‘Aanvalsplan’ eist 10% extra platteland (‘dooradering’)

De aanstichters van een ‘aanvalsplan’ met agressieve taal en ‘kwartiermakers’

 Christianne van der Wal, de ‘minister van natuur en stikstof’ presenteerde haar Nationaal ( lees ‘particulier) Programma Landelijk Gebied, wat ze een heus ‘Aanvalsplan’ noemen.

Daarin staat tot de hectare nauwkeurig per provincie welke verbouwing Den Haag eist. Waaronder nog zevenduizend hectare extra ‘dooradering’ gereserveerd voor Friesland voor de 2030 Agenda, en 10 procent van alle Nederlandse platteland.

Dat zelfde doel kwam je al tegen in de ‘Biodiversiteitstrategie’ van Frans Timmermans in Brussel in 2020: Alsof de 10 procent uit Den Haag naar Brussel kwam, en weer terugkaatste als ‘het moet van Europa’. Wat is ‘dooradering’ en wie profiteren?

Opgegeven hectares uit NPLG

‘Samen voor Biodiversiteit/Baantjes’
Zulke ‘aanvalsplannen’ zijn er voornamelijk- zo niet uitsluitend- voor de leden van wat ik het Bureaucratisch Academisch Complex (BAC) noem. Vissers noemen hen ‘de groene maffia’, boeren ook. Bureaucratisch Academisch Complex (BAC) klinkt wat sjieker.

Zij vormen tezamen een onheilige drie-eenheid van

1. Te duur betaalde academici & adviesbureaus (zoals Schuttelaar),
2. volstrekt nutteloze ambtenarij, die na installatie van een zelfbedacht overheidsprogramma niet zelden een eigen adviesbureau beginnen met de overheid als enige klant. Ze noemen zich ‘gebiedsontwikkelaar’, ‘veranderaar’, ‘kwartiermaker’, ‘programmamanager’, project assistent ‘green governance’
3. En hun groene ngo’s die zichzelf met belastinggeld willen verrijken, zoals WNF, Natuurmonumenten.

Wie vormen hier het hart van de BAC? Zie boven de screenshot Er is een ‘Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel’ in het leven geroepen, met een Club van Rome-activist als voorzitter: Louise Vet, het milieuhuppelmeisje. Die hebben een eigen projectbureau in het leven geroepen.

De hectares voor Friesland

LTO en Rabobank doen mee
Zij vormen de basis van de agressieve terminologie met aanvalsplannen en kwartiermakers: Een kwartiermaker is een ambtenaar die tegen zichzelf veinst ambities en zelfs ondernemingslust te koesteren, op andermans kosten uiteraard.

Bij de nationale biodiversiteitstrategie is ook de Rabobank betrokken, met Alex Datema. (eerder van een Boerennatuurstichting, waarvan nu een Natuurmonumenten-bestuurslid de voorzitter is) En op de achtergrond de Rabo Carbon Bank: omdat ze veengrond onder water willen zetten en daar CO2-credits voor in omloop willen brengen.

Da’s ook een Green Deal actiepuntje.

Terwijl de natuur ondertussen haar eigen gang gaat en ons blijft verrassen, houden zij de mythe van maakbaarheid in leven. Ook de LTO doet mee. Maar die club noemen de boeren niet voor niets ‘langzaam ten onder’: Ze gaven zelfs al geld aan milieuclub Natuur & Milieu en campagnegeld tegen vlees eten samen met WWF:

Kijkt onsch deughen overheid, wat zijn wij een goede stakeholder/gesprekspartner (brrrr…)

LTO onderschrijft de SDG’s van de 2030 Agenda. Met zulke ‘vrienden’ heb je als boer geen vijanden meer nodig. Aan de andere kant: Dit is de bestuurlijke realiteit in Nederland en alleen je kont in de krib gooien werkt ook niet. Je ziet dat ook de Jagersvereniging al met Schuttelaar samenhokt, de campagne ‘daar jagen wij voor‘. Verantwoord. Beheren. Schadebestrijding. ‘Lekker jagen’ mag niet.

Bringing Technocratic Tyranny Back into our lives. De Europese Biodiversiteitstrategie voor 2030, mei 2020

Zelfde doel als in de Europese Biodiversiteitstrategie
Zoals ik afgelopen jaar al beschreef over ‘de verbouwing van Nederland’ is voor die ‘groen blauwe dooradering’ in Gelderland meer dan 10 duizend hectare gereserveerd. Kijken we bij één van de profiteurs/samenstellers Schuttelaar & Partners, dan krijg je deze definitie die druipt van een totale waarheids-onverschilligheid:

Het Aanvalsplan Landschap wil 10% groenblauwe dooradering in het landelijk gebied realiseren. Hiermee kunnen we een belangrijke bijdrage leveren aan de maatschappelijke (..door particulier gekonkel en wetenschappelijke fraude opgestelde RZ) opgaven voor natuur, klimaat, stikstof en waterkwaliteit.

De oplettende lezer herkent die 10 procent, want die staat vermeld in de Biodiversiteitstrategie van Frans Timmermans zijn Green Deal. Dikke kans dat die 10 procent in Europese plannen kwam via Nederlandse inbreng. En vervolgens zeggen ze in Den Haag ‘kijk het moet van Brussel’…

Nog meer hectares uit het NPLG

Wetenschap en advies op bestelling
Net als de Habitatrichtlijn, die een Nederlandse vinding is. We citeren Schuttelaar over wat dooradering de BV Nederlande brengen zal voor 30 miljard euro publieke onkosten, de ‘verbouwing van Nederland’:

De groenblauwe dooradering is daarnaast ook van belang voor het versterken van landschappelijke kwaliteit, tegengaan van verdroging en draagt ook nadrukkelijk bij aan het toekomstperspectief voor de landbouw en het landelijk gebied als geheel.

Was ik een politicus in de Tweede Kamer, dan zou je vragen:

  • Wat zijn de bedragen die LNV afgelopen vijf jaar aan adviesbureaus als Schuttelaar besteedde in het kader van dit ‘aanvalsplan’ en ‘biodiversiteit? En wat kost dat projectbureau, wat factureren Biesmeijer en Vet eigenlijk?

Broeder en zuster in het goede, Jaap Hanekamp en Geesje Rotgers vroegen bijvoorbeeld de kosten op die Van der Wal had gemaakt voor zeven stikstof- rapporten. Zonder enige nieuwe gegevens, dienden die rapporten vooral om voorgenomen beleid academisch gewicht te geven, zie daar over dit artikel over de ‘Stikstofonderzoek op Bestelling, de Consensus Kongsi

De Griene Dyk (Sjaerdemasloot) bij Sneekermeer

Schoon, gezond, veilig, robuust
Een andere aardige onthulling zou zijn wat Schuttelaar afgelopen vijf jaar uit naam van ‘biodiversiteit’ van hun overheid heeft gevangen. Het NPLG is bij Schuttelaar vervolgens robuust doordrenkt met voelgoed-terminologie als ‘gezond’ en ‘schoon’:

De doelstelling van het Aanvalsplan (10% dooradering) is inmiddels vastgelegd in het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Het NPLG wil een gezonde natuur, schoon water en schone lucht realiseren.

Is het water na dertig jaar milieubeleid dan nog niet schoon genoeg? Of bedoelen ze onrealistische KRW-doelen.

Het hoofddoel voor natuur in het NPLG richt zich op de verplichtingen van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen (VHR). Elk gebied in Nederland is anders. De kwaliteit van natuur, water en bodem is nergens hetzelfde. Daarom verschilt wat er nodig is per gebied.

Ze verschuilen zich dus achter ‘Europa’ maar verzuimen te vermelden dat:

  • a. die Habitatrichtlijn een Nederlandse vinding is (Hemmo Munting 1991 onder Nederlands EU-voorzitterschap)
  • b. dat al die gebieden door een handvol Wageningse ecologen zijn aangewezen en vervolgens via LNV aangemeld dus een eigen POLITIEKE keuze zijn
  • c. de problematiek is veroorzaakt door inzet van een op pseudowetenschap gebaseerd rekenmodel

Voornemen: het waterpeil op veengrond omhoog voor de CO2

Niet alle ‘natuurontwikkeling’ even slecht
Maar wat is dus ‘dooradering’ nu? Boerengrond extensiveren of opkopen om deze onder water te zetten. En dat met een saus van slap groen ge-BS- zijnde Bullshit, over ‘gezond, schoon veilig en robuust’…

Overigens is niet alle ‘natuurontwikkeling’ helemaal in principe fout. Ik liep bij Sneek over de Griene Dyk langs Natura 2000-gebied het Snekermeer. Daar is marginale landbouwgrond in afgelopen dertig jaar omgezet in Fûgeltsjelân. Vlak bij huis richting het Wilhelminabos op ‘De Heide’ hebben ze ook een singel geplant als verbindingszone met de bossen van Eijsinga.

Waar het om draait is de totale afwezigheid van waarheidsliefde bij deze mensen, die van het Bureacratisch Academisch Complex (BAC).

En veel van die van bovenaf opgelegde plannetjes maken de natuursituatie vaak slechter dan die ervoor was. Enkel omdat er subsidie is die op moet en een papier doel uit Den Haag/Brussel dat gehaald moet. Denk aan het weidevogelland bij Vollenhove voor de deur van Hans Keuper

Natuurmonumenten kreeg subsidie voor verbouwing, en de weidevogels verdwenen. Dit soort projecten heten dus een succes wanneer het geld is opgemaakt aan adviesbureaus en projectontwikkelaars.

Man en vrouw zeearend, de vrouw is duidelijk veel groter

Zeearend bewijst: je hebt geen aanvalsplannen nodig
Gistermiddag liep ik hier in het bos van Eijsinga bij Langweer, Trudy uitlaten in de regenachtige donkerte. En ik schrok nota bene een dikke fucking zeearend op, die boven in een naaldboom zat te rusten. Die naaldboom had Eijsinga nog niet laten kappen voor de Probos-subsidies om zijn bos ‘toekomstbestendig’ te maken.

Dat ‘toekomstbestendig’ en ‘klimaatbestendig’ betekent data je alle naaldbomen uitroeit. Omdat die al eeuwen lang ‘niet van hier’ zijn aangeplant en ingeplant.

Nee, ik bedoel hier geen buizerd. Dat is een dwerg vergeleken bij deze vliegende deur die overigens verrassend wendbaar kan zijn. Ze broeden hier al bij Koudum aan de Fluessen, ik heb al eerder een stel boven deze bossen horen balken en ook bij het Wilhelminabos een zeearend gezien.

Het is een kwestie van tijd, voor ze ook bij Langweer komen te broeden. Op een eilandje bij de Koevordermeer bijvoorbeeld in een partij grote wilgen. Bedenk dat milieuclubs in de jaren ’80 er van droomden om die arend uit te zetten. Maar hij kwam op eigen kracht terug uit Duitsland.

Aan dat succes is dus geen ‘aanvalsplan’ of ‘kwartiermaker’ laat staan ‘programmamanager’ te pas gekomen. De wolf ook niet, die kwam gewoon uit Polen nadat het IJzeren Gordijn was doorbroken. Maar ach, je snapt die mensen wel. Ze hebben ook geld nodig. Net als ik.

Trudy handelt de bestellingen af…

Steun Interessante Tijden voor het realistische Noordelijke natuurgeluid:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *