Professionele bangmakers ingehuurd voor CO2-dictatuur

Slide uit Jacob Nordangård’s lezing, vanavond te zien op Interessante Tijden!

Vanavond op Interessante Tijden TV (19:00) krijg je twee uur voeding van politiek wetenschapper Jacob Nordangård: Hoe duwt de elite (aanwijsbare personen met namen en rugnummers) ons via een mondiale coup op natiestaten een werelddictatuur in, met CO2 (net zero in 2050) als wurgkoord, en COVID-19 als voorproefje, of het nu in Stockholm is of Friesland en Utrecht.

Zij huren ook (massa)psychologen in als Dave Wasdell (betrokken bij Tavistock), die bedenken hoe ze de massa het meest effectief voor het klimaatkarretje van deze samenzweerders kunnen spannen. Een studie van milieupsycholoog Tobias Brosch van het Zwitserse Center for Affective Sciences beschrijft openlijk dat ze er op uit zijn je extra bang te maken. Maar dat werkt niet, wanneer je door de propaganda prikt.

Alleen mensen die de propaganda geloven zijn te manipuleren, studie gefinancierd door NWO (nederlands wetenschappelijk onderzoek)

Psychologie van Duurzame Ontwikkeling
Bangmakerij via massamedia werkt altijd, zie ‘de lijkkisten van Bergamo’-filmpjes die mondiaal de massa-opsluiting van bevolking kon forceren. En de op straat doodvallende Chinezen, terwijl wij van mensen uit China vernamen dat dit totale BS was. Komende 22 april is het weer Earth Day: Dan ‘vieren’ deze groene rakkers met een mondiale blackout hun agenda.

Dat is ‘duurzaamheid’ ten voeten uit: Anti-welvaart. En nog ziet U niet wat ze van plan zijn?

In het kader van Behavioural Science for Sustainability gaf Tobias Brosch als houder van de leerstoel ‘Psychologie van Duurzame Ontwikkeling’ zijn presentatie voor het UN Innovation Network.

Daar stellen ze letterlijk dat het inwerken op emoties – ‘emotions as drivers of climate action’- de beste communicatiestrategie voor klimaatbeleid is, affective communications.  Bijvoorbeeld, via door de elite uitgevonden en gefinancierde clubs als Extinction Rebellion. Wat zijn de drie ‘affectieve strategieën’:

  • increase threat perceptions (risico’s opblazen)
  • activate loss aversion (mensen willen behouden wat ze hebben, dus maak ze bang voor verlies)
  • Elicit specific emotions (fear, hope, anger), inspelen op angst, mensen valse hoop geven via ‘groene’ marketing

Tobias wil je effectiever bang maken

‘Het werkt alleen bij gelovigen’…
Brosch heeft een lab voor experimentele gedragsverandering in Genève. Die onderzoeken hoe ze je weerstand tegen de lage actieradius van de elektrische auto overwinnen, en hoe je bijvoorbeeld op energierantsoen gezet kunt worden.

Wat je weerstanden zijn, je ‘mentale model’ (term die al teruggaat tot Walter Lippmann) en hoe de dictator/bedrijven die ze adviseren die kennis dan tegen je kan gebruiken. Een idee krijg je in deze publicatie ‘adressing climate change with behavioural science‘. Erg effectief zijn ze niet, als het gaat om mensen die de klimaatbangmakerij al niet meer geloven;

Effectively reducing climate change requires marked, global behavior change. However, it is unclear which strategies are most likely to motivate people to change their climate beliefs and behaviors.

Here, we tested 11 expert-crowdsourced interventions on four climate mitigation outcomes: beliefs, policy support, information sharing intention, and an effortful tree-planting behavioral task. Across 59,440 participants from 63 countries, the interventions’ effectiveness was small, largely limited to nonclimate skeptics, and differed across outcomes

Dus alleen mensen die het NOS Journaal nog kijken en zelfs geloven, daar werkten deze technieken bij… Propaganda verliest haar werking, wanneer je door hebt dat je besodemieterd wordt. Interessante Tijden en mensen als Jacob Nordangård helpen je via kennis, rede en logica om uit die psychose te ontwaken.

Je gelooft me meer, wanneer ik mezelf Doctor Bernays noem….95% van DE wetenschappers zegt…

Ook Nederlandse bestuurders huren gedragswetenschappers
Aan die Zwitserse studie werkte Karlijn van de Broek mee. Die gaf op 27 maart aan de UVA nog een lezing over mentale modellen (percepties van de wereld), hoe deze je gedragskeuzes voor ‘duurzaamheidsuitdagingen’ (broekriempolitiek) bepalen. Wanneer je nuchter zou uitleggen dat Net Zero een dictatuur betekent met energierantsoenering, dan krijg je die sustainability challenges niet verkocht.

Om ‘grip focus en sturing’ te hebben, (weerstand bevolking overwinnen) huurde Utrechts gedeputeerde Has Bakker deze milieupsycholoog en diverse andere injeschedelkijkers om zijn klimaatdictatuur door te duwen:

In 2050 wil de Provincie Utrecht (wie is dat RZ) Naar Netto Nul ( = totale economische verwoesting RZ). Kortgezegd betekent dat: de uitstoot van broeikasgasemissies hebben geen netto-effect op het klimaat. Met als grotere en urgente doel de opwarming van de aarde tot 1,5 graad te beperken en zo ‘Paris-alligned’ te zijn.

Om als provincie grip, focus en sturing te hebben, ontwikkelen wij momenteel De Utrechtse Klimaataanpak: Naar Netto Nul. Hoe zorgen we ervoor dat we onze afspraken uit het Klimaatakkoord nakomen en de doelen in 2030 en 2050 behalen?

Een ding weten we al: er moet een tandje bij (weerstand moet extra de kop ingedrukt) om te zorgen dat we de doelen in zicht houden en met voldoende snelheid toebewegen (nog meer totalitair RZ) naar netto nul uitstoot.

Wat is je perceptie, zodat we daarop kunnen inspelen

Has Bakker, een destructieve idioot
Wanneer de Utrechtse bevolking zou inzien, wat de consequenties van Has Bakker’s koers zijn, dan zouden ze hem uit zijn woning trekken en op straat lynchen. Dan zouden ze het onheilspellende inzien van geklets als dit:

In het altijd prachtige (en duurzame!) Paushuize spraken we over sturing en ‘consequentie-management’, meer ambitie en bravoure, focus, monitoring, innovatie (en ‘exnovatie’), de rol van de provincie, en het beter betrekken van bedrijven en bewoners. (het met beleid, boetes en straffen dwingen tot gedragsverandering RZ)

Maar moderne bestuurders hebben een heel marketingteam in dienst, om de winkelnering van hun overheid te verkopen aan de mensen die het betalen moeten. De ‘gemiddelde Nederlander’ kijkt wat naar het NOS Journaal, democratisch theatergezelschap De Tweede Kamer en andere afleiding, zoals Max Verstappen. Ondertussen gaan de samenzweerders en wereldplanners verder met hun eigen politiek, los van democratie.

Bij Has Bakker werken daaraan de volgende mensen mee:

Dank voor jullie aanwezigheid/betrokkenheid Willy Bulsink Arjan van den Born Gijs Diercks Karlijn van den Broek Maurice Hanegraaf Matthijs Sienot Josja Veraart Celina Kroon Dion Huidekooper Anne Schaap Jan Korff de Gidts Peter Leonhart.

Paul Lensink Saskia Kemperman Nadine Verhoeven Alexander Heusschen, MA Marielle Zeilstra, Irene van der Puijl, Mirjam Meijs

Schilderij Harm Kas, expositie in Firdgum: Een mooie jonge meid heeft altijd gelijk, maakt niet uit wat ze zegt

‘Jonge’ Klimaatbeweging, net als de Jonge Fa
Rinkel met een zak subsidie, en je hebt als overheid medestanders. Has Bakker is 1 van de marionetten van de mondiale elite en hun CO20-zwendel. Hij is ook spreker op de Nationale Milieudag 2024, tussen de gebruikelijke verdachten:

De eerste plenaire sprekers zijn bekend:
– Has Bakker (gedeputeerde Provincie Utrecht) opent de dag
– Marko Hekkert (directeur PBL Planbureau voor de Leefomgeving) gaat in op ‘Naar een krachtig, duurzaam doorwerkend integraal milieubeleid’
– Sander Mager (vice-voorzitter Unie van Waterschappen (Dutch Water Authorities)) spreekt over ‘Oppakken Kaderrichtlijn water en duurzaam integraal waterbeleid’
– Jan Willem Erisman (voorzitter Wetenschappelijke Klimaatraad (WKR)) gaat in op ‘Naar een krachtig, duurzaam doorwerkend integraal klimaatprogramma’

De aanbevelingen uit de diverse deelsessies worden door o.a. Willem Grootoonk (Jongerenmilieuraad (JMR)) en Dieuwertje Wallaart (Jonge Klimaatbeweging) beoordeeld.

Die Jonge Klimaatbeweging is ook een door het Klimaatministerie gelanceerd marketingclubje. Wanneer iets jong en fris lijkt, zijn mensen meer geneigd het te kopen. Terwijl die klimaatsceptici vooral bestaan uit gepensioneerde ingenieurs..

Meridian Programme va David Wasdell, 1987 nieuwe naam Manhattan Project for Behavioural Science

Shadows of Extinction: Horrorverhalen verkopen
Het goede aan Jacob’s werk, is dat hij altijd weer nieuwe namen en organisaties opduikelt, die invloedrijk zijn maar waar je waarschijnlijk nooit van hoorde. Ondergetekende had nog nooit gehoord van de psycholoog David Wasdell, die in 1940 werd geboren en die nog steeds niet dood is. Je kunt hier zijn palmares bekijken.

Wie had ooit gehoord van het Meridian Project? En het Apollo-Gaia-project, dat ‘klimaat’ en ‘kantelpunten’ gebruikt, om de mars richting totalitaire wereldregering af te dwingen? Hij gaf in 2019 ook een workshop ‘Shadows of Extinction’ aan….het pas in 2018 opgerichte Extinction Rebellion, de bangmakersclub voor de jeugd uit de marketingstal van de businessclub van Prins Charles.

De nieuwe naam vanaf 2007 voor het Meridian Project

Shadows of Extinction is ook een roman van Kareem Glover, die een uit een bijenpopulatie overgeslagen pandemie beschrijft die het einde van de mensheid inluidt:

From lab work to field work, Jenebah finds herself falling into a changing landscape, and things are getting dangerously complicated.After the thrilling events of The Apicide Affair, this next book, Unraveling Shadows, takes readers deeper into Dr. Tamba’s newfound reality.

Dr. Jenebah Tamba, W.H.O Undersecretary and liaison to the UN/WHO Joint Task Force, stands as the last line of defense against a mysterious and lethal virus once confined to the bee population. This deadly pathogen now threatens humanity with a mutated highly aggressive strain.

En van een eindtijd-reeks Shadows of Extinction, waar vulkanische explosies het einde van de mensheid inluiden. Kortom, prachtige verhalen bedenken voor bangmakerij.

De Verlichte Systeem-Gnostici hebben voor jouw en Mij de ‘Veilige Grenzen’ bepaald: Planetary Boundaries

Kantelpunt en ‘planetaire noodtoestand’: Wasdell…
Wasdell is – net als de Club van Rome- een relict van de Koude Oorlog. Het Manhattan Project (atoombom)had een heel team gedragswetenschappers in dienst, om de bevolking in een gewenste staat te houden. Dat was het Manhattan Project for the Behavioural Sciences, dat liep tot 1987. In 1987 werd dat project omgedoopt tot The Meridian Project, met Wasdell als coordinator.

Die Koude oorlog werd toen omgezet in de strijd tegen ‘global warming’/ de eigen bevolking: Klimaatbeleid, Net Zero in 2050, energie-, voedsel en waterrantsoenering, waar Has Bakker zo vol ijver nu op inzet. De ‘verlichte’ wereldregering.

Dankzij Jacob’s werk vielen de puzzelstukjes plots in elkaar. Het idee van een ‘planetaire noodtoestand’ werd al in 2002 beschreven in ‘The Great Transition’ (met Rob Swart van het RIVM)

Planetaire Grenzen uit 2007, in 2023 bij Barbara Baarsma…

Vervolgens werd naar het idee van Wasdell over effectieve massa-beinvloeding (gebruik angst, risico) de wetenschappelijkheid van klimaatwetenschap verder opzij geschoven, voor retoriek over ‘kantelpunten’. Wat als de planeet plots catastrofaal opwarmt…in plaats van geleidelijk en je hebt nog alle tijd.

Dat mondde uit in de oprichting van het Stockholm Resilience Institute (2007), en de uitvinding van ‘a safe operating space for humanity’: En daar heb je ze dan, de Planetaire Grenzen waar Barbara Baarsma en haar Toekomst 2040-club ook naar verwees.

Club van Rome in 2019 ziet ‘de pandemie’ alvast aankomen..

Maar het wordt nog grappiger.In 2019 publiceerde de Club van Rome haar rapport over het omgaan met ‘De Planetaire Noodtoestand‘: Klimaat, biodiversiteit en een pandemie zouden . Een jaar later begon de Plandemie, alsof ze schreven uit voorkennis.

A Planetary Emergency, nadat Wasdell in 2019 een workshop gaf voor Extinction Rebellion

En nu is er overal de roep, van het World Economic Forum tot de ‘rebellen’ van Extinction Rebellion‘… Maar dat idee was al 20 jaar eerder opgesteld in ‘The Great Transition’.

Pas in 2020 was dus de politieke tijd rijp voor grootschaliger lancering. Omdat ze een ‘groene’ VN-Veiligheidsraad willen naast de militaire variant. Met deze kennis ben je bij deze genezen van de werking van propaganda. Als het goed is tuint U nu niet meer in dit bedrog, en trekt U nu uw eigen plan.

    • Kennis is macht over je eigen geest. Steun daarom Interessante Tijden met je donatie, vanuit ‘waarde voor waarde’ om mijn dagelijks werk mogelijk te maken.

4 Replies to “Professionele bangmakers ingehuurd voor CO2-dictatuur”

  1. Bedankt maar weer voor het interessante stuk en uitzoekwerk. Ik ben best bereid tot donatie, ware het niet dat ik links en rechts al doneer aan mkb’ers, zelfstandigen en boeren die helemaal kapot worden gemaakt door overheid, magistratuur en absurde regelgeving. Ik kan helaas niet iedereen een financieel douceurtje verlenen.

  2. In het nieuws: nog nooit zo druk geweest op Curacao. Ook las ik laatst dat jongeren vinden dat wokeism alleen voor leijke mensen is. Het installeren van een tegennatuurlijke orde is weerbarstig.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *