Mark Harbers nieuwe directeur Rotterdams Havenbedrijf?

Een vijandige bezettingsmacht

In de Visserijnieuws verscheen een foto met alle samenzweerders van het Noordzeeakkoord: Greenwash voor offshore-windindustrie en zandwinning met de visserij als groen wisselgeld.

Daaronder carrièrepolitici als huidig Minister van asfalt en windmolens (I&M) Mark Harbers en Christianne van der Wal, achter Sybilla Dekker (voorzitter Tafel van Borging Tweede Maasvlakte) als politiek koppelaarster van de UBO’s van multinationals en staatsbedrijven. 

Maar wat hangt daar verder nog rondom aan consultants, planeetredders en ambtenarij die voor belastingmiljarden de energievoorziening saboteren en het oude Nederland waar je van houden kon? (de transitie) Interessante Tijden zet een paar in het zonnetje

Hup, nog een Tweede Maasvlakte er bij voor de Koninklijke Oli(e)garchie

Klimaatneutrale Rotterdamse (en Amsterdamse) Haven en grootbedrijf
Het lijkt zonneklaar, dat Mark Harbers als demissionair minister van Rijkswaterstaat een leuk baantje wacht in zijn oude thuisstad Rotjeknor. Daar was hij als wethouder al verantwoordelijk voor het Rotterdams Havenbedrijf. Hij mag die haven helpen om ‘klimaatneutraal’ te worden volgens het boekje van Klaus Schwab.

Dat betekent dat ze de zee vol windmolens gooien die papieren CO2-ruimte opwekken voor bedrijven die deze CO2-tonnen inkopen op de emissiemarkt. Immers, dankzij Frans Timmermans, Diederik Samson en nu ook Wopke Hoekstra vindt op Europees niveau een CO2-stoelendans plaats.

Voor 2030 halen ze 55 van de 100 CO2-stoeltjes weg. Wil je alsnog kunnen zitten als bedrijf dan moet je een steeds duurder stoeltje kopen. Een prijs van 120 euro per CO2-ton ligt voor 2030 in het verschiet. Hoe meer CO2-ruimte je op papier opwekt, hoe meer die zwendel dus oplevert aan CO2-belastingen en CO2-premies voor CO2-compensatiebedrijven.

Met die CO2-premies financieren ze dan weer andere ‘groene’ publiek-private projecten, oftewel publieke miljardenverliezen die ze met particuliere premies aanvullen. Dat heet Publiek-Private Samenwerking (PPS), SDG17, Partnerschappen voor de doelen, of ‘Blended Finance’; Privaat gewin, publiek risico. Oftewel; Duurzaamheid.

Windpark Hollandse Kust nu in aanbouw, van Shell/Eneco

Sybilla Dekker is er voor ‘borging’ natuurcompensatie Tweede Maasvlakte
Zo is KPN sinds 2015 als partner van Eneco ook ‘klimaatneutraal’ geworden, door zich bij Hollandse Kust 2 in te kopen van Shell en Eneco bij Egmond aan Zee. En bij het Prinses Amalia Windpark. Je koopt de verwachte vrijkomende CO2-ruimte in van hernieuwbare belastinggeldstroom, die de duurzamen over de schutting mogen gooien bij Tennet.

En vervolgens kun je bij KPN ‘duurzaam internetten’. Dat is wat Google doet bij de windturbines in de Wieringermeer van de Zweedse multinational Vattenfall. Dat is wat Anne de Groot met zijn Windpark Fryslan in Natura 2000-gebied het IJsselmeer doet voor Eneco haar gunstelingen.

PostNL: CO2 ruimte kopen door windmolenprojecten te helpen financieren

En dan heet je ‘klimaatneutraal’, dat is ‘vrij van zonden’ in de valse staatsgodsdienst die ‘het klimaat’ is. Dat doet het ons bier StrijdT stelende PostNL ook. De ‘resterende CO2-uitstoot’ compenseren ze met betalingen aan CO2-crediteurs die daar windmolens voor bouwen, of bos na kap herplanten. CO2-compensatie is de variant op natuurcompensatie, waar het Nationaal (particulier Rabobank) GroenFonds in 1991 al werd opgericht.

En hier ligt nu ook de rol van die andere Vereniging van Dieven (VVD)-dinosaurier: Sybilla Dekker.

Sybilla is de ‘onafhankelijke’ opvolger als overlegvoorzitter van de al even ‘onafhankelijke’ oud-politicus/kartelzetbaasje Jacques Wallage. De vissers werden afgekocht met 120 miljoen euro uit een ‘Transitiefonds’ van 200 miljoen euro. Nadat Den Helder haar visafslag verloor, mag vroeger VISNED-directeur Pim Visser zich directeur noemen van Blueport Den Helder.

Dit is het voornemen, zie Nationaal Waterprogramma en de Programma Noordzee

Visser noemt Floris van Hest en Hans Timmers de ‘cofounders’ van het Noordzee-akkoord. Komen we zo op.

Wanneer je alle visserij kapot maakt, hou je de Blue Economy over. Dan wordt Den Helder ook een thuishaven voor de windindustrie, aquacultuur en een paar proefprojectjes voor subsidie met getijdenenergie. Vast staat al dat vissers naast alle windindustrieterreinen ook nog eens 15% extra visgronden moeten verliezen. (nu nog maar 5%)

Die Visgrond dient dan als groen wisselgeld wordt ingezet voor industrialisatie van de zee, zoals dat bij de Maasvlakte al gebeurt.

Dekker is voorzitter van de ‘Tafel van Borging Maasvlakte II’, het publiek-private kartel dat het Rotterdams Havenbedrijf 2400 hectare industrieterrein liet bouwen in de Noordzee, ‘gecompenseerd’ met de diefstal van 24000 hectare visgrond. Het nieuwste LNV-plan voorziet nu zelfs in het stelen van 34 duizend hectare visgrond, ook voor de garnalenvisserij.

Met medewerking van het LNV-Ministerie, waarvan DG Natuur & Visserij Donné Slangen uiterst rechts op de foto zichtbaar is. We zien hier in het midden ook CDA-subsidiepot Gerda Verburg opduiken, oud LNV-Minister die zelfs even haar eigen Glossy Gerda kreeg.

Het Dutch Marine Energie Centre moet wind op zee groen wassen als ‘natuurherstel’

Noordzee- ‘akkoord’: belastinggeld sluizen naar offshore-industrie
Het Noordzeeoverleg is opgestart vanuit de 2030 Agenda van de Verenigde Naties sinds 2016. Het begon als Agenda Noordzee 2030, en het hoofddoel hiervan is zoveel mogelijk windturbines in de Noordzee zetten op publieke kosten. Daartoe maakte Henk Kamp (VVD) in 2014 voortaan staatsbedrijf Tennet tot financier van alle kabels die in zee worden gelegd.

Dat scheelt Shell/Eneco cs weer in de kosten. En zo kan hun overheid liegen dat de kosten van wind op zee dalen, dat windenergie een geloofwaardig alternatief kan zijn voor betrouwbare energie uit koolwaterstoffen. In plaats van dat ze enkel belastingmiljarden naar zee dragen voor de Van Oord-familie, Meneer Van der Vorm (Koninklijke Boskalis) en Eneco.

Bij de toen geldende lage rentes konden ze met de Rijkspropagandadienst zelfs roepen dat ‘het eerste subsidieloze windpark’ werd gebouwd. Natuurlijk was dat gelogen: Staatsbedrijf Tennet leent miljarden op de kapitaalmarkt om de kabels te leggen en aan te sluiten. Miljarden die via stijgende netbeheerkosten op ons bordje komen.

Waterstofproject Shell op Tweede Maasvlakte

En Shell kon meedingen in een subsidieronde om een ‘groene’ waterstoffabriek te realiseren op de Tweede Maasvlakte.

 • Wat is dus het wezen van het ‘Noordzeeoverleg’ en dat Noordzeeakkoord? Een lobby om zoveel mogelijk miljardensubsidies aan belastinggeld te stelen, ter sabotage van de energievoorziening, de betrouwbaarheid en betaalbaarheid. Dat noemen ze ‘de transitie’.

Die lobby werd geleid door de windmolenmaffia, lobbyisten van die industrie (NWEA) vermengd met ambtenarij en personeel van overheidsbedrijven. Of mensen die consultant zijn voor overheidsbedrijven met een eigen consultingbedrijf.

Er werd vanuit hun overheid de ‘TKI wind op zee‘ opgericht (Tender, publieke aanbesteding voor zoveel mogelijk windturbines in de zeebodem), een publiek-privaat orgaan ter winstmaximalisatie van de energie-industrie op zee. Baantjesgaranties voor Van Oord, Boskalis, Shell, Eneco, en miljardensubsidies voor clubs die CO2/subsidies gaan ‘opslaan’ in lege gasvelden. En dus ‘groene’ waterstof,.

Dutch Marine Energy Centre

Private consultants als schaduwregering
Dan hebben we het over Floris van Hest, de voormalige directeur van windmolen-groenwasserette Stichting de Noordzee. Daar was windmolenlobbyist Tjerk Wagenaar (Natuur & Milieu, tevens deelnemer Klimaattafels) ook bestuurder, en de lobbyist voor de VNO-NCW, CDA-senator Niek Jan van Kesteren.

Die club krijgt jaarlijks 1,2 ton euro sponsoring van baggerbedrijf Boskalis.Van Hest werd na een kort directeurschap bij fondsenwervend miljoenenbedrijf Vogelbescherming in Zeist directeur gemaakt van de grootsponsor van de klimaatmaffia; Het Gieskis Strijbis Fonds.Dat is het legaat van een Rotterdamse oliehandelaar.

Wie zou ook de mediator in het Noordzeeoverleg worden? Nijenrode-meneer Hans Timmers met zijn eigen adviesbureau ECHT. Hij was ook bestuurder bij overheids-initiatief TKI Wind op Zee, de ‘tender’ om met zoveel mogelijk belastinggeld zo veel mogelijk windmolens in de zeebodem te heien. Een maand geleden zou er door hem een speech zijn gehouden in Den Haag bij het klimaatkartel:

Invest in QUALITY; my message at the Greater North Sea Basin Initiative, the Ministerial meeting today in The Hague organised by Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. I had the honor in close cooperation with Floris van Hest and Pim Visser and Sybilla Dekker to speak for 9 countries at ministerial level about a future qualitative North Sea where nature, food and energy work together.

We need trust and leadership. (Nee jullie hebben een goed pak slaag nodig RZ) Our agreed governance in the Dutch North Sea Counsel led by Sybillla Dekker helps. We are at the beginning of major investment in quality offshore. Together, across borders. Happy with the results, including the inspirational speech from Diederik Samsom, today.

Ironie en grafhumor bij EMK Vissers

Volgens lobbyistenclub Change Inc. wil Diederik nog steeds de planeet redden. ‘Changemaker’- veranderaar in slecht Nederlands- is de nieuwe naam voor ‘lobbyist voor subsidies’. En nu zit Hans Timmers met oud Greenpeace-directrice en Groen Links-Kamerlid Liesbeth van Tongeren in de raad van toezicht van een lobbyclub die windmolens op zee moet verkopen als ‘goed voor de natuur’:

Het Dutch Marine Energy Centre. 

Diederik was ook commissaris voor Energie Beheer Nederland

Denk bijvoorbeeld aan de deal die subsidieclub ARK Rewilding Nederland sloot met Deens Windboer Ørsted (deels in handen van Goldman Sachs), om haar windfarm in de Zuidelijke Noordzee groen te verven als ‘natuurlijk rif’. Daarnaast zien we dat de hoofdlobbyist van windmolenbelangenclub op de foto staat: Jan Vos, NWEA-directeur en vice-voorzitter van de TKI-Wind op Zee.

Blz 9 Staat van ‘de’ Noordzee; Dutch Marine Energy Centre verkoopt het idee dat je de zeenatuur redt door windmolens, OMDAT er dan niet gevist wordt

EBN vindt sabotage betaalbare energievoorziening ‘publiek belang’
Wie ook bij deze samenzwering hoort om de energievoorziening te saboteren (en onbetaalbaar maken): Marco Kuijpers. (directeur Large Project Offshore Tennet) En het overheidsbedrijf dat ooit werd opgericht voor olie- en gasexploratie, Energiebeheer Nederland (EBN), de mevrouw die ons van betrouwbaar aardgas moet afhelpen: Nicolien Vrisou van Eck, directrice ‘gastransitie’, eerder werkzaam voor  staatsbedrijf Tennet.

We zagen net al de naam voorbij vliegen van de rechterhand van Frans Timmermans, die nu de rechterhand moet blijven van Wopke het UBO-trekpopke. Diederik Samson, hij werd in 2018 nogtot EBN-commissaris benoemd. Waarom?

EBN heeft niet langer als missie om Nederland betaalbaar en betrouwbaar van energie te voorzien. Wat is nu hun missie?

Tegenwoordig richten onze activiteiten zich op drie kerngebieden: de gastransitie (aardgas onbetaalbaar maken met belasting RZ), de warmtetransitie (burgers ongevraagd aan een collectief warmtenet op houtsnippers dwingen RZ) en CO2 opslag- en transportsystemen. (het tegen verlies aan energie en subsidie onder de grond pompen van CO2)

Net als de wereld om ons heen, veranderen ook wij. Maar één ding verandert niet: wij blijven publieke belangen in de energievoorziening behartigen.

Afgelopen jaar gooide hun Rijksoverheid liefst 13 miljard euro SDE++ subsidies over de balk, waaronder voor het opslaan van CO2. Nederland gaat de hele Planeet redden door subsidie op te slaan onder de grond, terwijl de Chinezen wekelijks een nieuwe kolencentrale openen.

Wopke, het UBO-trekpopke, houdt hij Diederik als rechterhand?

Van God Los: De Klimaatmaffia
Diederik ‘ van gas los’ Samsom kreeg aan de ‘Klimaattafels’ in hun Klimaatakkoord het binnentredingsrecht ingefietst voor de gebouwde omgeving, en de bizarre ‘van gas los’-clausule: Wie niet van aardgas los wil mag daartoe met staatsterreur worden gedwongen, zo was Diederik’s inbreng.

Er is geen enkel publiek belang bij het van brandschoon aardgas los rukken van huishoudens, voor 850 euro afsluitkosten die je zelf mag betalen. Er is ook geen enkel publiek belang bij het opslaan van door het grootbedrijf geproduceerd CO2 tegen miljardsubsidies, die je als SDE-opslag over de energierekening bijbetaalt als extra belasting.

RVO-ambtenaar Smallenbroek maakten ze directeur van de Unie van Waterschappen, hier met Diederik op de foto

Kortom: Het management van EBN is aangenomen om ons voor te liegen en af te persen, bij de transitie van macht en kapitaal van mkb naar de maatjes van Klaus Schwab, waar Wopke zich in Brussel hard voor mag maken.

Maffia is dus een prima treffende term die hun Rijksoverheid beschrijft. De Klimaatmaffia is een vijandige bezettingsmacht geworden, van een Failed State waar je met praatjes over ‘het klimaat’ jezelf verrijkt op publieke kosten, terwijl deze parasieten de energievoorziening saboteren en het leven onbetaalbaar maken.

De Duitse boeren snapten al dat je met vergaderen daar niet van af komt. Er is kortom nog een lange weg te gaan voor we weer een gezonde Rijksoverheid hebben die het PUBLIEK belang behartigt van de Nederlanders, in plaats van De Planeet. (de belangen van globalisten).

Iets opgestoken van dit artikel? Steun Interessante Tijden en help mijn werk mogelijk maken:

One Reply to “Mark Harbers nieuwe directeur Rotterdams Havenbedrijf?”

 1. Blog gisteren:
  ‘Aanwezigheid’ van vissers is dus het zelfde als ‘aantasting’ bij de internationale OSPAR-commissie waarvan Rijkswaterstaat (Lisette Enserink) de co-coördinator is. OSPAR is geen wetenschappelijk orgaan, maar een politieke commissie die met academisch gewicht de 2030 Agenda verkoopt.

  Dit blog:
  Dutch Marine Energy Centre verkoopt het idee dat je de zeenatuur redt door windmolens, OMDAT er dan niet gevist wordt

  Tweet 20 mei 2023:
  “Wow, wat een bizar verhaal dat deze visser hier vertelt. Als dit al zo lang bewust geregisseerd wordt is dat toch met geen pen te beschrijven, zo slecht!”
  https://twitter.com/JVK75/status/1659978607698096128?s=20

  0:23
  Toen zeiden we al: Wat gaan jullie met die gegevens doen?
  “Nee, dat is puur voor wetenschappelijk onderzoek”
  en we zien het hè
  Waar de windparken neergezet wordt
  daar hebben we altijd het meest gevist

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *