De Wisent (Bison bonasus) heeft een Nazi-verleden…

Het  Wisent-denkmal in Eichhorst (1934) met een passage uit het Nibelungenlied als onderschrift. Dat is een door Richard Wagner opgeduikelde Oud-Duitse saga, waarin ook de Wisent voorkomt

Voor dit zaterdagse archiefverhaal reizen we even af naar Eichorst boven Berlijn in de Schörfheide. In een speciaal aan Bison bonasus (de Europese bison, wisent) gewijd advertorial-nummer voor Ark Natuurontwikkeling/Rewilding Europe, wist het Vakblad Natuur Bos Landschap het Nazi-verleden van de Wisent.

Het epaulet van Goering

Terwijl het fok-programma juist dankzij Nazi-ideologie een grote vlucht maakte. Juist de Germaanse hang naar alles dat ‘oerrr’ was, leidde tot de Duitse ijver in de jaren ’20-30 om die bison opnieuw te herintroduceren in wat Hermann Goering’s eigen Yellowstone moest worden; De Schörfheide als Oer-wildpark.

Dat Hitler in een Mercedes reed, maakt Mercedes-rijders natuurlijk nog geen Nazi.

Maar wat hier dus telt: de natuurvisie en Romantische hang naar alles wat ‘oerrr’ is, inclusief de oprichting van een Oer-wildpark door Hermann Goering: dat was een kern van de Nazi-leer.

En die hang naar oorspronkelijke oerrr-wildernis is nu de kern-ideologie van ‘rewilding’, en van ecologen met fascistische trekjes als Han Olff. (RUG, Wereld Natuur Fonds) Het Wereld Natuur Fonds werd daarnaast door een SS’-zakenman/dief/oplichter opgericht, Prins Bernhard van O. samen met een Britse eugeneticus: Julian Huxley, en Godfrey Rockefeller. En Roche-eigenaar Luc Hoffmann.

Hermann Goering-stier

Das Zuchtbuch
Bij een historisch overzicht noemt Vakblad Natuur Bos en Landschap bijvoorbeeld de eerste publicatie van het European Bison Pedigree Book in 1932. Zo klinkt het als een onverdacht internationaal initiatief.

Maar zoals de website van Bialowieza Nationaal Park beschrijft

The census of this kind was carried out painstakingly in 1931, by Goerd von der Groeben, as a Member of the International Society for the Protection of the European Bison that had first been established in Germany in 1923, under the title Internationale Gesellschaft zur Erhaltung des Wisents.

Die Gesellschaft vestigde zich in Berlijn, op initiatief van Prof Kurt Priemel van de Frankfurter Zoo. En het ‘Pedigree Book’ zag als ‘Das Zuchtbuch‘ in 1931 het levenslicht onder Von der Gruben, en zijn Hamburger collega Dr Erna Mohr. Dat meldt deze Roemeense bron.

Uit Waidwerk der Welt, catalogus bij de Internationale Jachtexpositie van 1937 in Berlijn, Hermann Goering staat extreem rechts op de foto, Lutz Heck aan de meest linkse kant. Een opgezette bison staat achter ze.

Von der Groeben poogde zo enkel 100 procent raszuivere Germaanse bisons te traceren en behouden, van Amerikaanse smetten vrij. Deze Duitse bron meldt de initiatieven van de gebroeders Heck (Dierentuin Munchen, en Zoologischer Garten Berlin) die het Deutsche Fachschaft der Wisentheger und Züchter oprichten in 1934;

Het doel van deze Duitse bond voor Wisent-fokkers:

Die Deutsche Fachschaft der Wisentzüchter und –halter hat den Zweck, die Hege und Zucht des edelsten deutschen Großwildes, des Wisents, zu fördern, seinen Bestand in Deutschland nach Möglichkeit zu vermehren und zu verbessern und ihm für alle Zukunft gute Standorte innerhalb der Reichsgrenzen zu sichern

Het Oer-wildpark Schorfheide zou de bron van alle fok worden,.

De inspirator van Adolf Hitler zijn rassenleer, Madison Grant (The Passing of the Great Race), regelde de herintroductie in wildparken van Amerikaanse bisons in de Verenigde Staten.

Die bisons waren door de kolonisten tot de rand van uitroeiing gebracht.

Wildlife Conservation Society. Deze werd door Madison Grant opgericht als New York Zoological Society

Madison Grant zijn New York Zoological Society veranderde de naam in Wildlife Conservation Society. Die krijgen nu ook 1,2 miljoen euro Europese lobby-subsidie voor 2 lobbyisten.

Nazi-Adelaar Eichhorst met eikenblad, Germaans symbool voor overwinning

Niet de Polen maar Duitsers zetten de toon voor wisenten in Europa, zo erkent ook de EBCC:

After the extirpation of last population of the European bison at Bialowieska Forest (1919) and in Caucasus (1926 or 27), under the framework of the International Society for European Bison Protection in Germany, the restitution of the species was initiated, on the basis of individuals surviving in captivity.

In 1924 Groeben recorded 66 (33,33) living individuals, and in a pedigree record from 1931 given are genealogical data of 171 animals, including 65 still beaing alive, which became a potential founder herd for contemporary bison.

European Bison Pedigree Book (EBPB) for the period 1931 – 1936 (Goerd v.d. Groeben, Erna Mohr) was edited in Germany

Bron: European Bison Pedigree Book/best practice life.pl: populatie bison in Europa in 2012

Dankzij de Eerste Wereld Oorlog was de laatste Europese populatie in Bialowieza (dik 700 dieren rond 1900) in de veldkeukens van Pruisische/Russische legers beland.

De jachtlustige Russische Tsaar had de bison daarvoor juist goed beschermd. Lokale boeren-bevolking moest ze zelfs bijvoeren en de substantiele vraatschade aan gewassen tolereren.

Von der Groeben en dr Erna Mohr brachten in Bialowieza in 1928 de eerste laagland-bison terug, afkomstig uit de dierentuin van Stockholm. Volgens deze Roemeens bron, veranderde de machts-overname van de Nazi’s in 1933 de samenwerking met de Polen.

Bisons leveren Ark Natuurontwikkeling nu veel subsidies

Goering en zijn zooloog Lutz Heck haalden de beste exemplaren van raszuivere laagland-bisons naar de Schörfheide.

Ik liet hier al zien dat Hermann Goering zijn inspanningen tot de eerste her-introducties in Europa leidden in een echt wildpark. Bij Eichhorst kun je het in 1934 opgerichte Wisent-denkmall nog bezoeken, opgericht nadat de eerste bison-stier ‘Iwan der Schreckliche‘ was losgelaten bij wisent-koeien.

Dat monument werd opgericht ter ere aan Goering’s fokprogramma om oerdieren terug te krijgen in zijn eigen versie van Yellowstone, de Schorfheide. Dankzij dat fokprogramma, liepen op Schorfheide in 1943 al 66 wisenten rond.

…op Europees niveau via Rewilding Europe, dat werd in 2011 opgericht en lanceerde in 2014 het Bison Rewilding Plan

Gulash-kanone
Maar dankzij de oorlog/hongerige Russen kelderde het – in Duitsland en Polen- naar 160 dieren gegroeide aantal weer naar 93 dieren. Dat meldt de IUCN Red List. De Russen vraten alle Schorfheide-bisons op, net als het meeste andere wild.

Bison-goulash dus…

Alleen in Polen bleef een restant van fok-inspanningen over, 44 exemplaren. Toch zou dat volgens het Zuchtbuch niet zo erg zijn. Want Goering had veel ‘Mischlinge’ gefokt, hybrides van Amerikaanse bisons en Europese.

Dat kwam door een gift van 7 Amerikaanse bisons in 1937 van de Canadese premier William Lyon Mackenzie King.

Die Canadees met Berlijnse ouders was grote vriend van John Davison Rockefeller. Hij werd door de Rockefeller-familie (Standard Oil) in het zadel geholpen, nadat hij van 1914-1918 als PR-consultant optrad voor de Rockefeller Foundation. Die PR ontwikkelde hij samen met Ivy Lee, uitvinder van het ‘persbericht’.

Standard Oil hielp met haar investeringen in oa IG Farben ook met de opbouw van het Derde Rijk, en ze financierden Eugenetica-onderzoek.

Die Rockefellers werden tevens oprichters van meerdere groene clubs, zoals Conservation Foundation.(Laurance Rockefeller) en WWF (Godfrey Rockefeller) waar eerstgenoemde later in opging.

Ark Natuurontwikkeling krijgt 4-5 miljoen euro subsidie (zie jaarverslag) ondanks een substantieel stichtings-vermogen, nu al 7-8 miljoen euro subsidie per jaar

Cashcows
Die giga-grazers zijn nu belangrijk verdien-model waarmee Stichting Ark subsidies begraast ter waarde van 4-5 miljoen euro per jaar. Terwijl zij al een stichtingsvermogen van ruim 30 miljoen euro hebben.

Net als bij de wolf, heeft Ark geen wetenschappelijke expertise zoals van het niveau van de Polen. Ze zijn vooral goed in het vinden van subsidie-potten om grond op te kopen, en het meeliften op andermans werk; de Hollandse koopmans-geest.

Uit Ark kwam verder Rewilding Europe voort, een met 6-7 ton euro LIFE+-subsidie gesponsord initiatief dat die subsidie-grazers in Europa moet introduceren.

De afgelopen 15 jaren zijn volgens het Vakblad dankzij de aantallen Hermann Goering-stieren verdubbeld naar 6083 wisenten.

..dit is Bialowieza (Oost Polen). Bij sprookjes-achtig ochtendlicht ben je even in een scene van Lord of the Rings

Ongeveer 600 daarvan lopen rond in het ‘oerbos’ Bialowieza in Oost Polen. Dat is het door Hermann Goering zo fel begeerde oer-jachtparadijs dat de Wehrmacht in 1941 buitmaakte, en zuiverde van Joden en partizanen.

De huidige populatie van Bialowieza werd daar in 1952 uitgezet. Na de 2de Wereld Oorlog ligt het zwaartepunt van fok en bescherming in Polen. In Warschau zit ook de Bison Specialist Group gevestigd. In het bestuur zijn geen Nederlanders vertegenwoordigd,, de leden komen uit Polen, Wit Rusland, Oekraine, Duitsland, Spanje en Zweden.

Je kunt in Polen nu Wodka met ‘bisongras’ drinken, de Zubrowka. In 2012 waren er 4600 wisenten in Europa, waarvan ruim de helft in Polen en Wit Rusland.

Vanuit Ark en Rewilding Europe ontstond nu ook Rewilding Europe Capital

Bison helpt ecofascisme land veroveren met publiek geld
In Nederland lopen nu 64 wisenten rond in 4 omheinde mini-natuurparkjes, vergelijkbaar met Goering zijn op 6 juni 1934 geopende Wisentgehege van 60 hectare. Daar grazen zij de piepkleine gebiedjes kaal tot golfcourse.

Een volwassen wisent (500-700 kilo) vreet wel 10 ton biomassa per jaar.

Omdat alle wisenten die nu rondlopen afstammen van een restant van slechts 12 dieren, plagen genetische ziektes de wisenten. Zo krijgt 1 op de 4 wisente-stieren in Polen last van ‘dode eikel’, (Balanoposthitis) de voorhuid van hun piemel krijgt necrotisch (dood) weefsel.

Een lening van de Europese INvesteringsbank aan een Particulier leenfonds van Rewilding Europe

De bisons zijn nu vlaggenschip van een financieel circus, om subsidies en Europese gelden los te peuteren. Zo ontstond in 2011 Rewilding Europe van Wouter Helmer en zijn Wereld Natuur Fonds-connecties. Meteen hadden ze een eigen invloedrijke Rewilding Europe Circle met Oranje Laurentien

The members are Princess Laurentien van Oranje (the Netherlands), Hannes Jaenicke (Germany), Stanley Johnson (United Kingdom), Sinisa Krajnovic (Croatia), Ladislav Miko(Czech Republic), Claude Martin (Switzerland), Vance Martin(United States of America), Jordi Sargatal (Spain) and Julian Popov (Bulgaria)

In 2016 werden ze als IUCN-lid geaccepteerd. IUCN krijgt ook 10 miljoen euro subsidie per jaar van ons Ministerie van Buitenlandse Zaken, 10 procent van het jaarbudget.

In 2013 ontstond uit Rewilding Europe Rewilding Europe Capital (REC) met de Addessium Foundation en Postcode Loterij. 

Dat investeringsfonds onder toezicht van Veen Bosch Keuning-directeur/eigenaar Wiet de Bruijn, door Quote De Boedelbak-miljonair genoemd- verstrekt uit een met subsidies gevulde pot (6,5 miljoen euro volgens website) leningen, aan initiatieven voor gesubsidieerd toerisme.

Ze zouden 440 duizend euro verstrekt hebben.

Persbericht Europese commissie. Lening van 6 miljoen aan een club die dat weer uitleent.

Op 11 april kreeg deze schimmige club die leningen verstrekt, zelf een lening van 6 miljoen euro van de Europese Investeringsbank, zo meldt een persbericht van de Europese Commissie. 

Dat zou het eerste Natural Capital Financing Facility-project zijn. Dat Natural Capital is een Rockefeller Foundation-gestimuleerd concept, ook het door Amerikaanse hedgefunds gesteunde Nature Conservancy zit er in.

Dus de rest van de 6,5 is die lening van 6 miljoen. Dus de EIB verstrekt een 6 miljoen lening aan REC om die tegen rente aan anderen uit te lenen.

Rewilding Europe Capital, publiek geld kloppen met een bison als icoontje. Die 6,5 miljoen is voor 6 miljoen een lening van de Europese Investeringsbank.

Onder het mom van ‘natuurbescherming’ met ‘de bedreigde bison’ als icoontje, overal grond opkopen en mensen van hun land jagen. Als we het EC-persbericht mogen geloven is het voor de bison en de zeearend:

 The comeback of iconic and threatened European wildlife species such as the European bison, brown bear, black vultures as well as pelicans and white-tailed eagles of the Danube and Oder Delta, to name a few, could also benefit from the investments.

Terwijl die zeearend al een plaagdier is in de Oderdelta, dat zich prima redt zonder Rewilding, net als de bruine beer in Roemenie.

Het gaat bij deze clubs dus om andere zaken dan natuurbescherming. Het zijn corporate gesteunde land-opkopers met publiek geld, die aansprekende dieren gebruiken voor een schimmige agenda.

Iets van opgestoken, of gelezen dat je niet eerder zo had gezien? Steun Interessante Tijden en help mij dagelijks deze reportages en onderzoeken mogelijk maken:

2 Replies to “De Wisent (Bison bonasus) heeft een Nazi-verleden…”

  1. Dat ze de nazi-link verzwijgen is niet heel raar, ook niet iedere wegenbouwer roept wat over de oorsprong van de Autobahn. Maar dat van die zeearenden is wel mooi. Kwestie van geen windmolens meer bouwen zou ik zeggen.

  2. Zeer sterk stuk! Het viel mij ook al op. De eco fascisten ( zoals top idioot Vera ) zijn iedere realiteit verloren. Eindeloos veel otters, bevers etc gingen dood door een maakbaarheids ideaal. Midas Dekkers deelt deze visie ook, alles moet wijken en aanvankelijk sterven voor de droom die rewilding heet. De linkse eco kerk is een gruwel. PS: ik ben zelf afvallige ecoloog na 2 decennia dichtbij in het vak. Het is een verdienmodel, niets anders. Uiteraard steun ik wel spontane herbevolking als bijvoorbeeld de wolf, lynx, wilde kat en steun ook natura2000.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *