SDG-derland telt al meer dan 1 miljoen ambtenaren…

De 2030 Agenda bij de VNG

In de Rutte-jaren groeide de Overhead, het ambtenarenapparaat met procesmanagers, kwartiermakers en programmamanagers naar 1.07 miljoen inclusieve, veerkrachtige en duurzame personen. De Rijksoverheid groeide in zes jaar met 20 procent.

De totale beroepsbevolking bedraagt 10 miljoen mensen. Daarvan werken nog maar 5 miljoen mensen in voltijd, terwijl 8 miljoen helemaal niet werken. Dat tonen cijfers van het programma ‘Kennis van de Overheid’ en het CBS.

Die ruime miljoen personen bij de overhead is exclusief staatsgefinancierde ngo’s, consultants en externe bureaus die uit de staatsruif eten.

VNG helpt gemeentes steeds meer taken uitbreiden

Meer lastendruk in euro’s dan in 2000 in guldens
Het onvolprezen medium Indepen vond dit overheidsdocument uit 2022 van het Ministerie van BZK, waar in cijfers wordt uitgedrukt wat iedereen al voorvoelde. In ieder geval heb je zo een goede verklaring, waarom de totale lastendruk in Nederland nu groter is in euro’s, dan in 2000 nog in guldens.

Van 2023 is nog geen document beschikbaar, dus ben je aangewezen op een korte trend van 2015-2021.

De Rijksoverheid kreeg er (sinds de start van de 2030 Agenda) in 2015 in zes jaar tijd 23 duizend ambtenaren bij in vol- en deeltijd. De gemeentelijke overheid kreeg er een slordige 18 duizend personeelsleden bij.

Gemeentelijke overheden zijn in omvang de grootste werkgevers in overhead, met 163 duizend ambtenaren in dienst, die voor 148 duizend FTE ( 9:30 tot 16:45, pauzes doorbetaald) werken. De Rijksoverheid heeft er 139 duizend in dienst, die voor 131 duizend FTE ‘werken’. In ieder provinciehuis hangt in totaal een vrouw/man of 1000 aan de koffieautomaat, bij de Waterschappen idem.

Corrigeer je voor onderwijspersoneel, dan ziet de situatie er minder dramatisch uit. Niettemin groeide dus het aantal banen die geld kosten harder dan de banen die geld opleveren.

Inkomensverdeling

De dikst verdienende rijksambtenarij bevindt zich bij de Rechterlijke Macht, waar de hoogste 10% gemiddeld 139 duizend euro bruto kost. Bij de Universitair Medisch Centra doen ze ’t bij de hoogste 10 % niet voor minder dan 156 duizend euro.

Een beetje Rijksambtenaar haalt een ton euro op, maar ben je tot de Topmanagementgroep gepromoveerd en DG geworden? Dan zit je al snel op een slordige 2,2k, zoals Sandra Pellegrom die de Stichting SDG Nederland aanstuurt bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Maar ook directeuren van staatsbedrijven als Staatsbosbeheer halen 2,2 k salaris per jaar op.

Bron CBS totale beroepsbevolking

In deeltijd voor vol aangezien worden
De oververtegenwoordiging van vrouwen en metromannetjes bij hun overheid vertaalt zich in de hoge deeltijdfactor van 0,8. Bij de overheid werkt dus ongeveer 80% in deeltijd, tenzij ik dat getal verkeerd interpreteer. Verdeeltijding kan ook een verklaring zijn voor het verder uitdijen van die overheid. Je moet voor de zelfde functie meer mensen aannemen.

Want als programmamanager duurzame inclusiviteit en klimaattransitie Lizzy er drie dagen niet is, moet procesmanager Waylon die overige dagen invullen. En die had al relatieproblemen met z’n vriend, dus dat ie zich steeds vaker ziek meldde.

De gehele economie verdeeltijdt overigens. De totale beroepsbevolking bedroeg volgens CBS in 2023 9,8 miljoen mensen. Van wie er wel werken, zijn vijf miljoen mensen voltijds bezet, en liefst 4,7 miljoen werkt slechts in deeltijd.

Opvallend is ook de stormachtige groei van personeel bij ‘wetenschappelijk onderwijs’ in zes jaar tijd, van 45 duizend naar 56 duizend wetenschaptivisten. Terwijl het personeel bij echte onderzoeksinstellingen relatief constant bleef.

Waarom krijgt Milieudefensie zoveel subsidsie van het Ministerie van de SDG’s, Buza?

Exclusief semi-overheid en extended government (Ngo’s)
Die 1 miljoen mensen is exclusief alle externe consultants en het personeel van NGO’s dat op de payroll staat van hun overheid als vorm van extended government. De Vierde Macht richt continue nieuwe stichtingen op, die hun overheid als voornaamste ‘klant’ hebben en financier.

Denk daarbij aan overheids-stichting Klimaatverbond, organisator van ‘Warme Truiendag’ op scholen, bedoeld om gemeentelijke overheden voor het klimaatkarretje te spannen. Betaald door de VNG, Waterschappen en de Europese overhead.

Actieplan Klimaatverbond 2023

Of clubs als MVO Nederland, die vanuit de Rijksoverheid werd opgericht (met Willem Lageweg) om met overheidsubsidie de politiek en het bedrijfsleven te belobbyen voor ‘duurzaamheid’: de groene naam voor staatsgeleide planeconomie, die je nu terug ziet in de 2030 Agenda en haar 17 SDG’s: Sociale kredietscores voor het bedrijfsleven en CO2-budgetten…

Of IDH Sustainable Trade, aan de Arthur van Schendel Straat in Utrecht wemelt het van die semi-staatsorganisaties. Maar ook onderdelen van ‘Veiligheidsregio’s’ worden in stichtingen ondergebracht, om bijvoorbeeld de schade bij aansprakelijkheid niet op een gemeente te doen vallen.

Of ze voerden de hoeveelheid subsidie op aan NGO’s die de belangen van De Vierde Macht verkopen aan de politiek. Zoals voor Milieudefensie dat 10 miljoen euro subsidies krijgt van D66-ministerie Buitenlandse Zaken voor Klimaatmarsen, A12-blokkades voor ‘klimaatrechtvaardigheid’, georganiseerd door marketeers en beroepsactivisten.

Dat ministerie financiert onder de zelfde vlag ‘Voices for Just Climate Action’ ook professionele activisten in het buitenland, met tientallen miljoenen euro’s: Die ontwikkeling past perfect in de omvorming van een markteconomie naar socialistische planeconomie met beroepsagitatoren die het Regime haar Doelen toejuichen.

Voorbeeld van het prachtige werk dat Klimaatverbond op publiek kosten verricht

Kennis van de Overheid (ze zijn zelf ook het overzicht kwijt)
Steeds wanneer er nieuwe overheidsprogramma’s worden gelanceerd, komt er ook een stichting bij. De overheid dijde zo uit, dat de ambtenarij zelf ook het overzicht verliest. Daarom ontstond zes jaar terug het nieuwe programma Kennis van de Overheid, om cijfers als bovenstaande bijeen te brengen.

Daar werd meteen een stichting bij opgericht voor ‘onderzoek, benchmarking & monitoring’, ICTUU met een programmamanager Ester Baauw.

Wij noemden op Interessante Tijden TV afgelopen vrijdag al hun rijksoverheid en haar milieubeweging een kwaadaardig kankergezwel. Dat is gezwollen taalgebruik, vinden we leuk. Noem het woordkunst, want we zeggen het met een glimlach en een StrijdT-biertje er bij. Maar ook Indepen gebruikt nu het ‘gezwel’-woord om de nu in cijfers zichtbare trend te duiden.

Wanneer je steeds meer plannetjes lanceert om de wereld te ‘verbeteren’, zoals met de SDG’s en Global Goals is dit wat je krijgt. Ongetwijfeld met de allerbeste bedoelingen.

  • Steun Interessante Tijden en help ons je te informeren over wat er écht gebeurt en toe doet.

4 Replies to “SDG-derland telt al meer dan 1 miljoen ambtenaren…”

  1. De brigade om de extreem fascistische agenda 2030 er door te drukken wordt steeds groter. Ik vergelijk het maar met de opkomst en de gevolgen van Nazi Duitsland, maar dan nu de XXL variant in een “psychologisch marketing jasje” gegoten. Ik doe er niet aan mee (het financieren van) omdat Wetboek van Strafrecht artikel 83a en 140 dat ziet als strafbare feiten.

  2. En ambtenaren bij zelfstandig bestuursorganen (ZBO’s), waren die hier al in meegeteld?

    Het probleem met zoveel ambtenaren is niet alleen dat ze vanuit de belastingen betaald moeten worden, maar vooral ook dat ze niet meer beschikbaar zijn voor de private sector, waar ze anders werkzaam zouden zijn.

    Daar zouden zij hun eigen broek ophouden en bovendien aan de belastingen en aan de welvaart bijdragen. Zodoende kosten ambtenaren ons niet éénmaal maar meermalen hun salaris. Een derde schadepost die deze beroepsgroep aanricht, is natuurlijk zijn onstilbare regelzucht die andere mensen hindert in hun productiviteit en effectiviteit.

  3. “De dikst verdienende rijksambtenarij bevindt zich bij de Rechterlijke Macht, waar de hoogste 10% gemiddeld 139 duizend euro bruto kost. Bij de Universitair Medisch Centra doen ze ’t bij de hoogste 10 % niet voor minder dan 156 duizend euro.”

    De dikst verdienende rijksambtenarij bevindt zich dus bij de Universitair Medisch Centra.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *