Tjisse van der Heide citeert liever NU.nl dan Science

De kracht van opportunisme in 1 Springtij-slide: Tjisse van der Heide citeert liever NU.nl dan Science (Maria Dornelas 2014), bij zijn Springtij-lezing in 2016

Vandaag op de laatste Springtij-dag pakken we de lezing er bij die Tjisse van der Heide hield in 2016. Die ecoloog snoepte met WNF-bestuurder (RvT) Han Olff en Natuurmonumenten 3,1 miljoen euro Waddenfonds-geld op voor Waddensleutels.

Zoals voor een 3D-camera van 4 ton euro, waarmee ze vastlegden wat vissers al eeuwen weten: Dat zeesterren veel mosselen eten! 🙂 En dat stormen (= natuurlijke bodemberoering) mosselbanken wegspoelen.

Je schrijft het wat academischer op, verzint een nieuw woord voor het lexicon (Biobouwers). En vervolgens ben je de ster in ecologen-land, omdat ecologie vaak ook meer een Welt-anschauung is dan wetenschap. Leuke verhaaltjes, die even vaak wel of niet waar zijn. (zie Nature: an Elegant Chaos)

Nu heeft Tjisse zelfs zijn eigen ‘lab’ aan de Radboud Universiteit met naïef lachende ecoloog-groupies die vast ‘De Aarde’ ‘nog beter willen beschermen’ met hun onderzoek.

Enige jaloezie kan mij niet worden ontzegd 🙂 Heb ik vooral boze harige vissers als fan. Laat ik- vanwege de volmaakte afwezigheid van zelfspot en humor bij groene fanatici onderstrepen: ik maak nu een grapje. Van haha!

Oneerlijkheid en opportunisme loont

Waar veel ecologen last van hebben, Louise Vet (ook WNF) is even tenenkrullend: ze zijn vaak meer milieu-activist dan wetenschapper. En dus citeren ze grif allerlei secundaire bronnen of erger om hun emoties te onderbouwen, zodra ze buiten hun zeer kleine gebiedje van expertise treden.

Zo weet Van der Heide niets van visserij-biologie, maar hij misbruikt wel zijn academische status om allerlei agitatie-propaganda te verspreiden. Tegelijk doen ze of ze de wetenschap in pacht hebben, Theunis Piersma is even hypocriet. Terwijl het ze uiteindelijk gewoon gaat om geld, zoals nog eens 150-200 miljoen euro uit het Waddenfonds voor ‘herstel’ van natuur. (= werk voor zichzelf)

In de lezing voor de Springtij-cultus citeert Van der Heide liever NU.nl en zijn vrienden van Wereld Natuur Fonds dan wetenschappelijke literatuur. Volgens NU.nl – op gezag van WNF- zou het ‘leven in zee halveren’.

Hoe kan leven halveren? En terwijl de wetenschappelijke literatuur op basis van data geheel andere zaken toont?

Dornelas et al 2014: Ecomodernisten lezen liever Science om te zien hoe populaties er voor staan

Wat is de waarde dus van de agitatie-propaganda die clubs als Wereld Natuur Fonds verspreiden met de Tjisse van der Heide’s van deze wereld?

De Europese Commissie blijft jaarlijks miljoenen euro’s toespelen aan milieu-negativistische bedrijven als het Wereld Natuur Fonds. Die krijgen dan 6 ton euro subsidies per jaar ‘operating grant’ om vanuit hun Brusselse lobbykantoor te lobbyen voor meer subsidies voor zichzelf.

Terwijl WWF jaarlijks meer dan 600 miljoen euro omzet, waarvan een kwart tot 1/5de uit subsidies bestaat. Armoede kan de motivatie logischerwijze niet zijn. En gezien de anti-wetenschappelijke traditie van WWF kan ook haar inbreng geen publieke functie hebben.

  • Dus wie heeft nu belang bij publieke steun aan deze agitatie-propaganda?

Groen vernis zakelijk belang
Clubs als WWF zijn al sinds oprichting (1962) vanuit de SS’er Prins Bernhard zijn zaken-netwerk (1001-club met oa dictator Mobutu en andere lieden met Zwitserse rekening) traditioneel sterk verweven met toplieden van multinationals als Unilever. Alsof ze eigenlijk de belangen dienen van grote zakenpartijen, een soort ‘greenwash‘.

Van palm-olie en grondstof-gigant Unilever is bekend dat ze ook Greenpeace gebruikten voor lobby tegen de teelt van biofuels in 2008: omdat die hun grondstofprijzen opdrijven. Omdat vis ook ‘grondstof’ is en MSC werd opgezet vanuit Unilever om vis op de wereldmarkt te traceren: dan lijkt de connectie tussen haar belang en vissertje pesten snel gelegd.

Tjisse van der Heide zijn ‘wetenschappelijke’ bron 🙂 Nu.nl

Agitprop
Deze organisaties vervuilen het internet met zogenaamd ‘onderzoek’, waaruit steeds weer zou blijken dat de wereld op haar laatste benen loopt.

…zelfs de Volkskrant- normaliter niet vies van milieurampen- tuinde er ditmaal niet in

Het punt hier is de door Van der Heide geciteerde Agitatie-Propaganda die voor wetenschap door moet gaan.

Het gaat hier om het Living Blue Planet-rapport uit 2015 dat een bezorgde visser me toestuurde. (‘beginnen ze alweer’) Dat was een campagne-product uit het jaar 2015 waarbij het persbericht ronkte ‘leven in zee gehalveerd’.

Een zjoernaliest Mick van Loon jeremieert vervolgens mee:

De populaties vissen, zeezoogdieren, reptielen en zeevogels in en rond zee is met gemiddeld 49 procent gedaald sinds de jaren zeventig. De meeste vissoorten die door de mens worden geconsumeerd zijn qua aantallen al gehalveerd.

Van soorten die wereldwijd worden gegeten, zoals tonijn en makreel, is in die periode maar liefst 74 procent verdwenen. Overbevissing is de belangrijkste oorzaak

Dat leven kan ‘halveren’ lijkt vooral slecht Nederlands, alsof er plots halve walvissen en halve zeehonden rondzwemmen. Leven kan niet halveren. Wat bedoelen ze dus? Het getal ’49 procent’ tot de procent nauwkeurig en 74 procent moet exactheid suggereren… alsof hier van echte wetenschap sprake is.

Van der Heide’s agenda (en die van zijn WNF) staat al vast:  weg met visserij, meer onderzoeksgeld voor mij. De Waddenzee is mijn onderzoeks-aquarium 🙂

Oplichting uit ‘idealisme’
Maar….Slechts een vluchtige blik op de gebruikte gegevens toont dan: ze kiezen een kleine hoeveelheid soorten zeedieren waar het slecht mee gaat. Zelfs de Volkskrant, anders niet vies van het opblazen van een milieuramp, die had het ditmaal goed: het is een Hoax, dat Gehalveerde Leven op zee.

Want WWF keek maar naar +/- 1200 soorten gewervelde zeedieren, en hun populatietrend tussen 1970-2012.

Van de vele miljoenen soorten zeedieren die bestaan. En daarvan is dus niet 1 soort verdwenen. Bedenk verder, dat zelfs van bekende diersoorten als de orca geen betrouwbare populatie-gegevens bestaan. En vraag je dan af: wat is dit voor pseudo-wetenschap? En wat voor publiek doel dient het verspreiden van een vals beeld van de natuur?

…’wegnemen bodemberoering’: kan Van der Heide ook stormen wegnemen?

Bij de Living Planet Index (LPI) op land, selecteerde WWF ongeveer 3500 soorten gewervelde land-dieren. Van de dik anderhalf miljoen soorten in totaal. De gemiddelde trend in populatie-omvang van die dieren sinds de jaren 70 van dat kleine sample, leidt dan tot opgeblazen agitatie-propaganda in media als ‘biodiversiteit gehalveerd’.

Van der Heide deed al miljoenen euro’s uit het Waddenfonds verdampen voor nutteloos onderzoek dat de Redfield Ratio ontkent….

Dus die zogenaamd echte wetenschapper Tjisse van der Heide die citeert liever Nu.nl dan de studie van Maria Dornelas in Science, die 2014 verscheen. Een wetenschappelijke studie, die over een periode van 150 jaar een geheel ander beeld schetst op basis van alle beschikbare biologische databases. Als je jezelf ziet als natuurbeschermer, dan zou je toch willen weten hoe het ECHT zit?

  • Als Van der Heide liever NU.nl citeert dan Science… wat zegt dat dan over zijn wetenschappelijjke standaarden?  

Geef mij geld geld geld geld geld= Tjisse van der Heide

Van der Heide en zijn alternatieve feiten. 🙂

..toename belangrijke dolfijnsoort (bruinvis) = roofdier

Van der Heide en zijn alternatieve feiten 2:

Vegetarisch?

En nu meldt Visserijnieuws met Karin Troost van Imares dat ook de Spisula (halfgeknotte strandschelpen) alweer terug is van weggeweest. Die ‘verzakte fundering’ 🙂 Oftewel, Van der Heide zwetst grotendeels.

De lege zee in 2048
Een ander voorbeeld is ‘de zee is leeg in 2048’-meme die de schatrijke milieu-negativisten van Greenpeace en Wereld Natuur Fonds tussen de oren kregen. Onder andere met een 10 miljoen euro-donatie van de Postcode Loterij (de ‘Oceanen-Campagne).

In ons boek Ecomodernisme, het Nieuwe Denken over Groen en Groei (in het voedsel & visserij-hoofdstuk) bespreken we uitgebreid waar die negativistische agitatie-prop op is gebaseerd, die niet gedeeld wordt door de mainstream-visserijbiologie.

Ecomodernisten lezen liever Science dan NU.nl/WNF om te weten hoe visbestanden er voor staan

Visserij heeft wetenschap nodig
In de VORK van deze maand beschrijf ik al dat je met wetenschappelijk beheer bij visserij al snel succes kunt halen. Omdat de meeste vis-soorten zich razendsnel voortplanten. Een voorbeeld is de blauwvin-tonijn die dankzij quota en verantwoord beheer vanaf 2009 weer aan herstel begon. Terwijl WNF dus in 2015 nog beweert dat er enkel achteruitgang is.

Sponsoren Springtij: Club van Rome, olie-industrie en bankiers

Dat visserij op wetenschappelijke basis gereguleerd moet, staat buiten kijf. Zo lang je van vissers weinig meer hoort dan ‘wij willen zoveel mogelijk vissen’, dan geven ze milieuclubs ook een bestaansrecht. Hier is voor de visserij-sector nog huiswerk te doen. Zie Ecomodernisme.nl voor een alternatief op feitenvrije rampspoed van Van der Heide et al.

Tjisse van der Heide: Intellectuele oneerlijkheid loont
Met WNF-bestuurder (RvT) en  geestelijk mentor Han Olff beweert Van der Heide bij Waddensleutels in 2015 nog dat ‘fishing down the foodweb’ van Daniel Pauly bestaat. Ook al is dat concept reeds in Nature in 2010 ten grave gedragen.

Van der Heide is een typisch voorbeeld van ‘alarmisme en oneerlijkheid loont’; zo kreeg hij zoveel onderzoeksgeld. Binnen zijn zeer nauwe expertise zal hij best aardig onderzoek doen, maar buiten de eigen expertise grijpen ze alles vast dat in hun politieke agenda past.

…in de Waddensleutels-presentatie: terwijl Trevor Branch in Nature toonde dat dit concept meestal niet deugt

En nu heeft Redfield Ratio-ontkenner Van der Heide zelfs zijn eigen ‘lab’ met milieu-groupie-onderzoeksters. Dus dan tel je echt mee in het wereldje. Intellectuele oneerlijkheid loont!

Alsof Van der Heide bij de oprichter van WWF Prins Lockheed Affaire, de SS’er Bernhard les kreeg. Hier zie je dat het bij Van der Heide’s onderzoek gaat om serieuze bedragen. En vervolgens heeft niemand daar wat aan, behalve Van der Heide en zijn groene strijdmakkers zelf.

Na bijna 3,5 miljoen publieke euro’s weten we nu: dat zeesterren graag mosselen lusten! 🙂 Hu mor! Ook zo’n Han Olff is zo heerlijk gespeend van iedere zelfrelativering, OH wat zijn zij Goed Mensch, Beter Mensch!

Ordinaire oplichters voor geld, die hun academische status misbruiken voor machtspolitiek.

One Reply to “Tjisse van der Heide citeert liever NU.nl dan Science”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *