Is werkelijk álles gelogen aan ‘duurzaam’? …

Als NL voor 50 procent van haar primaire energie draait op ‘biobrandstof’ = drie maal ons landareaal nodig voor productie. Is fosfaat voor kunstmest ‘hernieuwbaar?’ Is het ‘schoner’ en wat is dat dan?

Bij een toets van de laatste tien reclame-uitingen die uit naam van duurzaam voorbij kwamen op Linkedin en Facebook blijkt: Bedrijven die het verstand op Net Zero hebben gezet kun je niet betrappen op 1 waarheid. 

Of het nu ‘schone’ energie van Shell is- biobrandstof (dus energie van landbouwgrond)- of ‘klimaatneutrale’ datacenters die zouden draaien op ‘hernieuwbare’ energie, of accounting-multinational PWC dat Net Zero wil binnen lopen op ‘duurzame daadkracht.’ (deug-accounting voor bedrijven, ESG’s).

Zet je verstand op Net Zero, en PWC kan binnenlopen op Deugscore-rapportage (SDG’s, ESG)

Lies, damn lies, sustainability
We bespraken al eerder de uitingen over ‘klimaatrechtvaardigheid’ van Milieudefensie. Die met 10 miljoen euro echte subsidies per jaar gesponsorde club claimt hoe er 37 miljard euro ‘fossiele subsidies’ zouden worden uitgegeven (het werkelijke antwoord = nul subsidie, enkel concurrentiesubsidies, zie ook mijn artikel voor Indepen).

Maar ook het idee dat ‘biobrandstof’ gelijk is aan ‘schone’ energie: er komt tenminste evenveel CO2 vrij bij biodiesel. En daarnaast neem je vruchtbare landbouwgrond in voor het verbouwen van brandstofgewas. Dat gewas zou ook CO2-opnemen als je het voor voedsel teelde. En je verbruikt (kunst)mest.

Is fosfaat uit de mijnen van de Westelijke Sahara ‘hernieuwbaar’? Is het ‘schoon’ wanneer je grondstoffen voor de bouw (bioplastic) zou verbranden.

Kunstmest strooien bij Schraard (FRL)

De Brazilianen rijden op alcohol van brandstofgewassen, zoals suikerriet. Maar hoeveel natuur mag je daarvoor ontginnen om het ‘groene’ energie te noemen? Is alle landbouwgrond en vruchtbare bodem ‘hernieuwbaar’? Of eindig, in concurrentie met de voedselproductie van al 8 miljard mensen.

Het is een politieke keuze om ‘biobrandstof’ CO2-neutraal te noemen, geen wetenschappelijke. Bovendien is CO2 geen vervuiling in klassieke zin, zoals persistente (niet afbreekbare) gifstoffen die in het milieu werden geloosd. (Denk aan DDT)

De lucht blijft even schoon met CO2, het is geen SO2 waarmee je zure regen krijgt en aerosolen. (stofdeeltjes)

Gebruik slechts je boerenverstand, en je prikt door de beweringen. Laat je opponent niet vluchten naar ‘argument by authority (‘de’ wetenschap zegt, De VN zegt): De bewijslast ligt bij hen.

Stroomslurpers ‘klimaatneutraal’? BS zijnde bullshit

Climate Neutral Data Center Pact
Overal geldt: Leugens Verdomde Leugens, Duurzaamheid. Bij hun Rijksoverheid is het eender: Niet 1 reclame-uiting over ‘fossielvrij’ en ‘duurzaam’ is leugenvrij. Ze liegen dat het gedrukt staat.

Neem bovenstaande reclame van datacenters die ‘klimaatneutraal’ zouden worden. Deze nemen geen enkele kWh ‘hernieuwbare’ stroom af ( = subsidiestroom) zoals beweerd. Ze trekken gewoon zoals iedereen de grijze stroom van het net en kopen CO2-certificaten/stroomcertificaten in- bijvoorbeeld van een nieuw windturbine-industrieterrein in natuurgebied- om een groen deugverhaal op te hangen voor de klimaatoligarchie.

De Rijksoverheid liegt steeds dat het gedrukt staat…Hout stoken geeft evenveel CO2 als bruinkool, naast tientallen aromatische koolwaterstoffen

Zoals van de windturbines van Vattenfall in de Wieringermeer, die nu het voormalig eiland Wieringen omsingelen. Die zijn in bos neergezet. Bos kappen voor windmolens is ‘groen’, dus hoe meer je bos kapt voor windturbines hoe meer ‘klimaatneutraal’?…

Vattenfall beweert ‘fossielvrij in 1 generatie’ te kunnen: Maar wie houdt dan de netfrequentie van het elektriciteitsnet stabiel op 50 hertz zonder blackouts? De netbeheerder Tennet, die daarvoor jaarlijks miljarden euro’s op de nationale energierekening bijplust.

De reclameslagzin is een keiharde leugen en ze weten dat ook dondersgoed bij de Vattenfall-top (Zweeds voor ‘waterval’, hun waterkrachtcentrales roeiden  trekvispopulaties in Zweedse rivieren uit, zoals zalm en paling) Of ze kunnen het weten.

Forest Windfarming 🙂 het voor windturbines gekapte Robbenoordbos

Die windturbine-industrieterreinen worden ook niet in eerste plaats gebouwd voor de stroomvoorziening. Na 1000 miljard euro subsidies in de EU leveren ze  nog maar een schamel procentje of 2-3 van de primaire energiebehoefte. De huidige 15% ‘duurzaam’ in NL is voor de helft biomassa en afvalverbranding en dat is dan ook nog alleen elektriciteit.

Wat doen ze wel? Ze wekken op gewillig papier CO2-ruimte op voor de handel in CO2-tonnen. Die handel ontstaat op een CO2-emissiemarkt dankzij dwingende wetgeving van Kabouter Timmerfrans, de held van PvdA/Groen Links. Hij doet een CO2-stoelendans, waar hij stoeltjes weghaalt voor 2030 (het emissieplafond gaat 55 stoeltjes omlaag)

Wie wil stoelendansen met Timmermans moet dan voor zijn CO2-ruimte bij betalen. Grote bedrijven betalen in het ETS-systeem in Europa nu al 80 euro per ton. Dat rekenen ze door naar u en mij.

De geclaimde CO2-besparing van 6000 ton. Als je er gewassen op laat groeien kun je ook CO2 opslaan

Je kunt wind- en zonne-industrieterrein zien als beleggingsproducten. Er wordt CO2-ruimte opgewekt met een vijftien jaar lang staatsgegarandeerd rendement. (SDE++ subsidies) Dat is het verdienmodel van ‘duurzaam’; privaat gewin, publiek risico. Met een opgesekste term heet dat garant staan met belastinggeld voor de bonus van de ‘duurzame’ CEO blended finance.

Of ‘onkosten socialiseren’… Of een publiek privaat partnerschap, Triple P. Piraterij heeft zelden zo groen geklonken. 

Die ‘fossielvrije’ wiebelstroom-leveranciers parasiteren vervolgens weer op de netstabiliteit., Die wordt door netbeheerders met steeds meer onkosten bewaakt moet worden, zodat je energierekening blijft stijgen door hogere netkosten.

Want je maakt kunstmatige overcapaciteit, van energie-opwekkers die leveren als knipperlicht. Aanbodgestuurd in plaats van vraaggestuurd, alsof de bakker een overschot brood bakt omdat het hard waait. En je wordt gedwongen dat brood te kopen. Zodra het niet waait moet de bakker tegen hoge kosten dan brood importeren uit Rusland of Spanje.

Er is kortom niet enig goeds aan ‘duurzame’ energie, en de ‘energietransitie’.

Apocalyptische taferelen, RWE Hambach, eigenaar Essent,

Mijnbouwtekort door ‘elektrische’ auto
Of neem de elektrische auto. Heeft u ooit stilgestaan hoeveel ton aarde in de mijnbouw verschoven moet worden met dieselmachines, om alle metalen als kobalt, nikkel, lithium en zeldzame aardemetalen voor zo’n batterij-auto bijeen te schuiven. Een batterij die de hele onderkant van de passagierzit bij een Tesla inneemt, en die je al na tien duurzame jaren moet vervangen?

Ook ‘Duurzaamheid’ heeft een houdbaarheidsdatum. Wat je aan brandstofbesparing inloopt in milieuvoordelen, dat lever je de eerste zeven jaar in op de grondstofproductie voor zo’n batterij. En dan moet je er ook nog vanuit gaan dat CO2 ‘erger’ is dan de enorme vervuiling die lithiumwinning geeft.

Zie daarover mijn artikel waarin ik mijnbouwexpert Simon Michaux interviewde. Of neem het ‘groene’ waterstofsprookje waar Shell met het Ministerie van EZ goede sier maken wil. Daarover interviewde ik oud EU-ambtenaar op het energiedossier Samuel Furfari. Hij vergelijkt het idee om waterstof tot brandstof te maken met het in de brand steken van Louis Vuitton-tassen.

Je hebt nog een factor 7-8 meer met subsidies gesteunde windturbines nodig om slechts een fractie aan zulke peperduurzame brandstof op te wekken. Terwijl al 1000 miljard euro sinds 2003 aan subsidies werd gespendeerd, voor slechts 2-3 procent van de primaire energiebehoefte uit windturbines en zon.

Klimaatactieplan. Leningen van overheden afhankelijk maken van de CO2-zwendel

Sa is’t en net oars
Er is maar 1 conclusie mogelijk en maar 1 waarheid hier (Sa is’t en net oars, want as it oars wie dan wie it net sa): Klimaatgelovigen zijn ethisch niet in orde: Ze liegen, want ze kunnen beter weten.

Met die leugens vergroten ze de kans op blackouts door parasiteren op netstabiliteit, ze drijven de energieprijzen op, ze schaden natuur en door hun veranderen ze weilanden voor voedselvoorziening, weidevogels en visgronden voor vissers in industrieterrein.

En ze vergroten door het optuigen van een geleide planeconomie en subsidie-economie de corruptie.

Daarnaast is er sprake van de grootste wetenschappelijke corruptie in de geschiedenis van de mensheid, omdat ‘het klimaat’ – dat je met een stel ambtenaren zou kunnen optimaliseren- geen natuurverschijnsel is maar een menselijke statistische constructie, en dat wordt dan ook nog eens met al haar miljoenen factoren versimpeld tot 1 beschuldiging:

Gij mensch, stop met je CO2, het groeikasgas dat de planeet helpt vergroenen.

Dead Planet? De planeet VERGROENT door meer CO2

De wereld past op een bierviltje
Dus uitgelegd op zijn Rypkiaans past de wereld wel degelijk op een bierviltje. Wie voor de CO2-zwendel is of daarin werkzaam is, die is ethisch niet in orde. Dat geldt ook voor wie daar in blijft geloven. Die doet da,t omdat hij er voor wordt betaald.

Of vanuit een vals zelfbeeld van ‘zie mij deughen/verstandig zijn’.

Wie helpt deze zwendel te ontmantelen en exposen die is wel ethisch OK. Het is een eenvoudige kwaad versus goed-strijd en dat hangt ook niet af van ‘je eigen perspectief’ en ander post- postmodern gerelativeer.

Of begripvol doen naar de ander die je ten diepste niet interesseert, enkel omdat je bang voor confrontatie bent en dat als fatsoen uit wilt leggen.

For a fantastic plant growth. Broeikasgas of Groeikasgas? Kijk zelf bij de Leidse Hortus!

Als je betaald wordt om te liegen en te stelen is het nog steeds niet OK dat je steelt, of aan heling doet. Want subsidie- de financiële motor van ‘duurzaam’- is heling met door de overheid gestolen geld).

Nee, aan de milieu- en klimaatmaffia is niet enig goeds, het zijn allen zonder uitzondering leugenaars, oplichters, dieven en criminelen en de wereld is beter af zonder hun wandaden.

Pinjumer Halsband, duizend jaar oud stukje klimaatadaptatie. De lage dijkjes beschermden tegen overstroming in de zomer. In najaarsstormen sloeg vruchtbaar sediment achter de dijken en zo hoogde het weiland steeds verder op

Aanpassen aan klimaat, zoals duizenden jaren hiervoor
Er bestaat ook geen ‘verstandig klimaatbeleid’ want dat is het zelfde als ‘rationele waanzin’… Of het moet ‘aanpassing’ zijn. Net als de afgelopen 10 eeuwen kun je ook blijven doen wat we altijd al steeds beter deden, Hup Holland, Fryslân Boppe: aanpassen en kustverdedigen, dijken, dammen bruggen;

Wat konden ze dat goed, die ‘fietsenmakers’ (ingenieurs) in Delft, voor ze op de beschamende toer gingen en Timmerfrans zelfs een eredoctoraat gaven. Huidig Friesland, Oosterlauwers Friesland (Er bestaat niét… zoiets als Groningen) en West Frisia (abusievelijk ‘Holland’ genoemd), is ook zo’n prachtige menselijke creatie

Slachtedijk Oosterbierum, het noordelijkste deel van de dijk

.. een natuurhistorisch getuigenis van klimaatadaptatie, van de Slachte tot de Deltahoogtedijken begraasd door schapen, de vruchtbare zeekleilanden met sloten doorsneden (gefreesd), die wolkenluchten verzadigd met water verdampt uit de nabije zee, uniek in de wereld.

  • Ugh, Ik heb gesproken vanaf de Friese Prairie. Nog maar een bakje koffie doen?

Bent U het hier roerend mee eens, en heb ik zo beter verwoord wat U dacht maar zelf nog niet zo opschreef? Steun dan Interessante Tijden voor dit artikel en deel het met al je vrienden en kennissen:

One Reply to “Is werkelijk álles gelogen aan ‘duurzaam’? …”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *