New Age, ‘Wakker’, klimazi’s en Nazisme: Bedpartners?

Gerrit Hiemstra ’s klimaatkasteel in Balk in aanbouw, het optrekje van 950 duizend euro van onze lokale ecofascist

Vandaag bespreken we de overeenkomstige geestelijke wortels van nazisme, modern ecofascisme en New Age. Het gedeelde idee is dat er na destructie een Nieuw Tijdperk aanbreekt met ontwaakte mensen van oude smetten vrij.

We bespreken werk van Savitri Devi (1905-1982) nazi-ideoloog, Hindoe-nationalist en ecofascist door de lens van historicus Nicholas Goodrick Clarke. Haar boek ‘The Impeachment of Man‘ (1959) – een ‘biocentrische’ aanval op mens-gecentreerde religies en humanisme- had ook bij Gekke Gerrit Hiemstra in de boekenkast van zijn Klimaatkasteeltje kunnen staan.

Of bij dieractivisten die menen dat ‘links’ daar een patent op heeft. Haar focus op India en voorchristelijke religies sluit weer aan bij New Age en theosofie.

De literatuur voor vandaag

New Age en Nazisme: bedpartners?
Ooit ging ondergetekende in op een uitnodiging bij een club die een ‘Noords Festijn’ hield. Dat was een feestje waar je Germaantje de Voorste kon zijn in het Drentse bos. Ik gaf een lezing over globalisme en de SDG’s. Je kon er ook boogschieten, vechtsporten en bier drinken. De rest was wat mij betreft bijzaak.

Daar heb ik voor het eerst échte neo-nazi’s ontmoet. Er waren ook mensen van Pegida.

Bij zowel New Age als neonazi’s zie je de paganistische symboliek opduiken, de Thorhammers om de nek. Dus van die Donar-hamers die mensen dragen, de heidense strijdbijl die is opgegraven. Eerder bezocht ik al Duitse paganisten, Asatru-aanhangers, mensen die naar de Externsteine gaan als ‘krachtplek’.

Er zit qua positionering tegenover christendom en jodendom een duidelijke overeenkomst: daar motten ze niks van hebben. En hierbij vinden ze aansluiting bij het moderne ecofascisme, waar juist veel ‘wakkeren’ zich tegen zeggen af te zetten. Terwijl ze er in overtuiging over ‘natuurlijke goedheid’ en het geloof in een eigen goedheid, natuur en ‘intuitie’, al die oosterse symbolen meer verwantschap mee hebben.

De  Externsteine, Heidens heiligdom dat veel New Agers trekt

Mij vonden ze te christelijk, bij dat heidense festijn. En ik dacht na een bezoek aan de leeszaal met een Hitler-verheerlijkend boek van zijn secretaris Martin Bormann opengespreid: ‘Dit meen je niet…’ Dat dit nog bestaat. Ze menen het echt als geloof, niet als historische interesse of obsessie met ‘het kwaad’ haar oorsprong.

Wanneer je ziet dat ze ’t werkelijk meenden, met Dolfie en zo, denk je: Doe mij Jezus maar. Niet alle vijanden van mijn vijand hoeven mijn vriend te zijn. En volkerenmoord was toch al nooit zo mijn ding. Een gemene deler van deze toch vrij ‘regse’ lieden met mensen uit de zelfverklaarde ‘wakkere’ wereld, is de hang naar historisch revisionisme:

  • De geschiedenis blijkt altijd weer anders verteld te kunnen worden dan je op school had meegekregen
  • Ze delen de zelfde aversie tegen ‘het systeem’ en ‘de elite’, die door zionisten cs zou worden gecontroleerd.

Er bleken dus nog daadwerkelijk mensen te bestaan, die denken dat Hitler eigenlijk een soort messias was die Europa van de macht van de bankiers zou verlossen.

Bij de oude stadsmuur van Jeruzalem, gebouwd door de Ottomaanse bezetter van Israël

Horizon van Jeruzalem naar India
Ik ben al eerder alle ‘heilige plaatsen’ van het nazisme langsgereisd, aangezet door de studie van Goodrick-Clarke naar het occultisme achter nazisme. (De Thuler Gesellschaft) Van de Wewelsburg en de door Heinrich Himmler bewaakte Externsteine tot de Obersalzberg en natuurlijk Hermann Goering’s Carinhall, op de Schörfheide.

De connectie met eerder werk, is de opvallende overeenkomst tussen het klimaatfascisme/ecofascisme- door mij klimazisme genoemd- en het ‘nationaal’ socialisme dat beter ‘raciaal socialisme’ had geheten. Ze haalden hun kracht uit het ‘ras’, de biologie, de Natuur dus. De mystificatie van je biologische oorsprong.

Een fractie van de nazi-partij was werkelijk ‘groener dan groen’, denk ook aan de ecologische landbouw van Walter Darré. Het nazisme was sterk op India en ‘het oosten’ georiënteerd als bron van haar eigen raciale afkomst. Goodrick-Clarke lokaliseert de voorliefde voor India & Tibet bij Duitsers al bij Johann Gottfried Herder. (1744-1803)

Thule Gesellschaft met Wewelsburg in Banner

Het idee van een tegenstelling tussen Hebreeuws en ‘Indo-Europees’, oftewel Aryaans stamt uit de filologie, de studie van taalverwantschap. Eind achttiende eeuw werd voorgesteld dat het Sanskriet de oerbron moest zijn van Europese talen. De term ‘Indo-Germaans’ (in contrast met ‘semitisch’) werd in de negentiende eeuw gelanceerd door Julius von Klaproth.

Sanskriet studeren en de Veda’s werden populair in het ontkerstenende Europa, althans, bij haar elite. Ook bij Schopenhauer, dieractivist en asceet die al de Veda’s las, tevens geen fan van joden. Opgravingen van het vermoedde Troje (1871-1875) in het oude Griekse rijk door Herman Schliemann brachten vervolgens ontelbare artifacten met Swastika’s naar boven.

Zo legden Duitse archeologen de link tussen de Aryaanse Indiase cultuur en die van de Grieken.

De Theosofie van Maria Blavatsky bracht de Swastika mee uit Tibet. Via Guido List kwam het Hakenkreuz bij de Nazi’s terecht

Van ‘antropocentrisch’ naar ‘biocentrisch’
Vast onderdeel van het neonazi- wereldbeeld is het werk van Ernst Zündel, die volgens hen zou hebben aangetoond dat er geen gaskamers waren in Auschwitz. Ook mensen in mijn naaste omgeving zijn daardoor beïnvloed geweest.

Die Zündel duikt ook op in de vandaag te bespreken literatuur van Nicholas Goodrich Clarke.  Zündel haalde in 1978 Savitri Devi – ‘Hitler’s Priestess’- uit de vergetelheid, vlak voor haar dood. Hij zocht haar op in India en maakte van deze op het Hindoe-geloof en Aryanisme georiënteerde Hitler-supporter een nieuwe cultheld: Binnen zekere kringen.

Savitri Devi is de Grieks-Franse ecofascist die werd geboren als Maximiani Julia Portaz (1905-1982), ze stierf in India. Ze was niet alleen een belangrijk promotor van (neo)nazisme in Europa, maar ook van Hindoe-nationalisme in India. Zij zag het veelgodendom van India als wortel van het voor-christelijke Europese paganisme.

Daarvan was de Grieks-Hellenistische beschaving de belangrijkste afstammeling.

Literatuur voor vandaag uit 1959

Haar boek ‘Impeachment of Man’ uit 1959 had ook zo in de kast kunnen staan bij dieractivisten en aanhangers van Deep Ecology: Van een zelfde misantropische snit. Om een beetje een indruk te krijgen van de geest van Savitri Devi, kun je op een Amerikaanse webzijde terecht- The Savitri Devi Archive, a Woman Against Time- waar haar werk is gearchiveerd en becommentarieerd.

Lees bijvoorbeeld dit artikel van Evilyn Beekman ‘From Deep Ecology to Neo Nazism.’ De toonzetting is anti-humanistisch, net als de mainstream klimaat- en transitiebeweging:

Man-made climactic change, pollution, erosion, habitat encroachment, and the destruction of healthy biodiversity will—if they are not halted soon—lead to a global ecological collapse every bit as catastrophic as the asteroid impact that some scientists hypothesize caused the extinction of the dinosaurs.

Countless species will disappear and billions of human beings, whose lives were made possible by the technological system, will starve.

What is the solution? We need to create a new, sustainable form of civilization, a civilization at peace rather than at war with the ecosystem on which we depend. We need to stop sawing off the branch on which we sit.

En vervolgens volgt het pleidooi voor de genocide op miljarden mensen, onder een blanke wereldregering. Omdat alle milieu-activisten en dieractivisten blank zijn, moeten dus alle niet-blanken verdwijnen. Bij miljarden. Want als het systeem instort dan gaan ze toch zowieso wel.

Swastika’s die archeoloog Schliemann (1871) vond op aardewerk Troje oude Grieken

Van Jeruzalem naar India
New Age is de term die Brits schrijfster Alice Bailey (1880-1949) bedacht, volgelinge van de occultist Madame Blavatsky. Zij is de grondlegger van de Theosofie, een multireligieuze op India en vooral Tibet gerichte stroming waar je ook Marcel Messing’ toe kunt rekenen, goeroe in de ‘wakkere’ hoek.

Don’t mess with Messing!

Haar spiritueel orientatiepunt lag in India, waar ze al ver voor de Beatles naar toe reisde. Blavatsky schreef in The Secret Doctrine (1888) al over ‘wortelrassen’ die een nieuw tijdperk zouden meebrengen. Bij de Theosofie zie je ook al de Swastika opduiken, vernoemd naar het hindoewoord ‘Svastis’ voor welzijn. De Swastika is een Indiaas zonne-symbool.

Volgens Blavatsky (naar schrijven van Goodrick-Clarke) zou Blavatsky die Swastika zien als ‘Thor’s Hammer’ (….), en het daarom opnemen in het zegel van de theosofical society in 1881.

Bailey wordt als Blavatsky haar erfgename gezien. Zij is tevens inspirator van de aan de Verenigde Naties gelieerde Lucis Trust, die ook voor een wereldregering ijvert. De term ‘New Age’ duikt op in een boek dat ze over educatie schreef, geïnspireerd door een Tibetaanse goeroe.

Dat was in 1919 al, vijftien jaar voordat Heinrich Himmler’s SS excursies naar Tibet ondernam.

Bij Savitri Devi moeten niet alleen Joden en christenen het ontgelden. Maar ook de Chinezen met hun rond de familie en mensen gecentreerde waardenpatroon. India is het antwoord bij Savitri Devi in ‘The Impeachment of Man‘, pantheïsme en hindoe-aryanisme.

Klages was ook van de partij. Finkh zou verguisd worden, maar de groene biocentrist Klages kreeg eerherstel

Biocentrisme versus antropocentrisme
Haar filosofie wordt wel ‘biocentrisch’  genoemd, (net als bij Ludwig Klages) als tegenpool van ‘antropocentrisme’. Klages schreef in 1914 het manifest ‘Mensch und Erde’, dat in 1980 het oprichtingsmanifest van de Duitse Groenen zou worden.

Je hebt in Devi haar systeem twee keuzen, Hindoe/Paganisme (waaronder ook de Germaanse pre-christelijke goden) of mens-gecentreerde religies:

We can thus state, with fairly great safety, that there are today two main ways of looking upon our relations with nonhuman living beings:

the Hindu way (of which the Buddhist and the Jain outlooks are merely particular expressions)

and the other, the man-centered way, of which the Christian, the Islamic, the nineteenth-century “humanitarian,” the twentieth-century “socialistic,” and the Chinese way of all times (if we take Chinese thought apart from Taoism in its purest aspect) are various forms.

Die tweedeling presenteert Devi hier al 10 jaar voordat Lynn White in Science (1967) zijn schotschrift ‘The historical roots of our ecological crisis’ lanceerde. Judaisme en christendom zouden volgens White de bron van alle ecologische ellende zijn. Wie eenmaal de joods-christelijke wortels afkapt, die komt bewust danwel onbewust al snel terecht op dit terrein.

Ander stukje lectuur, New Age uit christelijk perspectief gezien

Israël/Jeruzalem VERSUS natuurlijke mens
Nu de vraag van dit blog: waarom komen nazisme en ecologisme samen met New Age? Op het eerste gezicht hebben de welbekende bruinhemden van weleer uit Duitsland weinig te maken met holistische lachcoaches die dwepen met natuurvolken en oosterse meditatie, model ‘Frij Fryslân’.

De meest agressieve actie die je van ‘wakkere’ mensen kunt verwachten is immers ‘doneer voor onze emigratie naar Portugal/Canarische Eilanden/Paraguay waar wij de strijd via internet voortzetten.’  En ‘teken deze petitie’.  Dat je hun overheid even helemaal te kakken zet met je spandoek of fakkel, gekleed in ‘Zelf Nadenken’-hoodie.

Maar zonder het militarisme van het nazisme zie je niettemin meerdere overeenkomsten in geloof.

Ze zijn in meerdere of mindere mate gekant tegen de joodse religie en het christendom als ‘systeemreligies’, gecontroleerd door de verkeerde elite. En ze richten zich meer op ‘het oosten’ en het cultiveren van een vage ‘innerlijke kracht’ (Vril, Prana, the force bij starwars) die je zou bezitten. Ze zijn sterk van de ‘non-dualiteit’, het ontkennen van goed en kwaad, alsof die elkaar nodig hebben.

Op geestelijk niveau zijn ze deels loten van een zelfde boom, van een op India, Oosters occultisme en paganisme georiënteerde oorsprong. En ze delen een reactionaire kijk op de moderniteit, die al tenminste tot de negentiende eeuwse Romantiek teruggaat.

De oorsprong van New Age

Free Palestine ( = Juden Raus)
Je ziet bij neopaganisme (waar nazisme ideologisch uit voortkomt) en New Age een vorm van natuurverering. En een soort idealisme dat zich afzet tegen het keiharde realisme van het alles uitzuigende monetaire stelsel (met rente) Beide kiezen ook partij tegen Israël, en ‘het zionisme’.

Je krijgt nogal sterk het gevoel, dat dit niet voortkomt uit kunde ván, of een persoonlijke band met aldaar wonende arabieren. Islamieten en New Age zijn tegenpolen. Maar dat het ze vooral tégen Israël te doen is. Wanneer ze  ‘Free Palestine’ roepen bedoelen ze eigenlijk ‘Juden Raus’…

Ze zijn gericht op India, op natuurverering met bovenmatige sentimentaliteit richting dieren. En Savitri Devi zag het einde van een oud tijdperk, de Kali Yuga met alle noodzakelijke destructie. Waarna een nieuw tijdperk zou komen. Een New Age dus, wat wappies nu het ‘Grote Ontwaken’ noemen. Dat omschreef Alice Bailey 100 jaar terug al zo:

The building of the Antahkarana, literally a bridge between the subjective and objective worlds, creates a channel for the transmission of spiritual energies–light and love and power.

These energies transform the daily life, irradiate the personality and infuse the mind with creative thought consistent with the needs of the emerging Plan at the dawning of a new age.

So the enlightened adult can stimulate the soul of the child, enrich and enliven the mind, and provide right opportunities for full development of the spiritual potential.

Paganistisch Aardewerk in Wewelsburg

De belangrijkste gemene deler lijkt vooral: Het geloof dat het kwade buiten jezelf zit, en dat je van nature/je natuur ‘goed’ moet zijn. Wanneer er maar een zuivering plaatsvindt van oude smetten. En dit kwade kun je uitbannen door meer ‘jezelf’ te zijn, authentieker ‘jezelf’, die innerlijke kracht, dichter bij ‘de’ natuur te leven, het innerlijke kind cultiveren. Zo kun je op een veel wolliger manier de zelfde verstikkende werking hebben.

Maar het belangrijkste verschil doet de overeenkomsten teniet: Die wakkere wappies heb ik nog geen vlieg kwaad zien doen. Dat kon je van Dolfie en Heini niet zeggen. En van de klimazi’s die ons land en landschap door de (wind)molen halen voor subsidie-gewin. .

Iets nieuws geleerd van dit artikel? Steun Interessante Tijden om het graafwerk mogelijk te maken:

One Reply to “New Age, ‘Wakker’, klimazi’s en Nazisme: Bedpartners?”

  1. De naam Thule (een eiland dat door Griekse geografen in het noordelijkste uiteinde van de wereld ligt) werd gekozen vanwege zijn betekenis in de werken van Guido von List. Volgens de mythologie van de Thule Gesellschaft was Thule de hoofdstad van Hyperborea, een legendarisch land dat vermoedelijk in de poolgebieden van het verre noorden lag, oorspronkelijk genoemd door Herodotus. In 1679 stelde Olaf Rudbeck de Hyperboreeërs gelijk aan de overlevenden van Atlantis, die voor het eerst werden genoemd door Plato, opnieuw volgens Egyptische bronnen. Friedrich Nietzsche begon zijn werk Der Antichrist (De Antichrist) in 1895 met: “Laten we onszelf zien voor wat we zijn. Wij zijn Hyperboreeërs.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *