Dankzij Brandligt (Groen Links) brandt straks geen licht meer

Brandigt’s Klimaatverbond, organisator van Warme Truiendag

 Stephan Brandligt (Groen Links) is door de politiek ‘onafhankelijk’ coördinator gemaakt van Rob Jetten (D66) zijn ‘Actieagenda Netcongestie’. Die agenda maakt het straks hun overheid en netbeheerders mogelijk om op afstand in te breken in je energiehuishouden.

Brandligt heeft nu zoals veel ‘onafhankelijke’ consultants een eigen klimaatadviesbureau, en was tot vorig jaar Groen Links-wethouder. Hij is voorzitter van het Klimaatverbond. Dat is een door ambtenarij opgerichte (1992) en betaalde lobbyclub op gemeenteniveau voor CO2-politiek, met Europese en Amerikaanse aftakkingen.

Ze streven naar CO2/energie-rantsoenering en energiecollectivistisme. De VNG wil daarom al ‘groepscapaciteitsovereenkomsten’ afdwingen om bedrijven in 2030 tot energiecommunisme te dwingen

Uit notitie van VNG op 16 januari

Energiecommunisme door VNG
Onder het motto ‘verspil geen goede crisis’ wordt nu de Slimme Meter er bij gehaald  voor haar werkelijke doel, zo schreven we gisteren. Door groene politiek raakte het laagspanningsnet overbelast, met steeds meer blackouts tot gevolg. Dus moet ‘slimme’ afstemming van vraag en aanbod met die meters ook op afstand geregeld kunnen worden.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) wil nu (16 januari) collectivistische energiepolitiek afdwingen, uit naam van de door Groene politiek veroorzaakte netopstoppingen. Ze lieten immers eerst 2 miljoen zonnepanelen op daken plaatsen. Ze lieten onder leiding van Groene Gerben Jan Gerbrandy overal duizenden laadpalen installeren, en er kwamen 170 duizend warmtepompen bij.

Het laagspanningsnet was nooit geschikt om ook verwarming te leveren, daarvoor hadden we sinds 1958 de Slochteren-aardgasbel.

Dus moet voor het politiek veroorzaakte probleem nu een politieke oplossing komen. Daarvoor bedachten ambtenaren een nieuw Scrabblewoord: Groepscapaciteitsovereenkomsten.

Dan bepaal je als bedrijf niet zelf meer hoeveel en wanneer je energie gebruikt. Maar je wordt door hun overheid in een overlegcollectief gedwongen. Daarin moet je onderling afstemmen wie wanneer veel of weinig energie gebruikt.

De 2030 Agenda bij de VNG

Dus dat je als het hard waait bij een windenergie-overschot, als een gek gaat Tesla-laden. Of dat je juist uuuuuren bij de laadpaal op je mobieltje moet gluren tot je batterij-auto eindelijk weer 100 km kan rijden. Omdat ze de stroom afknijpen bij dreigende netonbalans.

Dat zijn dan ‘slimme’ laadpalen. Ook wil de VNG de minimumafstand van windturbines tot bebouwing afschaffen.

Gemeentes willen nu op afstand je energiedata kunnen uitlezen, dus moet er privacybreuk gepleegd kunnen worden. Maar er komt nog meer, zoals Binnenlands Bestuur vertelt uit monde van Stephan Brandligt, “de onafhankelijk coördinator die, in opdracht van klimaatminister Jetten, een conclaaf aanvoert van netbeheerders, gemeenten, provincies, ministeries en kennisinstellingen.”

Met mooie witte Tesla. Duurzaam!

Verplichte warmtepomp én apparaatregistratie
De energiecommunist Brandligt bereidt nu al de volgende stap voor, waarbij inbreuk op privacy-wetgeving nodig is voor hun ‘hogere doel.’

Sinds 11 juli 2023 hebben netbeheerders wel de mogelijkheid om slimme meters in huishoudens af te lezen, op basis van de Gedragscode Slim Netbeheer van de Autoriteit Persoonsgegevens. Maar dan gaat het alleen om informatie over de spanning.

Verbruikdata liggen juridisch nog buiten hun bereik. Volgens de actieagenda willen de netbeheerders en het ministerie van Economische Zaken dit veranderen.

En dan komt stap 2. Ze zetten je verplicht aan een zoemende en peperduurzame warmtepomp. Daarmee ligt ook de mogelijkheid open om deze op afstand aan en uit te zetten:

een pleidooi voor de verplichte registratie van nieuwe ‘net-intensieve’ apparaten, zoals laadpalen, warmtepompen, zonnepanelen en koelinstallaties.

Vanaf 2026 legt hun overheid aan burgers op dat de hybride warmtepomp de nieuwe standaard wordt, in het geval een cv-installatie moet worden vervangen. Onderzocht wordt, aldus de actieagenda, of er samen met die nieuwe standaard ook een registratie van warmtepompen kan komen.

Voorzitter Groen linkse lobbyclub

‘Op afstand aanstuurbaar gemaakt worden’
En vervolgens natuurlijk stap 3: Ze willen op afstand je energiegebruik kunnen op- en afregelen via de Smart Meter/slimme meter:

Het is van belang dat al die apparaten en systemen met communicatieprotocollen op afstand aanstuurbaar gemaakt worden’, schrijft Brandligt. In de nieuwe Renewable Energy Directive van de Europese Unie wordt al verplicht dat nieuwe niet-publieke laadpalen ‘slim’ kunnen laden.

Momenteel wordt ook gewerkt aan een Brusselse Ecodesign-regeling die aanstuurbaarheid van warmtepompen verplicht.

Dat hun overheid en netbeheerders je energiegebruik kunnen op- en afregelen was van het begin het idee achter ‘slimme meters’.  Liander heeft meermaals geprobeerd mij die meter aan te smeren, met allerlei lachwekkende excuses. Zoals ‘we hebben je oude meter nodig voor onderzoek.’

Nu willen ze je alsnog zo’n meter opdringen, zoals ook onze reageerders aangeven:

Pieter: Onze Ferrarismeter is van 1999 en draait fijn achteruit als de zon schijnt. We hebben een slimme meter altijd geweigerd, juist met het argument dat de stroomleverancier bij ons kan ingrijpen via de meter als er ergens anders veel stroom nodig is. We werden in onze gezichten uitgelachen.

Je werd steeds voor complotgek uitgelachen, maar dit is vanaf dag 1 de insteek van Smart. Het was wachten op de zelfveroorzaakte crisis, om die meter te verplichten. De salderingsregeling voor teruglevering gaat er ook af.

Klimaatverbond heeft Europese koepelorganisatie

‘Klimaatoptimalisatie’
De achtergrond van Brandligt verklaart zijn collectivistische voorliefde. Hij is voorzitter van het Klimaatverbond, als recent uitgezwaaide Groen Links-wethouder. Dat Klimaatverbond is net als MVO Nederland een door ambtenarij opgerichte lobbyclub. Die ngo (stichting) moet lokale politiek masseren in de richting van de VN-klimaatagenda. Ze draaien op 9 ton subsidie van gemeentes, provincies, waterschappen en Brussel.

Onder de tien medewerkers vinden we ‘klimaatzuster’ Annemarie Pronk, de dochter van Jan Pronk, en bedenker van ‘Warme Truiendag‘: Je schoolkind in de kou zetten voor het klimaat. Zie hier hun jaarplan 2023.

Klimaatverbond werd de nationale versie van de Europese Climate Alliance (met de burgemeester van Boxtel Ronald van Meygaarden als bestuurder), gevestigd in Frankfurt. Er is ook een Amerikaanse variant, een netwerk van linkse gouverneurs.

Actieplan Klimaatverbond 2023

Hoe omschrift Klimaatverbond haar missie? In mystiek ambtenarijproza:

Klimaatverbond Nederland neemt in het gehele werkveld van klimaatbeleid de rol van wegbereider op zich. Als organisatie zijn we bezig in de actualiteit en vooruitkijkend naar de komende jaren.

Daarop richten we vervolgens de projecten en programma’s die we uitvoeren voor en met leden. Dit werk stellen we voortdurend bij. We zijn een dynamische organisatie in een continu veranderend werkveld.

Met deze activiteiten boren we de innovatieve en transformatieve krachten en potentie aan door het verkennen, onderzoeken en analyseren van beleid, experimenteren en leren. Daarnaast kan het ook zijn dat we werken aan optimalisatie van het huidige beleid. We passen zo acupunctuur toe met als uiteindelijke doel een structurele verandering in positieve zin voor het klimaat.

American Climate Alliance, ook voor de Agenda 21/2030Agenda

Stephan Brandligt wil CO2-beprijzing afdwingen via gemeentes
Lees die vetgedrukte zin nog eens en laat dit communistenproza eens over je tong rollen: “We passen zo acupunctuur toe met als uiteindelijke doel een structurele verandering in positieve zin voor het klimaat.” Kinderen in een ‘act now’-wollen trui hijsen en bang maken voor uitstervende ijsbeertjes.

Het is de bedoeling van Klimaatverbond Nederland dat er gewerkt wordt aan klimaatoptimalisatie van (lokaal) beleid op adaptatie en mitigatie. Waar we ook werken in het systeem of waar onze leden zich ook begeven.

Maak het dan nu eens concreet. Ze gaan – betaald met Brusselse Intereg-subsidie -per gemeentelijk product de CO2-productie berekenen en vervolgens beprijzen. Die beprijzing komt dan via nog hogere gemeentelijke lasten en tarieven op je burgerlijk bordje terecht:

In 2023 zullen we, na goed­ keuring, als lead partner samen met Climate Alliance deelnemen aan een Interreg­project waarin de ontwikkeling en toepassing van CO2­ beprijzing voor decentrale overheden/gemeenten centraal staat. In Nederland zullen wij dat doen met SKAO (de CO2­prestatieladder), de gemeente Amsterdam en de Groene Metropoolregio Arnhem­Nijmegen.

Buiten Nederland zijn dat partners in België, Frankrijk, Duitsland en Ierland. Door middel van gezamenlijke kennisontwikkeling, pilots en ontsluiting en verspreiding van kennis zullen wij de drempel verlagen om CO2­beprijzing toe te passen voor decentrale overheden. Met het EU Covenant of Mayors (ruim 11.000 gemeenten en regio’s) werken we aan gezamenlijke uitrol van de belangrijkste instrumenten.

Warme Truiendag van klimaatzuster Annemarie Pronk, dochter van Jan (SDG13)

Conclusie: Stapsgewijs via netwerkcorruptie een klimaattirannie ingerold
Je kunt in Nederland stemmen wat je wilt. Maar uiteindelijk bepaalt dus een Groen Linkse randstedeling, afkomstig van de Vrije School in Zeist voor hun overheid wanneer en hoeveel energie je mag gebruiken. Stephan Klimaatverbond werkte als wethouder ‘duurzame ontwikkeling’ voor Groen Links in Delft.

Zo drong hij burgers in ‘Metropoolregio Rotterdam Den Haag‘ de RES (Regionale Energie Sabotage) op. Alweer een zoveelste voorbeeld van al die ‘onafhankelijke’ adviseurs die ten dienste staan van de totalitaire bureaucratie. Metropoolregio’s zijn er om de nationale democratie uit te hollen. Denk ook aan dat andere netwerkvehikel, de EU Covenent of Mayors die is opgericht om klimaatpolitiek op te dringen buiten nationale verkiezingen om

  • Zodat Ome Geert hier niets tegen kan doen.

Nog zo’n netwerkclub met het zelfde doel

De Vierde Macht en door haar opgerichte/gesubsidieerde netwerkclubs- van Milieucentraal en MVO Nederland tot Milieudefensie/Milieufederaties- bepaalt in NL wat de koers is. Vanuit die observatie is Interessante Tijden opgericht, zonder subsidie in 2017:

  • We worden sinds 1992 (start Agenda 21) een communistische heilstaat ingerommeld, die stapsgewijs via (internationale) netwerkcorruptie wordt opgedrongen

Op 22 april vieren deze mensen Earth Day. Dan juichen ze met het uit zetten van alle lichten dat ze De Planeet gaan redden. Ze vieren dus een zelfveroorzaakte Blackout. Beter kun je ‘vergroening’ niet kenschetsen. Maar nu heb je er dus een gezicht bij, een zuurzaam kijkende metroman met ziekenfondsbrilletje.

Trudy op landgoed Zonheuvel, SDG House bij Doorn, SDG13 met alziend oog

  • Opnieuw een beter geïnformeerd artikel gelezen dan je in de reguliere media tegenkomt? Doe dan een duit in het zakje van Interessante Tijden, uit naam van ‘waarde voor waarde’. Dank voor iedereen die mijn werk mogelijk maakt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *