Liever een Rus dan Rutte…

De Runxputte in Heiloo: Rorik’s put.

AIVD doorgeefluik en NATO-oorlogshitser (‘verslaggever terrorisme’) Silvan Schoonhoven mocht afgelopen weekend op de voorpagina van De Telegraaf opnieuw de bevolking bang maken voor ‘De Russen, wat als ze komen’…

Wie echte journalistiek op het hoogste wereldniveau wilde zien, bekeek natuurlijk de geschiedenisles die Vladimir Poetin gaf aan Tucker Carlson in een twee uur durend interview.

Daarom vandaag in zevenmijlslaarsen een wandeling door Europese historie, zodat je gewapend met kennis de NATO-agitprop van Silvan Schoonhoven kunt duiden. Waarom zou je immers nog de media en overheid geloven, die je ook voorliegen over corona, stiktof en klimaat?

De Rus, roeiers over de Dnjepr naar de Zwarte Zee
Wie een beetje algemeen is ingelezen- bijvoorbeeld via het werk van Sem Bezemer over de Russische historie- die weet dat het Russisch Rijk werd gevestigd door Zweedse vikingen, onder leiding van Rorik. Die heropenden in de negende eeuw als ‘Rus’ (roeiers) de handelsroute met Constantinopel via de Dnjepr en de Zwarte Zee.

Twee handelsposten sprongen er uit, die voor de Russen nog steeds van grote historische waarde zijn; Novgorod en Kiev, waar de Kievan Rus zich vestigden. En daardoor zijn de Russen ook zo gehecht aan Oekraïne, als historische bakermat van hun eigen natie.

Zo denken zij daar over. De Oekraïners hebben deels weer een andere kijk: Onder koning Jagiello (vijftiende eeuw) vormden ze met de Polen samen een groot katholiek rijk. Daar ligt hun zwaartepunt van geschiedsschrijving.

Die handelsroute over de rivieren was dankzij de invasie van de Hunnen (Atilla) en andere Aziatische steppevolken in de vierde en vijfde eeuw gesloten. De Vikingen gingen vervolgens met de Friezen handelen, als tussenschakel met het Frankische rijk. Daardoor groeide Friesland in de zesde en zevende eeuw uit tot het belangrijkste handelsland van de Noordzee.

Met Dorestad (nu Wijk bij Duurstede) als handelsplaats. De Russische route werd in de negende eeuw weer de andere handelsweg: Met als gevolg dat zo de kiem ontstond van het Russische rijk.

Daneverk, uit Liever Dood dan Slaaf

Russisch orthodox door Constantinopel
In de negende eeuw zou in Friesland (de naam voor toenmalig Nederland) tijdelijk nog een Vikingkoning regeren, een Deen die ook de naam Rorik had. De Friezen beheersten de Noordzee-handel en hadden in het Vikingrijk bij Haithabu hun handelspost aan de Baltische Zee. Daarover kun je ook lezen en de foto’s bekijken in mijn Meisterwerk over de oerwortels van de vrije Friezen, Liever dood dan Slaaf.

Naar Rorik is nu de Runx-Putte vernoemd bij Heiloo. Er is discussie geweest of dat de zelfde Rorik kan zijn geweest, als de Rorik die ook de Rus aanvoerde op hun roeitochten richting de Zwarte Zee en Constantinopel. Al kan het net als ‘Jan de Vries’ ook voorkomen dat er meer mensen Jan de Vries heetten, maar dan op z’n Vikings.

Onder de indruk van de pracht en praal van de Haga Sofia in Constantinopel, zouden de Rus zich tot het orthodoxe christendom bekeren van de Oost Romeinen. En daarvan werden de Russen dus spiritueel en wereldlijk erfgenamen. Daarom noemden de Russische heersers zich ook Tsaar, oftewel Keizer. Ze stelden zich op als erfgenamen van de orthodox-christelijke Romeinse Keizers na Constantijn.

Het Klooster van Hemelum

De steppevolken uit Azië als de Turkmenen zouden in 1454 Constantinopel veroveren. Zo veranderde die Romeins-christelijke stad in een Aziatisch Moslim-bolwerk, Istanbul. Het Turks is daardoor een Aziatisch steppe-dialect dat afwijkt van de Indo-Europese talen die ook door bijvoorbeeld de Koerden worden gesproken.

Het wereldlijk centrum van dat Oost Romeinse Rijk verplaatste zich dus onder druk van de Aziatische Islamieten naar Moskou en de Rus, die roeiers. Hun logo dat de ‘ziel van Rusland’ verbeeldt is de tweekoppige adelaar. Dat is ook het logo van de Serviërs en andere Slavisch-christelijke volkeren.

Ze hebben ook dat typische kruis met twee dwarslatten, zoals hier op het klooster van het Friese Hemelum:

Orthodox Kruis met torenkraai in Hemelum

Orthodox christelijk Europa onder Islamitisch juk
Het halve maantje van de Mohammedanen stamt van het (Heidense) logo dat de stad Constantinopel had. Want die Islam-Aziaten zouden uitgroeien tot een machtig rijk, het Ottomaanse Rijk. En daarmee werden ook de symbolen van die stad over dat rijk verspreid. Ook die koepels op hun gebedshuizen, hebben ze gekopieerd van de orthodoxe christenen.

Lees verder bijvoorbeeld ‘Het Vierde Dier’ van Tom Holland. Hij toont dat de Islam waarschijnlijk ontstond als orthodox christelijke sekte, die meer terug wilde naar het jodendom.

Daarom laten ze ook hun kleine Mohammed besnijden, eten ze geen varkensvlees, slachten ze ook ritueel via een halssnede Halal, net als Kosjer. Hun Islam zou zich dankzij de Ottomanen hun legers over heel Zuid Oost Europa verspreiden. Voor de Serviërs was daarom de ‘Slag bij het Merelveld’ (1389) een ijkpunt. Ze verloren als orthodox-christelijk slavisch volk hun autonomie aan de Ottomanen.

De orthodox christelijke Bulgaren kwamen ook onder het Islamitisch juk, Bosnië, Servië en Albanië. Daarom heb je daar nu nog steeds Islam-elementen.

De Musala, hoogste berg van Bulgarije is vernoemd naar ‘De Wind van Allah’ tijdens de Islamitische bezetting

NATO hielp moslim-terroristen in Bosnië
Eind zeventiende eeuw waagden die Turken zelfs een poging om Wenen in Oostenrijk te veroveren. Maar de Europese landen, waaronder Frankrijk onder Lodewijk de Veertiende staken daar gezamenlijk een stokje voor. Ze wisten Wenen te ontzetten, en de Ottomanen te verslaan. Dat vierde Lodewijk de Veertiende met een feestelijk broodje in de vorm van een halve maan.

Wanneer je nu een croissantje eet, dan eet je een half maantje. Dat herinnert hoe acht eeuwen durende Islamitische agressie tegen het Europese christendom eindelijk een halt was toegeroepen. Voor eens in de historie was Europa eens verenigd. De laatste maal dat ze de Islamitische agressor gezamenlijk konden overwinnen was tijdens de Kruistochten in het Heilige Land.

Daarin hebben de Friezen nog een heldhaftige rol gespeeld, zodat hun grootsheid en gestalte nog vermeld wordt in Dante’s Divina Comedia.

Djendema (De hel) met uitzicht op de Botev-piek, Bulgaars vrijheidsstrijder tegen de Ottomanen

De Democratie brengen met bommenwerpers
Nu we bijna op zevenmijlslaarzen de historie hebben doorgewandeld, kom je zo bij een duiding van de actualiteit. AIVD-doorgeefluik en propagandist van NATO-militarisme (kom, laat ons De Democratie vestigen met bommen) Silvan Schoonhoven jubelt op 6 februari dat de NATO ‘in Poetin’s achtertuin’ weer mariniers inzet. In Bosnië.

Ondergetekende bezocht vlak na de Joegoslavië-oorlog nog het katholieke Kroatië.

Die hebben zwaar de pest aan de orthodox-christelijke Serviërs, zo vertelden ze toen. Maar wie nu ook bepaald geen lieverdjes waren in die oorlog, dat zijn de fracties Islamitische Bosniërs. Die voerden op Kroatische en Servische dorpen terreuraanvallen uit, in IS-stijl. Je noemt vervolgens altijd de agressie van de tegenpartij ‘oorlogsmisdaden’ terwijl de agressie van je eigen groep ‘rechtvaardige vergelding’ heet.

Oorlog is oorlogsmisdaad: Wat maakt het uit of je uit naam van democratie wordt doodgeschoten of de Groot Servische gedachte… Je bent net zo dood.

NATO agressie onder de vlag van ‘democratie’: National Endowment for Democracy

Die oorlog begin jaren ’90 was in de tijd dat Mabel na haar avonturen met topcrimineel Klaas Bruinsma bedacht: ‘Laat ik met geld van beroepsagitator en miljardair George Soros voor de Bosnische moslims opkomen.’ Dat deed Mabel in de haar vertrouwde stijl, door met een Islamitische minister van Bosnië te seksen.

Die historie is allemaal opgetekend door Peter Siebelt. Nog steeds is Mabel de voorzitter van George Soros zijn ‘European Council on Foreign Relations’. Die verspreiden uit naam van vrijheid het klimaatfascisme en het neocommunisme van de Brusselse autocratie.

Seksverslaafde Bill Clinton was toen de president van de Verenigde Staten, en onder de National Endowment for Democracy had de NATO haar wereldmissie geherdefinieerd, nadat de Koude Oorlog leek afgelopen: Wij gaan De Democratie brengen met bommen, en met ngo’s die regimes helpen destabiliseren.

Een fondsensluis naar protestgroepen die regimes helpen de-stabiliseren

Daarom koelde de ontdooiing na de Koude Oorlog af
Onder dekking van de NATO die ‘de democratie’ met bommen kwam brengen, kon Joegoslavië tijdelijk een bedevaartsoord worden voor Jihadisten. Die namen het – net als de Ottomanen eerder- op  voor de Islam op Europese bodem. De NATO koos de kant van de Islam. Zoals ze (de Pools-Amerikaanse) veiligheidsadviseur Zbigniew Brzinsky) dat eerder in Afghanistan al tegen de Russen deden.

Toen met steun aan de Taliban, als proxy-leger in de Koude Oorlog. De NATO ging zelfs tegen het internationaal recht in Belgrado bombarderen, alles voor die arme Bosnische Islamieten. Toen de tot dronken Clinton-marionet gedegradeerde Boris Jeltsin het voor zijn Servische orthodoxe broeders opnam, hadden de Russen het bij de NATO verbruid.

Daar verwijst Poetin ook nog naar in het interview met Tucker Carlson: Het protest van Jeltsin tegen de NATO-agressie in Belgrado. De kiem was gelegd voor een nieuwe bevriezing na de ontdooiing sinds de Koude Oorlog.

Delivering Death since 1948

Ken je historie
Dus, voor de figuren die nog in de ‘Boze Russen vallen ons aan’ agitprop geloven van AIVD-doorgeefluik Silvan Schoonhoven. Laat je niet bij voorbaat al in een ‘wij-tegen-zij’-dogma indelen, zodat je dierlijke brein (kleine hersenen) het van je hersenschors wint. Slechts iets meer historische kennis dan ‘helemaal niks’ kan je al redden.

Zij hebben hun eigen kijk op de historie en actualiteit: Wie ben jij om dat als ‘minder’ te achten dan je eigen door de natte krant gevormde wereldbeeld?Ken je historie, zo willen we maar zeggen. Het heden kon pas ontstaan door het verleden. Daarom is het ook zo belangrijk dat je een beetje algemene ontwikkeling hebt, basiskennis.

Heb je geen kennis, ben je net zo bijzonder ge-informeerd als De Gemiddelde Nederlander, dan kunnen mensen als Silvan Schoonhoven en hun liegende stelende Rutte-regering je werkelijk alles wijs maken. Met dat kletspraat over hun ‘democratische rechtstaat’…Een plutocratie van miljardairs, ambtenarij en hun ngo’s.

Prachtige Russische journaliste en Vlaamse Pater uit Syrië

Stel slechts een simpele vraag; Wat voor belang hebben die Russen er nu bij om dit stuk waterland onder zeeniveau met 600 miljard euro staatsschulden buit te maken?

Wat heeft Nederland nog om trots op te zijn? Ben je trots op het gebrek aan actieve herinnering van Rutte, op de diefstal door de staat van 1500 kinderen (toeslagenaffaire), ben je trots op het klimaatfascisme dat tientallen miljarden euro’s steelt voor 0,00000036 graden klimaatverschil?

Of ben je trots op boeren die in neocommunistische stijl door een liegende (‘stikstof’) en stelende overheid kapot worden gemaakt.


De pennevruchten van AIVD-doorgeefluik Silvan

Waarom zou je geloven dat Poetin als leider van zijn natie beslist slechter is voor zijn volk, dan Rutte en zijn Rijksoverheid.nl? Met hun door twee Belgische media-oligarchen en het Rutte-regime beheerste pers die je steeds een nieuwe angst aanpraat, via ‘klimaat’ naar ‘corona’ terug naar ‘klimaat’ en ‘De Russen Komen’.

  • Daarom onze stelling voor vandaag: Liever de Russen dan Rutte! Stem er over, en licht je antwoord met onderbouwing toe

Doe ook een duit in het zakje van Interessante Tijden en help ons je écht informeren.

7 Replies to “Liever een Rus dan Rutte…”

  1. Uit eigen ervaring weet ik dat je het meest gekwetst kan worden en het meest “verneukt” door de mensen die het dichtst bij je staan. Je mag verwachten van die mensen dat ze het beste met je voor hebben.

    Van Poetin hoef ik niet veel te verwachten, maar heb ik ook niets te duchten. De meeste van mijn eigen volksvertegenwoordigers vertrouw ik voor geen cent meer.

  2. Waarom oorlog met de Russen terwijl er jaarlijks duizenden potentiele massavernietigingswapens via de Middellandse zee binnenkomen?

    1. Juist. En in het onwaarschijnlijke geval dat “de Russen komen”, dan heb ik die 1000 maal liever dan de levensgevaarlijk islamisering die door de ongebreidelde immigratie van moslims over Europa spoelt. De Russen zijn het minste kwaad. De islamieten moeten uit Europa verdwijnen, goedschiks of kwaadschiks, want we organiseren als we zo doorgaan onze eigen vernietiging en de vernietiging van de Europese cultuur.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *