“…in Hem geheel geen Duisternis”… (1 Johannes 1:5)

Zadeldak van Slappeterp

Op de zondag geen profane boodschappen. Dan lezen we uit De Heilige Schrift, Het Boek zonder welke er geen Westerse Beschaving was geweest. Vandaag op palmzondag beginnen we met de brieven van de Apostel Johannes.

Net als Paulus en Jakobus roept Johannes op om niet te gehecht te zijn aan het aardse leven, dat volgens hem in een eindfase verkeert. Hij geeft Het Licht als referentiepunt, voor mensen die op de goede weg zijn

Trudy de Romeinse Leeuw

Caligula
Wanneer Johannes eind eerste eeuw deze brief schreef, dan heeft hij de verwoesting van de Tweede Tempel meegemaakt. Hij maakte de vervolging van christenen mee door Nero en zag hoe opeenvolgende keizers van de Romeinen zich aan allerlei uitspattingen te buiten gingen. Denk aan de waanzinnige sadist Caligula waarover Penthouse begin jaren ’70 nog een pornofilm maakte.

Daarin speelde de bijna bezeten ogende acteur van A Clockwork Orange in de hoofdrol. Ja die heb ik gezien.

Waarom eigenlijk, tenzij ik niet echt bekeerd was en dacht ‘ach, wat kan het ook voor kwaad’. Je was nieuwsgierig, en je deed net als de makers alsof het een historisch drama was. Je maakt wat excuses en daar ga je al. Er was weinig aan. Daarnaast begreep ik nooit wat de lol is van het kijken naar copulerende mensen. Alsof je naar een natuurfilm met dieren kijkt.

Het draait toch steeds om het zelfde gaatje, en is alleen interessant als het geheel nieuw voor je is.

Maar de film is ontzettend duister, gemaakt uit een satanische geest waarin kwaad vergoeilijkt en verheerlijkt wordt. Misschien is het wel zo: Je bent steeds minder goed in staat het juiste onderscheid tussen goed en kwaad te maken, naarmate je verder van Het Licht wandelt.

Romeinse ‘heidenen’ waren juist heel traditioneel ingesteld

…en wij toch in duisternis wandelen…
Met die ‘wereld’ als contrast, lees je dan de brieven van Apostel Johannes. Hij roept op om dicht bij de eenvoudige kern te blijven van het geloof waarin God de Vader en de Zoon het Licht zijn. En dat je dus niet uit haat kunt handelen in de duisternis, en tegelijk kunt zeggen dat je bij het geloof hoort

5En dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben en aan u verkondigen, dat God licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is.
6Als wij zeggen dat wij gemeenschap met Hem hebben en wij toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet.
7Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.

Het ‘gereinigd zijn van alle zonde’ lees ik als referentiepunt. Je hebt die schoongewassen toestand bij oprechte bekering even ervaren, ingezien. Je kunt ook niet wassen zonder te weten wat schoon is. Van daar uit werk je dagelijks om iets minder irritant te zijn voor anderen. Je wordt geen beter mens dan anderen, maar een beter mens dan je eerder was.

8Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons.
9Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.
10Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot leugenaar en is Zijn woord niet in ons.

Fort Saalburg Limes Romeinen

Daad bij Het Woord voegen
Mensen die dus roepen bekeerd te zijn, maar die nooit om vergeving vroegen van zonden, of die domweg verder gaan met anderen oplichten, een pyramidespel in trekken of die niet willen inzien wat ze anderen aandeden: Dan kan een bekering dus nooit echt zijn. Je wandelt zo ver van Het Licht dat je het verschil tussen Licht en Duister niet ziet.

Dus vervolgt Johannes:

1Mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft: wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige.
2En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld.

En vervolgens moet je de daad bij Het Woord voegen. Want anders stelt je geloof niks voor:

3En hierdoor weten wij dat wij Hem kennen, namelijk als wij Zijn geboden in acht nemen.
4Wie zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet in acht neemt, is een leugenaar en in hem is de waarheid niet.

5Maar ieder die Zijn woord in acht neemt, in hem is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. Hierdoor weten wij dat wij in Hem zijn.
6Wie zegt in Hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als Hij gewandeld heeft.

Zadeldak Jelsum met zwarte bokken van de Bokkerijders… Jelsum zou vanuit het Norbertijner klooster Mariengaarde bediend kunnen zijn

Deze weekpreek houden we kort. Ik had sinds vannacht een zware buikgriep/voedselvergiftiging, en ben nu pas in staat om te schrijven.

Men zegt wel eens dat mensen het meest spijt krijgen van de zonden die ze NIET hadden bedreven, maar die ze wel heimelijk hadden willen uitproberen. Vanuit die visie ben je ‘goed christen’ wanneer je alleen maar laf, braaf en saai bent geweest. Dan kun je beter een liederlijk leven lijden, en op het eind alsnog ‘bekeren’, en dan ben je er ook.

Ergens klopt dat niet. Geen vlieg kwaad doen omdat je te traag was één te vangen, dat kan onmogelijk de kern zijn van inspirerend christendom.

Misschien dat 1 Johannes 2 juist daarom oproept om niet aan De Wereld gehecht te zijn. Dan word je ook zonder vrees. Het Geloof is er niet voor vreesachtigen. Dat onderwerp duiken we volgende week verder in.

Laat ons gebed zijn voor ieder die in het Duister wandelt, voor ieder die ziek is en heb een goede zondag.

One Reply to ““…in Hem geheel geen Duisternis”… (1 Johannes 1:5)”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *