Ook boeren in Wales moeten ‘verduurzamen’/verdwijnen

De schitterende countryside.

Wat in Nederland het ‘Nationaal’ Programma Landelijk gebied heet met 201% inkomensverlies voor boeren, dat kreeg in Wales de naam ‘Sustainable Farming Schemes‘, die tot 7 maart ter inzage lagen.

Het gaat om een regelpakket dat boeren opdraagt om ‘het klimaat’ te redden met 17 ‘Universal Actions’, evenveel eisen als de 17 Sustainable Development Goals. (SDG’s) Daartoe wordt het subsidiestelsel voor de boeren op de zelfde wijze verbouwd als bij ons, ondanks een Brexit.


We kregen dit filmpje opgestuurd van Katie Hopkins, die het over de ‘disgusting SFS schemes heeft’.  Net als in Nederland en Duitsland moeten de boeren ‘verduurzamen’, oftewel bezwijken onder een lastenverzwarend regelwoud. Onder vrome voorwendsels als natuur- en bodembescherming krijgen de boeren een topzware bureaucratie opgelegd, die hun verplicht ieder detail van het bedrijf als’ data’ door te geven.

De 10 procent extra braaklegging uit de Europese Green Deal haar Biodiversiteitsplan, komen ondanks de Brexit gewoon bij de boeren op hun bordje:

Net als in de Europese Biodiversiteitsstrategie

De manier om deze ‘verduurzaming’ af te dwingen is via het omvormen van het subsidiestelsel, net als in de Eurosovjetunie. Het Basic Payment System – vergelijkbaar met de Betalingsrechten per hectare- wordt omgevormd, naar een Universal Baseline Payment volgens fijnmazige overheidseisen. Dus je moet echt ieder boompje en struikje op je land registeren in een soort Magna Carta-stijl. Opnieuw, voor 2030.

Het doel van dit programma is de benodigde dataverzameling per boerderij zelf, die nodig is om dit schema te laten werken. Immers, in het decade van Surveillance Kapitalisme en AI zijn die data het brood waarop de staatsgecontroleerde economie draait. Om ‘de planeet’ te redden voor ‘toekomstige generaties’, stropoppen voor de macht van een kleine kliek plutocraten rond het World Economic Forum en de Verenigde Naties.

17 Universal Actions

Aan de duizenden reacties te zien, inclusief Hopkins haar eigen commentaar, is men ook in Wales wel ontwakende, maar nog niet wakker genoeg. Ze schieten namelijk op ‘de politici’, die slechts uitvoerders zijn van orders van boven. Wie zijn dat? De mensen die ons in een wereldregering duwen rond de Verenigde Naties en het World Economic Forum.

Ombouwen subsidies van vaste betalingsrechten per hectare naar labels, om dataverzameling te belonen

Andermaal, dit is de Decade of Action van het globalisme en haar 2030 Agenda met 17 SDG’s. Aanwijsbare mensen zijn hier hoofdelijk verantwoordelijk voor, zoals Feike Sijbesma (DSM) met zijn Dutch Sustainable Growth Coalition, commissaris van het World Economic Forum, bedrijfslakei van het Huis van Oranje.

accelereer de transformatie- agenda, het bidbook gestuurd aan WEF/Unilever

En z’n buddy Paul ‘Imagine’ Polman (imagine there’s no possessions, imagine you’ll own nothing and be happy/live as one), voormalig Unilever-CEO, ook deelnemer aan Feike’s DSGC met JP Balkenende als voorzitter. Dankzij Unilever (Serpil Tascioglu) kwam hier op de Wageningse Campus de World Economic Forum-foodhub, met subsidies van het Ministerie van LNV. De verantwoordelijke LNV-ambtenaar daarvoor heet Marije Beens.

Rutte3-formateur Edith Schippers werd baas van DSM Nederland en voorzitter van ‘Food Valley’

De politieke lakei van Sijbesma heet Edith Schippers (VVD), formateur van Rutte 3, die directeur werd gemaakt van DSM Nederland als beloning. Tot 2023 was ze voorzitter van Food Valley in Wageningen.

UN Pact for the Future en Global Digital Compact

Dus nee, Brexit hielp geen lor in Wales, want het Britse Koningshuis haar Prince of Wales is zelf een belangrijke WEF-meneer. Voor hun is ‘data’ het nieuwe goud in de komende computermaatschappij.

Wat bijna niemand weet, is dat deze internationale samenzweerders een ‘Digital Compact’ sloten, en een Pact for the Future, dat de hele cyberspace en data-uitwisseling moet regelen.

SDG 9, digitale infrastructuur, ‘smart’ in je energienet

Daarover vergaderen ze in september op een Summit of the Future. Met die kennis van het ‘grote plan’, kun je in één oogopslag het werkelijke doel zien van de omvorming van dit subsidiestelsel in Wales voor boeren. Het gaat ze uiteraard niet om de natuur, maar om fijnmazige dataverzameling en opvolgende onteigening. Dat is SDG9.

Ik spreek daar komende donderdag over in Steenwijkerland. Het is weliswaar gekte, maar er zit wel methode achter de gekte. Die methode is de 2030 Agenda, een open complot dat iedereen na twee muisklikken in kan zien. We moeten dat blijven herhalen tot niemand het nog ergens anders over heeft. Hier nog een lijst van aanstichters en uitvoerders van dit complot:

Hier begon het, in Wageningen

Natuurlijk bezwijken de megalomane WEF-plannen onder het gewicht van de eigen pretenties, zoals bij iedere Utopie. Maar voordat dit geplande kaartenhuis ineenstort richten ze enorme schade aan bij mensen. De boeren, vissers en nu ook burgers (energierekening, onbetaalbare boodschappen) voelen dat nu al. En dit is nog maar het begin.

  • Interessante Tijden verwelkomt je steun bij het onthullen van dit complot

2 Replies to “Ook boeren in Wales moeten ‘verduurzamen’/verdwijnen”

  1. Dat boeren naar de kloten worden geholpen maakt voor de meesten blijkbaar niets uit. Er is geen massale verontwaardiging, woede of protest vanuit de bevolking. Men ziet het allemaal gelaten aan. Zolang het eigen stoepje maar verschoont blijft van alle drab en ellende blijft de nederiglander lekker veilig thuis op z’n bankje zitten. Dat om hem heen de boel in elkaar dondert maakt niets uit. Waarschuwingen helpen ook niet, dat heeft de coronatijd wel bewezen. Wie niet horen wil…

  2. Green Deal is communisme 2.0
    Geen boeren, geen voedsel en dat is precies de bedoeling
    Iemand die zelfvoorzienend is wordt gezien als een enorm gevaar

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *