500 miljoen mensen, op dat kleine stukje hele aarde…

Delivering Death since 1948

Drie en dertig jaar na publicatie las ondergetekende hét complotboek van de eeuw: Conspirators Hierarchy, The story of The Committee of 300. Voormalig medewerker van de Britse geheime dienst (was hij dat echt?) John Coleman onthulde wie er achter de schermen werkelijk aan de touwtjes trekken, met het Britse Koningshuis als voorname aanstichter maar ook het Huis van Oranje.

Deze hebben het alles behalve goed met de rest van de wereldbevolking voor: Sterker nog, ze willen ons voor 2050 tot Net Zero reduceren via oorlogen, pandemie, geplande hongersnood en voedselrantsoenering. (Net Zero in 2050!) Wij zijn ‘useless eaters’, waardeloze opmakers van hun grond en grondstoffen. Ook Beatrix van Oranje zat volgens Coleman bij dit complot.

De literatuur voor vandaag, morgen meer

Vier miljard waardeloze eters uitroeien
De bevolking van Amerika en Europa zou tot 500 miljoen mensen teruggebracht moeten worden voor 2050. Verder zouden er 500 miljoen mensen in Azië (China en Japan) mogen leven. Dat aantal zouden ze bereiken via voedsel- en energierantsoenering (klimaatbeleid, Net Zero in 2050!), pandemie en oorlog. Zie maar deze passage, uit de online boekencollectie van de CIA:

Er mogen in het Westen maar 500 miljoen mensen overblijven

De passage ‘useless eaters’ is wel toegeschreven aan Prins Philip.

Volgens Coleman streeft een pact van oude genootschappen, adel met de grootste industriëlen naar een nieuwe feodale maatschappij. In tegenstelling tot de meer uitzinnige complotboeken – die UFO’s en buitenaardse wezens de schuld geven- noemt hij alle deelnemers daaraan bij naam van A tot Z.

We treffen er ook een Fries, Rimmer de Vries die naar de VS emigreerde en voor de Council on Foreign Relations actief werd. Beatrix van Oranje zat er volgens Coleman in 1992 bij, net als Constantijn maar ook Max Kohnstamm en Hans van den Broek. Maar ook John Loudon, de president-directeur van Shell (en voorzitter van WWF nadat Bernhard aftrad), wiens nazaat John Loudon met Wijnand Pon financier is van Commonland.

Plots klinkt dit groene initiatief onheilspellend

1 miljard mensen mogen overblijven
Wanneer je Commonland haar initiatief ‘1000 landscapes for a billion people‘ in Coleman’s context leest, krijgt die 1 miljard mensen plots een meer onheilspellende betekenis. Die van geplande massamoord via verhongering via klimaatbeleid, Net Zero voor 2050.

Iemand die dicht bij het vuur zat, Joachim Schelnnhuber, klimaatadviseur van de Paus en Angela Merkel noemde dat onheilspellende getal 1 miljard mensen in 2050 ook al: als onheilsvoorspelling in 2009 in Kopenhagen voor wat klimaatverandering zou aanrichten voor genocide. De New York Times schreef daar over.

Maar bedoelde Schelnnhuber dan geen klimaatverandering, maar ‘klimaatbeleid’? Dat behelst immers de-industrialisatie van Europa en verhongering via de destructie van onze voedselproductenten, zoals de Club van Rome dat al sinds 1971 predikt met haar ‘Grenzen aan de Groei’… Wat nu ‘Planetary Bounderies’ wordt genoemd.

Coleman geeft een alfabetische lijst van alle clubs die betrokken zijn. Ook alle bekende organisaties, van het Royal Institute for International Affairs, de Council on Foreign Relations, Brookings Institution, de Skull en Bones, de Bilderberg Groep, Trilateral Commisson: Allen nemen ze deel, zonder dat de meeste personeelsleden zich bewust zullen zijn van de kwade intenties in de top.

Samen met de NATO is volgens Coleman de Club van Rome een belangrijke aanstichter. Schelnnhuber is lid van de Club van Rome. De populatieprognoses die Coleman beschrijft, komen verrassend overeen met de 500 miljoen mensen, die volgens de Georgia Guidestones in de 21ste eeuw zouden mogen overblijven.

Of bedoelt hij: Klimaatbeleid zal jullie uitroeien tot 1 miljard mensen

Osama Bin Laden las ook Coleman
Coleman zijn boek is ook bij de CIA in het archief opgeslagen. Het schijnt dat ook Osama Bin Laden het in zijn collectie had. Net als dat meer recente complotboek, Confessions of an Economic Hitman (economische huurmoordenaar) van John Perkins. Die werkte voor financiële instituties van de Amerikanen (Wereldbank cs), met als doel om regeringen van derde wereldlanden voor hun karretje te spannen.

Werken ze niet mee met het ‘offer you can’t refuse’, dan komen er zwaardere middelen tot militaire invasie aan toe (Denk aan Irak, Panama, enz). John Perkins schreef dat hij een aanslag op zijn leven kreeg te verduren na publicatie. Dat Coleman zo ruimhartig uit de school kon klappen en nog steeds in leven is, terwijl hij mensen beschrijft die standaard geweld gebruiken: Wat zegt dat?

  • Kun je zomaar uit een geheime dienst stappen en interne geheimen onthullen?

Wat voor zijn boek haar authenticiteit pleit, is de stille censuur. Er is zo weinig publiciteit aan gegeven, dat bijna niemand het kent. Ik had al veel gelezen afgelopen decennia maar nog geen Coleman.

Eerste Gebod van Amerikaanse Ecofascisme op Georgia Guidestones, die werden in 2022 plots opgeblazen

Groene paarden van Troje
Dat geldt ook voor ‘A Cloak of Green’ van Elaine Dewar uit 1992. Die interviewde nota bene Maurice Strong, architect van de klimaatagenda van de Verenigde Naties, oliebaron en protegee van de Rockefeller Dynastie.

Zij beschreef toen, 33 jaar terug al hoe milieuclubs door regeringen en multinationals worden gebruikt als Trojaans paard in grondstofrijke landen. Bijna niemand kent haar werk.

Of zulke genocidale plannen ook werken, hangt niet af van deze 300 topsamenzweerders. Maar van onze eigen stupiditeit, dat we in het lokaas happen dat deze satanische idioten voor ons uitleggen. Uiteindelijk heb je meer last van 999 ezels dan van 1 kwade genius.

De Groene Draeck, een Lemsteraak

En stel dat het zou lukken, dat de Koningshuizen en hun volgevreten Industriëlen daadwerkelijk slagen in hun genocidale intenties: Wie teelt er dan hun voedsel, wie onderhoudt en bouwt hun huizen? Wanneer ze al een eeuw lang de bevolking willen reduceren en de-industrialiseren is dat plan vooralsnog erg slecht gelukt. We hadden het nog nooit zo goed in materiële zin.

Als zulke plannen al bestaan bij de meer satanische elementen in het wereldbestuur, dan moeten ze gedoemd zijn om te mislukken. Hoe het ook zij, het idee dat er een met naam en toenaam noembare elite bestaat die ons uit wil moorden via CO2-politiek (Net Zero in 2050), heeft dus dit complotboek van Coleman uit 1992 als belangrijke bron. En Beatrix zit er bij. En ik als 4 jarig jochie maar naar d’r zwaaien toen het Koningshuis Franeker en Harlingen op Koninginnedag bezocht.

Useless Eater kleine Rypke die naar Beatrix zwaaide in Franeker

Wist ik veel dat Bea mij als kanker voor de planeet zag en me dood wilde hebben…

  • Weer iets opgestoken? Steun Interessante Tijden en doe een duit in de collectezak

2 Replies to “500 miljoen mensen, op dat kleine stukje hele aarde…”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *