Garnaal past voortplanting aan bij kartelwet, ontdekt Imares

Stilliggen mag wel… (?)

Stil-ligafspraken (met invloed op prijzen) zijn nu de belangrijkste MSC-maatregel van de Nederlandse garnalenvloot, ook deze week weer zo meldt sectorkrant Visserijnieuws. Maar Henk Don van de Nederlandse Mededinging Autoriteit wees stil-liggerij in 2011 nog af, want in strijd met artikel 6.1 van mededingings-wetgeving.

Blijft die blauwe MSC-talisman van Paul Polman WEER buiten je bereik, als een kleuter die bij koekhappen steeds lengte te kort komt. Terwijl de vriendjes van P&P lang genoeg zijn omdat ze in kapitaal zwemmen. En niets is zo te koop als corporate duurzaamheid, vraag Ed Nijpels en Mark Rutte maar…

NMA 2011 stilliggen mag niet.

Het staat er toch zwart op wit. Mag nie. Stil liggen. Maar hoe moet je dan regel 1 bij MSC invullen bij Crangon crangon: Bescherming van Bestanden? Als er niets te beschermen valt. Andre Andeweg van de NMA wilde wel meedenken in zijn ‘zienswijze’ van 2011, en zijn profetische eindconclusie doet voorvoelen welke weg men vond:

Nu er op basis van de overgelegde onderzoeksrapporten(……prrrrr prrrrr Maarten Drijver belt met rood voorhoofd Imares, maar ze nemen niet op, Metro Manstra heeft pappadag en loopt met kind in buidel achter de vrouw aan) niet vastgesteld kan worden dat er actueel of in de toekomst een reel gevaar bestaat voor het voortbestaan van de populatie (van Noordzeegarnalen RZ), kunnen deze vangstbeperkende maatregelen niet worden vrijgesteld van artikel 6(1)Mededingingswet en 101 (1) VWEU

Het papier is gewillig. Je wilt de clou van dit verhaal niet al te snel weggeven, maar ja…

Het onkruid der zee, Crangon crangon. Je hebt naast de Noordzee-garnaal ook de CVO-garnaal: Crangon kartelensis

Operatie ‘Maak van Onkruid een Rode Lijst-soort’
Henk Don  (NMA) was niet gek: die zag wat iedereen in de sector zelf altijd verkondigde. Er is nooit enige bedreiging geweest voor de garnalenbestanden, door de garnalensector consequent ‘het onkruid der zee’ genoemd, inclusief door The Don van Zoutkamp: Matthijs van der Ploeg.

De Noordzeegarnaal is voortplantingskanon dat jaarlijks van geslacht kan veranderen om de ene voortplantings-ronde op de ander te doen volgen.Dat is ook geen ‘mening’ maar constatering, wanneer wij de eigen data van Imares kunnen nemen voor wat ze zijn (zie hieronder). Het is ook maar net WAAR en WANNEER je vist, wat de grootte van garnalen betreft.

Toen ik met vissers mee was bij Helgoland vingen we dikke joekels, die had ik op het Wad nooit gezien.

Sinds de jaren ’70, zo blijkt uit de eigen data van Wageningen UR is er NOOIT sprake geweest van overbevissing: dat er meer werd weg-gevist dan er bij kwam. Terwijl aanlandingen van visserij verdubbelden. Alleen 2 jaartjes, 1998 en 2008 zien we dat aanlanding en reproductie-capaciteit elkaar raken.

Garnalen-data Imares sinds jaren ’70

Dat floreren van Crangon crangon heeft te maken met het verdwijnen van zijn belangrijke predator, de kabeljauw-bestanden van de Zuidelijke Noordzee.

Over de samenhang met die kabeljauw-explosie van de jaren ’60-80 en eutrofiering publiceerden RIVO-garnalenman Dolf Boddeke met chemicus Paul Hagel nog peer reviewed in 1991.

Maar waar diaree-dunne ecologen-verhaaltjes en hun milieu-activisten met groot kabaal de ether in kwamen (‘scholeksturs gaaan doooooood door DE ovur-buvissiiing‘), daar kon hun degelijke populatie-biologische studie met decennia data geen goedkeuring velen.

De blauwe talisman om boze milieuclubs en Unilever tevreden te houden

Dat je ‘de realiteit’ onder ogen ziet… wie heeft daar nu financieel belang bij in Bananenkoninkrijk BV? Toe, geef Boddeke en Hagel wat geld: oh, je zegt wat?  Ze zijn al met pensioen? #$%^!!

Dat je als wetenschappers zelfs De Staat en haar milieubeleid in een ander daglicht zet dan door De Staat gewenst… Nou, we veranderen RIVO in Imares, gooien de visserij-bibliotheek weg (2006) en dan is dat probleem ook opgelost. Dat de natuur weer doet wat de beleidsbureaucratie wil, zodat iedere partij zijn eigen hapje uit de staatsruif mag doen.

Alles is te koop en de jongere generaties zijn tevree/koest met wat ze op’t mobieltje vinden..

Het enige dat van belang is in een Economie, dat is ‘geloofwaardigheid’. Respectabiliteit. Dat kun je kopen. En dan, wat is waarheid?

Stilliggen mag niet

De natuur is WEL te koop
Eh, waar waren we gebleven? De garnaal!

Die predatoren-rol der verdwenen kabeljauw namen de garnalenvissers vervolgens heel verdienstelijk in: op hun kottertjes zijn ze de nieuwe kabeljauw, garnalenrovers der kustzee. Tegelijk vertienvoudigde de zeehondenpopulatie, die ook voorkomt dat iedere kabeljauw of wijting met vraat-plannen zijn/haar rovers-ambities botviert.

Die zeehonden-hordes ontnemen met 5-10 kilo visvraat per dag per hond iedere groei-illusie van vis boven postzegelformaat in de kustzone. Hap. Als de bruinvissen er dan nog geen vismeel van maken.

Alleen bij Imares en NIOZ geloven ze dat de zeehond tegenwoordig vegetarier is. Volgens de zichzelf tot vismigratie-expert her-uitvindende Katja ‘Walter’ Phillipart, is die ‘verdwenen’ visstand een mysterie. Daar is nog minstens jaaaaaaaaren monitooooring voor nodig  en Swimway-conferenties en een 100 miljoen euro kostende Vispredatierivier.

Want er is een Waddenfonds en onderzoeks-instituten die het evidente tot lengte van jaren tot mysterie maken, de natuurherstel-industrie moet bezig blijven. Zou je zeggen ‘probleem opgelost, wij zijn er uit’ dan is er geen ‘meer onderzoek’ nodig.

Al die ecologen werkeloos met hun groene gebabbel waar geen enkele marktvraag naar is.

Voor Katja, with compliments by “The State”; als dank voor jaren creativiteit voor Het Gezag

Kosten 5 miljoen euro Swimming in het Waddenfonds. Monitoring, dat je gegevens verzamelt om daar de door de Staat gewenste conclusies uit te trekken. Terwijl je data negeert die niet van pas komen. Wat is dan eigenlijk het belang van data?

Dus hoe kleedt je naar koopmansmores – zo hongerend naar dat felbegeerde MSC-labeltje- dan precies het zelfde in- aan de kant liggen en prijsafspraken-  als ‘ecologisch noodzakelijk’? Zodat wat toen zwart op wit NIET mocht, nu wel kan?

Dat de inmiddels van NMA in ACM veranderde kartelwaakhond niet blaft maar koest in ’t hok blijft. Als alleen ‘huidige onderzoeksrapporten’ in de weg staan; dan heb je dus ander onderzoek nodig.

Wetenschap op Bestelling BV

Buckler BV
Dan bel je natuurlijk Imares, het Buckler van de mariene biologie, onderdeel van de academische geloofwaardigheids-industrie. Dat veranderde haar naam in Woag’ningen Merien Riesurtsj, maar heeft nog steeds Nederlandse beleidsbureaucratie als voornaamste klant. Buckler klinkt ook internationaal.

Niet dat ik iets tegen de Engelse taal heb hoor. Maar wel tegen de graagte waarmee Nederlanders zichzelf in het Engels vertalen; het ruikt naar de gretigheid waarmee het koopmansvolkje haar ziel verkoopt, inclusief vrije marktwerking, beschaving en democratie. Alles voor de commercie.

Imares we have a problem! Zo stel ik me het telefoontje voor vanuit de CVO. Wanneer je wetenschap wilt bestellen bij de geloofwaardigheids-industrie: je moet ieder zijn handeltje gunnen. Zo gaat dat. Principes kun je niet eten.

Je regelt een subsidie. En nog een. Je moet ieder het zijne gunnen, het is gratis geld uit de hemel, Manna.

Tik tak tik tak..

De door de NMA opgelegde boetes

… de klok tikt door en ieder jaar gaat daar weer een half miljoen euro aan Noodzakelijke Onderzoeken, Belangrijke Vergaderingen met je CVO en Stichting Verduurzaming Garnalenvisserij. Wat kost ’t toch: nou verhoog de bijdrage van de garnalenvissers dan maar van 3 naar 6 cent per kilo.

Shit wat zijn die Londense consultants duur per uur.

Tik tak tik tak dan is het al 2015

Het Thunen Instituut (het Duitse Imares, contract-onderzoekers in oa Hamburg), een geloofwaardigheids-leverancier van MSC/WNF doet mee en Ralf Vorberg. Die rijdt als MSC-certificeerder even naar Den Oever om een zeefje te controleren: Und So geht da wieder mein faktur von 30 tausend euro nach die CVO und PO Wierungen.

Sehr Oekologisch ja so hin und wieder fahren. 

NOG NIET?

Nou, we nemen nog een MSC-gezant aan bij de Vissersbond, Paulien, tik tak tik tak: nog eens 40 mille.

Prachtige scheepjes, familiebedrijfjes nu onder knoet van kartel

Rapporten stapelen zich op
De realiteit dek je het beste toe- zo weten ze bij Imares en haar grootste klant de beleidsbureaucratie- met een zo groot mogelijke stapel van naar elkaar verwijzende rapporten. Dat je verwijst naar Buckler et al 2015, maar dat verwijst naar Buckler et al 2013 en dat weer naar Buckler et al 2011 enzovoort.

Maak de stapel zo dik mogelijk, en de rechter oordeelt in je voordeel. Omdat die toch enkel kijkt naar de procedurele kant en de kinderen van school moet halen. Bij de rechterlijke macht hebben ze ook begrip voor stillig-periodes, want op vrijdagen kun je er een Yoga-centrum beginnen. Het is kortom ook ‘de overheid’.

Dus als met de tijd de rapportstapel groeit: Dat zeg maar heeeel veeel wetenschap zegt dat ’t moet zoals het de financier uitkomt. Geloofwaardigheid kun je kopen. Dan heb je toch je doel bereikt?

Je vraagt nog eens bij het Waddenfonds subsidie aan om rapporten te produceren. Als die garnalenpulsvissers-proef dan later in je lobby niet uitkomt offer je ze gewoon. Laten we vooral het hoofd-doel, de MSC-certificering op het netvlies houden. Het wetenschappelijk verkopen van de noodzaak van Bestands-beheer van het onkruid der zee: alsof je van stoeptegel-weegbree een Rode Lijst-plantje maakt.

Nog een subsidie

Ook in 2016, vijf jaar na het NEE van de NMA is die garnaal nog het zelfde beestje. Maar Imares zat ondertussen niet stil…misschien dacht Imares; als de garnaal van geslacht kan veranderen, waarom mogen wij de garnaal dan niet veranderen?

Of de taal?

Uiteindelijk veranderen overheids-instituten ook doorlopend van naam, NMA wordt ACM, AID wordt NVWA; de enige constante bij de overheid is haar onbetrouwbaarheid.

We horen het met subsidiegeld betaalde knarsen der grijze cellen in IJmuiden bij het financieel noodlijdende Imares. tik tak tik tak. Dan is het al 2016, NOG steeds geen MSC-label, die K** Kartelwetgeving, vloekt Drijver op gereformeerd verantwoorde wijze.

Hoera we hebben het gepubliceerd gekregen!

Maar dan…

Eureka, krijt de van het MSC-label afkomstige Nathalie Steins van Imares. Als je de scholbestanden op papier tot recordhoogte kunt opkrikken- ookal blijven de quota jaarlijks met tientallen procenten onderbenut…. dus dat er niet zit wat er op Imares-papier wel zegt te zijn…

…. tot welke grootse prestaties zal Imares dan HIER in staat zijn? Als zulke grote belangen gediend zijn met dat label van haar vorige werkgever: MSC…

Het verlossende woord komt er bij Nathalie via Twitter uit, het is ze gelukt om met het Thunen Instituut in Ices Journal of Marine Science De MSC-sleutel te publiceren.

Nathalie Steins (@NathalieSteins)
11-08-16 20:09
Nieuwe @IMARESWUR publicatie I.Tulp concludeert: garnalenbestand #Waddenzee #Noordzee heeft wél beheer nodig tinyurl.com/j9eplh2

Natuurlijk kan de garnaal nog steeds niet overbevist worden, zoals dat bij sommige vispopulaties kan. Een Noordzeegarnaal is nog steeds geen vis, waarop dat MSC-label afgestemd is. Maar je verzint een nieuwe verrijking van de taal genaamd ‘Growth Overfishing’. Een kleine adaptatie in de garnalen-biologie zodat de garnaal onder MSC kan vallen.

In de natuur is evolutie ook heel gewoon, dus waarom kan een garnaal dan niet zo evolueren dat hij Artikel 6 begrijpt

We doen een Van der Plas en alles blijft zoals het was
Je verwacht ’t ook gewoon van zulke integere top-wetenschappers, dat ze zulke belangrijke ontdekkingen in de natuur doen. Dat de darwiniaanse evolutie in de Noordzee zo verloopt, dat de garnaal zich aanpast bij de Mededingingswet artikel 6.1, even zijn biologie veranderen en hupzodiegaat.

Voor een beestje dat zijn geslacht kan veranderen moet dat geen enkele prestatie zijn. Dat die garnalen zo graag gecertificeerd worden dat ze plots last van Growth Overfishing krijgen. Dus knap dat je dat als lobbyisten voor MSC dan ontdekt en gepubliceerd krijgt.

Growth Overfishing. 🙂 Of zoals het Duitse Imares het noemt (Thunen Institut) Wachstumsuberfischung.

Dus dat de visserij (misschien) tot gemiddeld meer kleinere garnalen zou kunnen leiden, tenzij je ze via kartel-afspraken aan de kant legt. En dat de CVO dan je in Lauwersoog aangelande garnalen-overschotten onder de marktprijs opkoopt, om ze voor Heiploeg (Parlevliet) in te vriezen.

Zodat je ze bij gunstiger prijzen weer met bonus verkoopt. Om Growth Overfishing te voorkomen 🙂

En terwijl je eigen MSC-beoordeling erkent dat die geclaimde kleinere lengte ook aan afgenomen Eutrofiering kan liggen. Dus de hele noodzaak van ‘beheer’ komt uitsluitend uit een model (is bewering) van het Thunen-instituut dat na het NMA-oordeel werd gemaakt door Temming en Hufnagl.

Dus het model van Temming en Hufnagl (Thunen Institut) ondergraaft zichzelf zie blz 28 MSC-beoordeling

Maar in Emmeloord (Vissersbond) slaakte men een voldane zucht.

Nu kan de Vissersbond zich weer aan belangrijker zaken wijden dan belangen behartigen voor je beknelde kotter-achterban: dat nieuwe kantoor afbouwen. Quote 500-Parlevliet glimlachte, we deden een Van der Plas en alles bleef zoals het was. (die miljonairs doneren geen cent aan EMK)

De race naar consolidatie en vergrootschaliging kreeg weer een zetje, en je moet er maar het beste om lachen. Dat is huilen met plezier. Want hopen op ECHTE verbetering? ‘Je kunt beter een geit leren bidden Rypke’, sprak een wijze visser.

Maar hieronder zie je dus de ‘bewijzen’ door de MSC-audit opgesomd, bij elkaar geraapte modellen-suggesties, opinies en ‘circumstantial evidence’:

Geen bewijs, maar vanzelfsprekend schiet de vangst omhoog als je even een tijdje niet vist, omdat je collegae je buit niet voor je wegvingen; blz 29 MSC-beoordeling

Dat de kabeljauw verdween heeft niets met de garnalenvisserij te maken, noch de noodzaak van garnalenbeheer. Toch grijpen 2 biologen van het Duitse Imares (Thunen Instituut) de lage predatie-druk aan als argument om te stellen dat er ‘growth overfishing’ zou zijn. (Wachstumsuberfischung jawohl) Al kan afgenomen eutrofiëring meer verklaren.

Wat is de logica hier: de garnalenvisserij VOLGT de groei in garnalenbestanden, zij profiteert van afgenomen predatiedruk door kabeljauw (en toename zeehond/bruinvis). Maar wat het Duitse Imares dus doet is iets POSITIEFS voor de garnalenvisserij uitleggen als iets negatiefs. Om maar een aanleiding voor een beheer-noodzaak te vinden.

  • Stel dat er een dief van je portemonnee is- de Staat der Nederlanden. Door nieuw politiek bewind halveert die belastingen en je verdient daardoor zelf 2x meer. Dan zou het Thunen-instituut stellen; je moet de helft minder werken van ons, zodat je netto weer evenveel overhoudt als in de tijd van hogere belastingen. 

De geloofwaardigheids-industrie (Thunen, Imares) kleedt dus een kartelafspraak biologisch in. Zodat je toch de NMA kan omzeilen en ‘we hebben een ecologische noodzaak’ voor kartelgedrag’ kunt zeggen, en hoera we hebben MSC.

Zijn zij nu zo slim en ben ik zo dom? Of zie ik gewoon wat iedereen met een werkende hersenpan kan zien: dat ze volgend op de NMA-beoordeling ‘bewijs’ gepubliceerd kregen – tot wetenschap verpakte opinies en beweringen- om hun cliënten van dienst te zijn.

2 Replies to “Garnaal past voortplanting aan bij kartelwet, ontdekt Imares”

  1. Kan het niet in gewoon Nederlands?
    Wat moet ik met woorden als: predator,beutrofiering, peer reviewed enz.
    gewoon een onleesbaar artikel. Mogelijk is het belangrijk en interessant maar ik ben niet ver gekomen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *