“Maar wie tot Mij de toevlucht neemt…” (Jesaja 57: 13)

Afke in Laurentiuskerk Kimswerd,

Op de zondag geen profane boodschappen. Dan lezen we uit De Heilige Schrift, Het Boek zonder welke er geen Westerse cultuur was geweest. We gaan vandaag weer verder lezen bij de profeet waarop het christendom is gefundeerd: Jesaja, die het Verbond voor ‘alle volken’ open legt.

In Jesaja 56-60 lees je de geest van Jezus terug, het foeteren tegen ‘nep’, farizeërsgedrag, geloof in je eigen goedheid, Jesaja knipt het web van witte leugens door waarin je verstrikt kan raken om maar de schijn op te houden.

Tot je hele leven op drijfzand gebaseerd blijkt, in plaats van op de rots van het wilsbesluit om God te dienen, ook tegen ‘je gevoel’ van het moment in of wanneer de boodschap je even niet zint.

Kerk van Calhete in voorbereiding op het Pinksterfeest

Voor alle volken
‘Hoedt U voor Namaeck’ is de boodschap van Jezus geweest, waarvan Jesaja 56-60 getuigt. Wees Echt. Het meest wezenlijke van een mensenleven is niet in regels en definities te vangen, maar het bestaat wel. Jesaja spreekt er over, lees die hoofdstukken. Hij doet niet half de moeite je te vleien of te vermijden dat Hij je voor het hoofd stoot.

Jesaja is juist een kopstoot. Zo kun je ook echte godsdienst van valse godsdienst onderscheiden. Echte godsdienst is geen wolligheid of vleierij, maar zet je op scherp. God zegt ook dingen die je niet wilt horen. Dat je denkt, ‘hier heb ik helemaal geen zin in…’

De hele geest van Jesaja 56-60 ademt de boodschap ‘hou op met doen alsof, wees echt en kom dan tot Mij’. Precies zoals Jezus zou doen ongeveer vijfhonderd jaar nadat dit voor het eerst opgeschreven werd. Dus ga dat lezen en zie voor jezelf. We citeren een paar passages, zoals 56:1-3;

1Zo zegt de HEERE: Neem het recht in acht en doe gerechtigheid, want Mijn heil is nabij om te komen, en Mijn gerechtigheid om geopenbaard te worden.
2Welzalig een sterveling die zo handelt, het mensenkind dat daaraan vasthoudt; die de sabbat in acht neemt, zodat hij die niet ontheiligt, en die zijn hand ervoor behoedt om enig kwaad te doen.

In dit kleine stukje tekst zit alles al; Dat je met alle aandacht moet leven en ervan doordrongen moet zijn wanneer je dat niet doet. Lieg niet tegen jezelf. Wat je in Jesaja 56 ook leest, is dat het Verbond wordt verlengd van 1 volk naar ‘alle volken’, iedereen die in oprechtheid God wil dienen tot de ‘castraten’ (56:5)aan toe (Jesaja wijdt een passage aan ontmande mannen die toch Hem mogen dienen):

6En de vreemdelingen die zich bij de HEERE voegen om Hem te dienen en om de Naam van de HEERE lief te hebben, om Hem tot dienaren te zijn;
allen die de sabbat in acht nemen, zodat zij hem niet ontheiligen, en die aan Mijn verbond vasthouden:

7hen zal Ik ook brengen naar Mijn heilige berg, en Ik zal hen verblijden in Mijn huis van gebed. Hun brandoffers en hun slachtoffers zullen welgevallig zijn op Mijn altaar. Want Mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden voor alle volken.

8De Heere HEERE, Die de verdrevenen uit Israël bijeenbrengt, spreekt: Ik zal er tot Hem nog meer bijeenbrengen, naast hen die al tot Hem bijeengebracht zijn.

Coronasociallsme bij de Protestants Kommunistische Kerk Nederland (PKN): Waarom hangen ze geen Israëlvlag uit? Omdat de PKN  tegen God is, een bende laffe dweilen 

Jesaja zegt hier al dat het Judaïsme geen rasreligie meer zal zijn, maar een Hart-religie, precies zoals Jezus later zou prediken. Hij houdt wel vast aan het Verbond en Zijn volk,  maar breidt het tegelijk uit. De eerste zonde heeft dit huis hier al te pakken; De Sabbat hoor je te houden. Wij kerken hier niet.

Maar aan de andere kant: De weekpreek is al een eerbetoon, dat je op een blog iedere week 1 dag alleen de Bijbel bespreekt. Je moet ergens beginnen. En waarom zou je naar een linkse theoloog van de atheïstisch-liberaal-socialistische PKN moeten luisteren, nat achter de oren van de academie die zijn wereldbeeld baseert op de nieuwsselectie van de massamedia?

Tenenkrullend. Of je krijgt een lesbodominee die God, de Allerhoogste aanspreekt met ‘je’ en ‘jij’… Of zo’n evangelische drumstelkerk. Sprak Nietschze ‘God is dood’, bij de EO denken ze dat God doof is geworden en/of van takkeherrie houdt…Vind je God in het lawaai of in de stilte?

De Sint Nicolaaskerk van Blija

Geloof in het krachtigste sprookje op Aarde
Geloof is een wilsbesluit, een keuze voor een Geest van leven, die getuigt van het verlangen naar echtheid, waarheid, waarachtigheid en rechtvaardigheid. En bepaald geen getuigenis van eigen vroomheid of goedheid. Wie vroom is begaat de misschien wel grootste zonde: geloof in de eigen goedheid. Wees liever dagelijks van je eigen slechtheid doordrongen.

Als ik mijn lieve kadodochter Saartje moet uitleggen-  ‘waarom geloof- ‘is dat heel simpel. Ik wil graag in God geloven en niet in ‘niks’… De meeste mensen die zich ‘atheïst’ noemen, oftewel mensen die tegen God zijn met dat gebalde socialistenvuistje in de lucht als logo: Die zijn teleurgesteld in het leven, rancuneus, ze worden links, gaan in de eigen goedheid geloven.

Ik wil niet in ‘mezelluf’ geloven, want ik weet dondersgoed wie ik werkelijk ben. We zijn allemaal zondaars, ‘fucked up in our own way’…Dat is een waarheid als een Friese koe. Doe jezelf niet beter voor dan je werkelijk bent, stukje pissend, poepend wormenvoer.

Zou ik voor de spiegel staan en in Emiel Ratelband motivatiestijl roepen ‘kom op tijger je kunt het’, dan voel ik in het diepst van mijn vezels dat ik nep doe. Dat je jezelf traint in het succesvol liegen tegen jezelf. En ik wil geen nep, alleen het Echte. Dat is ook wat De Echte steeds verlangt in Jesaja: Hou Mij niet voor de gek…

Prachtige kerk, Michaelskerk Wieringen

Ongeloof is voor de dommen
In Godsgeloof zit de overweging al ingebouwd dat het niet echt kan zijn, dat je ‘eigenlijk’ doet alsof. In Zelfgeloof verdampt die noodzakelijke twijfel of men houdt dat krampachtig verborgen als duveltje in een doosje. Die twijfel wordt in ware godsdienst juist wel in ere gehouden, de neiging tot dwalen…

Het humanisme/atheïsme leert dat de mens kan worden wat hij wil, laat mensen zichzelf op de borst slaan. Het christendom leert dat je kunt worden zoals God je bedoeld heeft. Dus dat je begint in het duister, dat duistere inziet en vervolgens met God’s hulp mag opklimmen naar het licht. Iedere dag opnieuw, want ‘arrivee’ ben je nooit en je kunt ook helemaal terugvallen.

Wie tegenwerpt dat je dan in sprookjes gelooft, zal vroeg of laat moeten erkennen dat deze dat zelf dan ook doet.

Feit blijft: Jezus raakt ook tweeduizend jaar later nog steeds miljarden mensen, al was het maar als meest gebruikte stopwoord, bijvoorbeeld wanneer je zelf blundert met iets (hamer op je vinger, deur tegen je bek, dat werk)

Dat doet niemand Hem na. Om minder te vloeken dan ondergetekende vroeger deed kun je voortaan ook zeggen: GODVERandertmensen. Je favoriete EO-programma van ‘Zeiken met Feike’. Je moet ergens beginnen, ban het gevloek uit je leven. Of GODFRrrrried Bomans. Dat was best een aardige romanschrijver. GODVERlosmijvanmijnzonden.

Maar vragen of God je naar de hel stuurt, dat is een beetje dommig.

Friese kerk in Sleeswijk Holstein, met Trudy, verscheen in Meisterwerk ‘Liever dood dan Slaaf’…

New Age is satanisch
Het humanisme is BS, zijnde Bullshit, kijk slechts naar de humanitaire rampen van de twintigste eeuw uit naam van haar filosofie ‘de mens kan worden wat hij wil’. En die New Age krijg je jeuk van op voorheen nog onbekende plaatsen van het lichaam. Ja, hou een open geest, dat lijkt er het goede aan. Maar dat kun je ook wel in de Bijbel bij Paulus vinden bij ‘onderzoekt alle dingen en behoudt het goede’.

Daar heb ik Blavatsky en Bailey niet voor nodig, of zo’n om niks lachende dikzak van boven de Tibetaanse boomgrens. Dus wil ik christen zijn, al was het maar een hele slechte christen. Het is er toch 1.

If the Church is the body of Christ, Someone’s got to be the Asshole.

En daarmee basta. Mijn voorvaderen Rypke en Wybe waren het ook en zij waren oprechte mannen. Ik wil hen niet beschamen. Ik heb wel zwaar gezondigd en dat is mijn slechtste getuigenis geweest. Maar zet dat recht opdat het mij vergeven kan worden.

Dus wil ik… nou ja je krijgt het idee, het is dit of geestelijk drijfzand. Niets er tussen. Waarom kunnen wij, dit huis zo goed met de Urkers: Omdat het God-gelovigen zijn, mensen die hun best doen dat te zijn in al hun falen. En zodra ze dat niet meer zijn vervluchtigt ook die basis waarop je elkaars geest raakt.

Dat voel je in het diepste van je vezels, en vooral: Je voelt ook wanneer dat ergens niet meer is omdat God is verjaagd. Je weet ook dat je niet ‘de betere wereld’ hoeft te maken maar dat je moet zoeken naar God. Wie nu onder z’n stoel kijkt en roept ‘Rypke, hier istie niet’: We delen een zelfde gevoel voor humor, maar humor is een middel en geen Doel.

De oprechte blijdschap die de Aanraking door God je geeft: Daar kan de beste grap niet tegenop. Het verschil tussen Christendom en Zweefteverij, is dat je Het Woord hebt. Een God die ook kan spreken om zich kenbaar te maken. Je leeft toch ook niet samen met een vrouw die doofstom is en wat op een yogamatje ligt op te gaan in het Nirvana, die je nooit bekritiseert, waarna je zegt ‘i love you’…Oftewel ‘I love myself.’

En zelfaanbidding is naast moreel relativisme het hoofdkenmerk van satanisme.

Urker Vishal en Israël, een lekker stel

Verbond van het Hart
Jesaja opent in de hoofdstukken 56-60 ook het geloof van Het Boek voor ‘alle volken’ die maar oprecht God willen volgen. Nadat Zijn eigen volk er een potje van had gemaakt, zodat Hij ze in ballingschap verstrooide en tien van de twaalf stammen deed verdwijnen onder de Assyriërs. En vervolgens opent zich een Verbond van Het Hart.

Jesaja 57 fileert eerst alle valsheid en onoprechtheid van de mensen die claimden voor God te zijn. Daar maakt hij totaal gehakt van met Jesaja 57: 11 als kern:

10Door uw grote reis bent u afgemat, maar u zegt niet: Er is geen hoop meer. U hebt nieuwe levenskracht gevonden, daarom bent u niet verzwakt.
11Maar voor wie bent u beducht of bevreesd geweest? U hebt immers gelogen en hebt aan Mij niet gedacht, Ik ben u niet ter harte gegaan.
Is het niet omdat Ik heb gezwegen, en dat van oude tijden af, dat u Mij niet vreest?

In een gevoel van God’s afwezigheid kun je zeggen ‘doei doei’ ik doe het wel lekker zelf. Maar uiteindelijk hol je dan van binnen uit. Dat is ook wat ondergetekende overkwam, een soort ‘hoogmoed komt voor de val’…

12Ík zal uw gerechtigheid bekendmaken, en uw daden: ze zullen u niets baten.
13Wanneer u roept, laten zij u dan redden die door u verzameld zijn. Maar de wind zal hen allemaal wegvoeren, een zucht zal hen wegnemen.

Armeense meisjes op het Binnenhof: waarom wel zeuren over Palestijnen? Jewbashing misschien?

…zal de aarde in erfelijk bezit krijgen
Dat is een beetje wat je nu ziet bij de Wappie-beweging en ‘alternatieve’ media. Corona is voorbij, en alleen een gemeenschappelijke vijand is onvoldoende om mensen samen te brengen. Tel er het geloof in je eigen goedheid/goede bedoelingen bij en een zucht zal het wegnemen.

En dan komt de sleutelzin waarom dit huis voor God en de Bijbel kiest en voor het volk van God, Israël, ook of juist wanneer dat kwaad bloed zet bij al dat New Age volk:

Maar wie tot Mij de toevlucht neemt, zal de aarde in erfelijk bezit krijgen en Mijn heilige berg in bezit nemen.

De New Age van Alice Bailey en Helena Blavatsky is van de Tegenpartij. Punt. Niet voor niets kwam de Swastika ook van Blavatsky, het symbool waaronder God’s volk werd vervolgd.  Wie tegen Israël is, die is tegen God. Zo ingewikkeld is de wereld niet. Je kunt het menselijk bedrijf op een bierviltje uitleggen, tenzij je nodeloos ingewikkeld doet.

Quasi-neutraal zijn is ook een kant kiezen en niet voor de Goede Kant. Veel mensen koketteren alleen maar met die K-Palestijnen als een verkapte vorm van Jewbashing.  Zoals mensen die ‘de natuur’ vereren ook meestal gekant zijn tegen de joodse godsdienst en tegen het christendom: Hoe giftig die New Age-trommelaars worden als je zegt ‘ik ben christen’ of joods.

Natuurverering is afgoderij. Moeilijker is het niet, verwondering is OK maar aanbidding nee…

De antieke Statenbijbel, voortaan Iedere Zondag

Doe het niet alleen voor de bühne
God gaf zijn volk nooit een gratis privilege, hij gaf ze De Wet en het Woord om te laten zien: Zo kan het ook. Doen ze dat niet, of lopen ze God te neppen (zoals in de Talmoed, hoe kun je De Wet omzeilen maar De Letter houden), dan krijgen ze Jesaja om in te peperen hoe de Vork in Zijn Steel zit. We lezen dan ook in Jesaja 58, hoezeer God de schijnvroomheid haat, het doen alsof:

1Roep luidkeels, houd u niet in, verhef uw stem als een bazuin, verkondig Mijn volk hun overtreding, en het huis van Jakob hun zonden.
2Hoewel zij Mij dag aan dag zoeken en vreugde vinden in de kennis van Mijn wegen, als een volk dat gerechtigheid doet en het recht van zijn God niet verlaat, vragen zij Mij om rechtvaardige oordelen. Zij vinden er vreugde in om tot God te naderen,

3terwijl zij zeggen: Waarom vasten wij, als U het toch niet ziet, waarom kwellen wij onze ziel, als U het toch niet weet?
Zie, op uw vastendag zoekt u uw eigen wens, en beult u al uw arbeiders af.

4Zie, u vast om te twisten en ruzie te maken en om goddeloos op de vuist te gaan. Vast niet zoals heden als u uw stem wilt laten horen in de hoogte.
5Zou dit het vasten zijn dat Ik verkies: dat de mens zich een dag lang verootmoedigt, dat hij zijn hoofd buigt als een riet en zich neerlegt in rouwgewaad en as?

Noemt u dat vasten en een dag die de HEERE welgevallig is?

Geen uiterlijk vertoon dus, maar een zaak van het innerlijk, zo ziet HEERE de Sabbat. Een dag om je zonden te overdenken en vervolgens recht te zetten, die is ook vandaag weer aangebroken. God wat zijn wij mensen er beroerd aan toe, ik ben ook slecht, een blunder. En dat is de opening naar een goede boodschap. Heb een goede zondag.

– Vergeet niet ook een duit in de collectezak te doen, mocht je door deze weekpreek zijn geraakt en steun Interessante Tijden:

3 Replies to ““Maar wie tot Mij de toevlucht neemt…” (Jesaja 57: 13)”

 1. Neem me niet kwalijk, op die ene foto van de kerk in Calhete staat een Amerikaan in beeld in zijn Wallmart pyjama outfit.. Vroeger mocht een vrouw met een broek er niet in (zo klagen mij zussen), maar nu vermoed ik okselzweet en okselharen….

  En op die foto van ‘Urker Vishal en Israël’ is een vlag te zien van een volk dat een aantal millennia geleden een psychopatische nogal bloeddorstige god heeft verzonnen, en daarbij een aan zichzelf beloofd land dat ze toen ook al met geweld hadden ingenomen op basis van hun eigen leugens. De geschiedenis van het barbarisme herhaald zich.

  De kerk heeft blijkbaar een moderne ‘dresskode’, en die lobby van de zionisten in de twintigste eeuw in de protestantse kerken heeft goed werkt.
  Tip: doe net zoals ik als de dominee weer de door de zionistenlobby voorgeschreven propaganda voor Israël maakt: doe een pepermuntje in de collectezak (die gasten krijgen al genoeg geld van de Amerikanen, en wie weet van wie nog meer).

  En nog een tip: mocht u als kerkganger benieuwd zijn waarom de dominees toch zoveel aandacht aan Israël besteden, lees erover na ‘de joodse lobby voor Israel in de protestantse kerken’, hoe men gristenen heeft gekocht om het project van landjepik en het vermoorden en wegjagen van inwoners te ondersteunen.
  Dat je in een tijd van mensenrechten en rechten van naties en volkeren nog weg kan komen met landjepik op basis van ‘door een oudtestamentische god beloofd’, waarbij je als gristen dan de nuttige idioot bent. Hopelijk komt men Nederland niet claimen op die basis…

  Ondergetekende is overigen niet van de satan new age cult…, maar een heuse Johannes, die in zijn jeugd al pepermuntjes gaf tijdens de collectes voor het ‘volk van god’. Je als gristen om laten kopen en daar dan ook nog voor moeten betalen… het moet niet gekker worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *