Ingrid van Huizen (LTO Nederland) bezigt defensief ‘groen’ proza

Muggenbeet, de naam zou al in de 14de eeuw als ‘Muggenbethe’ op duiken. Is ‘biodiversiteit herstellen’ ook ‘meer steekmuggen?’

In het zomernummer van de Koninklijke Jagersvereniging stelt Ingrid van Huizen (LTO Nederland) dat ze ‘geen defensief type is’.

Tegelijk bezigt ze precies de taal van ‘de vijand’ – de overheid/milieuclubs- over ‘de biodiversiteit’, waardoor je in het defensief gedwongen bent. Hoe kun je met andermans taal en eisen als uitgangspunt, dan als portefeuillehouder Natuur- en Plattelandsontwikkeling een offensiever koers kiezen. Zoals LTO zou willen: een ‘proactiever reactie op beleid’.

‘Biodiversiteit’ is alles in de biologie- tot de lintworm in de maag van de bruinvis, paardenhorzels en Vivax-malaria-parasieten die de bewoners van ‘Muggenbeet’ hun ‘Moeraskoortsen’ gaven. En dus betekent het niets.

Bij zulke vaag gedefinieerde kretologie raak je – ook met alle beste intenties- overgeleverd aan de willekeur van de (media-)macht en persoonlijke voorkeur van je tegenstander, die steeds naar eigen behoefte definities in eigen voordeel buigt.

Is ‘biodiversiteitherstel’ ook dat paarden meer last van paardenhorzels en vliegen krijgen?

(mede) Daarom is de kreet ‘biodiversiteit’ ook bedacht, voor machts-politiek en manipulatie: kom ik morgen op terug.

Je moet zo op hun (wetenschappelijk kwestieuze) voorwaarden aan het gesprek deelnemen bij een nieuw bureaucratisch machts-vehikel Deltaplan Biodiversiteits-herstel. Daarbij declareren zij vergaderuren, terwijl boeren in eigen tijd het werk kunnen doen.

Na het interview in De Jager denk je: Alsof ze bij LTO ‘maar wat meelullen en ondertussen het eigene er van denken’.

Dat zie je ook bij Visned en de Vissersbond, waarvan de bestuurders vanwege eigenbelang en machtspolitiek weigeren wat strategischer op groen gebied te werken. Terwijl ze tegelijk profiteren van de media-aandacht die actieclub EMK opwekt, de Boerenburgertweet van de Visserij.

De sectoren lijken qua interne verdeeldheid op elkaar.

Waar is een eigen onderbouwde milieuvisie in eigen taal op eigen voorwaarden? Je ziet ze geen wetenschappers in dienst nemen die dat kunnen, nationaal en internationaal (ze bestaan wel). Wel zie je wat Visned nu doet: mensen inhuren zonder vak-kennis waar ze geestelijk boven staan, die hun eigen positie niet bedreigen.

Zonder eigen vakmensen blijven ze afhankelijk van wetenschappelijk kwestieus advies van Wageningen UR, dat instituut met haar vele deelbelangen en belangen-verstrengeling met de Haagse milieu-bureaucratie. En dus slaaf van de nukken van Haagse en Brusselse milieu-bureaucraten.

‘Deltaplan Biodiversiteit’ met een leugenachtige overheid die- met stilzwijgende goedkeuring van Natuurmonumenten, omkoping door Ministerie EZ/VROM- een nieuwe luchthaven opent

Spreken met gespleten tong (?)
Maar die als ‘diplomatie’ verkochte aanpak, die strookt dan niet met de uitspraak dat LTO ‘pro-actiever op beleid wil anticiperen’. Want dat kan alleen als je een eigen visie op natuur en milieu presenteert die fundamenteel afwijkt van die van milieuclubs/de overheid.

Dan kan je het niet als gegeven accepteren dat kwestieus onderzoek over ‘dramatische achteruitgang insecten’ de toon zet van een nieuw Deltaplan biodiversiteitsherstel.

En accepteren dat de activiteit van boeren A PRIORI als ‘milieubelastend’ geldt volgens de naturalistische drogreden, dat ‘cultuur’ gelijk is aan ‘slecht’. Alsof moeten boeren alles dat ze doen ‘compenseren’, heet alles ‘milieubelastend’.

Zie de drogreden die onder de CO2-voetafdruk van veeteelt ligt, hier afgelopen vrijdag beschreven. Dat land in gebruik van boeren PER DEFINITIE slecht is. Maar de kaalgegraasde Oostvaardersplassen heten volgens overheids/milieuclub-willekeur ‘natuur’: grond waar CO2 zou worden vastgelegd, in plaats van emissie.

En zo moet je niet alleen hun taal en dubbele waarheids-standaarden overnemen waar je als nuchter mens niet achter kan staan. Maar je raakt enkel wat langzamer steeds verder bekneld: althans, die kant lijkt het opnieuw op te gaan.

Het bestrijden van ongedierte in de ene context….

‘Biodiversiteit’- Ongedierte
Hoe beschermenswaardig is iets als ‘biodiversiteit’ (lees mijn onderzoek met Marcel Crok ‘Biodiversiteitsverlies: Massa-uitsterven of Massa-hysterie‘), dat in andere context ‘ongedierte’ heet, waarvan de bestrijding bedrijven als Rentokil in de lucht houdt. De vraag stellen is ‘m beantwoorden.

Dus hoe kun je nu iets ‘herstellen’ dat volledig context-afhankelijk is, geen objectieve kwantiteit?

Zie de politieke definitie van de Convention on Biological Diversity (CBD) uit 1992: daarin betekent ‘biodiversiteit’ zo ongeveer ‘alles van de biologie’. In de praktijk zijn het vooral soortjes waar groene actie-groepen plots een voorkeur voor krijgen (zie Robert May, Science 2002) omdat ze geld ruiken.

…heet ‘verlies van biodiversiteit’ in de andere context: met voorwoord van Theo Wams van Natuurmonumenten.

Zie ook de Atlas van de Nederlandse Biodiversiteit, uitgegeven bij KNNV Uitgeverij in 2010. Een soort of 47.800 zijn beschreven voor de wetenschap in Nederland: tot de lintworm in de maag van de bruinvis aan toe en de schapenteek.

Moet de daas en de paardenhorzel ook in aantal toenemen? Welke insecten zijn dan minder algemeen en waar, de situatie is bepaald niet zo uniform als bepaalde lieden beweren, als ze roepen dat ‘2/3de’ verdween.

Inspiratie voor een plaatsnaam hadden de moerasbewoners aan de Zuiderzee niet nodig, die kregen ze al van De Biodiversiteit

En de steekmuggen, moet de poldermalaria (Vivax) weer terugkeren via de moerasmug Anopheles atroparvus. De muskiet die bij Muggenbeet vroeger de mensen teisterde, als na dijkdoorbraken door de Zuiderzee bij stormvloed- zoals die van 1826- weer brakke larven-poelen ontstonden.

Voor het eerst van mijn leven in Nederland

Daarom gisteren deze foto-sessie op expeditie naar Muggenbeet. Waarbij ik ook voor het eerst van mijn leven in Nederland kwam. Daar zit een biologisch zuivel-bedrijf Weerribben Zuivel dat de lekkerste Griekse Yoghurt maakt, met een eigen positief verhaal. Je ziet ook hoe de boeren hier tot 60 jaar terug nog tegen de klippen op een bestaan uit de arme zompige grond persten.

Blankenham, met voor de kerk een kolkgat van dijkdoorbraken

En hoe tot 1932 continue het gevaar dreigde van stormvloed vanuit de Zuiderzee. De laatste dijkwachter Hendrik van der Linde bij Blankenham loste toen voor het laatst een kanon-schot om bewoners voor stormvloed te waarschuwen.

Bij Blankenham: als dijkdoorbraak dreigde, loste de dijkwachter kanonschoten: hiervoor een kolkgat dat na stormvloed ontstond

Campagne tegen de leugenachtige en corrupte overheid
Je zou eerder een campagne voeren vanuit LTO-Nederland tegen de moderne overheid en de door haar op de been gehouden milieuclubs: ‘Met deze onbetrouwbare en repressieve overheid is niet te werken, stop staatsteun politieke campagne-clubs.’

Dat zou samen met de visserij-organisaties kunnen, en tot een burger-offensief kunnen uitgroeien tegen lastenverzwaringen uit naam van De Groene Leugen. In plaats van dat je maar wat mee-kletst, in de hoop dat je dan bespaard blijft wat je buurman vol over zich heen krijgt.

Dat is bepaald geen nobel en moedig gedrag…

Met een biologisch zuivel-bedrijf dat de lekkerste Griekse Yoghurt maakt

Want het is hier vooral IUCN/de Haagse overheid die de kar aanduwt om ‘Natural Capital’ van de Rockefeller Foundation en Gretchen Daily tussen de oren te krijgen: IUCN is een club wiens Nederlandse afdeling volledig door het Ministerie van Buitenlandse Zaken/Multinationals wordt gefinancierd. Unilever-politiek.

Je zou ook de rol kunnen bevragen van Cees Veerman als bestuurder bij de Postcode Loterij, die zelfs veganist-extremisten van Wakker Dier helpt financieren. Al begrijp je dan ook dat ook LTO een gekochte club is: door subsidies in de tang gehouden door De Staat, met vele deel-belangen.

Boeren staan ook vooraan om SDE-subsidies voor zonnepanelen te krijgen en windturbines op hun erf. Verdeel en Heers, de Haagse bureaucratie regeert.

Nog maar 60 jaar terug roeiden de boeren hier door het moeras naar de wei om de koe te melken

Je hebt ook groepen boeren die elkaar onderling afkatten van ‘wij zijn niet zo als zij’. Terwijl je 1 duidelijke gemeenschappelijke vijand hebt, ook de biologische boeren die door wetenschappelijk kwestieuze fosfaat-regulering bekneld raken.

Regulering waarvoor het zelfde Natuurmonumenten campagne voerde, waar je nu uit naam van ‘biodiversiteit’ dan weer blij mee mag ‘samen’-werken (ze aan subsidie helpen) Of zie de alsmaar voortschrijdende over-regulering als over-reactie op de BSE-hysterie: waardoor alle vee oormerken moest dragen.

De ‘groene’ overheid met haar lastenverzwaringen en wetenschappelijk kwestieus onderbouwde regelgeving. Waarvan de door mij gefileerde CO2-voetafdruk maar 1 van de vele is, zie ook de wetenschappelijke mestfraude door RIVM., die Geestje Rotgers en Jaap Hanekamp blootlegden

Het Rustieke Nederland: krijg je straks alleen nog wat museum-boeren in de marge, en Agro-Industrielen die voor Friesland Campina en de Chinezen hun megamelk fabriceren?

‘Deltaplan hou milieuclubs aan het werk/geef ze voet tussen deur’
We krijgen nu al een Deltaplan Biodiversiteitsherstel dankzij het kabaal dat Natuurmonumenten maakte over ‘2.3de verdwenen insecten’- op basis van uit haar verband gerukt en statistisch kwestieus onderzoek, mede gefinancierd door de Triodosbank.

Toegegeven, de campagne was goed gecoordineerd, met medewerking van multinationals als Friesland Campina, IUCN en gefinancierd door de overheid.

Op de zelfde wijze- pseudowetenschap van bijzonder gemotiveerde ecologen- gecombineerd met marketing-lawaai krijgen die milieuclubs ook hun Deltaplan Waddenzee. Bijeen gelobbiet via D66-politici. (zie Kamer-overleg 2 juli) 

Een voet tussen de deur van de subsidiepot om hun afkalvende geloofwaardigheid en aanhang te compenseren met overheidsmacht en meer subsidie.

Geertien in Muggenbeet, afgeladen vol restaurant-cafe in de meest afgelegen moerassen

Op die wijze meepraten, dan ‘blijf je met elkaar in gesprek’. Een gesprek waarbij zij wat vergader-uren declareren terwijl de boeren tegen lastenverzwaringen het vuile werk mogen opknappen.

Ondertussen blijven ze je alsmaar afknijpen met nog meer lastenverzwaringen, zoals uit naam van het klimaat-bedrog. (je kunt je aanpassen aan klimaatverandering, maar niet via CO2 aan de thermostaat draaien naar believen)

Midden tussen de weilanden, het zit er mudvol….

Terwijl die lastenverzwaringen uit naam van ‘milieu’ met hun kosten-opdrijvende effect juist de weerbaarheid van de boerenstand uitholden, EN het landschap lijdt er onder, want zoals Oswin Schneeweisz zich terecht zorgen maakt bij zijn column voor De Jager: de windturbines en zonnepanelen in het boerenland rukken op: plots is het dan geen waardevol weidevogelgebied meer?

Hoe kun je nu zaken doen met een partij die naar willekeur definities verandert?-

Dit motto op een spandoek in Muggenbeet geldt ook voor LTO en visserij-organisaties richting onze leugenachtige en corrupte overheid

‘Nu Stil blijven is de rest van je leven herrie’
Ik beschreef het al in ons boek ‘Ecomodernisme, het NIEUWE denken over groen en groei’. Er is een frisse aanpak nodig, waarin GEEN ruimte meer is voor

 • a. natuurbeleid op basis van de naturalistische drogreden (‘natuur = goed, cultuur = slecht’)
 • b. Doemverhalen op basis van diarree-dunne wetenschap
 • c. met loterijgelden en subsidie opgeblazen campagne-groepen die geen enkele achting voor waarheid en wetenschap hebben.

Bestel HIER ons boek, morgen al in huis

Dan maar wat minder ‘met elkaar in gesprek’. Dat is toch enkel verdampte vergadertijd, met teleurstelling achteraf. Deceptie die je ruim te voren zag aankomen. Met mensen die liegen en bedriegen kun je niet werken.

Je hebt natuurlijk megastal-boeren die hun weide eerst bruin spuiten met herbicide, zodat er zo’n plastic-groene raaigrasdeken terugkomt met Silent Spring. Dat is de reden voor mij om geen ‘reguliere’ zuivel meer te kopen, maar bio-zuivel als van Weerribben.

Bij aanhoudende laster- en lastenverzwaring hou je enkel wat afgestompte Agro-Industrielen over. En wat met subsidie opgetuigde museum-boeren in de marge die wat geks mogen roepen over ‘de biodivesiteit’ en gelul over CO2.

Er zijn ondanks alle tegenwerking ook boeren die gewoon uit eigen beweging met een paar kunstgrepen gonzende bijen-weides maken, daar heb je de sociaal psychologen der natuurwetenschap (ecologen) niet bij nodig. Ouderwets boerenverstand, gewoon wat aanklooien bereik je meer mee dan Bureaudiversiteit.

The Noise of the Bees

Je moet toch met je eigen sector die milieuclubs en hun Haagse bureaucraten-vriendjes- Groene Goliath- op eigen terrein kunnen verslaan, ZONDER ze opnieuw een voet tussen de deur te gunnen. Zodat je er weer decennialang last-, medialaster en lastenverwaringen aan hebt.

Moeten er ook meer vliegen komen op de paarden?

Helaas zien we hier een gevolg van post-modernisering: het maakt niet meer uit WAT je zegt, de inhoud, het enige dat telt is geld, macht en effect-bejag voor de buhne. En dat toegedekt met verstikkende wolligheid, of je ‘samen samen samen in gesprek oh ja samen’ kunt zijn.

Mensen als ik, die zeggen hoe het zit, die zijn daardoor niet bijster populair, met name bij de overheid en clubs waar het voorzichtige geslacht oververtegenwoordigd raakt. En zo lijkt het af en toe alsof je voor Jan met de Korte Achternaam je (onderzoeks-)werk doet.

De Wierhiet hat ’n skel lut. 

Nederlandse paardjes

Wanneer je dan toch niet helemaal voor Jan L. je werk doet: morgen meer over de politieke herkomst van de term ‘biodiversiteit’: wie verzonnen die kreet, en wie staken er geld in om het op de agenda te krijgen? En wat is het redelijke meer wetenschappelijke alternatief?

Ik hoop verder nooit ‘deskundige’ genoemd te worden, maar behield enkel mijn nieuwsgierigheid en Friese afkeer voor slap gelul.

3 Replies to “Ingrid van Huizen (LTO Nederland) bezigt defensief ‘groen’ proza”

 1. Rypke, het is zó waar wat je schrijft. Soms lijkt het of flarden van mijn eigen gedachten op papier zijn gezet. (Leuk ook om te lezen hoe je rondstruint op zo ongeveer mijn geboortegrond en je ideeen hierover te lezen)
  Dat we van het huidige groene denken en het systeem erom heen afmoeten is wel duidelijk. Maar hoe, ja hoe krijg je dat voor elkaar? Heb jij daar ideeen over? Een sociale autoriteit zoeken die het Ecomodermisme omarmd? Een CEO van een multinational zoeken die niet voor miljoenen bonussen gaat maar voor de waarheid? Top down dus? Ik geloof nooit dat een CEO van FC een ander groen verhaal gaat omarmen, of het CO2 verhaal binnen de klimaatwet ter discussie gaat stellen. Die wil straks ook nog CEO worden bij Unilever en weer met WWF om tafel zitten.
  Bottem Up dan? Binnen de huidige bestuurskringen in de landbouw kom je er niet tussen met een andere mening of filosofie. Het eindeloos polderen moet op de ingeslagen wegen doorgaan. Nieuwe bestuurders worden gezocht binnen eigen gedachtengoed. Als ik de Nieuwe Oogst van afgelopen week opensla, word ik bijna moedeloos van de echo van de grote Groene Leugen die op iedere bladzijde doorklinkt. Of het nu gaat om het neerslagtekort of om de teelt van noten.
  Mijn eerste succesje is wel geboekt: Mijn man (ook bestuurder) heeft spontaan je eerste deel van de vleestrilogie binnen zijn bestuursclubje gedeeld. Blijkbaar toch een gevoelige snaar geraakt. Hopelijk worden er meer wakker…..
  Als boer jezelf loskoppelen van het huidige systeem gaat ook niet zomaar. Je kunt hoogstens zelf je produkten met een eigen ecomodernistische filosofie gaan vermarkten. Maar de wetgeving van de overheid blijft dan nog steeds hetzelfde.
  De ratrace van intensivering gaat door, om de kosten van de Grote Groene Leugen te financieren en om minder CO2 per kg produkt uit te stoten (volgens de digitale rekensystemen van die idioten dan…) Ze hebben niet in de gaten dat hun beleid alleen maar tot meer intensivering leidt. De intensieve boeren komen milieutechnisch heel gunstig en efficient uit. Eigenlijk is dat dan gek genoeg weer een heel ecomodernistische gedachte.
  Wat betreft: Weerribbenzuivel. Superondernemers! Mooi verhaal, maar vooral heel goed geframed. Als boer en omwonende prik je daar echter wel doorheen en zie je het werkelijke verhaal (dat jij helemaal niet wilt weten). Maar consumenten laten zichzelf graag voor de gek houden. We kopen graag ons geweten schoon. Zo is het nu eenmaal… 😉
  (En overigens: zeker niet alle reguliere zuivel komt van plastic raaigras. Die deed wel even pijn. Foei!)

 2. De oorlog tegen 0,04 procent en dat nog tegen een gas waar we niet buiten kunnen!
  Als CO2 wordt erkend als een onmisbaar deel van de atmosfeer dat de planten en gewassen in staat stelt om te groeien dan bespaard dat ons honderden miljarden waarvan we duurzame Thorium centrales kunnen bouwen en is ons energieprobleem opgelost.

 3. Kan de tse tse vlieg in Zuid Afrika ook terugkomen graag? Zal mensen en vee wegjagen dus zal plaats maken voor antilopen waterbuffels en leeuwen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *