Ook Oekraïne-Oorlog dient ideaal wereldregering

Jacob

De Zweedse politiek wetenschapper én hardrockzanger dr. Jacob Nordangård komt naar Nederland. In Stavoren (Friesland) presenteert hij op zaterdag 13 april de hardcoveruitgave van zijn boek ‘The Global Coup d’ Etat.’ Dat onderzoek toont, hoe sinds 1908 werd toegewerkt naar de mondiale staatsgreep die nu plaatsvindt vanuit het World Economic Forum en Verenigde Naties.

Ook ogenschijnlijke vijand ‘de Rus’ speelt een belangrijke rol in dat WEF, zo laat Nordangård zien. Het aloude doel van een vorm van wereldregering blijft de stip aan de horizon van het internationaal grootkapitaal. Je kunt zijn eerste lezing op Friese ( & Nederlandse) bodem bijwonen, er zijn nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Aanzet tot wereldregering

Wereldregering
Binnen de alternatieve onderzoekswereld is Nordangård internationaal bekend om zijn onthullingen over de Rockefeller-dynastie. Die miljardairsfamilie werd groot dankzij haar fortuin in de oliewinning door Standard Oil, met dochters als Exxon en Esso. (S.O = Standard Oil) Deze familie blijkt al sinds de jaren ’50 de CO2-klimaattheorie te promoten in de internationale politiek.

Die theorie is afkomstig uit zijn geboorteland, van de Zweedse onderzoeker Svante Arrhenius. Met financiering van het Rockefeller Brothers Fund kreeg de Amerikaan Roger Revelle vervolgens in 1958 de kans om die CO2-theorie verder te onderzoeken. Dat is de klimaatwetenschapper, die Al Gore ook aanhaalt in zijn film An Inconvenient Truth.

Al Gore is nu ook commissaris bij het World Economic Forum. Wat was het motief? Zoals de Rockefellers al begin jaren ’60 schreven, streven zij- net als andere rijken der aarde- naar een vorm van wereldregering. Daarop wezen onderzoekers in de jaren ’70 ook al, waaronder wijlen schoonvader Evert Smit.

Rockefeller financier van divestment-campagnes

Dé manieren om mensen zo ver te krijgen waren volgens Rockefeller haar ‘Special Studies Project’: Via het risico op kernoorlog, een pandemie en via mondiale klimaatverandering. Nordangård ontdekte de oude rapporten waarin dat beschreven stond, bij onderzoek voor zijn proefschrift (2012) aan de Universiteit van Linnköping.

Toen analyseerde hij de lobbynetwerken, die het ‘groene’ energiebeleid van Europa politiek doordrukten.

Zijn wereldbeeld kantelde volledig door zijn onderzoek: De mensen die rijk van olie waren geworden, bleken tegelijk ook de klimaatlobby in Europa te financieren. Nordangård zegde zijn lidmaatschap van de Zweedse Groene partij op. Zijn proefschrift werd vervolgens zowel basis van een boek ‘Rockefeller, Controlling the Game’ als een CD van zijn hardrockband ‘Wardenclyffe’. Songs als ‘Temple of Solomon’ beschrijven het megalomane en anti-humane karakter van hun machtsfantasie.

De nieuwste film van Oliver Stone wijst ook op de macht van de Rockefeller-dynastie, maar dan vooral op hun rol om kernenergie te demoniseren als concurrent van Standard Oil. Nordangårds werk wijst juist op de meer diepere politieke aspiraties, de vorming van een ‘nieuwe mens’ onder een wereldregering.

CIA/Rockefeller Foundation bepleit broekriempolitiek voor de massa

Hoe kwam je als regulier politiek wetenschapper tot een positie, die je nu al snel de beschuldiging ‘complotdenker’ oplevert?

“Ik begreep al dat een relatief kleine groep mensen de mondiale politiek dicteert. Maar ik wist bij aanvang van mijn onderzoek nog niet, dat deze groep de milieubeweging had gefinancierd en gebruikt om doelen als wereldbestuur te bereiken. De eerste keer las ik dat idee in ‘A Century of War’ van William Engdahl. Dat schokte me omdat ik nog lid was van de Groene Partij in Zweden.

De tweede persoonlijke onthulling kwam toen ik twee zijden van het klimaatdogma onderzocht, en ontdekte dat de klimaathysterie volledig is gebouwd op modellen. Empirisch bewijs dat CO2-emissies van mensen de oorzaak van klimaatverandering zijn, leek nagenoeg nul.

Toen ik mijn doctoraal-onderzoek deed naar het Europese energiebeleid, bleek door netwerkonderzoek al snel dat Engdahls claims correct waren. Juist de mensen die met olie rijk werden financieren de milieubeweging. Geld uit internationale ‘filantropie’ van de Rockefeller Foundation bepaalde de uitkomst van de Europese Renewable Energy Directive in 2009. Dat werkt volgens de managementtheorie van Pieter Winsemius (McKinsey) in ‘A Thousand Shades of Green.’ (2002) Die beschreef daar hun strategie, hoe je met milieuclubs druk op politiek en bedrijven zet.”

Over de lobby-invloed van David Rockefeller zijn Trilateral Commission, die ook presidenten afleverde als Jimmy Carter

Bij publicatie van je proefschrift, probeerde de Zweedse directeur van de Club van Rome, Anders Wijkman daar nog een stokje voor te steken? Deze had een eredoctoraat aan je universiteit…

“Anders Wijkman, de Club van Rome en de verwante lobbygroep GLOBE International, waren achter de schermen in Brussel sterk betrokken bij het doordrukken van de Europese groene energierichtlijnen. Wijkman was hun man in het Europees Parlement. Hij kreeg twee weken voor publicatie mijn proefschrift in handen, en vond het niet leuk wat ik had onthuld. Hij belde mijn promotor op en promotie-committee. Wijkman dreigde ook te praten met de rector magnificus van de universiteit.

Vervolgens weigerde het persdepartement daarvan nog publiciteit aan mijn promotie te geven. Mijn proefschrift was ‘te controversieel’ verklaard. De voor Greenpeace actieve persvoorlichter schreef, hoe beschaamd ze was dat ik aan hun universiteit met dit werk kon promoveren. De helft van mijn departement van politieke wetenschappen keerde zich tegen mij. Maar door die controverse werd het proefschrift juist veel meer gelezen.”

Je kunt ook de heruitgave van zijn ‘underground’-klassieker aanschaffen in Stavoren

Je laatste boek ‘The Global Coup d’ Etat’, toont hoe marxisten, miljardairs maar ook voorstanders van New Age bij elkaar in bed kunnen liggen en de zelfde politiek promoten. Hoe verklaar je dat?

“Het eenvoudigste antwoord is dat alle wegen naar Rome leiden. Al deze bewegingen hebben één ding gemeen. Ze promoten het idee van wereldburgerschap. We zijn een mondiale familie die mondiale leiding nodig heeft voor het oplossen van problematiek van de mensheid. Het eindresultaat daarvan is een utopie gebouwd door mensen, een Nieuw Eden of Jeruzalem.

Je vindt die zelfde ideeën ook terug bij internationale kerken, die al eind negentiende eeuw door globalisten zijn geïnfiltreerd. Het enige dat nodig is lijkt de finale uitstoting van de onwaardigen, de niet-duurzamen. Je vindt de vingerafdrukken van miljardairs overal. Het Rockefeller Brothers Fund houdt haar kantoor in het Interchurch Center, de ’God Box’ in New York.”

Je laat ook zien, dat zowel Tony Blair als Angela Merkel maar ook Vladimir Poetin het Young Global Leaders programma doorliepen van het World Economic Forum. Hoe verklaar je, dat er nooit politici hoog in de boom er uit stappen, en waarschuwen ‘kijk waar ze mee bezig zijn’. Of zijn ze allemaal deel van de zelfde kliek?

“Deze mensen worden beloond en verrijkt door het volgen van de agenda. Ze zijn deel van een eigen club. En je bereikt die top niet zonder een ‘controle file’, dus dat je chantabel bent. Iedere zwakheid zal bekend zijn en gebruikt worden wanneer iemand zich uitspreekt. Lager op de ladder vind je de opportunisten, die werkelijk alles doen om bij de top te komen. Daaronder vind je de idealisten, die werkelijk de propaganda geloven en die deze actief promoten.

Herman Gref en Al Gore, commissarissen bij het WEF

De CEO van de Russische Sberbank (staatsbank), Herman Gref is tegelijk ook commissaris bij het World Economic Forum, naast mensen als Al Gore en Feike Sijbesma. Sberbank richtte in 2018 ook het cybersecurity centrum (C4C) op van het WEF in Genève. Je schrijft dat hier een dubbelspel gespeeld wordt en dat ook de huidige oorlog tussen de NATO en Rusland het zelfde machtskartel dient?

“Ja ik denk dat de oorlog is gepland, om een vooraf gewenste uitkomst te verkrijgen. Die zal waarschijnlijk leiden tot de verdeling van Oekraïne. Het westelijk deel wordt onderdeel van de Europese Unie, en het oostelijk deel wordt ingelijfd bij Rusland en een Euraziatische Economische Unie.

Het plan volgt een Orwelliaanse logica. De strijdende partijen onderhandelden tegelijkertijd op 26 januari dit jaar over het United Nations Pact for the Future. Dat gaat over de Nieuwe Digitale Wereldorde die ze voor ons hebben gepland. Daarover besluiten ze in september op de Summit for the Future. Die digitale top is een prioriteit voor zowel de G20, de G7 als de Russen en de BRICS-landen.”

Jacob Nordangård

Ook beschrijf je dat Trump slechts een ‘troefkaart’ kan zijn, door zijn warme banden met bijvoorbeeld (wijlen) Henry Kissinger en Larry Fink van Blackrock die hij in zijn kabinet benoemde. Dus dat Trump eigenlijk schijnoppositie is van het globalistische kartel, net als Poetin.

“Zij zijn niet de echte leiders van landen. Meer zijn het CEO’s die orders opvolgen van de raad van commissarissen en directeuren. Ze zijn ook deel van de mondiale zakenelite, die meer banden met elkaar hebben dan met de bevolking van landen die ze leiden. Het is dus ontzettend naïef te geloven dat Trump en Gazprom komen om ons te redden.

Het zijn beide mensen die een eigen rijk willen bouwen, en die zichzelf verrijken ten koste van anderen. Niemand bereikt zo’n hoge positie, wanneer ze daar geen toestemming voor krijgen door de controleurs van het mondiale financiële apparaat. Daardoor zijn de Amerikaanse verkiezingen ook tot parodie van de realiteit geworden, de Mummie (Biden) versus de Narcist. (Trump)”

Het motto van onze evenementen en merch

Je waarschuwt mensen bij de nieuwe media ook, dat ze zelf geen gecontroleerde oppositie moeten worden?

“Het was vanaf het begin van de pandemie duidelijk, dat een gecontroleerde oppositie werd gevoed. De mensen met de meest excentrieke ideeën kregen vervolgens de meeste aandacht van mainstream media. De meeste van hen bedoelden het goed. Maar ze promootten bijna alles van New Age, Utopisme over de betere wereld, channeling en UFO-cultisme.

Serieuze wetenschappelijke kritiek van dokters, advocaten en geleerden werden als regel uitgesloten van het mainstream debat. Brak er een afwijkende dokter, verpleger of beroemdheid door de censuur, dan werd deze direct gelabeld als complotdenker, extreem rechts of gevaar voor de publieke gezondheid.”

Hoe weet je dan dat je eigen werk solide is?

“Door de primaire bronnen te raadplegen, en niet zomaar wat willekeurige youtubers te volgen die geen bronnen leveren voor hun vaak uitzinnige claims. Neem ook David Icke. Die heeft goed werk gedaan bij het blootleggen van netwerken achter de schermen. Maar tegelijkertijd maakt hij het voor meer serieuze onderzoekers moeilijker. Je kunt bijna geen mondiale machtspolitiek analyseren, zonder het label te krijgen van complotdenker die in gedaanteverwisselende reptielen gelooft.

  • Er zijn nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor ons Liever dood dan Slaaf-evenement in Stavoren op zaterdagmiddag 13 april om 15:00. Reserveer je plekje bij smitafke@hotmail.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *