Windhandel op zee, vissers van zee voor 2030 Agenda

…aldus het World Economic Forum, ‘geen privacy’= De Sleepwet

Voor dinsdag 28 november ben ik uitgenodigd op de Windpower Europe conferentie in de RAI in Amsterdam, die 3 dagen duurt. Hier komt de windustrie samen.

Die sector heeft dankzij 2030 Agenda (SDG-doel 7; peper-duurzame energie) de wind in de rug van de Europese overheid. Zoals dankzij de Renewable Energy Directive (2009), en opvolgende ‘transitie’-plannen.

Uit die EU-directive stamt het Nederlandse 14-procent zo duur mogelijke (= duurzame) energie-doel uit het 100 miljard euro kostende Energie-akkoord, met 1 Gieg wind voor 2023 .

Daar bovenop komen nog vele Giegs extra windenergie.

Transforming our world voor Rothschild/Rockefeller cs via de Verenigde Nazi’s

  • 2030 Agenda? Dat is de overgang van een nationale democratie en markt-economie naar een centralistische plan-economie/dictatuur, een technocratie als China.
  • Dat gebeurt via 17 losjes geformuleerde ‘SDG-doelen’ (zie hieronder)die steeds dwingender worden. Van zeereservaten (14) tot zo duur mogelijke energie (7) Genderneutraal (5), omvolking /multi-culti(10), tot je voedselpatroon (3). Voor alle terreinen des levens weten ze wat goed voor je is.
  • Het plan ‘De Grote Transitie’ (Brundtland-commissie) bestaat 30 jaar, vraag Pieter Winsemius maar, Jules Kortenhorst (European Climate Foundation) en Robert Reibestein. (de McKinsey-jongens) Volgens Winsemius zou 2012 het CONTROL-jaar worden. Het werd uiteindelijk 2015.
  • Het door Pieter Winsemius met Jim Mac Neill (OECD/Brundtland-commissie) opgestelde schema van de Grote Transitie voor David Rockefeller in 1990.

  • Zie hier, de Global Goals, die plots in alle nationale, provinciale en gemeentelijke beleidstukken indalen, overal 2030. Als iets nu voor de term ‘wereldcomplot’ in aanmerking komt: wanneer je Global Goals opstelt die overal zichtbaar worden, net als dat ‘genderneutraal’. Het zijn Interessante Tijden!

2030 Agenda. Oorlog tegen vlees (2) Windturbines is doel 7, Klimaat is nr 13, ‘biodiversiteit’ (15)Genderneutraal = nr 5, zeereservaten 14. NGO’s op stoel overheid (17)

‘Tijd voor een Nieuwe Koers’
Die 2030 Agenda wordt opgelegd door kapitaalkrachten achter de Verenigde Naties en World Economic Forum. (= Sustainable Development/Fourth Industrial Revolution), en belandt via de Europese Commissie op nationale bordjes.

Waarna onze minister van Milieu slechts afhamert.

… overstap naar geleide plan-economie, Schultz van Haegen (VVD) volgde ook maar orders van boven op.

Daarom- vanwege 2030 Agenda– was de titel van de Noordzeedagen in Den Helder op 5 en 6 oktober ook ‘Tijd voor een Nieuwe Koers’, volgens de Strategie Noordzee 2030. 

Die ‘nieuwe koers’ is dus de overgang naar een geleide plan-economie, waar ambtenarij, door ambtenaren betaalde milieuclubs/academici en multinationals regeren.

Strategie Noordzee 2030; Van Urk sloopt visserij
Ambtenarij voert met ingang van afgelopen jaar (zie Kamerbrief Milieu-minister) ook andere 2030 Agenda-doelen door via de Strategie Noordzee 2030, geleid door milieu-activist/ambtenaar Wim van Urk. Zoals de uitbreiding van de kweekvis-sector waarvoor die Aanlandplicht ook was ingevoerd (vismeel)

Noordzee 2030: meer zeereservaten (SDG doel 14)

De ironie wil dus, dat iemand die Van Urk heet dus onze vrije visserij de nek om helpt draaien voor 2030 Agenda. Aan die SDG-doelen veranderen goede bedoelingen niets, die zijn in bureaucratisch beton gegoten.

…natuurlijk helemaal toevallig ook 2030, invoering Noordzee-dictatuur

Dat vernietigen van visserij-gemeenschappen doet Van Urk samen met Ton IJlstra– de ambtenaar die onze visserij verjaagt uit 30 procent van de Noordzee (= SDG14, zeereservaten). De Waddenzee is door Rothschild cs gekandideerd als ‘Hope Spot’ (= vissers opgerot)

Daarnaast schrijven ze dus letterlijk dat de traditionele visserij moet verdwijnen, en dat ze overstappen op viskweek en schelpdierkweek als toekomstige voedsel-voorziening.

Q7 bij IJmuiden

Windustrie rekent zich al rijk
Terug naar de windustrie. Waar enkele bureaucraten dus 2030 Agenda uitrollen op orders van boven, heb je daarnaast het leger usefull idiots, ware gelovigen en vooral vele opportunisten die op de subsidies binnenlopen.

Dat is het voetvolk dat de machtsbasis levert voor 2030 Agenda, want je bijt niet in de hand die je voert.

De sector zelf stelt (in het EU Transparantie-register) bij monde van de Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA) geleid door ex-Rabobankier Hans Timmers:

Op de Noordzee kan windenergie doorgroeien tot 20.000 MW in 2050.

Daarmee zal windenergie in 2050 in 40 tot 50% van het elektriciteitsverbruik in Nederland kunnen voorzien en zo een aanzienlijke bijdrage kunnen leveren aan een duurzame energievoorziening.

De NWEA voert hier de verwachte energie-opbrengst op in MWh als potentiele afname. Los van de marktvraag op dat moment. Vroeger heette zoiets liegen. Nu ‘goede marketing’. De Rijksoverheid.nl (Ministerie van Waarheid) liegt hier ook continue/bedrijft goede marketing.

De windustrie claimt dat ze de kosten omlaag brengen (NWEA ‘factsheet’), door de rol van de overheid hierbij weg te moffelen

Kosten omlaag brengen door verhogen andermans kosten
Met Ernst van Zuijlen, de directeur van TKI Wind op Zee (een overheids-vehikel), tevens directeur van Windwerk in Houten voert Timmers stichting Career aan. Die stichting weekt op publieke kosten de publieke financiering voor de opleiding van zo goedkoop mogelijk personeel in de windustrie los.

‘Human Capital’ noemen ze dat. Eerder heette dat ‘Human Resources’. Zoals bankiers de natuur eerst Natural Resources noemden, maar nu Natural Capital.

De grootste uitdaging waar de sector voor staat, is om de kosten van windenergie per kWh omlaag te krijgen. Voor 4 cent per kWh kun je betrouwbare stroom krijgen, maar offshore wiebelstroom is ietsje duurder.

Achter iedere sterke wind-farm staat een sterke backup.

Zoals Maritiem Nederland in gesprek met Van Zuijlen optekent:

Van Zuijlen wijst er echter op dat als op de productiekosten van kolenstroom ook een boete zou worden gelegd op de uitstoot van CO2 het verschil in productiekosten nu echt al veel lager is.

Totdat dit gebeurt, moet daarom alles op alles worden gezet om de kostprijs van wind op zee terug te dringen.

Voor het zwart maken van betrouwbare stroom via propaganda betaalt de overheid de milieubeweging (Natuur en Milieu, WNF, Stichting de Noordzee, Milieudefensie, IUCN enz), de publieke omroep (Nationale Propaganda Organisatie NPO) en zogenaamde ‘kwaliteitsmedia’.

De overheid betaalt Milieudefensie en Urgenda zelfs om tegen zichzelf te procederen. Zodat vindt 2030 Agenda eenvoudiger doorgang buiten democratische besluitvorming om.

Dus marketing hoeft de sector zelf dus niet te betalen, dat doet de belastingbetaler via Rijksoverheid.nl, de publieke omroep en milieuclubs.

..beweren dat je zelf ‘goedkoper’ bent door andere energie kunstmatig duur te maken, en je eigen schade niet te internaliseren; Bron ‘Factsheet NWEA

Hoe pakt de sector dat zelf aan?
Wat de conferentie nu interessant maakt is de vraag, hoe de windustrie zelf denkt de kosten te drukken, welke garanties ze geven.

Bij het Gemini-windpark boven Schiermonnikoog rekende de overheid met 17 cent per kWh. En dus 3-4 miljard euro subsidie, om het gat te vullen tussen stroom-opbrengst en bouw- + onderhoudskosten.

Met name in dat onderhoud zit bij wind op zee de grootste uitdaging.

Shell Venster meldde in januari 2010 nog dat 1/3de van de windturbines Offshore Windpark Egmond aan Zee waar ze met NUON deelnam (Joint Venture Noordzeewind) er al na 3 jaar de brui aan gaf.

Het Ministerie van Waarheid: Rijksoverheid.nl

Dus hoe kunnen ze nu plots beneden de 10 cent per kWh bieden, en kon de Rijkspropaganda-dienst dit hier verkopen? Daarover morgen deel 2.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *