“Geliefden, Geloof niet elke geest”… (1 Johannes 4)

Machtige Saksische zadeldak

Op de zondag geen profane boodschappen. Dan lezen we uit de Heilige Schrift, Het Boek zonder welke de Westerse beschaving niet was ontstaan en opgebloeid, en zonder welke deze ten onder gaat. We gaan verder in de brief van de apostel Johannes, die vandaag een test aangeeft: Heb je met boodschappers te maken die uit God komen of van de wederpartij. Wie Jezus volgt, hoeft dat niet van digitale daken te schreeuwen om de aandacht op ‘jezelf’ te vestigen. Zelfaanbidding is een eigenschap van de wederpartij.

Zadeldak Bozum als vuurtoren

De lakmoestest is volgens Johannes eenvoudig. Wanneer iemand Jezus erkent als het zoenoffer van God naar ons mensen, dan zit die op de goede weg.

1Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn; want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan.
2Hieraan leert u de Geest van God kennen: elke geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God;

3en elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God; maar dat is de geest van de antichrist, waarvan u gehoord hebt dat hij komt, en die nu al in de wereld is.

Zalige Zadeldak Hogebeintum

Al kun je ook afvragen bij mensen die overal in het rond roepen dat ze Jezus hebben gevonden: Richten ze de aandacht op Jezus of op Jezelf, dus dat ze aandacht voor het eigen ego vragen, en dus doen aan zelfsaanbidding.

De mensen die door Jezus komst in de wereld en daden zijn geïnspireerd, herken je niet beslist aan geschreeuw over  hun verse geloof op het internet. Je herkent ze aan hun daden en houding:

7Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is uit God; en ieder die liefheeft, is uit God geboren en kent God.
8Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.
9Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem.

10Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden.
11Geliefden, als God ons zo liefhad, moeten ook wij elkaar liefhebben.

Zalige Zadeldak van Edens

Ondergetekende weet uit praktijkervaring, dat dit zo werkt. Ook al ben je geen mensen-mens, en vind je mensen vaak maar irritant, dom, gezegend met hemeltergende wansmaak, lijkt die wat zwartgallige kijk op mensen sterk met de feiten overeen te komen. People aint no Good.

Wanneer je vanuit God naar mensen kijkt, dan ben je tot meer naastenliefde in staat dan wanneer je dat perspectief loslaat.

Je wordt als christen ook geen beter mens dan anderen, maar een beter mens dan je oude zelf. Laat anderen dat maar opmerken, op een goede dag: Hee, wat is Rypke vooruit gegaan. Dat hoef je zelf niet vanaf digitale daken te schreeuwen. Dat is ook de boodschap van CS Lewis in ‘Mere Christianity’. Meer geestelijk volwassen worden! Heb een goede zondag.

One Reply to ““Geliefden, Geloof niet elke geest”… (1 Johannes 4)”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *