Ook Ministerie van Oorlog richt vizier op boerengrond

Vliehors schietbaan luchtmacht

De Land en Tuinbouw Organisatie (LTO) Noord reageerde afgelopen week boos op plannen van het Ministerie van Defensie, die plaatselijk grote lappen landbouwgrond kosten. (SDG15)

Zij ageren tegen de Notitie Reikwijdte en Detailniveau Nationaal Programma Ruimte voor Defensie, die tot 12 februari ter inzage lag. De uitbreiding van Defensie voor oorlogen in het buitenland loopt tegelijk op met de import van honderdduizenden uitkeringtrekkers in notedop. (SDG10)

Het Ministerie van Oorlog bewaakt dus niet de eigen grenzen, maar de aspiraties van het militair-industrieel complex. (SDG16)

F16 van Leeuwarder Squadron na oefensessie, veel gaver dan die lelijke F35

De directe hectarebehoefte voor bestaande eenheden zou (slechts) 375 hectare zijn. Maar het ministerie van Oorlog krijgt de laatste jaren structureel zeven miljard euro meer om de NAVO haar streven naar een derde wereldoorlog gestalte te geven. Nadat ze eerder Libië, Irak, Afghanistan en Syrië aan puin schoten voor ‘de democratie’.

Dus is er ook meer oefenruimte nodig.

Nederland verdubbelt haar oorlogsuitgaven sinds de SDG’s ingesteld werden

In het rapport van het Ministerie van Oorlog staan hectare-verlanglijstjes opgegeven. De schietbaan Marnewaard in de Lauwersmeer zou met 300-700 hectare moeten uitbreiden. Oefenterrein de Haar zou in omvang moeten verdubbelen met maximaal 400 hectare naar 800 hectare.

De Artillerie Schiet Kamp Wezeperberg zou nog 500 hectare uitbreiding aan de zuidzijde nodig hebben voor schietoefeningen. En oefenterrein Oirschotse heide zou nog 200 hectare nodig hebben. Daarnaast zouden her en der nog voor trainingscentra terreintjes van 35 hectare hier en tientallen hectares elders nodig zijn.

De ruimtelijke aanspraken lijken vooralsnog bescheiden, vergeleken met de ruimtelijke aanspraken van groene clubs en hun overheid haar strijd tegen klimaatverandering. (350 duizend hectare ‘groen blauwe dooradering’, klimaatbuffers en ‘nieuwe natuur’/rewilding).

Niettemin knabbelt er nu dus weer een ander departement van hun rijksoverheid aan het areaal landbouwgrond. Voor de natuur kan zo’n schietbaan overigens heilzame effecten hebben. Op de Noordsvaarder (Terschelling) is de permanente verstoring door recreanten vele malen groter, dan toen er schietoefeningen door de luchtmacht werden gehouden.

Noordsvaarder Terschelling, voormalig schietgebied, nu meer verstoring dan toen het nog gesloten was

Kan eigen grenzen niet eens verdedigen
Die nieuwe aanval op landbouwgrond komt nog bovenop de gronden bedoeld voor huizenbouw (sociale/gesubsidieerde huurwoningen), die de aanhoudende import van analfabeten en jihadisten uit Arabië/Afrika moet faciliteren. Voor de logica achter die aanhoudende ondermijning van de sociale cohesie in Nederland, google ‘strategy of tension’…

Dus het leger moet uitbreiden om een verre oorlog te voeden.

Tegelijk kun/wil je de eigen grenzen niet bewaken tegen uitkeringtrekkers uit verre landen die onze cultuur en natie potentieel vijandig zijn. We hoeven slechts te verwijzen naar de recente vreugdevuren van Eritreërs in Den Haag, die hun dankbaarheid voor gratis kost en inwoning vierden met het in brand steken van gebouwen en auto’s.

Eritreers die CO2 opslaan (Koolzuur in Heineken) om hun Ecologische Voetafdruk tot Eritreese standaard te verlagen 🙂

SDG10: Gelijkheid
Die politiek wordt ook gefaciliteerd met subsidies, net als bij de windmolen-miljonairs en hun ‘duurzaamheid’. Je krijgt je zogenaamde asielsubsidie-miljonairs, van mensen die hun hotels of vakantiewoningen beschikbaar stellen voor AZC’s.

Een voorbeeld van zo’n asielbedrijf is Philip van Zuylen van Nijefelt zijn pretpark Duinrell in Wassenaar. Daar zat sinds 2015 al een noodopvang. Tot ongenoegen van de Wassenaarse bevolking verandert die Noodopvang (halfjaarlijks) in een AZC, dus jaarrond-opvang.

Het aantal asielzoekers verdubbelt dan naar 900 kansenparels, die daar blijven voor ze in (nieuwe) sociale huurwoningen worden gestouwd. Met voorrang op de eigen bevolking. Volgens Wassenaarder ingezetenen zou Van Zuylen met de halfjaarlijkse opvang van 450 kansenparels al 8,5 miljoen euro per jaar opstrijken.

De Spreidingswet genereert haar eigen verdienmodel met subsidies. Plots gaat bij leegstaande hotels, of door coronamaatregelen failliet gemaakte hotels de bezettingsgraad naar 100 procent. Voor meer dan 100 euro per persoon per dag. Terwijl je normaliter met een 60-70% al meer dan content mag zijn.

Voormalige Social Housing Bond nu SDG Housing van NWB/Volksbank

Uiteindelijk zijn de meeste mensen omkoopbaar. Zeker wanneer ze in een chantabele positie zijn gebracht door coronamaatregelen en schulden. Dat geldt ook voor gemeentelijke overheden die zich in de schulden werkten.

Wij kregen hier al een brief binnen van een Haarlemmer vastgoedboer, die onze woning wil opkopen. Die wil daar arbeidsmigranten in huisvesten, dat is een lucratieve business. In het Laakkwartier in Den Haag zou deze vastgoedboer woningen hebben gesplitst, om ze tegen dubbel tarief aan bedrijven te verhuren die Bulgaren huisvesten.

Nu lijken beide elementen (Defensie’s uitbreidingsplannen, boerengrondroof, uitbreiding sociale woningvoorraad) op het eerste gezicht weinig met elkaar te maken te hebben. Maar de gevolgen passen in de denkrichting achter de SDG’s en de 2030 Agenda. Oorlog stoken in het verre buitenland voor ‘de democratie’ (SDG16), boerengrond uit productie (SDG15), en de immigratie ophogen ter ondermijning van restanten sociale cohesie.(SDG10)

Het hoeft niet bewust zo te gaan, laat staan dat iedere ambtenaar zo denkt. Maar alle plannen passen wel in de zelfde denkrichting. Vanmiddag ga ik daar over in gesprek met predikant Simon van Groningen. (Dezedagen.com) Kijk alvast zijn aflevering over De Vierde Tirannie met jurist en oud-rechter Barend van Thiel.

Leer van Van Thiel het verschil tussen ‘Democratie’ en Rechtstaat.

Boudewijn Poelmann’s Postcode Loterij Paleisje

Je kunt met democratie ook de rechtstaat afschaffen, zoals we tijdens de WHO-coronacoup zagen. Dat is ook precies de werkwijze van Boudewijn Poelmann met zijn Postcode Loterij. Hij koopt de hearts & minds met zijn loterijmiljarden, zonder welke de nationale klimaatmaffia een schim was geweest van wat deze nu is.

Wanneer je met een liegende overheid/massamedia (je doet ’t voor een ander) de ‘hearts en minds’ van je bevolking controleert, kun je zomaar de grondwet buiten spel laten zetten.

Zonder noemenswaardig protest bij het gros van de bevolking. In Nederland kun je als Staat ook gewoon 1800 kinderen kidnappen, zonder dat de verantwoordelijke ambtenaren gestraft worden. Alsof elementen bij hun overheid een experiment uitvoerden: Hoe ver kunnen we gaan…

  • Steun Interessante Tijden met haar informatiecampagne over de uitrol van de 2030 Agenda:

One Reply to “Ook Ministerie van Oorlog richt vizier op boerengrond”

  1. Ja defensie kan je het niet meer noemen. Huurlingen die hun ziel verkopen (soul-die-r) voor oorlog voeren in het buitenland namens de “democratie” en de “vrijheid”. Andere huurlingen (politie/boa’s) worden ingezet tegen de eigen werkende beroepsbevolking (boeren, vissers, MKB ondernemers) om de niet aflatende (verzonnen) problemen (CO2, stikstof, etc) kracht bij te zetten om “legale afpersing” mogelijk te maken. Desnoods met extreem zinloos geweld zoals we dat op grote schaal zagen bij corona. Wat betekent het eigenlijk voor ondernemers die in de buurt van een militair oefenterrein hun bedrijf uit oefenen als dat wordt uitgebreid? Verhoging van de verzekeringspremie bijvoorbeeld als de intensiteit opgevoerd wordt van de oefeningen of als er met zwaarder materiaal geoefend wordt zoals aan de noordpunt van Texel het geval is. Dat de rechtstaat drastisch in verval is geraakt, wat ik ook van een voormalige rechter die altijd in de hogere regionen van de rechtelijke macht heeft gewerkt al hoorde tijdens de corona periode, is een feit. Hier weer een voorbeeldje: https://www.mr-online.nl/rechter-handelde-mogelijk-onrechtmatig-door-onjuist-opgestelde-uitspraken/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *