Snoekbaarstrek, trek in snoekbaars

…snoekbaars…

Vogeltrek kan iedereen met verrekijker waarnemen, maar voor vistrek heb je al snel een schepnet of hengel nodig. In het centrum van Sneek kwam ik een hengelaar tegen die met spiering als aas probeerde een snoekbaars (Sander luciopera) te vangen.

Je kunt namelijk ook trek in snoekbaars hebben.

Die baars is- net als de Reuzenberenklauw een exoot uit Oost Europa die eind 19de eeuw in de Ems en Rijn werd uitgezet als poot-snoekbaars. Omdat ie zo lekker is.

Met grote grijptandjes, dit is maar een mini: ze kunnen 1,20 worden en 15 kilo zwaar

Volgens de sportvisser kwam nu de trek van snoekbaarzen uit de grote wateren als het Sneekermeer op gang. Ze zoeken de warmere en beschutte stedelijke wateren op voor de winter, zo stelde hij. Tientallen trok hij al uit de plomp, minimummaat 42 centimeter.

In de paaitijd april-mei mag je ze niet vangen.

Misschien zijn stedelijke wateren door meer troebelheid ook wel geschikter, omdat snoekbaars en snoek concurrent zijn. De snoekbaars houdt van troebel eutroof water, de snoek gedijt weer beter in helderder water met waterplanten.

…en zijn concurrent, de snoek

Het kennisdocument Snoekbaars van Sportvisserij Nederland (2007, blz 19) stelt:

Door de voortschrijdende eutrofiëring en de daarmee gepaard gaande algenbloei en het ontstaan van diepe zand- of grindputten zijn in de 20ste eeuw in Nederland steeds meer wateren ontstaan met troebele en/of donkere waterlagen. Hierdoor zijn steeds meer wateren geschikt geworden voor de snoekbaars.

Doordat troebeling van het water vaak leidt tot het verdwijnen van waterplanten, zijn deze wateren ook minder geschikt geworden voor de snoek. Het is dus niet zo dat de snoekbaars de snoek verdrijft, maar dat de eutrofiëring de snoekbaars bevoordeelt en de snoek benadeelt.

Door het tegengaan van de eutrofiering, de laatste decennia, zijn veel wateren helderder aan het worden.

Een groot aantal wateren in Nederland wordt daarmee weer minder geschikt voor de snoekbaars. Bovendien ontwikkelen zich in deze wateren vaak water- planten waardoor de omstandigheden juist voor de snoek weer beter worden.

Ik noemde het wel ‘de-trofiering’, het meer oligotroof (voedselarm) maken van wateren, zij noemen het Oligotrofiering.

Inmiddels wemelt het wel weer overal van snoeken, tot in de kleinste poldersloot. Snoek is ook best lekker. Maar IJsselmeervissers zagen de snoekbaars-stand inzakken dankzij het milieubeleid van de overheid- het afknijpen van de fosfaattoevoer opgelegd uit de Kaderrichtlijn Water.

Dat beleid werd ingefluisterd door Wageningse esoterici als de mysticus Marten ‘Regime Shift’ Scheffer. Deze vioolspelende Ziener dankt zijn academische sterstatus aan ‘kantelpunten’ en alternerende stabiele toestanden- alternative equilibria zoals hij in 1993 besprak voor Trends in Ecology & Evolution.

De basis van het wereldbeeld van Wagenings mysticus Marten Scheffer

Dat is ander taalgebruik voor ‘niet-lineaire verandering’. Daar zit de natuur vol mee.

Op de Hogere Inzichten die Scheffer kreeg – door nutriënten-gedreven ecologische veranderingen in het kunstmatig ontstane Veluwemeer (randmeer Flevoland) – leunt vervolgens een hele levensbeschouwing van ‘Critical Transitions in Nature & Society’.(2009 Princeton University Press)

Nu meent Scheffer zelfs voor de gehele planeet ‘Veilige Grenzen’ te kunnen opstellen samen met de Zweedse esotericus van de Club van Rome, Johan Rockstrom.

Voordat een mysterieus Kantelpunt optreedt. De Eco-pocalypse zeg maar. Dus dat plotse ecologische kettingreacties kunnen ontstaan als dominosteentjes door het ‘ecosysteem’, een idee dat verwant is aan Trofische Cascades (Terborgh)

Heb je eenmaal academische sterstatus, dan kun je alles beweren. Ook zonder enig bewijs uit de natuur, en dan vragen mensen je zelfs om Grote Wereldproblemen op te lossen.

De acceptatie van ideeën leunt ook in de academische wereld vooral op de mate van sociale bevestiging door collega’s. En mensen die daar politiek belang in zien, en die daar vervolgens geld voor geven. Macht en geld.

Enorm veel wieren en waterplanten, maken sommige wateren nauwelijks nog doorvaarbaar. De vogel is een witgatje

Overal zie je dankzij dat voedelarmere kraakheldere water steeds meer waterplanten, tot overlast van watersporters. De schroef loopt vast. Misschien is het na decennia voedselarmoede tijd voor een Regime Change?

Aan waterplanten heb je niks, maar veel vis wel: daar kun je lekker van smullen. Wat nu als er toch stiekem geen mysterieuze en universeel geldige ‘omslagpunten’ bestaan, die je omgord met wiskundige runentekens, en zo tot Hogere Wijsheid verheft?

Hoe representatief is het Veluwemeer voor de rest van de wereld?

Stel dat verandering best meer lineair kan verlopen dan mensen elkaar nu napraten in de ecologische hoek? En stel dat in de natuur geen universele regels bestaan. Behalve de regel dat op alle universele regels uitzonderingen bestaan.

Dan kun je een compromis maken tussen helderheid van water en een visstand waar sport- en beroepsvissers wel bij varen.

One Reply to “Snoekbaarstrek, trek in snoekbaars”

 1. Mooi stukje weer,Rypke.
  Grove baars werd afgelopen week trouwens ook aardig gevangen in Sneek,hoorde ik.
  Naast snoekbaars,trekt ook snoek (ook de zeer grote) weg van het grote water richting de havens en allerlei kleiner water, de voorns achterna rond deze tijd.
  Je kunt er nu ook meerdere snoeken redelijk bij elkaar in de buurt treffen bij allerlei structuren (bruggen,sluizen,enz.).

  Over die helderheid; vaak vang ik vissoorten die bekend staan om in bv redelijk helder water te gedijen, juist in troebel water (bv rietvoorn,snoek en zeelt) en vice versa.
  Ik weet bv een troebele smalle tochtsloot (zo’n 4 m breed en 80 cm diep in het midden) waar het in de lente en zomer volgepakt lijkt met allerlei vissoorten,inclusief rietvoorn,baars en in de late zomer grove paling.
  Flinke brasem vang- en zie ik juist vaak in ondiep helder plantenrijk water ; vaak niet dieper dan 50-80 cm,terwijl die toch als een liefhebber van dieper troebel water bekend staat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *