PBL overdrijft klimaatlast vleesconsumptie factor 10

Goed nieuws, nu ook nog voor de Visserij!

De kersvers opgerichte Stichting Agrifacts slaat toe en betrapt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) op pessimistische en gekleurde informatie over de veehouderij. PBL overdrijft in haar Balans-rapport 2018 de CO2-productie van vlees-consumptie met een factor tien.

Wat zij blootleggen is het topje van een ijsberg van ideologisch gekleurde BS met academisch randje (bullshit)

Al eerder betrapten wij hier door de overheid betaalde ‘deskundigen’ op gekleurde informatie en meten met 2 klimaten, zie ook mijn publicaties in VORK en Melkvee.

Ook voor de visserij pleit ik al jaren voor een stichting Visserijfeiten (FIFA). Daarmee voorzie je onzin-‘wetenschap’ van door de overheid betaalde academici en milieuclubs van repliek. Bij aantoonbaar wetenschappelijk wangedrag moet je dan ook juridische maatregelen treffen. 

In de tegenaanval; de Amazone van Franz von Stuck

Eerst het Goede Nieuws; de rebellen staan op!
Na een gezellig en onbekommerd kerstdiner met dierbaren en heerlijk vlees vandaag: het bedrog van de overheid en haar instituten, om boeren, burgers en buitenlui in een ideologisch keurslijf te dwingen. En vooral, gigantische lastenverzwaringen die tienduizenden euro’s per gezin kunnen bedragen uit naam van ‘het Klimaat’. Gelukkig begint het verzet zich nu te organiseren, en dat is hoog tijd.

Boeren zijn het beu om nog langer pispaal van de overheid en door die overheid millieuclubs te zijn. Al mogen ze dan ook kritisch kijken naar de eigen LTO, die zulke clubs sponsort (Natuur en Milieu, 4 ton euro) Mijn artikelen over de papieren toverij van de Watervoetafdruk in de VORK en Melkvee maakten ook al veel reacties los.

Voor een studiekring van boeren in Noord Holland geef ik daarom komende maand ook een cursus ‘zeepbel prikken’; hoe je activistische pseudo-wetenschap herkent. En er is meer goed nieuws, de oprichting van de STAF afgelopen oktober:

Stichting Agri Facts (STAF) controleert publicaties op feiten en onjuistheden. STAF spreekt partijen die een onjuiste weergave van zaken geven daarop aan en verzoekt deze de publicatie te rectificeren. STAF zal daarvoor zo nodig een juridische procedure starten.

De aanval als beste verdediging

Stichting Agrifacts is een initiatief van het Mesdagfonds van Cees Jan Vogelaar en de power-vrouw der wetenschapsjournalistiek; Geesje Rotgers. Laatstgenoemde liet met chemicus/theoloog Jaap Hanekamp al zien hoe het RIVM rommelt met ammoniak-data om de mest-emissies van landbouw hoger af te spiegelen.

Het bericht daarover werd op mijn site 25 duizend maal bekeken; het raakte een gevoelige snaar.

Dit moeten vissers ook oprichten

Vanaf de jaren ’90 vorige eeuw tuigde de overheid een aantal ‘wetenschappelijke’ instituten op die haar globalistische milieubeleid (2030 Agenda) moeten verkopen, met de ergste 2 (PBL en RIVM) in Bilthoven. Het RIVM kreeg die M van milieu eind jaren ’80 toen het Nationaal Milieubeleidsplan werd gelanceerd.

Het Planbureau voor de Leefomgeving is het instituut- betaald door het Ministerie van Milieu- dat de plannen van milieu-ambtenarij van geleerd randje moet voorzien, volgens de PR-doctrine van spindoctor Edward Bernays. ‘The Essence of PR is that you believe me more if I call myself Doctor Bernays’. Ik toonde al hoe zij wetenschappelijke fraude pleegden door een onzin-grafiek over ‘biodiversiteit’ uit hun duim te zuigen (Robert Alkemade)

Bullshit met academie-randje ter verkoop

Meten met 2 Klimaten
Ik toonde al dat de ‘wetenschap’ van Wageningen UR, Blonk Consulting cs die de Ministeries van LNV en ‘Milieu’ financieren op drijfzand leunt en meten met 2 klimaten.

Omdat ze het landgebruik van boeren indiverse rekenwijzes (bv Agrifootprint en de Feedprint) WEL CO2-strafpunten toekennen (LUC-emissies) maar van natuurclubs niet, of van biobrandstof-teelt. Men rekent biobrandstof als ‘nul emissie’ terwijl je een oppervlak van 3 maal Nederland gebruikt om de helft van de energie met ‘bio’ te dekken

Agrifacts pakt PBL nu op gekleurde informatie over vlees-consumptie, en vraagt om rectificatie. Ook dreigen ze met juridische procedures wanneer het PBL niet rectificeert.

Het PBL is opgericht om een ideologie in te voeren (2030 Agenda)

We citeren nog het persbericht van Agrifacts, ga ook even naar hun website en ‘Like’ ze op Facebook. Ik heb de links naar de genoemde studies nog even toegevoegd, dat zou voor Agrifacts misschien ook handig zijn om te doen op hun webstek.

Aanpakken, zulke metromannetjes die politiek bedrijven met academie-titel ervoor

Het Persbericht stelt:

In de recente PBL-rapporten Balans van de Leefomgeving (6-09-2018) en Analyse van het voorstel voor hoofdlijnen van het klimaatakkoord (28-09-2018) (van Michiel Hekkenberg en Robert Koelemeijer RZ) wordt de broeikasgassenuitstoot door de landbouw, met name de veehouderij, veelvuldig voorzien van subjectieve kwalificaties als ‘veel’, ‘aanzienlijk’ en ‘groot’.

Het PBL baseert zijn uitlatingen op een internationale wetenschappelijke studie in Global Environmental Change (2014), waar het PBL aan meewerkte. In deze studie is de impact van het eten van dierlijke producten doorgerekend voor het jaar 2004.

De uitstoot van broeikasgassen in Europa bedroeg toen zo’n 5.000 megaton, terwijl het eten van de helft minder vlees hooguit een kleine 200 megaton klimaatwinst op zou leveren.

Er is dus geen sprake van 25 tot 40 % minder broeikasgassen, maar hooguit 4 % klimaatwinst. Voor het Klimaatakkoord streeft het PBL echter geen 50 % lagere vleesconsumptie na, maar een reductie van circa 15 %. Dit komt neer op maximaal 1 tot 2 procent klimaatwinst.

 

Het Planbureau voor de Leefomgeving streeft met de (ongekozen) ambtenarij en milieuclubs een ideologisch programma na (2030 Agenda van Verenigde Naties, voorheen Agenda 21). Daarbij hoort ook de marketing-oorlog tegen vlees eten. Dat streven naar ‘cultuurverandering’ schrijven ze zelf in de Balans voor de Leefomgeving op blz 218:

Blz 218, de oorlog tegen vlees via negativisme-marketing

Ze hebben belang bij het overdrijven van klimaat-effecten van vlees eten omdat ze ‘draagvlak’ willen versterken. ( = via propaganda je levensstijl beinvloeden)

Via clubs als het door de ministeries van Milieu en Buitenlandse Zaken betaalde Groen Links-vehikel Milieucentraal voeren ze negativistische marketing tegen vlees eten. En met andere door de overheid gesubsidieerde entiteiten, die hun culturele revolutie willen forceren.

Het met subsidies, loterijgelden en sponsoring van Essent gestutte ‘HIER’-bureau voor Sible Schone (WNF, Milieudefensie)

Wie meespeelt met Postcode Loterij is tegen Nederland
De afgelopen 29 jaar sinds het eerste Nationale Milieubeleidsplan vormde zich zo een waar obstructie-circuit. De grootste particuliere financier van dat obstructie-circuit is de Postcode Loterij sinds 1990. (met Pieter Winsemius als Commissaris sinds 1993) En daarmee dus het TV-klapvee dat Postcode loten koopt.

Zo helpt de Nederlandse TV-kijkende bevolking bij het financieren van de uitholling van de representatieve democratie, ten gunste van clubs als ‘Klimaatbureau HIER’, een met tientallen miljoenen euro’s loterijgeld gestut lobby-circuit.

Clubs als Greenpeace, Milieudefensie, WWF en Hier maar ook de Asiel-industrie (‘Vluchtelingenwerk, Hivos, en andere entiteiten) kregen sinds 1990 wel 500-1000 miljoen euro marketinggeld om de Nederlandse bevolking via media te koeioneren tot CO2-uitstotende Untermensch en ‘xenofobe racist’ met hun linkse media.

De Postcode Loterij en WNF hun bijdrage aan de plastic soep

Het PBL, een ideologisch gekleurde Sjoemelfabriek
Uiteindelijk zijn clubs als Stichting Agrifacts met hun mini-budgetjes maar een druppel op een gloeiende miljoenen-plaat. Het is bij onze tot lobbycratie vervallen Nederlandse staat; Wie betaalt, die bepaalt. Wie het meeste geld pompt in een standpunt- en de eindeloze herhaling daarvan met marketeers en massamedia- die bepaalt wat ‘de massa’ moet denken.

Een modelstudie, meestal ook niet al te betrouwbaar….

Pas als de bijl aan de wortel gaat, de subsidies en loterijgelden komt er weer een machts-evenwicht, krijgen we weer een representatieve democratie terug. Een verbod op geadresseerd reclamewerk zou niet alleen het milieu sparen, maar zou ook het milieuclub-probleem helpen oplossen.

Hoeveel Nederlanders willen nu gedwongen 60 duizend euro per gezin betalen om 0,00007 graden klimaat-opwarming te voorkomen?

Sjoemelnatuur (2015), zie hier het volledige onderzoek

Het is nu dus nog een beetje David tegen Goliath. Kleine stichtingen en dwarse geesten versus een met miljoenen opgeblazen Groene Goliath. Maar je moet ergens beginnen, en Wij Winnen!

In zo’n klimaat van financieel overwicht, dan bedriegt het PBL ons continue waar je bij staat, zie ook mijn E-Book Sjoemelnatuur. Zelfs Kamervragen van Jacco Geurts hadden geen effect op het gesjoemel van PBL; zolang ze ermee weg denken te komen doen ze er een tandje bij. Maar bijltjesdag komt, en dan zal er voor het PBL geen plaats meer zijn. Dat scheelt direct 30 miljoen publieke euro per jaar.

Wij bevelen ons van harte bij U aan; Rypke @ Interessantetijden.nl

Met mij als politiek adviseur kan je met gemak een besparing in milieubeleid en lastenverlichting van miljarden euro’s regelen. PER JAAR.

De grootste bedreiging voor de natuur is de moderne ‘duurzaamheid’-beweging. Zie mijn lezing ‘The End of Nature Conservation‘, in Berlijn gehouden afgelopen 14 december. Niet lastenverzwaring (strategie Oude Milieubeweging) is goed voor de natuur, het landschap en haar mensen, maar rigoureuze lasten-VERLICHTING. 

Dus we bevelen ons van harte bij U aan in 2019, we zullen de Groene Draak verslaan.

4 Replies to “PBL overdrijft klimaatlast vleesconsumptie factor 10”

  1. Als ik toch eens rijk was zou ik graag bijdragen aan waar Rypke voor staat. Van alleen AOW kun je helaas niet veel doen. Hij mag wel gratis mijn foto’s gebruiken die ik in mijn beroepsleven heb gemaakt, zie http://www.aerophoto.nl Ik wens allen een voorspoedig en vooral gezond 2019!

    1. Daar draag ik graag mede aan bij; we openen het jaar bij een collectief Gooise boeren, een lesje in ‘Bullshit-detectie’ en zeepbellen prikken

      Het is niet zo moeilijk, als je even de handreikingen krijgt welke trucs in omloop zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *