Netbeheerders gaan ‘Slimme Meter’ slim tegen je inzetten

SDG 9, digitale infrastructuur, ‘smart’ in je energienet

Vandaag slaat ook De Telegraaf alarm over de Actieagenda Netcongestie Lagspanningsnetten van Rob Jetten. Omdat dankzij de ‘verduurzaming’ van de energievoorziening het elektriciteitsnet verstopt raakt zoekt de ambtenarij naar andere oplossingen: Gedragsverandering bij huishoudens afdwingen.

Dat je alleen kunt wassen als het hard waait of wanneer de zon(nepanelen) schijnt. Daarvoor gaan netbeheerders data van je ‘slimme meter’ gebruiken, die mensen installeerden bij het plaatsen van zonnepanelen.

De Kamerbrief Actieagenda Netcongestie

Never waste a good crisis
Door eerst het energienet te saboteren voor ‘de transitie’ ontstaan nu zowel op het hoogspanningsnet als op het laagspanningsnet opstoppingen. Onder het motto ‘verspil geen goede crisis’ grijpen netbeheerders de politiek veroorzaakte problematiek nu aan voor een oude wens: Slimme Meter-data op afstand gebruiken.

Dat past in de 2030 Agenda SDG9 en SDG10 en is geen toeval maar was altijd al een doel. Alles dat ze ‘smart’ noemen, het is onderdeel van wat Klaus W. de “Vierde Industriële Revolutie” noemt. Dat kun je letterlijk in de brief lezen:

Netbeheerders hebben momenteel te weinig inzicht in de (toekomstige) belasting van de laagspanningsnetten om nauwkeurig te kunnen bepalen waar en hoeveel het net verzwaard moet worden en waar de noodzaak het hoogst is. Door metingen in het laagspanningsnet en het kunnen benutten van slimme meter data krijgen netbeheerders inzicht in deze actuele netbelasting, waardoor efficiënter netgebruik mogelijk wordt gemaakt.

De actieagenda bevat een maatregel die beoogt dat netbeheerders hun ICT-systemen zodanig aanpassen en hun werkprocessen zodanig inrichten dat slimme meterdata van kleinverbruikers gebruikt worden.

Onder het mom van efficiency en afstemmoing kijkt ook de overheid met je energiegebruik mee:

Tegelijkertijd hebben de gemeenten de beschikbare inzichten in (verwachte) knelpunten nodig voor hun energie-, warmte- en laadplannen. Deze wisselwerking stelt netbeheerders en gemeenten in staat gezamenlijk netverzwaringen efficiënt te plannen. Tot slot helpt het inzicht bij het bieden van handelingsperspectief aan kleinverbruikers en marktpartijen en het toekomstperspectief voor het energiesysteem in de wijk.

Global en Smart, twee kanten zelfde agenda

‘Flexibiliteitsaanbod’
En vervolgens komt de aap uit de mouw. Wat eerder als wappietheorie werd weggevinkt- de overheid die op afstand je energiegebruik controleert afhankelijk van het weer (en dus van wind- en zonneenergie) – wordt met de Actieagenda werkelijkheid. Daarvoor bedacht de ambtenarij een prachtigte term, ‘flexibiliteitsaanbod’:

Om dit mogelijk te maken is het noodzakelijk om het potentieel van het flexibiliteitsaanbod in kaart te brengen en te ontsluiten. Dit aanbod betreft apparaten en systemen die in staat zijn om in reactie op een signaal de vraag naar, of het aanbod van, elektriciteit aan te passen.

Denk hierbij aan slimme laadpalen, die groter vermogen afnemen als de totale netbelasting laag is, of een wasmachine die pas aangaat zodra de zonnepanelen op het dak voldoende opwekken.

En een andere aap komt uit de mouw. Ze willen met ‘prijsprikkels’ ontmoedigen dat je tijdens netopstoppingen – veroorzaakt dankzij de CO2-politiek- nog elektrische apparaten aanzet. Het waait niet hard genoeg, of juist te hard? Dan ontstaat er net-onbalans, en dus wordt het peperduur(zaam) om nog op dat tijdstip je wasmachine aan te zetten of je auto op te laden.

‘Smart’ = SDG Doel 8 en 9, Deze stichting bestaat al sinds 2001

Van Energie-BMW naar Energiedriewieler
Dit krijg je wanneer je een Energie-BMW op betrouwbare constante energie verbouwt tot energie-driewieler aangedreven door een bejaarde milieufreak, die alleen wil fietsen als de zon schijnt of als hij de wind mee heeft. Dat is wat ‘de energietransitie’ inhoudt.

Dat is wat Netbeheer Nederland vorig jaar al de overstap noemde naar een ‘aanbodgestuurd energiesysteem’, in vier scenario’s voor de Energiesabotage/transitie van Nederland, de Integrale energiesysteemverkenning 2030-2050. Uiteraard heeft niemand buiten wat belangengroepen in achterkameroverleg hier iets over te zeggen gekregen.

Zoals Jetten besluit:

Met deze Actieagenda zetten netbeheerders, VNG, IPO, BZK, IenW, ACM, kennisinstellingen, brancheorganisaties, marktpartijen en mijn eigen ministerie samen de schouders onder maatregelen die netcongestie op het laagspanningsnet tegengaan.

Smart City Hub, met bloeiende margrieten in december….

Dat betekent dus niet dat de waanzin van de Energiesabotage ter discussie komt te staan. Nee, er worden maatregelen genomen om de waanzin politiek langer houdbaar te maken via technische ingrepen:

De coördinatie van de voortgang van de uitvoering van de Actieagenda maakt vanaf nu onderdeel uit van het Landelijk Actieprogramma Netcongestie (LAN) en zal in samenhang gebracht worden met de uitwerking van de beleids- en uitvoeringsagenda van het Nationaal Plan Energiesysteem.

Want Nederland gaat De Planeet redden door het eigen energiesysteem lam te leggen en onbetaalbaar te maken. Tegelijk komt er ook congestie op het hoogspanningsnet. De netkosten daarvan gaan ook door het plafond, zodat energie straks een luxegoed is geworden en kunstmatig schaars. Iets dat op rantsoen moet en ‘slim’ gereguleerd moet worden.

Tsja, hoe dom kunnen de meest intelligente mensen zijn…

– Steun Interessante Tijden en help mij je echt informeren hoe het zit

10 Replies to “Netbeheerders gaan ‘Slimme Meter’ slim tegen je inzetten”

 1. ‘Weaponization’ heet dat. Alle digitale techniek is ontworpen om als wapen te functioneren. Veel mensen hebben vast die wake up call gehad toen die oh zo handige smartphone ineens toegang verbood als je geen toegangs-appje met groen prikvinkje had. “Technologie leidt onvermijdelijk tot totalitarisme”, ook Kaczynski zei het al.

  1. Tot dat er een achterdeurtje gevonden wordt. zoals “eenieder die geen slimme meter heeft krijg standaard een “hoger” tarief” Zoals Eneco dat nu, al met goedkeuring van de ACM ,doet bij zonnepaneel eigenaren

 2. De Nederlandse Meterautoriteit heeft mijn electriciteitsmeter op de lijst met afgekeurde meters geplaatst. Ik moet nu verplicht een nieuwe slimme meter. (Hetgeen ik weiger)

   1. Sorry mijn fout, het moet zijn agentschap telecom (050-587 7444 die heeft een lijst met afgekeurde meters. Slecht een paar netbeheerders hebben mijn meter afgekeurd, de meeste netbeheerders hebben hetzelfde merk en type (GISM 2007) niet op de afkeurlijst staan. Willekeur in afkeur dus.
    Overigens heb ik op eigen initiatief mijn (slimme ! ) aangeschaft direct nadat de Europese metermarkt werd vrijgegeven. En mijn eigen meterdiensten service bedrijf bepaald.( niet de netbeheerder)

    Het Nederlandse overheid met hun slimmemeter beleid druist in tegen de Europese regels.

    Groeten uit de streek waar de eerste Koningen van Friesland woonden
    (Kromme Rijn streek)

 3. Nu is het wachten op het moment dat de oude draaischijfmeters zullen worden afgekeurd, zodat ook die huishoudens verplicht aan de slimme meter zullen moeten.
  Onze Ferrarismeter is van 1999 en draait fijn achteruit als de zon schijnt. We hebben een slimme meter altijd geweigerd, juist met het argument dat de stroomleverancier bij ons kan ingrijpen via de meter als er ergens anders veel stroom nodig is. We werden in onze gezichten uitgelachen.

 4. Probleem , wij creeren zelf het probleem omdat wij op voorhand weten dat het problemen zal gaan geven; Reactie, daarna gaan we klagen over het op voorhand door ons zelf gecreerde probleem, En bieden of wijzen een Oplossing aan: dat wat op voorhand via onderliggende manipulerende agenda als uitkomst een gewenst agendapunt was, gaan we nu uitvoeren en in praktijk brengen…
  Problem , Reaction , Solution

 5. Vanwege hooggevoeligheid voor straling die de smartmeter afgeeft is er een zéér grote groep Nederlanders die vanwege de gezondheid géén smartmeter in huis kan hebben. Gezondheid van mensen gaat boven zeer schadelijke apparaten die opgedrongen door deze communistische stroming.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *