Is er iets te doen tegen Kutweer, voor meer Zon?

Boven het weer vliegen

Mensen die afgelopen jaar een Woo-verzoek naar Geo-engineering (experimenteel klooien met de atmosfeer) indienden bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken (Coria) vermoedden een massa-experiment met ‘chemtrails’.

Heldere luchten trekken dicht zodra vliegverkeer aantrekt, door zogenaamde contrails, die sommigen ‘chemtrails’ noemen.

 Is dat intentioneel, of zijn hardnekkig aanhoudende contrails een bij-effect van de toegenomen drukte in de luchtvaart? En kunnen wetenschappers daar ook wat tegen doen, zodat we vaker het zonnetje weer zien? Vanuit klimaatoogpunt is het juist belangrijk dat die hoge cirruswolken verdwijnen, omdat ze als warme deken werken.

Uit het WOO-document van Buitenlandse Zaken (Coria), de technieken die voor geo-engineering onderzocht worden

Kan de luchtvaart kutweer veroorzaken?
Dankzij de COVID-lockdownperiode kon iedereen het verschil ervaren met vliegverkeerloze lucht: We hadden in 2021 knalheldere lucht, zonniger weer. Terwijl nu op een drukke vliegroute een zonnige hemel al snel dichttrekt met Cirruswolken. Die cirruswolken zijn de bekende condensstrepen bestaande uit ijskristalletjes.

Vliegt een vliegtuig hoog (bij lagere temperaturen), dan blijven die contrails langer hangen. Vliegen ze lager, dan lossen de contrails sneller op.

Nederlanders zijn zonne-aanbidders, die bij het meest lauwe polderzonnestraaltje al richting terrasjes rennen. Eindelijk! Je moet er snel bij zijn, want voor je het weet trekt de lucht weer dicht, en dan zit je hoopvol met zonnebril op te bibberen, wachtend op betere tijden.

Wanneer ‘ze’ intentioneel kutweer veroorzaken, betekent dit dat je ook iets tegen kutweer kunt doen door deze experimenten te be-eindigen. Maar worden die contrails expres zo gemaakt?

Ganzen in de technosfeer, de snelweg van nevel die de luchtvaart creeert

Chemtrails zijn een dingetje
Diehard-Wappies geloven dat ‘ze’ de atmosfeer manipuleren, dat ‘ze’ expres kutweer veroorzaken. Adam Weishaupt en z’n Illuminati zijn dan de flight controller van de gehele luchtvaart, zich in hun vuistje verkneukelend over het gif dat ‘ze’ over de mensheid uitsproeien.

Ik sprak ook mensen bij de andere media die geloven dat ‘ze’ weer ‘aan het sproeien’ zijn, zodat er ‘chemtrails’ ontstaan die de atmosfeer dichttrekken. De term Chemtrails kom je tot in de liedjes van Lana del Rey tegen.

Nu zijn we op Interessante Tijden groot fan van het ontmaskeren van complotten. De hele wereldpolitiek is een groot complot tegen God. Maar het idee dat een piloot van je vakantievlucht naar Tenerife zijn passagiers gemoedelijk toespreekt, waarna hij – de klootzak- op een knopje zou drukken om de wereld beneden te vergiftigen, om zich dan satanisch te verkneukelen ‘hohohoho’:

  • Dat gaat ook deze Friese boer een tandje te ver.

Aan de andere kant, kan de werkelijkheid je stoutste fantasie overtreffen. En we hebben in de coronatijd gezien hoe ver een complot kan gaan…Dus hoe staat het met de bewijzen?

Buizerd zwevend in de technosfeer

Militair geklooi met weer en klimaat
Er zijn de meest uitzinnige experimenten bedacht in militaire hoek om het weer en zelfs het klimaat in te zetten tegen de vijand. Zoals de documenten van het WOO-verzoek vermelden werd in 1977 na de Vietnam-Oorlog daarom het ENMOD (Environmental Modification)-verdrag afgesloten, en in 1983 geratificeerd.

Natiestaten zouden in oorlog het weer niet meer tegen elkaar mogen inzetten. RAND (Amerikaanse defensiedenktank) had bijvoorbeeld proeven gedaan om extra slagregens te veroorzaken, zodat de transportroutes van de Vietcong zouden wegregenen. Dat doen ze met cloud seeding, dus dat je zilverdeeltjes in wolken loslaat zodat er druppels vormen.

Denk verder aan het mysterieuze HAARP-onderzoek, voer voor complottheoretici. In Alaska staat een kingsize magnetron opgesteld, gevoerd met de energie uit het daar gewonnen aardgas. Met die antennevelden in de open lucht verhitten defensie-onderzoekers de ionosfeer. Wat daar precies door gebeurt is onbekend voor lekenpubliek.

Wat wel blijkt: Er is veel meer mogelijk om weer en klimaat te veranderen dan mensen mogelijk achten. De officiële naam om de hoeveelheid zonlicht te be-invloeden heet Solar Radiation Management. Het Woo-materiaal geeft een overzicht van de in gebruik zijnde technieken. Daaronder dus het idee om met vliegtuigen zwavel en kalk in de atmosfeer te spuiten, als imitatie-vulkaanuitbarsting:

De technieken die volgens het onderzoek van CORIA beschikbaar zijn

Geo-engineering tegen ‘global warming’
Omdat het meeste onderzoek in die richting een militaire component heeft, blijven de resultaten daarvan vaak achter slot en grendel. Waar het overleg bij Buitenlandse Zaken nu over ging, is hoe ze deze experimenten kunnen inzetten tegen ‘global warming.’

De meest beruchte experimenten beogen de imitatie van een vulkaanuitbarsting: Dat je zoveel zwaveldeeltjes in de atmosfeer en stratosfeer loslaat dat je de zon blokkeert. Zodat je een ‘jaar zonder zomer’ kunt krijgen, zoals in 1816 bij de uitbarsting van de Tambora op Indonesië. Die vulkaan spoot zoveel zwavel-deeltjes aerosolen) de hogere atmosfeer in dat de zon werd geblokkeerd, wat over de hele wereld werd gevoeld.

Complotschurken als Bill Gates financieren onderzoek in deze richting, als noodrem op ‘global warming’.. In zulke vulkanisch actieve jaren kan de mondiale temperatuur wel een halve graad zakken. Ander onderzoek is het verrijken van oceaanwater met ijzer en andere mineralen.

Het NIOZ op Texel was daar bij betrokken, zo leerde ik van Hein de Baar. Op veel plaatsen in de oceaan is de mineralenconcentratie zo laag, dat plankton minder goed groeit en dus ook minder CO2 opneemt. Loos je dus grote hoeveelheden ijzer (of fosfaat!), dan kun je in theorie de CO2-opname door oceaanleven sterk vergroten.

Climate Viewer: 10 technieken die getest zijn voor weer- en klimaatbeinvloeding

Andere jetfuel voor een helderder lucht (?)
De verwarring die bij contrails/chemtrails ontstaat is het verschil tussen (militaire) experimenten in zogenaamde ‘geo-engineering’, en het jaarlijks met 5% groeiende vliegverkeer. Airliners stoken jetfuel die uit een deel kerosine bestaat en andere brandstoffen die tot extreem lage temperaturen vloeibaar blijven.

Wanneer je boven het weer vliegt op 12 kilometer hoogte, kom je temperaturen van -50 graden Celsius tegen. Je hebt dus brandstof nodig die lang olie-achtig en vloeibaar van substantie blijft. Mede daarom heeft vliegtuigbrandstof een hoger zwavelgehalte dan bijvoorbeeld de diesel in je tank, 400-800ppm tegenover 15 ppm.

Dat houdt de kerosine meer vloeibaar. Het Massachussets Institute of Technology (MIT) deed 2011 al onderzoek (project 27) naar manieren om het zwavelgehalte in vliegtuigbrandstof te verlagen. De vulkaanuitbarsting indachtig: Hoe meer condensatiekernen van zwaveldeeltjes je loslaat, hoe langer je contrails blijven hangen.

De TU Delft doet hier ook onderzoek naar, dus hoe je minder contrail-vorming kunt krijgen met vliegverkeer. Daarvoor had ik net contact met de decaan van Lucht- en Ruimtevaarttechniek, Henri Werij. Hij noemde in zijn inaugurele rede in 2018 die contrails al als problematiek, waarvoor ze een oplossing zoeken. Een ander doel is bijvoorbeeld om de emissie van NOx omlaag te krijgen uit vliegverkeer.

Huidig EU horizon-luchtvaartonderzoek is vooral CO2-gericht

Chemtrails warmen de aarde op
Juist vanuit klimaatoogpunt is de hoge (cirrus)wolkenvorming door contrails van belang. De hoge cirruswolken dragen juist bij aan klimaatopwarming. Ze houden meer infraroodstraling vast, dan ze terugkaatsen. Daarom bestaat er al onderzoek naar zogenaamde Cirrus Cloud Thinning (CCT), dat je ook in het Woo-materiaal tegenkomt.

Dan willen ze juist deeltjes hoog in de atmosfeer loslaten waardoor de ijskristalletjes sneller afbreken.

The wispy, elongated “cirrus” clouds are found at high altitudes, and often absorb more sunlight than they reflect, because they form in cold temperatures and consist of ice crystals.

If these ice crystals are numerous and small, cirrus clouds prevent long-wave terrestrial radiation from escaping into space, and have a climate impact similar to greenhouse gases. In the presence of natural ice nuclei such as dust, the ice crystals that form are fewer and larger, with a shorter lifespan and fewer climatic effects.

Sporen van ijskristalletjes die cirruswolken vormen: warmen de aarde op

Clean Sky vooral op CO2 gericht, niet tegen kutweer
Het meeste Europese onderzoek over ‘Clean Sky‘ richt zich uitsluitend op brandstofbesparing van het vliegverkeer. ‘Clean’ staat gelijk aan CO2-besparing. Maar het opwarmend effect van cirruswolken door vliegverkeer kan groter zijn dan het opwarmend effect door CO2-emissies uit dat vliegverkeer.

Dat bericht Climate Viewer (database over weather modification) op gezag van The New Scientist.

Jaarlijks groeit het vliegverkeer met 5 procent, wat tot een verdubbeling van vliegverkeer in 15 jaar leidt. En dus van de contrails die het zonnetje voor ons blokkeren, en die tegelijk (teruggekaatst) infrarood licht vasthouden. Wel werden vliegtuigen veel zuiniger in brandstofgebruik. In de jaren ’70 was je 12 liter jetfuel per 100 passagierskilometers kwijt, nu nog maar 4 liter. Dus minder dan een zuinige diesel.

Maar met de ontstuimige groei van het vliegverkeer en al die vormende ijskristalletjes, (cirruswolken) wordt de CO2-winst dus weer teniet gedaan door het opwarmend effect van die hoge bewolking.

  • Conclusie: Er is dus wel degelijk iets tegen kutweer te doen, juist vanuit het global warming-oogpunt. Het verminderen van vliegverkeer.
  • En het vinden van brandstoffen waardoor minder contrails ontstaan die al die sporen in de lucht geven. (als alternatief voor lager vliegen…)

Weer iets opgestoken? Steun mijn werk en doneer voor Interessante Tijden.

One Reply to “Is er iets te doen tegen Kutweer, voor meer Zon?”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *