Geldbuideldieren

…je moest er nog vrij recent helemaal voor naar Polen rijden….

Om zeearenden te zien ging ik eerder nog met fotograaf Martijn de Jonge naar de Poolse Oderdelta, toen nog slechts 1 paar in Nederland in de Oostvaardersplassen broedde.. Nu vaart De Jonge gewoon in de IJsselmonding om zowel zeearenden als visarenden op de plaat te zetten. Die beesten breiden zich naar alle uithoeken van de Hollandse Delta uit.

En op termijn worden ze vast nog veel tammer. Wie weet krijg je straks net als in Alaska bij ons ook zeearenden die in de vissershaven wachten op een vis, zo tussen de meeuwen. Het zijn ook net meeuwen, ze balken als een meeuw en kunnen duiken en vliegen als een meeuw.

Bij Biddinghuizen kun je ook 3 zeebodem-arenden zien, ouders met jong, zoals hier beschreven en gefotografeerd.

Je kunt nog steeds met De Jonge mee naar Stepnica aan de Oderdelta en met de lokale visser de arenden lokken.

Vissers Oderdelta. Nederlandse binnenvissers kunnen ook best arenden lokken voor toeristen….

Die visser roept dan Oitsjekoitjskoitsj, wappert met een vis. De arenden komen dan uit hun luie stoel in de wilgen en komen de vis dan voor je neus uit het water plukken. Dat zou voor Nederlandse binnenvissers ook best een leuke bijverdienste kunnen zijn, nu die zeearenden zich als olievlek over de Hollandse Delta verspreiden.

….aas voor zeearenden lokken, baarzen en voorns

Gewoon met een vis lokken. Die arenden hebben snel genoeg door dat ergens wat te halen valt. En dan krijg je ze tenminste beter te zien, dan wanneer je met een uitkijktoren van Staatsbosbeheer genoegen moet nemen.

Het valt dan toch niet mee om zo’n arend er zo goed op te krijgen als Martijn dat kan.

Hij oefende bij Schiphol met zijn autofocus op startende en landende vliegtuigen, en is daarnaast gewoon een betere fotograaf. Veel beter dan deze bovenstaande arend met vis kreeg ik er niet op.

De meeuwen hieronder lukten beter, en eigenlijk zijn die minstens net zo mooi. Meeuwen zijn echte piraten.

Maar goed, toen was ik ook nog maar net begonnen als fotograaf. Misschien zou het nu beter lukken.

Ook in Friesland moeten Zuiderzee-arenden huizen die zich ophouden in Gaasterland. Het Tjeukemeer moet geschikt zijn als broedplaats. Daar liggen ook van die kunstmatige eilandjes met wilgenbos. Die eilandjes zijn ooit als ‘natuurcompensatie’ aangelegd voor het geheel uitbaggeren van dat meer.

…ze zijn heel plomp maar toch verrassend snel en wendbaar als het moet

Hieronder op het kunstmatige eiland IJsseloog huizen nu zeearenden, geheel onbedoeld maar toch gekomen.

IJsseloog, tussen Ketelhaven en Schokkerhaven, de zeearenden zitten er al…

IJsseloog is net als de Marker Wadden van Boskalis en Natuurmonumenten een slibdepot, maar dan al met wilgenbos er op en zonder ecologische marketing. Het moet gewoon een baggerdump zijn voor slib waarvan verwerkingskosten anders te hoog worden.

Of mensen natuur nu maken, of ‘de natuur’, het zal die zeearenden worst zijn. Ze komen vanzelf – zonder enige hulp van mensen- uit Duitsland en naburige moerasbossen overwaaien, om zich met onze vis, ganzenkuikens en meerkoeten te vullen.

Het meest spectaculair is de baltsvlucht in het najaar, dan zie je ze elkaar in de klauwen grijpen en als een wentelwiek omlaag tuimelen.

Op de uitkijk bij Staatsbosbeheer aan de IJsselmonding. De in 2009 overleden Jan Nap was een echt Baardmannetje, vogelaar oude stempel

….dan zie je uit over de IJsselmonding, en vertelt Staatsbosbeheer wat je moet zien

Als je ‘m te zien krijgt in de IJsselmonding is het eerder zo, dit is een echte Zuiderzee-arend

..de Verboden Zone, kwetsbare rietstengels-bordjes van SBB: spaar ze allemaal! De mooiste is wel ‘hondenlosloopgebied’, 3 x woordwaarde

‘Gier van het Noorden’
De ecoloog bij Staatsbosbeheer Frans Vera noemde die zeearend ‘de gier van het Noorden’. Het eerste broedgeval vond immers plaats in de Oostvaardersplassen tussen al die dode dieren. Vanuit oogpunt van dierwelzijn ontstond steeds meer publieke verontwaardiging voor de Kadaver-discipline van Staatsbosbeheer.

Maar gelukkig: Als reddende PR-engel kwam toen die zeearend uit de lucht vallen om het beleid te verkopen.Ze schreven in persberichten:

Dat het paartje zeearenden de Oostvaardersplassen als eerste gebied in Nederland tot broedgebied hebben uitverkoren, heeft te maken met de kadavers van edelherten die er ’s winters altijd zijn

Maar nestonderzoek toonde dat hij vooral watervogels eet en vis. Onze meerkoeten gaan er goed in, ganzenpullen. Ook volwassen ganzen kunnen ze wel vangen. En dus veroorzaakte een stukje in NRC Liever Warm Vlees‘ en de NWT-reportage nog een media-opstootje.

Wel moet gezegd: alle zeearenden die nu- 11 jaar na de eerste broedpoging- in Nederland broeden, die broeden vrijwel allemaal bij de natuurkabouters van Staatsbosbeheer. Ook de zeebodem-arenden die bij Flevonice/Dorhout Mees broeden bij de kunstmatige oer-rivier op 3 meter beneden zeeniveau van….Staatsbosbeheer.

…maar zo’n buizerd is toch ook best leuk bij de Betonnen Gate-brug van de IJssel bij Kampen.

Tweedehands-Autoverkopers
Overal zie je natuurclubs nu adverteren met ‘de zeldzame zeearend’, om de noodzaak van hun eigen aanwezigheid te etaleren. En voor hun miloenen-projecten zoals in het Haringvliet.

Zelfs Programma Rijke Waddenzee, die hybride van marketeers (‘aanjagen’) die zich natuurbeschermer noemen en ambtenarij- roept in het jaarverslag dat ze de zeearend naar de Waddenzee gaan halen. Daarvoor willen zij de (garnalen)vissers van het Wad jagen, vanuit de pretentie dat die groene marketeers en ambtenaartjes het alleenrecht op natuur hebben:

De strategie ‘completeren van het voedselweb’ zet in op een voedselweb dat evenwichtig van opbouw is. Aan de top staan grote roofdieren zoals zeearend, haaien en zeehonden. Die kunnen alleen maar aan de top staan, omdat het van onder tot boven goed voor elkaar is in de keten. Bij deze strategie wordt er in de eerste plaats ingezet op kansen voor natuurherstel door gebieden met rust te laten en het goed volgen van de ontwikkeling.

‘met rust laten’ betekent zelf ingrijpen in de natuur met allerlei herstelprojectjes. Jaarverslag 2016

Tweede hands-autoverkopers als van bovenstaande subsidie-marketeers verdrongen de biologen in natuurland, nog meer dan 10 jaar terug. En dus lees je hierboven – in biologisch wetenschappelijke zin- volmaakt slap geOH. Zie hoofdstuk 9 van ons boek Ecomodernisme het Nieuwe Denken over Groen en Groei, waar esoterisch gebabbel over ‘voedselwebben in evenwicht’ vandaan komt.

Het is ideologie, geen ecologie.

‘Van onder tot boven goed voor elkaar in de keten’ klinkt meer als een advertorial van een Wadden-cateringbedrijf, alsof reclame-jongens en meisjes achter een bureau het Wad even fixen. Met ‘het goed volgen van de ontwikkeling’ bedoelen ze: ‘zo lang mogelijk onderzoeksclubs aan het onderzoeksgeld houden.’

De zeehond is er al in overmaat met aantallen die er in een eeuw niet voorkwamen. Die (gladde) haaien en hondshaaien zijn er ook al lang op het Wad en die zeearend komt vanzelf als hij daar zin in heeft. Meer dan een wilgenbosje en water heeft hij niet nodig. Ganzen en meerkoeten zijn in overvloed in NL.

Bier en Benzine
Je ziet dus hoe mensen die zeearend gebruiken als geldbuideldier.  Bovenstaande club heeft bijna 2 miljoen euro publiek geld per jaar te besteden om zichzelf op te dringen, en om geld binnen te halen voor de eigen achterban.

Als je op subsidie leeft, geld dat los van je prestaties of publieke waardering toch wel komt, is er geen prikkel om integer te zijn. Zeker niet wanneer je collegae van het zelfde kaliber zijn. En het geld komt toch wel.

Of je nu boos moet worden, of mededogen met die mensen moet tonen….. Iedereen heeft dat stomme rotgeld nu eenmaal nodig. Liegen voor geld is echter wel heel vulgair, ignobel.

Maar ja. Wanneer je toch iets in de natuurwereld wilt, dan zijn de keuzes beperkt. Het alternatief voor zo’n groen subsidie-baantje is leven zoals ik (Martijn is er nog veel beter in), rijdend van hier naar daar in de blue train, relatief los van de maatschappij. Met  (abdij)bier voor de ontspanning en benzine voor de blue train heb ik de twee vloeistoffen die de firma al ruim 12 jaar in beweging houden, op jacht naar nieuwe inzichten, beelden en verhalen in binnen en buitenland.

…De mosselvissers van Bruinisse kunnen personeel van milieuclubs wel verdrinken

Vrijheid heeft ook een prijs. Je moet er tegen kunnen en jezelf leuk vinden.

Maar dan….

Een ‘baan’, in dienst van een organisatie…..

Of dat een keuze is of lot… wie weet zou het wel veel gemakkelijker zijn om als natuur-ambtenaar je dagen te vullen volgens het standaard-model, met lagere standaarden voor waarheid en integriteit, bij de koffie-automaat hangend van 9 tot 5, bureauladen vullend met ‘communicatieplannen’ en uren vullend in een stakeholderoverlegstructuurkadertaskforce over kansloze Holwerd aan Zee-projecten.

Punten scoren bij je manager in de hoop op salarisverhoging, in de pikorde bij je concullega’s die kletsen over de kinderen en de nieuwe set gordijnen. 

Toon je financiële waardering voor nieuwe kleren 🙂 En vooral natuurlijk voor bier en benzine om onderweg en interessant te blijven

Brrrrrrrr. Nee, dat overwegend… dan ben je niet meer boos, maar heb je mededogen voor die groene baantjes-mensen. Wat erg als je zo moet doen en zijn.

  • Zet je waardering voor Interessante Tijden om in wat financiele energie via Stichting Milieu Wetenschap en Beleid, IBAN NL04INGB0005526038 onder vermelding van ‘Bier en Benzine Rypke’. En voeg je bij het gezelschap incidentele en regelmatige donateurs, dat mijn natuurhistorische reportages mogelijk maakt. Met iedere dag een nieuw inzicht. Afgelopen maand toch weer mooie donaties gekregen, dank daarvoor. Volgens mij is de inhoud van Interessante Tijden vooralsnog niet al te beroerd, de lat ligt veel hoger dan bij Climategate. Het blijkt wel een hele uitdaging om 7 dagen in de week even grondig en onvoorspelbaar als beeldend te zijn. Maar dat is ook weer de sport.

Conductor, go and tell the man, to shovel on the coal. It doesn’t seem half as bad as long as I can roll

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *