Michaël en zijn Engelen voerden oorlog (Openbaring 12:7)

Michaelskerk van Rotganseiland Wieringen

Op de zondag geen profane boodschappen. Dan lezen we uit De Heilige Schrift, Het Boek zonder welke er geen Westerse Beschaving is. Sint Michaël is als strijdende engel een beschermheilige van de Friezen.

Vele kerken zijn aan hem gewijd, zoals de Michaëlskerk op Wieringen, maar ook de toren van Glastonbury. Toch komt deze Aartsengel maar een paar keer voor in de Bijbel, met als meest beroemde passage die uit de Openbaring van Johannes.

Gekroond met twaalf sterren

Is ‘de Vrouw’ Europa of Maria
In de Openbaring van Johannes – de meest invloedrijke droom uit de geschiedenis- wordt Michaël opgevoerd als de Aartsengel die de satan uit het hemelrijk stoot. Satan heet daar de ‘aanklager’ bij God.

Die stort dan ter aarde, waar hij met zijn engelen nog wat ellende aan zal richten. Voordat uiteindelijk Christus de heerschappij overneemt en het eindoordeel plaatsvindt.

Openbaring 12 begint met de beschrijving van een vrouw, gekroond met twaalf sterren. Dat zou Europa kunnen zijn, wanneer je aanneemt dat de Europese Unie niet voor niets twaalf sterren in haar logo voert.

1En er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren.
2En zij was zwanger en schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren.

Sint Joris verslaat de draak in Winkel, West Friesland

Dan komt ‘de draak’ ten tonele, die de satan is waar Michaël tegen zal strijden.

3En er verscheen een ander teken in de hemel. En zie: een grote vuurrode draak met zeven koppen en tien hoorns. En op zijn koppen zeven diademen.
4En zijn staart veegde het derde deel van de sterren van de hemel en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw, die op het punt stond te baren, om haar Kind te verslinden, zodra zij Het gebaard zou hebben.

Maar wanneer je verder leest, zou je die vrouw ook kunnen zien als Maria die Jezus baart. Wie het weet mag het zeggen:

En zij baarde een Zoon, een mannelijk Kind, dat alle heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf. En haar Kind werd weggerukt naar God en naar Zijn troon.

6En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor haar gereedgemaakt was, opdat men haar daar zou voeden twaalfhonderdzestig dagen.

De aartsengel Michael

Maar Maria was toch niet naar de woestijn gevlucht? Hoe het ook zij, in deze passages al voldoende voer voor eeuwen theologische speculatie. Waar het nu om gaat, is dat Sint Michaël hier ingrijpt en de draak klop geeft zodat deze ter aarde stort:

7Toen brak er oorlog uit in de hemel: Michaël en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak, ook de draak en zijn engelen voerden oorlog.
8Maar zij waren niet sterk genoeg, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden.

9En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen.

De Heilige Michael

Het lijkt er op, dat Michaël de aanklager kon overwinnen toen Jezus zijn offer bracht. Bijna tweeduizend jaar geleden dus al, de Openbaring beschrijft hoe Het Kind dan weggerukt wordt naar God’s troon:

10En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van Zijn Christus, want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen.

Getoetst aan de Wet is niemand onschuldig, en satan werpt zich dus op als een D66’er bij het Openbaar Ministerie. Daar krijgt Michaël dan dus schoon genoeg van zodat hij die aanklager een pak rammel geeft.

11En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood.
12Daarom, verblijd u, hemelen, en u die daarin woont! Wee hun die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe, in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft.

Steenarend

‘ging hij de vrouw vervolgen’
Waar God staat voor creatie, staat de satansgeest voor destructie, de ultieme nihilist die het – net als klimaatactivisten- beter vindt dat wij mensen er niet waren geweest.

Het eerste dat die draak dan doet, is de vrouw vervolgen die het kind had gebaard. Maar, hoe handig, die vrouw krijgt vleugels van een arend en kan zichzelf zo in veiligheid brengen.

13En zodra de draak zag dat hij op de aarde was neergeworpen, ging hij de vrouw vervolgen die het mannelijke Kind gebaard had.
14En aan de vrouw werden twee vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats, waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang.

Mont Saint Michel

Wanneer die draak dan de Vrouw/Europa/Maria niet kan vinden, begint hij maar te strijden tegen haar aardse navolgers:

15En de slang spuwde uit zijn bek water als een rivier, de vrouw achterna, om haar door de rivier te laten meesleuren.
16Maar de aarde kwam de vrouw te hulp, en de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier die de draak uit zijn bek had gespuwd.
17En de draak werd boos op de vrouw, en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben.
18En ik stond op het zand bij de zee.

De Sint Michael’s Tower, waar ik mijn lief tegen haar hoogtevrees in naar toe sleepte

Of Sint Michaël de mensheid zo een gunst verleende valt te bezien. Eigenlijk gooide hij – zo toont Openbaring 12- het afval uit de hemel op aarde, de grootste eikel van het stel, zodat wij met de ellende zitten.

Niettemin zie je nu overal Sint Michaël afgebeeld, met zijn zwaard in de hand en zijn voet op de draak, als een gemene man met Ashkenaz- gelaatstrekken, een beetje als Henry Kissinger toen die nog wat jonger was.

Zoals op dat blonde bier dat je nu in de Jumbo-supermarkt kan krijgen in de aanbieding.

Sint Michael

Maar gisteren kwamen we ook zo’n beeld tegen in de Agneskerk. Een prachtige plaats van aanbidding in Amsterdam, waar je nog even terug in de tijd mag stappen en God in de stilte kunt ervaren. Daar staat Michaël afgebeeld als de engel die afrekent met het Kwaad/De goddeloze Staat.

Heb een goede zondag vandaag, en doe bij het verlaten van dit webhuis een eurootje in de collectezak, of wat je maar missen kunt

5 Replies to “Michaël en zijn Engelen voerden oorlog (Openbaring 12:7)”

 1. Ik ben het boek ‘Zie, ik kom spoedig’ van Wim Grandia aan het lezen. Een uitvoerig werk over het bijbelboek Openbaringen. Geen makkelijke kost, wel een veel meer duidelijk makende uitleg over de uitvoerige beeldspraak in dit bijbelboek, ieder hoofdstuk ondersteund door een filmpje op het internet. Aanrader voor hunkerende opstandingsogen.

 2. Knap verwoord en de link gelegd.
  Hoe zit het met Sint Joris en de Draak en Aartsengel Michael??
  Vriendelijke groet,
  Charlotte Nauta

 3. Oppassen met openbaringen. Het kan je een rad voor ogen draaien . Dan eindig je met de uitspraak:, het had zo moeten gebeuren, En god heeft het zo beschikt. Dat rechtvaardigt niet het massale onrecht en dood en verderf. Gepleegd door mensen bezeten met eindtijds visioen van wereld heerschapij! (Semieten )Ik heb een hekel aan dat self forfilling boek gedrukt in 4 cultuuren die de mensheid opzweept.

 4. Zeer interessante tijden, in de hemelse gewesten
  En vaak dichterbij dan we denken

  Overigens nog gefeliciteerd met je verjaardag
  groet, Henk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *