Jorien B. verkoopt zowel staatsgeweld als de Waddenzee

Waddenvereniging, Natuurmonumenten en visserij zouden eigenlijk een gemeenschappelijk belang kunnen hebben

In de Leeuwarder Courant werd de ‘Waddenambassadeur’ van Natuurmonumenten Jorien B. in het zonnetje gezet, als Gretta Thunberg van de Waddenzee die ‘strijdt voor het Wad’.

Ze stelt als verkoopster en staatslobbyist (‘ambassadeur’) bij Natuurmonumenten, dat het er op of er onder is voor de door milieuclubs en bevriende ambtenarij toe-geëigende Waddenzee.

Wie nog lid is van Natuurmonumenten of de Vereniging tot behoud van de Waddenvereniging: Zeg vandaag nog op. Steun liever je lokale vogelwacht of een (agrarisch) natuurcollectief dat resultaat in het veld behaalt.

De verwording van natuurbescherming tot staatsmarketingmachines

Vissers er uit, energie/klimaat-industrie er in
Bakker was eerder (tot 2022) reputatiemanager voor het Openbaar Ministerie in Groningen, dus marketeer van staatsagressie, als ‘strategisch communicatieadviseur’. En parttime hoofd crisiscommunicatie van de ‘Veiligheidsregio Groningen’, naast lid van de Raad van Toezicht van Marketing Groningen.

Zo werkt die duiventil van overheid en milieuclubs, ze hoeven geen vakinhoudelijke kennis te hebben van het werkveld. Ze moeten een belang verkopen. Tegelijk met die functie was Jorien B. voorzitter van de ledenraad van de Waddenvereniging, die volgens Jorien B. opkomt voor ‘de belangen van de Waddenzee’.

De Waddenvereniging is dé landelijke organisatie die opkomt voor de belangen van de Waddenzee. Ik ben in januari 2018 én januari 2022 verkozen in de toezichthoudende Ledenraad door de leden van de Waddenvereniging; en mocht deze raad (met 18 leden en 2 commissies) sinds zomer 2018 voorzitten. Vanwege m’n nieuwe baan bij Natuurmonumenten ben ik op 1 oktober 2022 afgetreden.

Demo in Den Oever afgelopen vrijdag

Dus die zee geeft de Waddenvereniging advies in fondsenwerving en politiek? Die club spant nu procedures aan om de visserij van het Wad te verjagen. Dat verjagen van bestaand gebruik mag Jorien B. dus verkopen als ‘goed voor de natuur'(clubs) als lobbyist bij de R(ijks)overheid waar ze eerder als verkoopster werkte:

Als Provinciaal Ambassadeur Groningen, Fryslân en Wadden vertegenwoordig ik Natuurmonumenten op bestuurlijk niveau in deze provincies, inclusief Waddenzee/waddengebied.

Ik volg en beïnvloed beleid dat relevant is voor ons werkveld op provinciaal- en rijksniveau en in regionale gebiedsprocessen. De ambassadeur is een verbindende schakel tussen Natuurmonumenten, overheden en relevante organisaties in onze omgeving.

Daarmee help en ondersteun ik anderen bij het opkomen voor en stem geven aan de natuur.

Net als bij hun overheid is bij natuurclubs een waterhoofdbestuur gevormd, van duurbetaalde verkopers en managers die het imago in ‘de markt’ moeten zetten.Zo gaat dat in milieuclubland: Het personeel komt van de overheid en gaat naar milieuclub en omgekeerd.

Zoekgebieden getijdenenergie: Bron TNO

De lijntjes zijn kort in het weg ‘verduurzamen’van bestaand gebruik, terwijl ze wel vrolijk windmolenkabels trekken dwars door de Waddenzee. Bestaand gebruik moet weg voor nieuw gebruik. En er zijn al zoekgebieden aangewezen voor getijdenenergie in het Marsdiep bij Texel, zoals deze kaart van TNO toont. Dat is ‘duurzaam’…

Waddengemeentes wenden namelijk het Waddenfonds aan voor energiepolitiek in plaats van natuurbescherming.  Henk Staghouwer was daar verantwoordelijk voor, dat Investeringskader Waddengebied. Met Waddenfonds-geld financierde Ameland een zonne-industrieterrein in de natuur. Texel financierde zelfs de aanschaf van ledverlichting met straatlantaarns en de Gasunie kreeg Waddenfondsgeld voor een energieproject.

Hoor je daar natuurclubs over?

Hij is weer uit met een bijdrage van mijn hand, het blad van de ECHTE natuurbeschermers

Nee, want die kregen tientallen miljoenen fossiele subsidies voor marketingprojecten. Zo werd er afgelopen zomer 16,5 miljoen euro fossiele subsidies uit het Waddenfonds besteed aan natuurclub-marketing. Daarover schreef ik deze editie van het jaarverslag van de Vogelwacht Franeker, het artikel ‘Factuurvogels en Declaratiedieren’….

Roodbont vee Slachte bij Wommels met kerkspits Roodhuis, te zien in mijn boek Liever dood dan Slaaf

In het jaarverslag van deze échte natuurbeschermingsorganisatie stond het inspirerende verhaal van natuurboer Murk Nijdam aan de Slachte bij Wommels.

Die ging weer boeren op de manier van zijn vader, zodat er met gebruik van droge stalmest weer kruidenrijk grasland ontstond. In plaats van mest-geïnjecteerde grasfaltlanderijen zonder enig bloempje of insect.

En zo maakte hij van zijn land een grutto-paradijs. Met wat goede fondsenwerving er bij, kon er wat plasdrasland bij gemaakt worden. En je kunt het resultaat zelf zien, wanneer je daar over de Slachte rijdt…

Mijn bijdrage

De landerijen van Murk Nijdam wemelen van de vogels, terwijl het elders Silent Spring is: Stille Lente. Mede omdat predatie ook overal de kuikens vermoordt maar ook omdat je geen kievit of grutto nog ziet broeden in die strakgetrokken grasfaltlanderijen. Natuurlijk, er moet wat fondsenwerving bij van Agrarisch Natuurfonds Friesland om zo te kunnen boeren.

Maar het kan wel, dankzij een echte boer die zelf de handen uit de mouwen steekt. Met vergaderen en communicatietrajecten komt geen grutto er bij. Dankzij natuurboeren met eigen initiatief in samenwerking met vogelwachters in het veld wel…

Het artikel

Die mensen doen nuttiger werk dan subsidies verdampende semi-ambtenarij en verkopers van natuurclubs. En daarom steun ik jaarlijks nog steeds de Vogelwacht van de landerijen waar ik ooit opgroeide. Dankzij sponsoring van de stichting van mijn accountant in Amsterdam, kon de Vogelwacht twee drones inzetten om weidevogelnesten op te sporen. Die heb ik aan ze gekoppeld, zodat ze 30k kregen.

Het artikel

Hier werken nog de veldmensen met liefde voor hun eigen omgeving. Een uitstervende mensensoort, maar ze zijn er dus nog. Daar ligt mijn hart, waar ik nu soms dreig een protestschrijver te worden…

Afgelopen vrijdag in Den Oever bij de vissersmanifestatie tegen de Waddenvereniging, werd ik nog ge-interviewd door Bender. Een puber met piepstem die de meest scherpe vragen stelt, topkereltje. Terecht vroeg hij waarom de Vissers niet bij de Waddenvereniging zelf protesteerden, aan de Noorderhaven 8 in Harlingen.

Bender zet mensen te kakken door ze zichzelf te laten zijn. Zo neemt hij al die groene protestclubs op Klimaatmars prachtig op de hak. Lachen! Ik heb ‘m verteld dat clubs als de Waddenvereniging en Natuurmonumenten alleen nog voor het geld gaan. Zo’n ventje geeft je hoop voor de toekomst. Kijk Bender!

En steun Interessante Tijden voor het geluid van echte natuurbescherming, zonder averechtse milieu- en klimaatpropaganda:

One Reply to “Jorien B. verkoopt zowel staatsgeweld als de Waddenzee”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *