Jezelf blijven bij The Great Reset (Globalisering)

Urk Westhaven..

Op 4 november om 14:00 in De Kaap op Urk geeft ondergetekende zijn training in Bullshitdetectie en cursus in de zogenaamde ‘Duurzame Ontwikkelingsdoelen’ (SDG’s) van de Verenigde Naties. Vanuit de overheidsbureaucratie in Den Haag en Brussel worden deze 17 SDG-doelen sinds 2015 opgelegd aan het bedrijfsleven en burgers.

Bijbelvast, Soli Deo Gloria (SDG)

Op Urk zijn de gevolgen al gevoeld dankzij de Agenda Noordzee 2030, via vlootsanering en verlies van visgebied aan grootschalige wind-industriegebieden. Tegelijk biedt het globalisme Urkers ook kansen die zij als innovatieve ondernemers omarmen. Maar waar ligt de grens en betekent het ‘uitverkoop van jezelf’?

Voor een succesvolle sloopsubsidie-aanvraag bij RVO moesten vissers een foto meesturen dat de brug is ingedeukt, hier van de UK197 ‘Noorderlicht’

Het stimuleren van gezonde wereldhandel biedt kansen, maar kan ook uitmonden in een ideologie die leidt tot verlies van je autonomie. Je eigen mkb kan bij steeds sterkere globalisering overvleugeld raken door multinationals, die zich even thuis voelen op Urk als in China. Grootbedrijf dat wel de lastenverzwaringen van ‘duurzaam’ kan dragen, terwijl je eigen mkb steeds verder verstikt in ‘deug’-eisen en exploderende energieprijzen.

Bij de Solari Report zet ik de bijl in de SDG-zwendel (Voor subscribers)

Een stukje kennis en vaardigheid in debat kan helpen om kwalijke ideologie van gezonde globalisering te onderscheiden. Niemand kan tegen ‘Einde aan honger’ zijn, een SDG-doel. Maar wat als de VN-bureaucratie dat wil bereiken via een massieve herverdeling van welvaart, met lastenverzwaring en uitdijend staatsapparaat?

In de SDG-cursus leren deelnemers kijken achter de vrome intenties van ‘klimaatactie’ (SDG13), Leven onder Water (SDG14), ‘schone’ energie. (SDG7) De consequenties verraden vaker ware intenties. Zo kun je de SDG-doelen ook leren gebruiken tegen zichzelf. Wat als ‘Schone’ Energie vooral leidt tot lastenstijgingen, terwijl ‘Einde aan Armoede’ ook een SDG-doel is?

De Bullshitdetector

De aanvullende cursus Bullshitdetectie biedt deelnemers een stukje vaardigheid. Hoe herken je gemakkelijker, of de ‘wetenschappelijke’ noodzaak waarmee deze doelen worden opgelegd, ook werkelijk is gebaseerd op de eisen voor deugdelijk onderzoek. Enkel ‘voelen’ dat je wordt beetgenomen, zoals bij stikstofmodel Aerius is niet voldoende.

Essentiele literatuur om het verschil tussen ‘liegen’ en ‘bullshit’ te duiden

Je moet ook de argumenten kennen van opponenten om niet als roepende holbewoner – tegen ‘de’ wetenschap- in je hemd te staan. Zeilmaker biedt zijn 20 jaar ervaring in natuur/wetenschapsjournalistiek voor de belangrijkste media in Nederland en Vlaanderen om deelnemers hier wegwijs te maken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *