Nederland moet nóg voller en lelijker, aldus Barbara Baarsma

Je mag een vragenlijst invullen

De Denktank voor 2040 van Barbara Baarsma (voorheen Rabo Carbon Bank) wil een ‘dialoog’ over een toekomstbeeld dat ‘realistisch, richtinggevend en hoopgevend is…? Nou, dan heeft Interessante Tijden wel wat suggesties. Een tribunaal waarbij Mark Rutte en Hugo de Jonge worden aangeklaagd voor kindermoord- en ontvoering, voor het grootste bedrog uit de historie en landverraad sinds ’45, een stop op invoer van asielavonturiers, en remigratie naar herkomstland van wat hier van de bijstand leeft en/of crimineel actief is…

… alle windturbines afbreken en (net als in China) kolencentrales bijbouwen, afschaffing van BTW bekostigd via een halvering van het ambtenarenapparaat en externe adviesbureaus…De afschaffing van het Aerius-stikstofmodel in natuurbeleid en een moratorium op miljardenverslindende CO2-politiek…

… het groeiende overschot nutteloze academici laten omscholen tot vakpersoneel, het recht om wapens te dragen voor zelfverdediging tegen een tirannieke overheid en belastingverlagingen over de gehele linie.

Presenteert zich als advies nieuw kabinet (zonder PVV)

“We moeten ons voorbereiden op oorlogen”
Het zijn zomaar enkele libertaire, gezond rechtse ideeën voor een werkend Nederland, die je nooit zult tegenkomen in Barbara Baarsma haar ‘Denktank’ voor ‘maatschappelijke dialoog’ over de toekomst (2040) die ‘realistisch, richtinggevend en hoopgevend is’. Je kunt deelnemen door een ‘vragenlijst’ in te vullen, die dan later ter vermarkting van in beton gegoten Verenigde Naties/WEF-voornemens wordt gebruikt.

Precies zoals dat ook op lokaal niveau gebeurde, bij ‘proeven’ voor ‘autoluw’ Sneek: Die precies de zelfde doelen dienen als deze ‘toekomst’-visie. Nederland stemde PVV, tegen massa-immigratie. Maar dat mag je niet stemmen, dus komt de club van Baarsma met een eigen ‘Denktank’ voor de VNG die deze massa-immigratie blijft aanmoedigen.

Omdat jullie vergaderuren willen schrijven

We zien in deze SER (sociaal economische raad) op gemeentelijk niveau, een ‘Denktank’ met Mariette Hamer (SER) een soort houdbaarheidsoperatie voor de 2030 Agenda van de Verenigde Naties. Wat als ‘dialoog wordt gepresenteerd is een monoloog van een topdownclubje, die in beton gegoten WEF-politiek over CO2 enz door keelgaten wil blijven schuiven.

De zelfde zalvende retoriek uit de SDG Doelen, bewerkt exact het tegendeel van wat de vrome intenties voor suggestie willen wekken. Oftewel, vergaderingen voor uurtjefactuurtje om het groeiend overschot nutteloze academici het gevoel te geven ergens toe te doen. Denktank 2040, lanceerde in februari nog dit doel:

We moeten ons voorbereiden op (cyber) oorlogen, moeten de bevolkingsgroei en vergrijzing in goede banen leiden, de klimaatverandering binnen de perken houden en de sociale onvrede tegengaan. Om maatschappelijke uitdagingen als deze het hoofd te bieden, hebben we een gedeeld verhaal nodig over de toekomst van ons land, een toekomstbeeld dat realistisch, richtinggevend én hoopgevend is.

Een verwijzing naar de post-industriële mens van Alvin Toffler

Politieke keuzes presenteren als natuurverschijnsel
Deze denktank ligt precies in het verlengde van de vorige week besproken Future Shocks-rapporten die voor het Europees parlement worden geproduceerd, sinds ze dat virus uit het lab in Wuhan lieten ontsnappen. Politieke keuzes en crises die door beleidskeuzes ontstaan, presenteren ze als natuurverschijnselen die ons overkomen, en die alleen via een corporatistische internationale staat opgelost worden.

Met publiek private partnerschappen (banken en multinationals sturen overheid aan) van het WEF. Het wordt gepresenteerd als ‘dialoog’ maar lijkt niets minder te betreffen, dan de denkrichting die een nieuwe regering moet opgaan.

Waarom moeten we ons niet voorbereiden op intensivering van vredesbesprekingen met Rusland? Omdat Rob de Wijk van het Hague Centre for Strategic Studies in je denktank zit? De zelfde club die ook voorzitter- Alexander Klimburg– levert van de de Cybersecurity-club C4C van het World Economic Forum. Een C4C, dat notabene is opgericht door Russische staatsbank Sberbank haar Herman Gref?

Eritreese kansenparels

Ze hebben het over ‘de bevolkingsgroei’ als natuurverschijnsel, terwijl deze alleen maar plaatsvindt dankzij aanhoudende massa-immigratie. Alsof Pim Fortuyn en Rita Verdonk niet al vijfentwintig jaar geleden voor hun verzet daartegen populair waren, en de PVV recent een monsterzege behaalde.

Hier in Sneek moet nog een extra asielhotel bijgebouwd worden voor 450 van die profiteurs en uitzuigers, zo meldt Global Goals-wethouder Rietman al op zijn linkedin-pagina. Maar wat heeft die denktank daar over te melden:

Eén belangrijk kenmerk van de wereld in 2040 is dat grote groepen migranten naar Nederland zullen willen trekken. De Denktank stelt voor om migranten bij hun toelating te beoordelen op hun meerwaarde voor Nederland. Daar zijn de meeste deelnemers het mee eens, al benadrukken ze dat áls migranten eenmaal binnen zijn, we ze zo snel mogelijk aan werk moeten helpen.

Dus we blijven nog zeker tot in 2040 werkeloze analfabeten binnenlaten die hier niets te zoeken hebben. En de UWV moet ze aan een baan helpen. Dat is wat hier staat. Is dat na de monsterzege van de PVV op exact dat punt een ‘breed gedragen’ beeld?

Een zonnevijver bij Delfzijl

Sociale onvrede tegengaan en ‘groen’ = kop dicht en betalen!
Met ‘sociale onvrede tegengaan’ bedoelen ze dus niet ‘problemen oplossen die terecht onvrede aanwakkeren’ – zoals de bodemdaling met huizenverzakkingen in Groningen. Of de aanhoudende massa-immigratie met land- en cultuurvreemde uitvreters die hier geheel niets te zoeken hebben.

Je onvrede is een gevoel, dat met marketing verzacht kan worden, dialoog.

Ze bedoelen dat ze alleen met door hen zelf uitgekozen mensen ‘in dialoog’ willen, en dat de rest die niet de agenda volgt moet zwijgen. Bij ‘groen’ bedoelen ze dat ze het landschap en goede landbouwgrond willen blijven volzetten met niet-renderende energie terwijl er al netcongestie is en een tekort aan technisch personeel.

VN project sinds 2009. Zie de begeleidende plaatjetekst, waarin de mens maar een onderdeeltje is van Natuur

Ze bedoelen het (planetair) begrenzen van mensen die niet tot hun selecte gezelschap behoort:

Een groener Nederland betekent dat we in 2040 leven en werken in harmonie met de natuur. Dat onze energievoorziening klimaatneutraal is, onze productie en consumptie veel duurzamer. We consumeren niet minder, wel anders. Economische groei is duurzame groei geworden, binnen de planetaire grenzen. Meer ruimte voor groen en voor water maken dat we de gevolgen van de klimaatverandering aankunnen.

Harmonie met de natuur is een rechtstreekse verwijzing naar het ‘harmony with nature’-programma van de Verenigde Naties, zie boven: De campagnes voor Rechten voor de natuurbureaucratie, zodat de publieke ruimte geprivatiseerd raakt. Klimaatneutrale energievoorziening is een eufemisme voor massale boskap en het industrialiseren van zee en platteland.

Er is dus geen enkele bekommernis om waarheid en schoonheid te ontdekken.

‘zonneweide’ was eerder weidevogelgebied

Groen = ontgroening
Groen betekent hier het tegendeel. Een recent voorbeeld is dat er een industrieterrein met zonnepanelen moet komen in Gemeente Waadhoeke. (waar ik geboren ben) Daar balt die gemeente alle RES-energieopgaven samen van het Ministerie van Klimaat (Ernst Paul Nas, Sandor Gaastra), deels op weidevogel- en vruchtbare kleigrond: 200 hectare.

“Sectoren waarvan we afscheid moeten nemen”

Nederland moet dus nog lelijker en voller worden. Vervolgens wil miljardair Barbara Baarsma dat u en ik de broekriem aantrekken voor ‘het klimaat’

De transitie naar een groener Nederland is niet pijnvrij. Deelnemers aan de dialoog zien graag meer aandacht in het verhaal voor die mensen en sectoren die mogelijk de lasten van de transitie dragen.

Deelnemers stellen bijvoorbeeld voor om zorgvuldig uit te werken hoe we economische sectoren moeten compenseren waarvan we afscheid moeten nemen, ook niet-financieel. En om in de transitie alleen fossiel transport duurder te maken wanneer mensen alternatieven, zoals de trein of de elektrische auto, ook goed kunnen betalen.

Wie is hier ‘we’? Wij niet. De ‘we’ die ze hier bedoelen zijn zij zelf, mensen die wat mij betreft direct naar het front in Oekraïne gestuurd mogen worden.

Jan van Zanen’s personeel voor maatschappelijke dialoog

Maatschappelijke monoloog
Het echte alternatief, kappen met die onzin is onbespreekbaar. Er is dus geen dialoog, er is een monoloog van een arrogante van de bevolking losgezongen club wereldvreemde academici.

Het enige goede aan deze door de Vereniging Nederlandse Gemeenten opgerichte uurtjefactuurtjeclub voor in theorie werkzame potverteerders, is dat je gerechtvaardigde woede zo gericht kan worden op aanwijsbare personen. Zo van ‘kijk, zij zijn het, dit zijn de vijanden des volks die je graag onder een elektrische klimaatneutrale bus ziet komen, dat we hun even onze planetaire grenzen laten zien’.

Stuur al deze mensen met een bus naar het front in de Oekraïne:

Stuk voor stuk allemaal naar het front in Oekraïne sturen, het is hun oorlog

R(ijks)overheid = geoïnstutionaliseerde criminaliteit
Zoals Jan van Zanen, de VVD-burgemeester van Den Haag die vrijheidsdemonstranten tijdens het coronabedrog het ziekenhuis in liet slaan, met inzet van Romeo’s (politie in burger) en politiehonden. Terwijl beroepsactivisten voor ‘het klimaat’ vrijelijk de snelweg mogen komen blokkeren.

Alsof Van Zanen even twee fotogenieke stoere dienders inzette om voor de wereldpersfoto-wedstrijd Greta Thunberg op de plaat te krijgen als een Jeanne d’ Arc voor het klimaatindustrieel complex van het WEF.

Een eenvoudig voorbeeld waarom ik als Zelfstandige Zonder Perspectief (ZZP’er) het fenomeen ‘overheid’ beschouw als geïnstitutionaliseerde criminaliteit. Vroeg of laat moet ik voor meer dan tweehonderd euro extra lasten per maand een Arbeids Ongeschiktheids Verzekering (AOV) afsluiten. Daar sturen de bezetters van Nerderland in Brussel op aan, omdat ze zzp’ers in Nederland willen bestrijden.

Barbara al zeven jaar voorstander voor bestelen zzp’ers

Een korting op de zelfstandigenaftrek is al in de maak voor dat zelfde doel. Voor 2027 betaal ik dan duizenden euro’s extra per jaar aan een verzekermaffia gelinkt aan de bankmaffia. Dat is kostbaar geld dat ik ook had kunnen investeren in zaken waar ik en mijn dierbaren zelf iets aan hebben.

Dit is maar één van de vele voorbeelden waarom ik het fenomeen ‘overheid’ beschouw als geïnstitutionaliseerde criminaliteit. Het idee om ZZP’ers te bestelen blijkt volgens Quotenet al in 2017 door Barbara Baarsma gepromoot te worden. Wanneer je miljardair bent zal ’t je worst zijn, maar als stukjetikker en speciaalbierverkoper is ieder honderdje per maand extra verlies weer een aderlating: Bovenop verdrievoudigde energierekening, stijgende belastingen en verdubbelde boodschappenkosten.

Kortom, Barbara Baarsma en consorten zijn de vijanden des volks, wat mij betreft sturen we deze club naar het front in de Oekraïne: Laat Poetin die Denktank daar aan stukken schieten.

 • Het roerend met me eens, net zo boos op dit tuig en wil je Interessante Tijden steunen? Dat kan hier:

6 Replies to “Nederland moet nóg voller en lelijker, aldus Barbara Baarsma”

 1. Ach, tussen nu en 25 jaar vindt er een poolomkering plaats. Dan worden we getroffen door vulkaanuitbarstingen, kosmische straling, aardbevingen en nog meer apocalyptisch vermaak.
  Tot die tijd kunnen pan- en academische leeghoofden als Baarsma (aka Achmed the dead terrorist) optiefen met hun vermoeiende geouwehoer.

 2. Sommige mensen zijn zo arm, het enige dat zij hebben is geld.
  Radio? Praatwalchers met lege ogen en koude ziel.
  Toch? Bas?
  Maar…het komt goed!
  De echte ziel wint! Duurt alleen wat langer.

 3. Pas als de laatste boer begraven is, de laatste visser verzopen en de laatste doodgraver zichzelf zonder kist naar zijn laatste rustplaats heeft moeten slepen omdat de laatste timmerman allang geleden geveld was door het opgestookte hout, zullen de mensen met teveel geld, gepaard gaande met teveel angst voor te weinig voor hen, pas dan zullen zij ervaren dat het niet het geld is dat je in leven houdt.

  P.s.:
  Die foto van die kansenparels lijkt me eerder een foto van kanshebbers. Al ik zo zie wat ze achterop hun fiets vervoeren lijken zij mij kansrijke inburgeraars. Die krijg je vast nog wel aan het Strijd bier.

  1. Strijdt bier, dus.
   Ik moet daar helaas afhaken omdat ik allergisch reageer op alcohol.
   Wel lastig voor iemand die, wanneer drinkend voor zijn plezier, alleen bier dronk.

 4. Ja echt bizar, gisteren de tijd genomen om dat hele verhaal van de denktank eens door te nemen. Hoe Nederland er in 2040 uit moet zien is al van A tot Z beschreven wat haaks staat op het concept van een denktank. Het verhaal eindigt met “Het is gelukt. Het is ons gelukt.” Ook is het verhaal in de verleden tijd geschreven, men kijkt terug op alle dingen die zijn veranderd/ ‘verbeterd’. Overigens krankzinnig positief, totaal utopisch. Het vermelden waard is de komst van het extraparlementaire model, dat expliciet ‘rule by experts’ noemt. Ik merkte al snel na de verkiezingen op dat dit helemaal past in het ( global) governance model dat ze wereldwijd willen uitrollen, waarbij Nederland zoals gewoonlijk de ‘proving ground’ is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *