BBB stemde voor CO2-zwendel, samen met Omtzigt en Volt…

Gedrag veranderen zodat je accepteert wat De Staat ‘genoeg’ voor je acht

Volgens de Verenigde Naties en haar SDG-rapport dit voorjaar, moeten belastingen op CO2 en CO2-handel in 2030 liefst 1360 miljard dollar opbrengen. Daarom zie je nu instituties als het Planbureau voor de Leefomgeving en door de overheid gefinancierde actiegroepen stemming maken voor een CO2-prijs van 130 euro en ‘rechtvaardige’ transitie.

De economische redenering achter CO2-beprijzing is dat je net zoveel goudstaven kunt verkopen als broden, wanneer je brood maar kunstmatig duur maakt.

De Boeren Bedrog Beweging (BBB) is voor deze klimaatsocialistische politiek, zo blijkt uit haar stemming in de Tweede Kamer. BBB stemt samen met de communisten van Volt, Groen Links, Pieter Omtzigt en het CDA.

Het staat er echt in de kleine lettertjes

Europa mondiale klimaatmelkkoe, volgens getallen Wereldbank.
 Je kunt de bedragen die de VN-bureaucratie wenst op te halen zelf er op naslaan in hun SDG-rapport van dit jaar. Lees ook dat ze ‘levensstijlen willen veranderen naar sufficiency levels.’ Je mag niet meer reizen dan zij bepalen of meer eten dan zij ‘genoeg’ voor je vinden, als het aan VN-bureaucraten en Brusselse bureaucraten ligt. Dat doen ze via CO2-beprijzing: het leven kunstmatig duur(zaam) maken.

Het gros van die CO2- belastingen en CO2-beprijzingen zal uit Europa komen. Hier gelden op de ETS-markt nu al mondiaal de hoogste prijzen voor een ton gebakkenlucht, zo meldt de Wereldbank haar Carbon Pricing Report voor 2022.

Het enige land dat qua beoogde CO2-prijs in de buurt komt is het onder Trudeau zwichtende Canada, dat een wet beoogt met een CO2-prijs van 127 dollar per ton. Nederland tikt- zoals het nu staat- af op een CO2-prijs van 130 euro in 2030, volgens cijfers van de Emissieautoriteit.

Zoals Herman Vollebergh voor het PBL voorrekende, betaal je al stevig per CO2-ton als autorijder. Via dieselaccijns van 55 cent per liter, betaal je liefst 200 euro per CO2-ton. Die accijns zijn dus al een vorm van CO2-belasting die je leven kunstmatig duur maken.

De CO2-bureaucratie neemt al steeds dwingender vormen aan, om die CO2-miljarden te kunnen innen.  Zo gaat juli 2024 de CO2-registratieplicht voor bedrijven met 100+-werknemers in, zo meldt PWC. Die moeten alle CO2 die hun werknemers in woon-werkverkeer ‘uitstoten’ registreren. Zo worden steeds meer tonnen CO2 geregistreerd, zodat ze te gelde gemaakt kunnen worden via belasting en CO2-compensatie.

  • Je moet dus een klimaatdeug-administratie gaan voeren vanwege SDG13 van de 2030 Agenda

Europa al mondiaal hoogste CO2-prijzen, aldus Wereldbank-rapport 2022

Brood net zo duur als goud, dan kun je evenveel goud verkopen
Het doel van CO2-belastingen is het zo duur mogelijk maken van het gebruik van hoge kwaliteits-energiebronnen als aardgas, steenkool en aardolie. Wanneer je betaalbare energie kunstmatig duur maakt, kunnen niet-renderende laagwaardige energiebronnen als wind en zon concurreren.

Het gat in prijs tussen renderende energie en wiebelenergie, of bijvoorbeeld niet renderende waterstofprojecten noemen ze een ‘carbon price gap’, een koolstofprijsgat, het PBL en Herman Vollebergh noemen dat een ‘klimaatbeprijzingstekort’.

  • De redenering is als volgt: Meer mensen kopen nu meer broden dan goudstaven. Wanneer je brood net zo duur maakt als goud, kunnen goudstaven concurreren met broden.

In politieke discussies, ook door het Planbureau aangezwengeld, zie je dat ze pleiten voor een ‘eerlijke’ verdeling van klimaatkosten. Dat is lang voorbereid beleid, om uiteindelijk zoveel mogelijk CO2-belasting te heffen. Via het vermarkten van sociale rancune naar ‘de grote bedrijven’ voert hun Europese Commissie dan een fonds in, waarbij de lage inkomens subsidie krijgen om klimaatkosten te betalen.

Klimaatsocialisme.

‘rechtvaardige transitie’

Rechtvaardig fonds voor de-industrialisatie
De hoeveelheid geld die ze via deze redenering willen ophalen, door regeringen te dwingen mee te doen met CO2-belastingen is immens. Want die 1360 miljard dollar is meer dan wat de Nato-landen uitgeven aan wapens en legers.

Zoals in alle communistische heilstaten- denk aan de Duitse DEMOCRATISCHE Republiek met één partij- vertelt het proza je veel over de exact tegengestelde intenties. De EUSSR richtte met Frans Timmermans al een ‘Fonds voor een Rechtvaardige Transitie’ op, dat tot 2027 werd gevuld met 18 miljard euro grijpstuivers. Wat schrijven die over het doel?

Het transitiefonds ondersteunt gebieden die het zwaarst door de overgang naar klimaatneutraliteit worden getroffen en voorkomt dat de regionale verschillen binnen de EU groter worden. Om Europa in 2050 volledig klimaatneutraal te maken zal op de lange termijn afscheid genomen moeten worden van emissie-intensieve industrieën, wat gepaard gaat met grote sociaaleconomische uitdagingen.

Trudy op landgoed Zonheuvel, SDG House bij Doorn, SDG13 met alziend oog

De-industrialisatiepolitiek.
Voor het verjagen van industrie naar landen zonder CO2-tarieven van 130 euro per ton in 2030,  is tot 2027 alvast 623 miljoen Europees geld voor Nederland beschikbaar. De EUSSR verwoordt het doel van haar industriele destructiepolitiek als volgt via hun klimaatcommissaris Timmermans:

Het gaat om gerichte steun om in de periode 2021-2027 ongeveer 55 miljard euro te mobiliseren om de sociaaleconomische gevolgen van de transitie in de meest getroffen regio’s te verlichten.

Timmermans: “We moeten solidair zijn met de zwaarst getroffen regio’s in Europa, zoals steenkoolwinningsgebieden en dergelijke, om ervoor te zorgen dat de Green Deal de volledige steun van iedereen krijgt en een succes wordt.”

Dus de ooit als Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal opgerichte EU vernietigt nu met beleid die industrie, waarop vooralsnog de centrales draaien die het goedkoopste stroom opwekken: met kolen. Op Carboncredits.com wordt het rapport van de Wereldbank besproken over de omzet in CO2-belasting en beprijzing.

Die handel in en belasting op tonnen hete lucht (CO2) zou nu 100 miljard dollar opleveren.

Oplopende CO2-heffing volgens emissie-autoriteit

CO2-stoelendans van Timmermans
Die 100 miljard dollar is nogal een verschil met de beoogde 1300 miljard dollar. De groei in door De Staata afgedwongen CO2-zwendel wordt vooral veroorzaakt door de groei in CO2-prijzen in het Europese emissiehandelsysteem. (ETS) Een kolen- en staalboer als Tata moet voor een ton CO2 in zo’n systeem al 80-100 euro aftikken, wat ze uiteraard doorberekenen naar hogere grondstofprijzen.

Tot ze de EU uit gepest worden en naar een land verhuizen dat geen CO2-politiek voert. Hun Rijksoverheid heeft sinds 2021 voor alle grotere industrieën al een CO2-heffing ingevoerd per 2021, goed voor 4 Megaton CO2. Die CO2-stoelendans verwoordt hun overheid als volgt:

De aangepaste reductiefactor zorgt ervoor dat er elk jaar steeds minder dispensatierechten worden uitgekeerd. Daardoor moeten bedrijven die hun uitstoot niet reduceren, steeds meer betalen voor de CO2 die ze teveel uitstoten

De hoogte van die heffing bedraagt dit jaar al 55 euro. De hoogte van die heffing staat voor 2030 gepland op liefst 131 euro CO2-belasting per ton CO2, aldus de Emmissie-autoriteit met een jaarlijkse groei in kosten van 11 euro 55. Op die manier maken ze alle producten en energie kunstmatig duurder, zodat niet renderende energievormen ‘concurreren’ kunnen.

Drift baarde Urgenda

Volgens de redenering dat je vanzelf evenveel goud koopt, wanneer je brood en goud even duur maakt. Zo wordt hier al bepleit dat een CO2-beprijzing van 200 dollar nodig is, voor de scheepvaart wil overstappen van dieselolie en stookolie naar peperduurzame alternatieven. De scheepvaart zou dit jaar in het ETS-systeem zijn opgenomen:

Reducing maritime emissions requires new technology, ships and fuels. There are fuel alternatives, such as hydrogen, which do not produce carbon dioxide when burned, but they are not currently cost competitive.

Dus door het goedkope kunstmatig duur te maken, wordt het dure ‘rendabel’. Door brood net zo duur te maken als goud, wordt goud voor iedereen toegankelijk. Duurzame logica. Dat is wat ze de ‘Carbon Pricing Gap’ noemen, en wat het PBL een ‘klimaatbeprijzingstekort’ noemt.

Op de Worldbank Carbon Pricing Dasboard kun je de voortgang per land zien. De Nederlandse bijdrage op het totaal is 0,4 procent van alle emissies, zo kun je daar lezen.

Partnerschappen voor de doelen, leave no-one behind, BBB, SDG

Boeren Bedrog Beweging voor CO2-zwendel
Laat die 130 euro nu net de waarde zijn, die het Planbureau voor de Leefomgeving ook hanteerde in haar rapport over ‘fossiele subsidies’. Dus de ETS-waarde van CO2 van 80 euro plus de reeds bestaande heffing van 55 euro. Dat de CO2-prijs blijft stijgen is uitsluitend het gevolg van politieke keuzes. Waaronder van de eigen Tweede Kamer.

Zo nam de Tweede Kamer op10 november 2022 al een Wet Minimumprijs CO2 aan, om aan tonnen hete lucht op een door de overheid gedwongen ‘markt’ een minimumprijs toe te kennen, goedgekeurd door de Eerste Kamer dit voorjaar.

Door zulke politieke acties dwing je een prijsstijging af. En wie stemden daar VOOR, en dus voor (energie)lastenverzwaringen?: SP, GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, PvdA, D66, Lid Omtzigt, ChristenUnie, VVD, CDA en BBB. Kortom, de Boeren Bedrog Beweging is net als het CDA en de Grustenunie en de communisten van Volt vóór de CO2-zwendel.

De Nederlandse bijdrage op het totaal, bron Carbon Pricing Dashboard Wereldbank: 0,4 procent

You’ll own nothing and feel miserable…
Mocht U na het lezen van dit opmerkelijke feit een beetje driftig worden? Dan staan de ‘deskundigen van DRIFT, het instituut van Jan Rotmans dat Urgenda baarde al voor U klaar met een deskundigenrapport over de ‘rechtvaardige transitie’, oftewel de afschaffing van welvaart en betaalbare energie voor U en mij:

Hoofdboodschap van dit rapport: het is essentieel dat iedereen mee kan doen. Uit het onderzoek blijkt dat nu het gevoel bij veel mensen overheerst dat ze geen onderdeel van de transitie zijn en daarom niet meedoen.

Hun mogelijke bijdrage wordt niet gezien en ze voelen zich niet gekend. Met grote risico’s tot gevolg: maatschappelijke onrust en, uiteindelijk, een vertraagde of mislukte transitie. De eerste stap naar een rechtvaardige transitie is dan ook om mensen goed te betrekken.

Wat fijn dat ze zo met onze ‘gevoelens’ bezig zijn, terwijl ze de wereld voor ons redden van klimageddon/hun zakken vullen met CO2-credits en consultingopdrachten voor hun overheid. Zo ontstaat de langzame maar gestage onteigening van je leven, kijk daartoe ook op de nieuwe site Koers 2030 van kundig collega Elze van Hamelen en Solari-report voor de gevolgen hier in NL.

Iets opgestoken en daardoor strijdlust opgedaan? Help mijn werk mogelijk maken, de groene draak verslaan, het bedrog en de leugen ontmaskeren en Steun Interessante Tijden:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *