Terugkeer grote roofdieren in Europa is miljoenenbusiness

De moeflon is symbool van Nationaal Park de Hoge Veluwe: van de Zoogdiervereniging mag hij verdwijnen

We beginnen de week op Interessante Tijden met dit verhaal over terugkerende ‘roof’-dieren (…) in Europa. Vroeger als pest voor het platteland beschouwde wolven, beren, lynxen worden nu door de Habitatrichtlijn/Natura 2000 beschermd.

Die bescherming blijkt een bureaucratisch businessmodel op te leveren waar miljoenensubsidies in rondgepompt kunnen worden, zolang de dieren maar een strikt beschermde status houden. Met de goudjakhals in aantocht als nieuwe veepest kan er zo nog jarenlang uurtjefactuurtje geschreven worden voor ‘meer onderzoek’ door Wageningen UR en clubs als de Zoogdiervereniging.

Hoewel Nederland in dit businessmodel voorop loopt, net als met ‘Rewilding’, is deze situatie vergelijkbaar met andere EU-landen als Duitsland maar ook Vlaanderen.

Europese wolf, Schorfheide

Wolvenmeldpunt
Wie een wolf in de buurt ziet, of een hobbypaardje in wolvenkaken zag sneuvelen moet nu aankloppen bij een ‘Wolvenmeldpunt’ van BIJ12. Daar moeten boeren ook aankloppen voor schadecompensatie. De Zoogdiervereniging uit Nijmegen rekent voor uitvoering van deze wolvenhotline 10.423 euro exclusief BTW per maand, zo toont de offerte aan BIJ12 in 2021 die ‘Stichting Annemieke’ opvroeg.

En dan gaat de teller pas echt lopen. Iedere wolf die zich in nieuw gebied vestigt, moet namelijk ‘gemonitord’ worden volgens een provinciaal ‘plan van aanpak.’ Dat plan is opgesteld met de al in 2007 opgerichte koepelorganisatie ‘Wolven in Nederland’ van de Zoogdiervereniging en het op provinciale miljoenensubsidies draaiende ARK Rewilding Nederland. Dat is het ’Wolvenplan’. Dat plan beveelt ‘monitoring’ aan door eigen deskundigen. Bij iedere nieuw gevestigde wolf moet een ecoloog langskomen die sporen napluist. Zoals vraatsporen bij gedode schapen, of DNA in wolvenkeutels.

Wanneer de Zoogdiervereniging een cameraval plaatst om de nieuwkomer ’s nachts in een gebied te detecteren, kost dat apparaat 24.500 euro. Een nieuwe wolf in je regio vraagt 6000 euro ‘opstartkosten’, ex BTW. Voor de ecoloog zijn salaris. En dan volgen maandelijks nog ‘aanvullende kosten’ voor ‘monitoring’ van een kleine vijfhonderd euro.

‘onafhankelijk’ onderzoek door Wageningen UR gegarandeerd: Wij van LNV-eend adviseren LNV-eend

Die deskundige kan van zowel de Zoogdiervereniging afkomstig zijn- gerund door Wageningse alumni- als door ecologen van Wageningen UR. Zo brengt de wolf bij de voorheen vrij obscure ‘Zoogdiervereniging’ steeds meer geld in het laatje voor steeds meer werknemers, in 2022 al zes ton euro meer dan 2021.

De Vereniging zelf is een kleine stichting, die slechts een ton euro omzet uit ledengeld. Daarmee vierden ze in Nijmegen in 2022 ‘het jaar van de eikelmuis’, en ze geven er het ledenblad ‘Zoogdier’ mee uit. Maar achter die stichting hangt nog een nonprofit-adviesbureau, de Zoogdierstichting. En deze stichting zette in 2022 inmiddels 2,4 miljoen euro om voor ‘projecten’, ingevuld door 17 fulltime personeelsleden: Dat zijn voornamelijk monitoring en advieskosten wanneer een op papier beschermd dier zich in menselijke omgeving vestigt.

Want ieder dier dat op papier strikt beschermd is verklaard door de natuurbureaucratie, dient volgens natuurregels gevolgd te worden door deskundigen die het LNV-ministerie en provincie-ambtenarij aanwijzen. Wageningen UR stuurt ondertussen even ruimhartig facturen voor ieder adviesrapport naar het LNV- ministerie en de provincies.

Een publiekslezing die hun deskundige, Hugh Jansman geeft kost 2000 euro per avond. Je kunt als boswachter in nieuw wolvengebied een ‘Wolvenopleiding’ volgen bij de Zoogdiervereniging en Wageningen UR, startdatum 1 november. Voor 950 euro ex BTW. En wanneer je ook mee wilt op excursie naar Duitsland komt er nog 300 euro bij.

Bewaking met schapenhond

Wolvenoverleg

De wolf kan die vergader- en advieseconomie in stand houden, zolang hij zelf strikt beschermd heet volgens de zogenaamde Habitatrichtlijn. Dat is Brusselse natuurwetgeving die in 1991 onder Nederlands EU-voorzitterschap werd ingevoerd. Dankzij die Habitatrichtlijn (artikel 6 lid 3) kon uit naam van ‘stikstof’ het land op slot gezet worden.

Dit lukte de stikstofactivist Johan Vollebroek, dankzij juridisch gebruik van één Wagenings rekenmodel: Aerius. En dankzij die wettelijke waarde van het ‘deskundigenoordeel’ in de Habitatrichtlijn, kunnen wolven gedupeerde veehouders in de gordijnen blijven jagen.

Oftewel: Niet de lokale democratie bepaalt wie baas is op het platteland, de ‘deskundigen’ zijn de baas dankzij de Habitatrichtlijn. Zolang zij oordelen dat de ‘staat van instandhouding’ niet gunstig is met een ecologisch draagkrachtmodel (hoeveel voedsel en geschikt gebied is er, blijft de wolf strikt beschermd heten. En dan blijft de strikt beschermde status (Annex 4) op de Habitatrichtlijn in stand.

Pas wanneer je de wolf in Annex 5 krijgt, mag je hem afschieten bij overlast. Op deze mogelijkheid zinspeelde president van de Europese Commissie Ursula von der Leyen in september. In Noord Spanje veranderde die status van 4 naar 5 omdat hier reeds honderden roedels huizen, ook Zweden schoot al wolven af.

Werkverschaffing VOOR Wageningen UR DOOR Wageningen UR: dit schema is niet van de wolf, maar van een ander Habitatcode-dier

De academische adviesindustrie die dus bepaalt of er ‘genoeg’ wolven zijn, verdient vervolgens zelf ook werk en geld voor monitoring’ van wolven. Alleen een dier dat strikt beschermd is, hoeft moet steeds met ‘meer onderzoek’ in de gaten gehouden worden, met academische publicaties en communicatieplannen. Dat zie je ook bij de wijze waarop hun LNV-Ministerie (directie Natuur, Donné Slangen, Dick Bal) zwarte zee-eenden en duikeenden inzet.

Als pressiemiddel om gesloten visgebieden te forceren. Niet omdat die eenden ze interesseren, maar omdat ze zo macht uitoefenen kunnen, zich verschuilend achter een door hen betaald ‘deskundigen’-rapport.

Het Wageningse Alterra- nu Wageningen Ecological Research- oordeelde dat er tenminste 50 wolven in Nederland moeten rondlopen. Op basis van de hoeveelheid voedsel die er voor wolven is. Dit getal wordt nu vaak gebruikt bij juridische discussies. Glenn Lelieveld van de Zoogdiervereniging oordeelde op basis van een eigen rekenmodel dat tenminste 20 roedels in Nederland moeten kunnen leven.

Een specialistengroep van de IUCN (internationale unie voor natuurbescherming) oordeelde afgelopen jaar, dat de Nederlandse wolven deel uitmaken van een ‘midden Europese’ populatie. Is de wolf volgens de zogenaamde Rode Lijst van die IUCN op Europees niveau allerminst zeldzaam of bedreigd. ‘Onze’ wolven zijn door dit deskundigenoordeel plots onderdeel van een populatie, die nog niet alle geschikte gebied heeft bezet, dus heten ze ‘kwetsbaar’.

De hond moet vast, maar de wolf mag los….

Verkiezingsprogramma’s beloven het juridisch onmogelijke?
Pogingen van de Boer Burger Beweging (BBB) om die Annex-status te veranderen, kunnen daardoor bij de rechter sneuvelen. In diverse verkiezingsprogramma’s, waaronder van het CDA (‘voor de wolf is geen plaats’) en van Pieter Omtzigt’s Nieuw Sociaal Contract staat nu dat men aan die beschermde status van de wolf wil tornen. Dat laat de laatste editie van De Nederlandse Jager zien van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging (KJV). Zo zou afschot mogelijk worden bij overlast.

Maar wat politici zeggen te willen om plattelandsstemmen te trekken tegenover het opgekomen BBB, kan juridisch onmogelijk gemaakt worden. Rechters gaan in hun oordelen nogal eens mee met het oordeel van de minister, zoals hier van LNV. Dat laat de uitspraak in de Bodemprocedure op 11 oktober van de KJV, de Federatie Particulier Grondbezit en NOJG zien. Zij wilden de jacht op haas en konijn in Groningen, Utrecht en Limburg behouden.

De rechter kopieerde het oordeel van de minister om de Jagersvereniging af te schepen: Het haas zou bedreigd zijn geraakt, een ‘ongunstige staat van instandhouding’ hebben zoals dat in Natura 2000-taal heet… Plots zouden er beslist in 2023 evenveel hazen moeten zijn als in 1994, toen de Habitatrichtlijn in werking trad.

En dat oordeel ‘ongunstige staat van instandhouding’ leunt weer op het ‘deskundigenoordeel’ over haas en konijn van… De Zoogdiervereniging en haar Rode Lijst-rapport dat zij voor LNV-ambtenaar Dick Bal opstelden in 2020. Door de keuze van het ijkpunt 1950 als vergelijkingsjaar fabriceerden zij een negatieve trend van meer dan 80 procent. Zou je het ijkpunt verschuiven naar 1990 (startjaar Netwerk Ecologische Monitoring) dan zou die dramatische trend vervallen.

Wie op die wijze met ‘deskundigenoordeel’ een dier een bedreigde status kan geven, krijgt zo via het LNV-Ministerie ook politieke en juridische macht over grondbezitters en gebruikers. En daarover gaat onder beschreven verhaal. Je verschuift de vraag van mensen ‘hoe om te gaan met dieren’ naar een bureau van een paar ecologen met een draagkrachtmodel. En dat model wordt wet, door het gewicht van het ‘expert’-oordeel in de Habitatrichtlijn.

Het verwilderingskaartje dat Wageningen UR leverde, nu in handen van ARK Rewilding Nederland

Moeflon

Zelfs het afschrikken van een tamme wolf met een paintballgeweer bleek al juridisch onmogelijk. Nationaal Park de Hoge Veluwe ziet daardoor haar parksymbool, kuddes van de Moeflon (dikhoornig schaap uit Corsica) in rap tempo sneuvelen in wolvenkaken. De Moeflon kreeg dankzij de uitroeiing door wolven al haar eigen Moeflonvereniging. Die komt nu voor dit schaap op onder het motto ‘doorbreek het taboe’: Zij willen de strikt beschermde status veranderen van wolven, zodat hij bejaagd kan worden.

Op de website ‘Red de Moeflon’ is inmiddels een petitie-actie gestart: “Als er niets gebeurt roeien de wolven in Het Nationale Park De Hoge Veluwe alle moeflons uit. …Het Park moet toestemming krijgen om de wolf te vangen en te verwijderen.”

Zoals oprichter van de Moeflonvereniging, Cees Krijger reageerde op onze website Interessante Tijden: “Een paar jaar geleden was ik op een seminar van de Zoogdiervereniging over de goudjakhals”, stelt hij. (De goudjakhals is een miniwolf die uit de Balkan naar Nederland komt).

“Het seminar was Mavo3 niveau met plaatjes van het internet. Mijn vragen aan Glenn Lelieveld werden niet beantwoord. Hij wist niets van het dier. In de pauze werd ik benaderd door een aardige oudere bioloog. Hij zei: u snapt het niet…het gaat om de subsidie..het is een business model, net zoals bij de wolf. Toen Glenn in een interview zei dat de moeflon moest verdwijnen werd ik heel boos en heb ik de vereniging de moeflon opgericht.”

De moeflon heeft geen strikt beschermde status, en levert (dus) geen geld op. De wolf laat een nieuwe economie draaien met uurtjefactuurtje: Voor wolvenplannen, wolvenoverleg, een Wolvencommissie met CDA-mastodont Pieter van Geel.

De Raad voor Dierenaangelegenheden van het LNV-Ministerie houdt nu een nationale ‘Wolvendialoog’ om burgerinspraak te organiseren. Inspraak die dus ceremonieel is. Want de Habitatrichtlijn maakt ‘de deskundigen’ die dat zelfde ministerie en provincie-ambtenarij aanwees tot baas van het platteland. Krijger: “Het gaat allemaal om geld..niet om de natuur. De wolf is een ordinair businessmodel voor monitoring, trainingen, merchandise en dat wordt bereikt met misbruik van EU recht.”

De moeflon-merchandise

  • Conclusie: Wageningen UR en haar alumni op het LNV-ministerie, directie Natuur zullen er met de door LNV en de Provincies met miljoenen euro’s gesubsidieerde natuurclubs alles aan doen om de wolf strikt beschermd te houden. Je gaat je eigen werkgelegenheid voor academia, ngo’s en ambtenarij immers niet om zeep helpen. Wat die ‘roof’-dieren betreft: Die werden vroeger niet voor niets zo genoemd. Je geeft ze 1 vinger en ze bijten je hand af. Zo is ‘de natuur’…een oord waar de mens zich met cultuur tegen wapende. Je gaat natuur Bambiseren of zelfs ‘rechten’ geven wanneer je er ver vandaan woont.

Iets van dit artikel opgestoken en daar dankbaar voor. Steun Interessante Tijden en help mij dit uitzoekwerk en denkwerk mogelijk maken

4 Replies to “Terugkeer grote roofdieren in Europa is miljoenenbusiness”

  1. De vereniging zelf is een kleine stichting … Je bent of het een of het ander. Ik heb het even nagezocht en De Zoogdiervereninging is er in twee vormen, een vereniging met leden en een stichting. Twee rechtspersonen die werken onder dezelfde naam. Een lelijke en misleidende organisatiestructuur. Dit kan je wel verwachten van deze malthusianen.
    Verder. Je kan wel roofdieren in Nederland willen, maar dat is niet zo diervriendelijk voor de niet-roofdieren, die, vaak levend, opgegeten gaan worden. Wat voor zin heeft het om nog over dierenwelzijn te praten.

  2. Wel een heel eenzijdig stukje tekst, waarbinnen er heel beperkt informatie is ingewonnen.

    Gezien de donatievraag aan de lezers ga ik er dan ook vanuit dat er wel een wil is om uitgebreider in de materie te duiken, maar dat dit op voor nu vanwege de financiële huishouding nog niet uitgevoerd kan worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *