Stem Liever dood dan Slaaf

Tzummarum in het Friese Zeekleiland

Het idee begon bij de stenen negerzoen van het Fries Nationalisme, die de militaire overwinning herdenkt van een stel pummels op een invasiemacht van elite-ridders: ‘Leaver dea as Slaef’ staat daar in het provincie-Fries, oftewel Liever dood dan Slaaf.

Ooit in de Middeleeuwen konden de Friezen nog verschil maken. Once Were Warriors…

Maar hoe zit dat nu? Is er een ander associatie mogelijk bij ‘Fries zijn’ dan wat taalsubsidie en een vergrijzend leegloopland met xenofobe subsidieslaven. Bijvoorbeeld ‘vrij zijn’, energie om de strijd aan te gaan om het dagelijks bestaan, iets om je mee op te laden…

De Oude Ried, zijtak van de Lauwers vanochtend

Wat nu nog rest is een stukje Gazastrook ingeklemd tussen provinciegrenzen, aan het subsidie-infuus van Den Haag, een vergrijzend leegloopgebied met wat xenofobe pummels, enthousiasmemoordenaars en stiekeme ex-gereformeerden, de laatste twintig jaar aangevuld met immigranten die de ruimte opzoeken van het platteland.

Dat wat je als adolescent met piepende banden ontvluchtte om de wijde wereld in te mogen.

Met provinciedialect-subsidie proberen ze er de moed in te houden, dus dat je Nederlandse woorden gaat ‘verfriezen.’ Zodat Camerawerk ‘Kamerawurk’ wordt, duurzaam ‘dworsom’ en aquaduct een ‘akwadukt’: Alsof ze hier niet meer spellen kunnen.

Zo span je het Friese paard achter de wagen. Waarom wil je een taal spreken? Omdat die taal associaties oproept die je een goed gevoel geven. Daarom willen bijvoorbeeld heel veel mensen doen alsof ze goed in Engels zijn, omdat dit associaties bij hen oproept van ‘bereisd, internationaal’..

Dus moet je bij dat gevoel beginnen, kennis van je afkomst tot in de oertijd. (ondergetekende is zoon van twee onderwijzers) En dan met dat nieuwe gevoel en die oude kennis gewapend, dan komt de taal eventueel van zelf. En anders maar niet.

Zwette, restant van de Middelzee

Bestedingsvrijheid is vrijheid. Lastenverzwaring, de onbetaalbaarheid van leven in Nederland is een weg naar slavernij. Subsidie is belastinggeld. En belasting is diefstal. Een land aan het subsidie-infuus is dus slaaf gemaakt. Wanneer je vandaag stemt, hou dan ook rekening met die basisgedachte: Overheid = Overhead.

Een partij die lastenverlichting nastreeft en het indammen van dit criminele kartel, dat is een partij die dichter staat bij ‘vrijheid’ en het Liever dood dan Slaaf-gevoel. Van ‘de overheid’ – eigen belang nastrevende en alsmaar uitdijende bureaucratieën- kan niet enig goeds komen.

De Bullshitdetector bij het Liever dood dan Slaaf-monument

Jarenlang verdiende ik weinig als zelfstandige zonder perspectief (zzp’er) en dan merk je het niet zo. Maar wanneer je een creatief werk maakt dat goed verkoopt, en daar komt dan een vijandige partij met afpersing en geweld haar deel van opeisen zonder zich daar zelf ooit voor te hebben ingespannen…

Kun je nagaan, dat mensen die echt succesvol zijn doorlopend en nog veel erger dagelijks ge*** worden door dit afpersingskartel. Omdat de afgunstigen, talentlozen en rancuneuzen – de PvdA of erger, en tegenwoordig ook de VVD als zakkenvullers voor globalisten en windmiljonairs- met staatsgeweld hun deel opeisen voor hun ‘Betere Wereld.’

Dat je als mkb’er een heel leven lang belasting betaalt en 9 van de 12 maanden eigenlijk werkt voor hun overheid. Zodat die criminele bende dan een klimaatclub 10 miljoen euro subsidie kan toestoppen. Weg, foetsie. En U vindt dat ‘normaal’? 

Een ‘ried’ als zijarm van Dokkumer Diep

Dat gevoel steeds meer terecht te komen in een totalitair bestel, versterkt tijdens ‘corona’, maakte ‘Fries Zijn’ oftewel Liever dood dan Slaaf, de radicale strijdkreet voor zelfbeschikking weer relevanter dan ooit.

Zo ga je op zoek: Is er niet een betere manier om ‘Fries Zijn’, oftewel ‘Vrij zijn’ over te brengen op de Nederlandse populatie. Kun je weer wortelen in de klei met een hart op de goede plaats en een nuchter hoofd?

Uiteindelijk waren de Friezen immers het stamvolk van alle kustbewonende Nederlanders, de proto-Vikingen van de Zuidelijke Noordzee. De Schotten hebben de machtige Highlands, wij hebben de minstens zo tot de verbeelding sprekende Lowlands, met de Alde Toer als scharnierpunt op de terp van Middelzeeklei:

Alde Toer, de meest magische plek van Friesland samen met it Reade Klif

Valt daar niet iets mooiers van te maken dat tot de verbeelding spreekt, dat je neuronen aan kan vuren, je batterijtje dagelijks kan opladen? Iets dat uitstijgt boven het gevoel van plaatsvervangende schaamte bij ‘oant moarn’, de lof der botheid en wat binnensmonds gemompel met een fles Berenburg.

Zo ontstond in coronatijd in een golf van onderzoek en creativiteit dit biertafelboek, misschien wel het mooiste en beste dat ik ooit zal mogen maken. Een gedroomd Groot Friesland zoals het misschien ooit was, en hoe het zou kunnen zijn, een inspiratie voor alle Nederlanders met vrijheidsdrang, met iedere geslaagde foto weer die energie van het magische moment toen:

  • De eigen variant op het King Arthur-gevoel, geprojecteerd op de geboortegrond van zeeklei, bij elkaar gefotografeerd over honderden kilometers kustzone.

Aan de Westoever van de Middelzee, de Hegedyk

Ook al zie je grasland, diep daaronder hoor je de zee nog klotsen bij ons kustvolk, en in iedere door ruilverkaveling gespaarde kronkelsloot kun je een oude ‘riet’ zien, een slenk waar ooit het zout water naar binnen drong. Of een riviertje waar zoet water zich een weg baande naar zee.

Zo groeide een jarenlange fotografische zwerftocht met mascotte Trudy aan mijn zijde. Je legde de hand op ieder historisch werk over oer-Friesland, tot het blanco gat van kennis over je afkomst was ingevuld. Die zoektocht naar de heilige graal eindigde uiteindelijk bij de vondst van mijn huidige prachtige vrouw:.

Mijn succesvolle meisterwerk, zie www.lieverdooddanslaaf.com

Afke zou vervolgens als Ophelia tussen de Pompeblêden de cover van het boek gaan sieren.

Het boek werd een succes, bracht ons nieuwe contacten en leidde tot organisatie van een festival bij het monument waar ook het idee begon, met een middeleeuws muziekgenootschap Sowulo en ondergetekende + Jan Ott die de Oera Linda heropenden, voorzien van acteurs die onze eigen Koning Arthur legendes uitbeeldden.

Nu ook met eigen Liever dood dan Slaaf-familiewapen op stug katoenen shirts, zie de webshop van Liever dood dan Slaaf

En het is een ideaal kado voor de feestdagen om dat oergevoel van vrijheidsdrang- Liever dood dan Slaaf-  tot je te nemen en hier te bestellen op www.lieverdooddanslaaf.com Je kunt me ook boeken voor lezingen, niet alleen als Bullshitdetector maar ook over mijn Meisterwerk zelf, gewoon om je te laten inspireren in deze Interessante Tijden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *