Feest in Blogosphere: “Klimaat minder gevoelig voor CO2!”

‘Ik Ben Goed’ is wat hier staat. Maar ze stelen wel twee bierpakketten van ons

Het is momenteel feest in de sceptische blogosphere, nu een publicatie in het Journal of Climate is ontdekt van drie klimaatwetenschappers uit 15 september 2023. Die berekenen dat er 2,26 Watt per vierkante meter extra warmte wordt vastgehouden door CO2-verdubbeling.

Dat is 39 procent lager dan de canonieke IPCC-waarde van 3,7 Watt per vierkante meter. Waterdamp werkt misschien niet als warmtetrampoline, zoals nodig is bij rampscenario’s van drie of meer graden opwarming.

Dat is maar goed ook. Want terwijl Nederland en Duitsland steenkoolstroom afschaffen, stapt de rest van de wereld juist over op…steenkoolelectriciteit met een CO2-uitstoot die 52 maal hoger is dan die van heel Nederland.

God in de wolken, Hij is boos

CO2-effect zelf relatief bescheiden
Het volledige artikel zit achter een paywall. Voor een beschouwing moet je dus afgaan op een sceptische blogger van Notrickszone, die er de kersen uit plukt. En de echokamer van de Blogosphere zoals The Daily Sceptic. In de samenvatting van de klimaatwetenschappers zelf lees je niets over de overal gevierde 39% afzwakking. Wel een hoop technische taal voor klimaatmodel-ingewijden.

Wat je wel aan basiskennis moet hebben om er enige kaas van te maken is dit:

De zon geeft ons 350 Watt per vierkante meter. En daar zou CO2 dan 3,7 Watt aan toevoegen door warmte vast te houden, aldus het VN-klimaatpanel IPCC al vele rapporten lang. Dat is een dikke procent, dat lijkt weinig indrukwekkend, de warmte van een ledlampje per vierkante meter. Dat kan tot een klimaateffect aan de top van de atmosfeer leiden van 1,2 graden.

Bereken je met je model met andere mitsen en maren een andere waarde, zoals de 2,26 Watt in deze publicatie? Dan is er nog maar 0,72 graden opwarming door CO2 aan de top van de atmosfeer. Dan draag je hooguit wat vaker een t-shirt in plaats van een trui, als ‘klimaatadaptatie’, zoals een ‘Liever dood dan Slaaf’-tshirt die je op www.lieverdooddanslaaf.com bestelt.

Deze publicatie zou dan ook betekenen dat het CO2-effect van opwarming tot nu toe kleiner kan zijn. En dat er dus andere oorzaken kunnen zijn. Bovendien zou aan de Zuidpool juist afkoeling kunnen plaatsvinden. Dat scheelt weer de nodige afbrekende ijsmassa’s, die juist bij ons aan het Noordelijk Halfrond tot grote zeespiegelstijging zouden leiden.

Donderwolken boven Groningen

Trampoline kan een rem blijken
Van belang is nu vooral wat het effect is van het veel sterkere broeikasgas waterdamp. Werkt dat als een warmte-trampoline bij het CO2-effect, dus dat er door meer waterdamp in de atmosfeer nog meer warmte blijft hangen? Dan kun je de klimaatrampscenario’s krijgen waarmee de media vol zitten. Bij drie graden opwarming of meer krijg je immers een andere planeet.

Dat is nu – zoals ik het als leek begrijp- wat er aan de hand is in deze publicatie. Notrickszone, haalt deze kersen uit de publicatie. Er lijken twee zaken aan de hand.

  1. Er treedt een ‘verzadigingseffect’ op, dat eerder al door James Hansen is besproken in het IPCC-rapport (AR3 hoofdstuk 5 WG 1 als ik me niet vergis. Hoe hoger de CO2-concentraties, hoe minder snel het warmte-vasthoudende effect meegroeit. Zoals je bij het oppompen van een fietsband op het laatst steeds meer kracht moet zetten voor steeds minder toegevoegde lucht.

“[Transmissivity] in the CO2 band center is unchanged by increased CO2 as the absorption is already saturated…”

Ol Weem onder een branding van wolken, alsof de zee door de lucht klotst

2. Daarnaast zou waterdamp juist dat warmte-vasthoudende effect kunnen dempen, aldus de publicatie in het Journal of Climate.

“[T]he water vapor and CO2 overlapping at an absorbing band prevents absorption by additional CO2.”

In de woorden van Notrickszone

Finally, water vapor serves to “dampen” the warming effect of increased CO2, which calls into question the IPCC’s water vapor “positive feedback” claims.

En de woorden van de wetenschappers zelf:

“The water vapor usually damps the [doubled CO2] forcing by reducing the energy additional CO2 can absorb.”

Kolencentrale RWE met aankleding windmolens en zonnepanelen

Van technische deel naar economische deel
Dat laatste is dus het goede nieuws. Niemand betwijfelt dat CO2 een broeikasgas is, dat een opwarmend effect heeft. Maar dat effect zelf is relatief beperkt. En hoe meer CO2 er bij komt, hoe verder de warmteabsorptie afzwakt. Zoals je bij het oppompen van een fietsband bij steeds meer druk zetten steeds minder lucht toevoegt.

Ook bij de IPCC waarde van 3,7 Watt per vierkante meter krijg je bij CO2-verdubbeling een dikke graad opwarming. Maar als waterdamp het absorptiespectrum dus overlapt, dan kun je de CO2-fietsband blijven oppompen, het warmte-effect daarvan wordt steeds kleiner.

Kortom: Een minder gevoelig klimaat voor CO2. Kan de champagne ontkurkt?

Nee, niet op basis van 1 publicatie. Want waarom zou je alleen de publicaties citeren die je zelf van pas komen, terwijl je zelf niet bent gepromoveerd in de fysica van klimaat? Dan ben je net zo fout bezig als de klimaatmaffia, die enkel de alarmerende publicaties citeert.

Want er komt vanzelf weer een andere technische publicatie die hier weer tegengas bij geeft. Die publicatie verandert weinig aan de wijze waarop je hier verstandig mee omgaat. Wat als ‘klimaatactie’ zelf schadelijker is dan de kwaal? En het heeft op het beleden doel- CO2-reductie in de atmosfeer geen énkel effect?

Kolenopslag Westelijk havengebied

52 maal Nederlandse CO2-emissies uit kolen-electriciteit
Nederland en Duitsland lopen voorop in CO2-politiek, en willen steenkoolgebruik afschaffen. In de rest van de wereld breiden landen juist de capaciteit met steenkool uit. Dat meldt Reuters op gezag van milieudenktank Ember. In 2023 zou mondiaal een recordhoeveelheid kolenstroom zijn opgewekt, een procent meer dan in 2022.

De CO2-emissies daaruit bedroegen 7.850 Megaton. Dat is 52 maal de totale CO2-emissie van Nederland, die 150 Megaton bedroeg. De topafnemers van kolen zijn China en India, maar ook Vietnam en de Filippijnen gebruiken steeds meer kolen. Aziatische landen nemen 82% van het totale kolenverbruik voor elektriciteit voor hun rekening.

Alleen in Japan daalde het kolengebruik met 8 procent. De topexporteurs van kolen zijn Indonesië en Australië. Dus terwijl Nederland en Duitsland hard op weg zijn om de betaalbaarheid en betrouwbaarheid van de energievoorziening te slopen- vanwege de CO2- zal het CO2-gehalte in de atmosfeer desondanks dramatisch blijven stijgen.

Omdat de rest van de wereld buiten de Eurosovjetunie geen economische zelfmoord wil plegen. Dus een beetje positief klimaatnieuws- lage CO2-gevoeligheid- kun je dan zeker wel hebben.

Je mag de klimaatmaffia niet in de weg zitten

Verbiedt Klimaatactie uit voorzorg
Uit voorzorg zou je per definitie dus alle CO2-beleid moeten verbieden. Nederlands én Europees Net Zero-beleid zal geen enkel klimaateffect hebben, maar vernietigt wel de welvaart en de natuur (denk aan bomenkap voor biomassa, windindustrie op visgronden).

‘Klimaatactie’ brengt Nederland enkel aan de bedelstaf, helpt de-industrialisatie en vernietigt de betrouwbaarheid en betaalbaarheid van energievoorziening. Mocht de zondvloed/zeespiegelstijging dan toch nog komen, dan heb je helemaal geen geld of economie meer over die deze klimaatramp zou kunnen keren.

Dat is altijd een waarheid als een Friese koe, of deze theoretische publicatie in het Journal of Climate nu het laatste woord is of niet. En of je nu ‘klimaatwetenschapper’ bent of niet.

Je hebt ‘de’ wetenschap niet nodig om over je eigen leven te beslissen wat goed voor je is, en om helder risico’s af te wegen. Het risico van oorlogje stoken met de Russen, is veel groter dan dat je in plaats van een trui een tshirt mag dragen door klimaatveraangenaming; Een klein zij-effect van de immense voordelen van fossiel energiegebruik.

Bij ‘klimaat’ ging het immers nooit om ‘klimaat’ maar om ‘never waste a good crisis’: het aangrijpen van een mogelijkheid voor andere agenda’s.

  • Iets opgestoken van deze bespreking? Steun dan Interessante Tijden, en dank voor alle mensen die mijn werk mogelijk maken.

3 Replies to “Feest in Blogosphere: “Klimaat minder gevoelig voor CO2!””

  1. Nee hoor, wanneer je een band oppompt dan voeg je per slag net zoveel lucht toe in een band waar 4 bar druk op staat als in een band waar 1 bar druk op staat.
    Alleen het effect op de druk in de band per slag wordt steeds minder. Dat wel, en dat bedoelt gij te zeggen.
    Ooit ga ik doneren..

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *