gericht zijn.

Zebulon is 1 van de 10 stammen die door toedoen van de Assyriërs- ook nakomelingen van Sem- oploste in de geschiedenis, terwijl Jeruzalem in 702 BC ternauwernood ontsnapte. De Zebulon-theologie die in de zeevarende naties Nederland en Engeland postvatte, stelt nu: Wij zijn dus nakomelingen van dat zeevolk dat in Assyrië assimileerde.

En dus ook Israëlieten, en ook deelgenoot aan het oude Verbond.

Dat gevoel leeft ook op Urk, tot op de rode viskratten van ‘Zeebulon, Zegen uit de Zee’… Zo heb je al een theologische verklaring te pakken, hoe de Urkers zo snel al die Israël-vlaggen tevoorschijn toveren. Terwijl je bij de Vlaggenunie er niet 1 binnen een dag kan bestellen op dat standaardformaat.

Het United Kingdom of Uncrowned Kings voelt zich ook een beetje als deel van de Israëlieten, en wel van Zebulon die aan de Zuiderzeekust woont.

Zebulon zal volgens Genesis 48 aan de zee gaan wonen.

De Bijbel meer relevant dan ooit
Het positieve meeneempunt van de aanval op Israël: Lees de Bijbel! Dan leer je meer over menselijke motivaties, dan bij elkaar papegaaiende internetbronnen van ‘experts’ die zelf nooit in Israël of bij de Palestijnen zijn geweest, of die de Bijbel niet eens kennen.

En je hebt een meer solide vertrekpunt voor je opvattingen, dan enkel een rondje internetspeculaties van mensen die GEEN BAL weten van wat er werkelijk is gebeurd. Of veel erger, dat je roept:

‘Dat danken de slachtoffers van deze Israël-verkrachting aan zichzelf…’

Iedereen die zo denkt staat het vrij uit mijn lezersgroep op te …. En ja, van mij mogen ze Zelensky ook afknallen en alle lijkenpikkers die politiek een slaatje willen slaan uit dit 9-11 van Israël. Tot zover deel drie in onze Israël-tribuutweek.

 • We werken aan een functionerende ‘doneer’-knop op de site om de uren werk van Interessante Tijden te doen renderen, dat kan later nog. Bij een verhaal over terreurslachtoffers wil ik zelf niet gaan leuren om geld. Steun liever de slachtoffers.

10 Replies to “Israëlvlaggen op Zebulon (UK) aan de Zuiderzee”

 1. Altijd maar weer moeten kiezen tussen partijen….Ik ben niet voor de Oekraïne en ik ben niet voor Rusland, ik ben er voor dat de mensen in de Donbass in alle rust en veiligheid kunnen leven en hun eigen taal en cultuur mogen behouden. Maar dat ben ik altijd voor ieder volk. Als Fries voel ik mijn verwant aan de mensen in de Donbass, die gelukkig nog een grotere broer hebben die hun te hulp kan schieten op hun verzoek, en dat hebben ze dan ook gedaan. Ingegrepen in de burgeroorlog. Wie zal ons als Friezen redden? Wij hebben geen grote broer meer, dat waren we zelf eens. Zullen onze verwanten uit Engeland of Denemarken is redden van de slachting die de Hollanders (Oekraïners) aanrichten onder onze kinderen. Wie stopt al die walgelijke ‘bombardementen’ aan bullshit wetgeving die al vele tientallen jaren op ons afgevuurd worden vanuit Den Haag, de Hollanden, onze bezette gebieden? Waar is oorlog voor bedoeld? Het innemen van het gebied van ‘anderen’, de grondstoffen roven, het land inpikken en de bevolking overnemen. Zitten wij als Friezen nu niet in een oorlog met die viezerikjes uit de Randstad en omgeving. Of zijn wij misschien als je Joden, de oorspronkelijke bewoners van het land die geterroriseerd worden vanuit de 5 grote steden van Filistea/Westbank/Randstad? Wat doet het ertoe, onze ‘oogst’ (kinderen) worden gestolen, onze vrouwen zijn baarmoeders voor de Hollanders en onze boerderijen worden figuurlijk in de fik gestoken. Dit is het verhaal van Grutte Pier. De vijand is altijd dezelfde, het zaad van de duivel. Holland is onstaan uit rebellie, en rebellie komt voort uit de duivel. Wij Friezen zijn het volk van de Bijbel, wij LEVEN die verhalen, wij begrijpen de gelijkenissen van Jezus. De Hollander, de stad, begrijpt geen ene reet van wat de juiste levenshouding en levenswijze moet zijn. Zij kent alleen maar destructie (hun opbouw) van alles wat goed en wil het vervangen met fake. Friese kinderen hebben nu een ‘fake identity’, een echt volk wordt vervangen, via hun eigen kinderen, met een ‘legal fiction’ (Nederland is geen land, maar een afspraak tussen een aantal lage landen), die alles wat te maken heeft met ‘eigenheid’ (taal, cultuur), ‘tradities’ en ‘levenswijze’ vernietigd. Alles moet fake zijn tegenwoordig…zelfs de oorlogen en de opstanden…alles ten doel om de macht te behouden van zittende partijen…als Biden, Nuland, Natte Yoehoe en meer van dat Talmud tuig en hun progressief-liberale volgelingen. Ik ben blij dat we straks allemaal doodgaan…atoombom of booster…wat maakt het uit. Al die leugens maken je zo moe…

   1. Tot hoe ver het naar het zuiden doorloopt weet ik niet, maar een flink deel van Noord-Holland werd/wordt inderdaad West-Friesland genoemd. Maar er is geen Fries meer te bekennen. Allemaal ‘uitgeroeid’. Maar er mag niet over die genocide geleerd worden, want anders moet ‘de schade’ worden vergoed aan de nakomelingen die nog in de provincie Friesland wonen. Beter is het voor den Hollander daar dan massaal naar toe te gaan en de aanwas was een volgende generatie Friezen, aan wie uitbetaald moet worden, in de ontwikkeling tot Fries te smoren en via het verplichte schoolsysteem tot Hollander (Nee, het is Nederlander) te transitioneren. Gewoon ombouwen die vieze plattelandsbeesten. Als dank voor de opvang tijdens de hongerwinter. Een Hollander is als kanker in een gezond lichaam.

    1. Hoi Jelle
     Nooit geweten dat het zo grimmig is gegaan als je het beschrijft. Het is wel in lijn met wat de geschiedenis ons laat zien en dus niet geheel onwaarschijnlijk te noemen. Ik neem aan dat je er zelf geen actieve herinneringen aan hebt en hoop dat je niet met een “van horen zeggen trauma” rondloopt.

     Ik ben geboren in Rotterdam wat misschien net niet Zuidelijk genoeg is om voor jouw definitie ‘Kanker in een gezond lichaam’ vrijgesteld te worden.
     Mijn vader was een boer uit Limburg en mijn moeder kwam uit het hart van Brabant. Na de tweede wereldoorlog is mijn vader in Rotterdam gaan werken en rond mijn verplichte diensttijd zijn ze weer terug naar Limburg verhuisd.

     In het geval er ooit een etnische wraak of Friezen Jihad komt met een Inquisitie raad van commissarissen en een militia uitgerust met Toyota pick-up trucks ofwel de wereld bekende “Vrijheidsstrijders tank” vol met in de lucht schietende en “Odin is groot en almachtig” roepende Friezen, die de zuivering uitvoeren. Dan hoop ik dat ik via de ethische bloedlijnen voor verzachtende omstandigheden in aanmerking kom.

     De Limburgers mopperde in mijn jeugd altijd op de Hollanders die ze “die van boven de grote rivieren noemde.” Dit omdat ze in de tachtigjarige oorlog hoofdzakelijk Katholiek wilde blijven. Het gereformeerde Holland heeft hun later als een appendix zonder veel waarde behandeld alleen de kolenmijnen waren van belang. Het grote geld kwam via de scheepvaart en de V.O.C binnen. Misschien kan je een alliantie maken met Limburg of hebben deze een verkeerde religie in de ogen van de Raszuivere Uber Fries?
     Als je het breiwerk ver genoeg; ontrafeld kom je altijd wel wat tegen wat als negatief op de rekening van een stamlijn geboekt kan worden. Laat de stam zonder zonden de eerste steen werpen.

     De groepen waar het artikel mee gestart is zijn al duizenden jaren bezig met elkaar te haten en af te slachten. Aangenomen dat hetgeen wat gemiddeld in wat nu Israël genoemd wordt nog de originele bloedlijnen vertegenwoordigen. Omdat de regio na de oprichting van de huidige staat Israël her bevolkt of misschien wel om bevolkt werd met hoofdzakelijk Europese mensen die misschien originele afstamming claimen te hebben. De DNA databank zou weleens een verrassing kunnen inhouden voor diegene die alles slikken wat ze voorgespiegeld wordt.

     Hoeveel duizenden liters bloed en hartverscheurend leed heeft het veroorzaakt en gaat het nu weer kosten ? Is dat de moeite van gelijk willen hebben waard?

     Dus Jelle als ik jouw en je mede Friezen kan helpen om inner peace en genoegdoening te verkrijgen door mijn lichaam aan jullie schenken zodat je wraak op de Hollanders kan nemen dan offer ik me op als daarmee de cirkel doorbroken wordt.
     Ik neem aan dat het niet zo dringend is dat het niet nog wat jaartjes kan wachten totdat mijn vrouw een natuurlijke dood gestorven is omdat ze totaal van mij afhankelijk is. Ik ben nu 66 lentes fris en heb 120 als einddoel dus ik hoop nog wel wat jaartjes rond te huppelen. Rypke heeft mijn e-mail adres. Als jullie de thuisreis naar Nederland willen bekostigen dan scheelt me dat 7000 kilometer wandelen ik heb zelfs geen ezeltje als vervoersmiddel.

     Is haat niet juist een van de zeven Hoofdzonden wat de verbinding met het goddelijk deel in ons tegenhoudt?

     Groeten van een Creatie toerist.

     PS
     Ik heb het concept van reïncarnatie bewust uit de discussie gehouden vanuit die optiek wordt het allemaal nog meer relatief .

     .

     1. Vriendelijk aangeboden Marines, maar we hebben er genoeg aan dat die zogenaamde Hollanders in de voormalige Friese gebieden, nu Noord- en Zuid-Holland genoemd, zullen blijven. Het is helaas zo dat deze half-moffen/Nassau-lijn/varkensduitsers nu, na 1000 jaar van alles geprobeerd te hebben het laatste stukje Friesland in te lijven, massaal zijn overgestoken om een door hen decennialang achtergehouden gebied zijn gaan verhuizen om daar/hier te tent nu compleet over te nemen. Massaal komen ze wonen in allerlei nieuw aangebouwde pukkels bij kleine Friese dorpjes en massaal gaan hun kinderen naar steeds groter geworden scholen/leerfabrieken waar de Friese kinderen op zeer indringende wijze uit hun Fries-zijn/uit hun taal worden gedrongen/geburned (wat a-sociaal dat je Fries spreekt) en door allerlei uit Holland geïmporteerde onderwijzend personeel uit hun identiteit woden ‘gebullied’. Als die vieze beesten ophouden onze Friese kinderen ‘te stelen’ en ‘om te bouwen’ tot hun Janitsaren (want deze proselieten worden fanatiek tegen andere Friezen ingezet het publieke domein te verHollandsen, door net te doen alsof ze ons niet verstaan terwijl ze het Fries van ‘heitie & memmie’ nog wel willen verstaan, dan rest deze indringers alleen nog hun biezen te pakken en terug te gaan naar de bergen van Duitsland en Frankrijk waar ze grotendeels vandaan komen. Dan hoeven ze het ook niet meer zo ‘neder’ te vinden. – Een kakkerlak of een rat wil je niet in de keuken en een Hollander wil je niet in Friesland. ’t Is net zo iets als een nazi die pist tegen een holocaust monument….of een Fries bij de herdenking van de slag bij Warns terwijl hij thuis een nsb-vrouw heeft zitten die uitsluitend Hollands met de kinderen spreekt. We houden je offer nog even aan voor de tijd dat onze buurtvereniging niet meer goed uit de voeten kan met het door Gates aangeboden snelgroeiend laboratorium kankervlees. Probeer van te voren nog een beetje aan te dikken…

 2. Toch doe ik een gok op bezinning, nooit geschoten is altijd mis. Ondanks dat je weer eens laat weten dat je waarschijnlijk niet de reacties leest. Iets wat je vaker doet als je emotioneel bezig bent en alles bij elkaar aan het smijten bent..

  Zebulon Babylon neon ballon crypton, Urk Turk Kurk Schurk, allemaal Scrabble woorden die verschillende associaties en emoties opwekken

  Als de emoties het winnen en we niet meer kunnen relativeren dan voeren we alles op in ons repertoire om ons gelijk te krijgen tot aan geweld toe. Dit spuien van emotioneel gedreven meningen wordt nu wel een heel gevaarlijk spel in een situatie die ronduit brisant is . Het doet eenieder alleen maar meer kolen op het vuur gooien als deze in het open domein hun gal gaan spuien. Als de stroom/internet uitvalt gaan ze dan allemaal met een roeptoeter op het dorpsplein door elkaar schreeuwen? Of zwijgt men dan en hoeft de mening dan niet meer zo nodig gespuid te worden omdat dan de dorpsgenoten weten wat je denkt en je misschien klappen kan oplopen?.

  Begon de Trojaanse oorlog en de oorlog beschreven in de Bhagavad-Gita ook niet om een vrouw? Word daarom dit als iconisch deel zo nadrukkelijk opgevoerd door de media en nu jij? Hapte je precies zoals verwacht werd? Ben je onbewust een useful idiot geworden die lekker kolen op het vuur gaat smijten als zijn emotionele trekker overgehaald is?

  Moeten we partijen kiezen niemand die dat verplicht stelt toch? Indien wel dan zal je nooit een onafhankelijke bemiddelaar of rechter vinden. Gelijk als met meerdere actuele onderwerpen die geen midden oplossing wensen en alles wat anders denkt verketterd, uit wil sluiten/in de ban doen of uit de weg wil ruimen.
  Sorry ik kan je in deze niet op wijsheid betrappen hooguit veel inzicht en kennis wat je een voorkeur draai geeft. .
  Ik heb een keer in Friesland een zeiltocht gemaakt, als ik dan erbij nog een boek over de Friese geschiedenis lees, ben ik dan ook een Friesland deskundige? Ik denk het niet. Weet een Fries wel wat een Fries is volgens jouw standaard en ben jij dan dan een prototype voorbeeld Fries? En tevens een zuivere nazaat van David? Het is wat je jezelf wijsmaakt en als onnodige ballast op je plakt om een identiteit te creëren terwijl we zonder al die stickers ook al ZIJN namelijk gewoon een mens.

  Mijn vrouw is doofstom en analfabeet ze komt uit een Hindoe stammen cultuur in de Krijgers kaste. Door haar handicap is ze de enige van haar stam zonder vooroordelen en dogmatiek en daardoor relatief gezien veel vrijer dan de rest inclusief mezelf. .. Sectarische kennis kan je verder van “God” afdrijven dan je lief is . Zalig zijn de arme van geest toch? Ze heeft een groot hart en is bijna altijd vrolijk.

  Al die stammen vetes uit de Bijbel en andere culturen tot het heden zijn niet meer nodig we evolueren soms gedwongen soms vrijwillig en ook natuurlijk naar een steeds berdere kijk op zaken. Mijn generatie kreeg door de televisie een breder wereldbeeld dan de voorouders mijn zoon met internet weer een stap verder. Kleine staten zijn nu provincies en landen vormen Unies. Dat wil niet zeggen dat we dorpen en kleine leefgemeenschappen moeten opgeven dat kan met de huidige technologie goed samengaan. Ook decentraal werken vanuit thuis is er mogelijk. De technische revolutie met zijn standaardisaties en makkelijk vliegverkeer maakte ons tot wereldburgers.

  Het is tijd om emotioneel volwassen te worden. In de tijd van de Bijbel was de Wereld exclusief Amerika, Rusland en meer landen die er niet in voorkomen. Dus het recht om over de Wereld te heersen moet met een korreltje zout genomen worden. Over onze werkelijke afstamming en genetische make-up kan.de waarheid raarder dan fictie blijken te zijn . Beter een open blik dan tunnelvisie en met deze alles aan vallen of uitmoorden wat er niet mee eens is.

  Ik richt ik me nu op datgene in je wat zich voor onderzoeksjournalist uitgeeft.
  Je kan via genen databanken waarschijnlijk snel onderzoeken in hoeverre de DNA lijnen zuiver zijn en met die van jouw een overeenkomst hebben.
  Sta er dan niet verbaasd van dat gemiddeld hetgeen nu een claim op een bepaald territorium maakt genetisch verder kunnen staan van jouw claim over afstamming. Ik verwacht eerder dat hetgeen waar jij je bloedlijn naar terug aan het redeneren bent gebaseerd op de Bijbel diegene kunnen zijn waar je nu een afkeer naar toont.
  Zou dat niet ironisch zijn?

  Persoonlijk kijk ik al van kinds af aan naar dit fenomeen alsof een stel twaalfjarige kinderen eeuwenlang hun gelijk willen krijgen en veel onnodig overmatig geweld gebruikte tot aan de kinderen en al het vee afslachten toe. Het uitvegen van hele stammen zonder enige compassie. Ik kan in dat proces geen wijsheid ontdekken ondanks een aantoonbaar gemeten gemiddelde hoge intelligentie bij deze etnische lijnen . Intelligentie zegt totaal niets over wijsheid tevens tonen veel hoogbegaafde mensen vaak weinig geduld naar diegene die lager scoren op die artificiële test. Het zou dus ook een waarschuwing kunnen zijn om hoogbegaafde mensen geen rol te geven zonder een gedegen test waarbij sympathie en inlevingsvermogen noodzakelijke job vereisten kunnen zijn. Voor de inlichtingendiensten/inquisiteur , soldaat en technische zaken geen probleem.

  Even koffiedik kijken het wordt nu heel aannemelijk dat de Tempel op de Tempelberg gaat sneuvelen om plaats te gaan maken voor de Nieuwe Tempel.

  Gezien vanuit wat op de Georgia guide stones stond vermeld voeren allen die elkaar nu naar de strot vliegen braaf uit wat de wens was. Usefu idiots als speelbal van de opinie makers? Mijn wens is dat er een stortvloed van inkeer en plotselinge wijsheid over de mensheid uitgestrooid gaat worden. Anders zijn we onderhuids met al onze technische gadgets en vermanende flinterdunne laag genaamd beschaving nog steeds die beestachtige slachters die we bijvoorbeeld in de Bijbel zo veelvuldig zien tekeer gaan ongeacht welke stam of natie we toebehoren. Is geschiedenis om van te leren of zijn we gedoemd om eeuwig in herhaling te vallen is nu de hamvraag voor mij?

  Rypke relax please laat je niet gek maken ook al heeft het met je persoonlijke hobby/stokpaardje van Bijbelstudie te maken. Je wens liever dood dan slaaf kan nu heel snel vervuld worden met dit soort artikelen Tenzij je geen probleem hebt om voor de kar te staan van mensen die jouw als vee zien volgens dit artikel en de Bijbel maar je toch een emotionele band mee hebt. Stockholm syndroom? En wat gebeurt er dan met jouw vrouw of heb zover nog niet nagedacht in je emotionele opwelling ?

 3. ‘Behandel andere mensen zoals je zelf graag behandeld wilt worden’. Blijkbaar is één zin, die op alle situaties in het leven toegepast kan worden te “moeilijk” om te leren voor velen… .

 4. Ik zie dat je mijn commentaar op deze situatie gebruikt hebt om te stellen dat het geweld in Israël rechtvaardig zou zijn. Heb ik nooit gezegd en ik ben ook geen linkse rakker, integendeel. Maar dat het een gevolg is van enz.. dat is zeker. Als het tenminste allemaal klopt, wat ons wordt voorgehouden. Maar ja, we leven in een emo cultuur en daar wens ik geen deel van uit te maken. Objectiviteit is tegenwoordig zeldzaam.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *