“Olie-industrie promoot zélf Klimaatagenda”: Dubbelspel?

Exacte kopie van Exxon-campagne in Amerika, nu gericht op Shell van het door De Staat gefinancierde Milieudefensie

De versmalling van focus op ‘klimaat’ (CO2) bij natuur- en milieubescherming en ‘duurzame’ energie als lapmiddel wordt juist gesponsord door een internationaal opererend kartel van banken en energiemultinationals die ook de overheid in hun tas hebben. 

Dat bevestigt Meike Terhorst, die als jurist (Koopman Advocaten) voor Milieudefensie lobbyde tegen het CETA-verdrag. Dat handelsverdrag tussen de EU en Canada geeft WEF-kapitaalhaaien een eigen rechtssysteem boven dat van natiestaten.

Terhorst ontdekte dat oliemaatschappijen en hun banken achter het CETA-verdrag zitten, en tegelijk sinds 2009 de VN-Klimaatagenda propageren.

Toen Meike nog voor Milieudefensie werkte

Machtsovername globalistisch kartel op Europa (CETA)
Terhorst studeerde Rechten in Leiden en was lid van Minerva. Met een team juristen voerde Terhorst actie in 2020 tegen het (in 2022 geratificeerde) CETA-handelsverdrag tussen Commonwealth-lid Canada en de Europese Commissie. Dat verdrag belooft (Canadese)multinationals een eigen supra-nationaal rechtssysteem (Investment Court System), dat wetgevende machten van natiestaten kan overvleugelen.

Terhorst stuurde met jurist Wybe Douma op 7 juni 2020 een brief- door 30 juristen en hoogleraren ondertekend- tegen dat CETA-verdrag naar leden van de Eerste Kamer. CETA zou in strijd zijn met de Grondwet. Die brief werd in 2020 door Milieudefensie werd gesteund. Voor de Vereniging voor Milieurecht schreef Terhorst:

Eigenlijk zou het verdrag niet als een normaal wetsvoorstel behandeld moeten worden, maar als een grondwetswijziging omdat CETA voorziet in een parallel rechtssysteem via arbitrage dat in strijd komt met de Grondwet. In geval van strijd met de Grondwet is een gewone meerderheid niet voldoende. Dan is een twee derde meerderheid vereist in de Eerste en Tweede Kamer conform artikel 91 lid 3 Grondwet.

Ze was studiegenoot van Larissa Alwin, die als rechter bij de rechtbank in Den Haag Milieudefensie liet ‘winnen’ van Shell. Zo schiep Alwin jurisprudentie voor een batterij internationale klimaatclubs die overheden en bedrijven voor het klimaatkarretje helpen spannen. Zie daarover de bespreking door advocatenkantoor Stibbe.

‘Groene’ Waterstofproject Shell op Tweede Maasvlakte

Milieudefensie liet CETA-verzet vallen
Op 23 december 2023  informeerde Minister van handel en ontwikkelingshulp Geoffrey van Leeuwen de Kamer nog over de komst van het Investment Court System. Opnieuw staan hier alleen CO2-doelen vermeld, terwijl natuurbescherming onvermeld blijft of de soevereiniteit van de nationale wetgevende macht.

Milieudefensie/Friends of The Earth leidde aanvankelijk het verzet in Brussel tegen Ceta, aldus Terhorst. Maar plots liet Milieudefensie dat verzet staken. Ze raakte teleurgesteld en verliet uiteindelijk de organisatie.

Zij constateert nu dat Milieudefensie bij de belangen van een globalistenkartel lijkt ingekapseld; “Het gaat nu alleen nog maar over Klimaat”, aldus Terhorst.

Windpark Hollandse Kust nu in aanbouw, van Shell/Eneco

Energy Round Table: Windmolens ‘rad voor ogen’
Zoals Terhorst ontdekte zijn de belanghebbenden bij CETA verbonden in een Canada European Round Table (CERT) die 1999 werd gevormd.  Die noemen zichzelf een ‘private transatlantic advocacy group for free trade.” Ze wilden transatlantische economische groei stimuleren. In hun missie statement stelden zij:

the EU and Canada must also cooperate closely in international negotiations to ensure that all major players (…) join the fight against climate change”.

“Ze lieten in een mission statement van CETA tegelijk opnemen, dat ze aanspraak kunnen maken op de oliereserves in het arctisch gebied”, aldus Terhorst. Volgens een mission statement uit 2012 moest Canada met Shell haar positie als energiegrootmacht verzekeren.

Die combinatie- én CO2-politiek en tegelijk de winbare voorraden blijven aanboren voor de kas van een privaat kartel, is het kenmerkende dubbelspel dat je overal ziet.

Ook Corien Wortmann Kool (ABP Pensioenfonds) en Louise Fresco (Wageningen UR) zijn van Trilateral Commission, maar ook Klaas Knot (DNB, BIS) en Thomas Leysen (Mediahuis, eigenaar Telegraaf en NRC)

De CERT bevat weer leden van de Trilateral Commission, en alle bedrijven die eerder met olie en gas hun geld verdienden. Daarin vind je de zelfde mensen die ook de banken en ‘vrije’ pers controleren (Klaas Knot van de BIS/DNB is lid, maar ook Thomas Leysen, eigenaar van de meeste printmedia in NL waaronder NRC en Telegraaf).

Partijen daarin zijn ook verenigd in door de CERT in 2004 opgerichte Canadese Energy Roundtable, die werd gesponsord door ondermeer Shell, de Canadese overheid en de Canadese associatie van olieproducenten, maar ook KPMG, Bloomberg, Financial Times en de internationale geldmaffia. Ze houden conferenties in Londen, Calgary en Toronto.

Al Gore voor het WEF, verdedigt zijn kapitaalfirma Generation Investment Management

Al Gore goed onder de olie
Zelfs Al Gore – een vroegere held van Terhorst- viel bij haar van het voetstuk, toen bleek dat deze voor World Economic Forum werkzaam was. Hij sprak 21 februari nog als ‘Agenda Contributor’ voor het World Economic Forum. Volgens Terhorst is het WEF de paraplucub voor Kartel-bedrijven als Goldman Sachs en Shell.

Al Gore wil dat er vijfduizend miljard dollar per jaar tot 2030 wordt geïnvesteerd in sectoren waar hij met zijn firma Generation Investment Management in belegt. Mede opgericht door een Goldman Sachs bankier.

En zo ontdekte Terhorst, wat ik al eerder in 2016 in Elsevier Weekblad beschreef. De klimaatlobby is gesmeerd met oliegelden, en alle deelnemers komen uit het zelfde kartel dat eerder met olie- en gas geld verdiende, en blijft verdienen.

Sterker nog: Maurice Strong, organisator van VN-klimaatconferenties was eerder directeur van een Canadese teerzandmaatschappij. En de oud-voorzitter van het Wereld Natuur Fonds was tegelijk president-directeur van Shell, uit Bernhard’s Bilderbergnetwerk.

Sponsoren Energy Round Table van CERT

Dat klimaatlobby gesmeerd is met olie klinkt contra-intuïtief, maar is wel de realiteit wanneer je kijkt naar wie de grootste sponsoren van klimaatalarmisme zijn en van entiteiten rond de Verenigde Naties haar 2030 Agenda/Agenda 21.

Zoals de Rockefeller-dynastie  (Standard Oil, ESSO, Exxon) met haar Rockefeller Foundation en Rockefeller Brothers Fund.

Het Rockefeller Brothers Fund betaalde de campagne ‘Exxon Knew’ tegen haar eigen oliedochter. Tegelijk werd de Shell Knew campagne gelanceerd in Europa, leidend tot het Shell-klimaatproces van Milieudefensie/Friends of the Earth. Je kunt de houding  van het banken- en multinational-kartel zien als hedgen, wedden op twee paarden.

CO2-Enclosures rond mensen aanleggen

Milieuclubs werden gecontroleerde oppositie globalisten
Mijn laatste en in mijn ogen beste artikel voor Elsevier Weekblad was in februari 2018 ‘hoe milieuclubs en multinationals elkaar helpen’. Links lullen, rechts vullen volgens de speltheorie van Bruce Yandle: De Bootlegger-Baptist-theorie. De illegale drankstokers (bootleggers) profiteerden in de jaren ’20 in de VS van Baptistische dominees die tegen kroegen en legaal drankgebruik predikten.

Zo spelen multinationals een dubbelspel, samen met overheden en op het oog ‘linkse’ clubs. Het leuke is nu, dat Terhorst als jurist hier via haar eigen onderzoek over het CETA-verdrag ook achter dit dubbelspel kwam.

Milieudefensie is met subsidies van Buitenlandse Zaken en Postcode Loterij tot gecontroleerde oppositie gemaakt. Thema’s die de vroegere linkse beweging verdedigde – zoals gezond staatswantrouwen en antiglobalisme- vind je nu juist meer op nieuw rechts (FvD) Terwijl Groen Links/PvdA op schoot zit bij globalistische kapitaalhaaien.

Werkgelegenheid voor Shell over de rug van belastingbetalers en mkb

Ursula von der L haar Energy Round Table
In Europa is ook een Energy Round Table opgericht, met ondermeer Siemens, IBM en de Netbeheerders. Die helpen de gesubsidieerde sabotage (transitie) van het energiesysteem, via het volzetten van de Noordzee met windturbines (Repower North Sea, Oostende 2023), en de weg naar energierantsoenering. (CO2-budgettering)

De Deense staatsoliemaatschappij kreeg als nieuwe naam Ørsted, en stampt nu – met Goldman Sachs als mede-eigenaar windturbines de zeebodem in, net als Shell. Daarmee wekken ze vervolgens CO2-credits op, tonnen CO2 die je op een emissiemarkt kunt verhandelen. Net Zero in 2050 betekent dat je op papier geen CO2 meer mag produceren, dus dat je alles moet afkopen.

Die Ronde Tafel zet ook in op de digitalisering van het energiesysteem (23 juli 2023). Dat betekent vooral dat ze op afstand via Smart Meter je energiegebruik willen afstemmen op een wisselvalliger (weersafhankelijker) aanbod. Daarop anticiperen de netbeheerders al: Je mag je laadpaal voor je auto niet meer gebruiken tijdens etenstijd.

En zo word je stapsgewijs richting (energie-)armoede en slavernij geduwd, door een kartel van WEF-miljardairs. Terwijl oliemaatschappijen er geen grammetje olie of gas minder door verkopen. Het is bemoedigend te weten, dat meer slimme mensen dus onderzoek doen, die dan via hun eigen weg op de zelfde bevindingen kwamen als jij zelf.

  • Klimaatalarmisme is een afleiding voor de aanhoudende directe vernietiging van natuur, die nog steeds blijft plaatsvinden, ook uit naam van ‘klimaat’ (Noordzee vol windturbines). Zoals kap van regenwouden voor palmolie. Door het zelfde WEF-kartel dat de CO2-zwendel helpt promoten.

In de tussentijd, dank weer voor de steun en support. Help mij in mijn verdere onderzoek door Interessante Tijden te steunen:

One Reply to ““Olie-industrie promoot zélf Klimaatagenda”: Dubbelspel?”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *