Jenny Douwes ontwaakt Fries zelfbewustzijn, Lutz Jacobi zet ons voor lul (2)

WC Harmonie. Dare to Act, ik kom alleen even pissen en kleien…

Het Friese (verholen) minderwaardigheidsgevoel inclusief lange gevoelsafstand vanaf de Randstad uit zich op 2 wijzen.

Bij lager opgeleiden in Fries Minimalisme, vijandigheid naar alles met woordenschat groter dan een koe. Mensen met hoog opgeleid zelfbeeld imiteren juist Randstedelijk links-liberalisme, inclusief de urbane klimaatreligie en Amerikaanse taalvervuiling tot op de WC’s in de Harmonie van Leeuwarden.

Die houding – een raar mengsel van arrogantie en minderwaardigheid is kenmerkend voor veel plattelandsregio’s die via braindrain richting ‘De Stad’ hun hoofd verloren en economisch aanzien.

Maar er bestaat een levend alternatief, Traditioneel en karaktervol Fries-Zijn waarvan Jenny Douwes en Blokkeer-Friezen getuigenis geven. Terwijl een Lutz Jacobi juist het negatieve zelfbeeld van ‘koddig Friesje’ bevestigt, eenvoudig te manipuleren wanneer je het valse zelfbeeld (‘imago’) streelt. Egostreeltje.

Waarvan moet ik dromen als ik op een WC in Friesland zit te schijten? Betekenisloze liberalisme-kreten in het Amerikaans

Leeuwarden, Zie Keppitul of Wotter Teknulludjie
Uw Rechtse Hippie beschreef gisteren de psychologie achter de uitnodiging van een links-liberale Randstedeling Harm Edens, de Jeroen Paauw van Terschellinger badgasten als dagvoorzitter in de Harmonie. Een spreekstalmeester voor lancering van een Wadden-promotiecampagne met een Amerikaanse naam. Visit Wadden.

Gemaakt door import-liberalen met globalistisch-politieke belangen; de verspreiding van hun klimaatreligie tot aan het hotelbed op de Eilanden en de Friese kust. En de verheerlijking van multiculti, identiteitsverwatering.

De basis van die uitnodiging van het ‘Groene’ Paard van Troje, dat is ‘Friese minderwaardigheid’. Het (valse) geloof dat hier geen geschikte en meer karaktervolle mensen zijn (of Friezen om utens die dat kunnen), die dat veel beter kunnen doen.

Een andere basis om te kiezen voor liberale praatjesmakers is ongeloof, dat er zoiets kan bestaan als een klassieke Friese identiteit die historisch van aard is. Je moet wel willen leren dat een serieus alternatief kan bestaan voor meer/minder links- liberale mainstream. Anders ben je ‘net als de rest, maar dan wat minder’, en dat noem je ‘normaal’.

Om werkelijk identiteit te bouwen, moet je dan eerst de valkuilen van die mainstream herkennen, om er uit te stappen. Anders blijft dat Amerikaans geformuleerde cultuurnihilisme domineren. Maar dan ‘wat minder’. En blijf je altijd achter lopen, het ‘mindere’ bevestigend.

Waarom moet alles in het Amerikaans… en wie zet de grenzen open voor al die allochtone publiekgeld-verbranders

Jenny Douwes en Blokkeer-Friezen herstelden zelfbewustzijn
De valse elite van Friesland zit nog in die kuil. Want anders hadden ze voor promotie van ONZE Friese Wadden geen liberale egofiel uitgenodigd, maar Blokkeer-Friezin Jenny Douwes; het nieuwe gezicht voor Friesland. Voor mij heeft Douwes met de Blokkeer-Friezen een wezenlijk aspect van het oude Fryslan op de kaart gezet, het Leaver dea as Slaef-gevoel dat ook in ons ‘Bloed en Bodem’-volkslied doorklinkt uit 1871.

Douwes en de blokkeer-Friezen verdedigen juist weer iets van Friese Vrijheid sinds Karel de Grote.

En wel tegen machtige massamedia en hun Eurofederalisten-controleurs, die onze identiteit nog verder uniformeren en uithollen.  Een ongelijke strijd van Friese David tegen Globalisme-Goliath, tegen D66/George Soros-adepten (Council on European Foreign Relations met oa Springtij-bestuurder Robert Reibestein VVD, met voorzitter Mabel ‘Nat broekje van Bruinsma van Oranje’).

Leaver Dea as Slaef, de granieten negerzoen van 14 ton die vanuit Tijnje in 1951 hier werd geplant

Die Niet Gekozen Organisaties (ngo’s) van Soros cs leggen hun Coudenhove-Kalergiplan (Eurofederalisme en omvolking) ook aan de Friezen op: de (ethnische) verwatering van het Germaanse Friesland, zodat ze via verdeel-en-heers ons tot slaafjes hoeden van het bancaire systeem. (net als in alle andere Europese landen)

En ook in Leeuwarden wemelt het van de allochtone uitkeringtrekkers, taalachterstandfokkers en misdaadcijfer-opkrikkers, die je doen vervreemden van de eigen hoofdplaats.

Het Coudenhove-Kalergiplan – en vooral de seculier-liberale ideologie daarachter- die bestaat en het wordt uitgevoerd. Je ziet het om je heen gebeuren, versterkt met het globalismeplan 2030 Agenda (zie ook het Marrakech-immigratiepact)

Uw Rechtse Hippie is een trotse Germaanse Fries, met racisme is niks mis.

Bedenk dat Angela Merkel de Coudenhove-Kalergiprijs ontving in 2010 van die Eurofederalistische stichting. Waarna ze in Wir Schaffen Das-stijl de deuren openzette voor de vijfde colonne uit Geitenhouderije en Bontkragistan. Terwijl het trotse Hongarije de deur voor massa-immigratie van Islamieten sloot, en ook George Soros met al zijn ‘mensenrechten’-ngo’s de deur uit knikkerde.

Viktor Orban wil de christelijke identiteit van Hongarije bewaken. En dus wordt hij continue in onze links-liberale massamedia afgebrand.

Er is geen intoleranter geloof dan het liberalisme, die seculiere verwoestingsideologie met haar haat tegen alles dat traditioneel is of historie ademt. Zoals men hier ook lacht ‘haha oubollig’, wanneer je waardering voor historische architectuur toont boven de modernistische lelijkheid die louter vervreemdend werkt.

Terwijl iedereen zich meer ‘thuis’ voelt in historische Friese stadjes, dan tussen nihilistische blokkendozen.

People and Planet; het motto van globalisme uit naam van ‘mensenrechten’

Waarom zou ik jou ‘in je waarde’ moeten laten, behalve uit angst?
De oude instituten hier zijn volledig door dat liberalisme ingekapseld, tot op de WC van de Harmonie aan toe met ‘Dare to be Different’ kretologie. Inclusief de cliche-uitspraken van ‘je moet mij in mijn waarde laten’: wat niets meer betekent dan ‘bek houwe’, niet kritisch mogen zijn bij wansmaak. Waarom zou ik iemand in zijn eigenwaan laten? Op basis waarvan meen je aanspraak op die behandeling te kunnen maken?

Omdat je anders agressief wordt? Net als dat ‘respect, ikzwirretje’, met zo’n Negerlands hiphop-accentje.

Je ‘in mijn waarde laten’ leunt dus niet op objectief vast te stellen waarde. Maar op agressie en angst, reflexen die ook leunen op ontworteling. Wat als ik niet bang voor je ben? Of haal je dan ‘De Staat’ er direct bij, die overbewapende borderlinecowboys van de moderne politie?

De ideologie van het seculier liberalisme is zo alomtegenwoordig geworden dankzij de massamedia en haar massa’cultuur’, dat niemand het nog opmerkt. Men leerde af om voor zichzelf te denken. En gelooft alleen nog iets op basis van ‘autoriteit’ en ‘ego’, niet op basis van logica, bewijs, eigen observatie. De Leider moet het influisteren, ‘De’ wetenschap. Vooral bij ‘de journalistiek’ zie je die denklafheid terug.

Wij zijn belangrijk want ‘de’ wetenschap staat achter ons. (De Leider)

‘Mijn meuning respecteeeruh’, betekent dan ‘iemand laten raaskallen, wat ie uit de natte krant oppikte om zichzelf belangrijk te vinden. En daar niks van mogen zeggen want dan ontmoet je agressie’. Omdat mensen standpunten met ‘identiteit’ verwarren, kledingstukken met persoonlijkheid. Een standpunt onderuit gooien, betekent dus direct ‘persoonlijk kwetsen’. Een einde aan gezond debat.

Het dorpje Pingjum verscheen al voor onze jaartelling als terp; bij Visit Wadden heet dat nu ‘Dutch Delta Design’.

Er is een levend klassiek alternatief mogelijk naast de liberale massamens
Vooral lieden met hoger opgeleid zelfbeeld, doen alles om onze Blokkeer-Friezin Jenny Douwes af te branden, alsof ze het partijkader van D66 zelf zijn. En de huidige Leeuwarder Courant is een soort Groen Links-actiepodium geworden. Omdat ze graag als ‘tolerant en van de wereld’ gezien willen worden. Ze zijn kortom liberaal massamens. Geen echte traditionele Friezen.

Ze hebben geen gezond geloof, behalve Egofilie; de aanbidding van het gesneden beeld van zichzelf, het Imago. En zonder werkelijke identiteit grijp je alles aan, inclusief Amerikaanse taalvervuiling, alles dat je imago helpt oppoetsen, je valse zelfbeeld strelen

Door die denkluiheid/lafheid zie je niet langer, dat er een levend en radicaal ander alternatief bestaat. Traditionalisme, in de historie geworteld en je afkomst.

Een voorbeeld van iets ‘vanzelfsprekend goed’, dat bij nader inzien ‘politiek chantagemiddel’ lijkt is Mensenrechten. Logisch doorgedacht betekent het ‘Universele Overheidsbeperkingen’. Dat De Staat over alle aspecten des levens het laatste woord moet uitspreken, met steeds verdere juridisering tot gevolg. De afschaffing van menselijkheid.

Terwijl traditionele Friezen een betere insteek kennen: Doch dyn PLICHT en lit de lju rabje. Als iedereen zijn plicht doet, zit het met de rechten ook wel goed. De klassieke mens had daarom 10 GEBODEN, verinnerlijkte regels door opvoeding zonder dat De Staat er meteen bijgehaald moet. Of zo’n (ngo), die tegen Zwarte Piet loopt te drammen.

Het Coudenhove-Kalergiplan beoogde de ‘omvolking’ van Europa tot multicul en vernietiging christelijke identiteit, kortom: de mainstream liberale opvatting zoals iedereen nu moet denken

Amerikaanse taalvervuiling om ‘internationaal’ te willen lijken
Binnen die theorie van liberalisme, kun je culturele verwatering verklaren. Dat verval tot nietszeggend internationalisme en betekenisloos geklets over ‘het klimaat’. Het omringt je in Leeuwarden overal. Zelfs op de WC van de Harmonie krijsen allerlei Amerikaans-liberalistische kreten je toe als ‘Dare to be Different’, en ‘Dare to Dream’.

Uw Rechtse Hippie kwam daar enkel om te kleien en pissen. Moet ik durven te dromen terwijl ik een drol leg?  Of durven anders te zijn, wanneer mijn gele water in de pispot klatert? Naast de pot pissen?

Waarom niet ‘Doch mar Gewoan‘, doe normaal in de klassieke zin des woords; dat je geen links-liberaal bent die de hele dag met zichzelf bezig is, of subsidie probeert binnen te trekken. Maar wel wat beters te doen hebt, op een eerlijke manier geld verdienen. In plaats van parasiteren op de productieve sector, je ego van planetaire proporties ventilerend met beroep op ‘ut klimaet en du ennussietranssssiesje‘.

Wanneer zo’n boertje die wereldburger wil lijken dat zegt, zo’n Houkje Rijpstra van Ssssirkuleeer Fryslan, het klinkt zo tenenkrullend en koddig. Zo ‘stereotypebevestigend’ vanuit Randstedelijk perspectief gezien. Vanuit dat perspectief van stereotype-bevestiging dienen wij ook het op de voorgrond zetten van Lutz Jacobi (PvdA) te zien als ‘authentieke Fries’.

Omdat Lutz ons Friezen zo koddig en hartverwarmend voor lul zet, EN tegelijk publiek geldpotje voor Randstedelijke milieuclubs wil zijn en hun lobbyste Stientje van D66. Dus eenvoudig manipuleerbaar, wanneer je het in de eigenwaan streelt.

Lutz Jacobi,  de publieke geldpot voor milieuclubs in Den Haag, stupide als het achterend van een varken maar weet zich als gladde paling vooraan te dringen

Lutz Jacobi zet ons als koddig Friesje voor lul
Als er nu 1 Liwadder fysiek gestalte geeft aan het lage culturele zelfbeeld van moderne Friezen, dan is dat wel Lutz de Kluts Jacobi. Stereotype-bevestigend ‘koddig Friesje’, eenvoudig te manipuleren wanneer je haar ego streelt.

Het arme ding met Zware Van Nelle-strotje lijkt een soort Herman Wijffels. Lutz Jacobi heeft nog geen 10de van Duurzame 100-Wijffels zijn hersencapaciteit; maar het weet zich evenzeer als gladde aal op gelijke wijze in sociale spelletjes op de voorgrond te glibberen.

Zo ook eergisteren bij de Visit Wadden-conferentie.

Binnen dat opportunisme kun je ook alle verbale uitingen van Lutz plaatsen, tot de profilering van ‘authentieke Liwwadder’ aan toe. Dat ‘wai sssaain sso g’woan gebleuven‘-gedoe; de wonderlijke mix van arrogantie en minderwaardigheid die ook ‘bekrompenheid’ heet.

Die opstelling van valse bescheidenheid in een nauw jasje, die is alles behalve een historisch Friese houding. Zie de rijkdom door de handel en scheepvaart van historische Friese stadjes, de koetsen met Friese paarden, en de trotse Friezinnen die Francois Haverschmidt beschreef met hun oorijzers. Voor de economische neergang in de 19de eeuw, en de braindrain richting stad, had je hier een Bovenklasse. Een universiteit…

Het Friese paard, kwam juist uit een cultuur van rijkdom, niet ‘wij zijn zo gewoon gebleven’. Zo’n meid is toch ook veel mooier

Dat verheffen van de ongeletterden en ongefortuneerden tot ‘gewoon gebleven’, dat kenschetst uw Rechtse Hippie als de kunststroming van het Fries Minimalisme. Evenzeer massamens als alle anderen met kale tegeltuin en grote tv. Dat je de zelfde rotzooi bij MacDonalds eet is ‘gebruikelijk’, niet ‘normaal’.

Maar velen noemen dat ‘normaal’.

Omdat je dankzij het incorporeren van liberalisme gelooft dat er geen normatief onderscheid bestaat. Alles tot ‘smaken verschillen’ reduceren. Omdat je intellectueel lui gemaakt bent. En geloven dat normatief onderscheid maken ook niet nodig is. Je schouders ophalen is dan zelfs de uiting van een hogere moraal van ‘tolerantie’; de totalitaire tolerantie waarvan de multiculti’s zo profiteren.

Die egofiele survival-filosofie is het meest cliche verwoord in Postbank-reclamelied ’15 miljoen mensen’. Mensen die je geen normen mag voorschrijven, die je in hun gekoesterde valse zelfbeeld (imago) moet laten, omdat ze al consumerend en tv-glurend te LUI en LAF gemaakt zijn om nog werkelijk na te denken.

Het Niets dat boven Leeuwarden en Groningen gaat…De terp van Wanswert uit de Friese bloeiperiode van kloosters en rijke landbouwgronden

Er bestaan wel degelijk objectieve normen buiten het ‘zelf-perspectief’
Dus wanneer ik iets beschrijf dat mensen niet begrijpen, omdat ze er nooit op studeerden of over nadachten. Dan reageren ze niet nieuwsgierig van ‘kun je dit en zus zo uitleggen’. Maar dan reageren ze om ZICHZELF te profileren. Alsof ik me bij HUN onkunde moet aanpassen. Moet je ook blaffen zodat je hond je begrijpt?

De omgekeerde wereld draait altijd om het ego.

Waarom moeten mensen die onderwerpen echt bestudeerd hebben, zich bij de ongeletterden aanpassen, in plaats van andersom? Die tendens zie je ook overal, dat volwassenen plots naar kinderen moeten luisteren (Laurentien haar ‘Raad voor Kinderen’), typisch het liberalisme.

Dus voor je met ‘arrogaaant’ reageert als Fries Minimalist. Alles is NIET even Goed, Waar en Schoon, niet alles heeft evenveel wijsheid.

Het Eurofederalisme overal, waarbij ‘identiteit’ tot ‘smaakje’ gereduceerd moet

Jenny is objectief gezien mooier dan Lutz
En hier zien we ook het overduidelijke en wezenlijke verschil tussen Jenny Douwes en Lutz Jacobi

Jenny Douwes is niet alleen moediger, door tegen de maalstroom van de mainstream op te roeien. En dan niet enkel- zoals Lutz Jacobi- om ZICHZELF te profileren uit opportunisme. Maar vanuit een innerlijk normbesef, met het risico van negatieve consequenties.

En dus heeft Douwes ook meer innerlijke schoonheid dan Lutz Jacobi. Waar zij objectief gezien ook uiterlijk een factor 10 mooier is dan Lutz. Zoals ik uiterlijk ook niet meer ben dan een 7-:  het moet bij mij wel echt van de innerlijke schoonheid komen 🙂 Ik weet ook wat het is om zo neergehaald te worden. Je moet maar leren daar tegen te kunnen, en niet lopen janken.

Heb je vijanden lief, dan klamp je niet vast aan valse zekerheden maar kweek je karakter.

Dus waarom mag je dat niet zeggen? Dat heeft ook te maken met de totalitaire tolerantie; De ideologie die de Lange Tenen heilig verklaart. De Totalitaire Tolerantie komt voort uit de Links-Liberale Egofilie, aanbidding van het gesneden beeld van Jezelf (Imago). Je gaat er (bij de meeste massamensen volstrekt onbewust) vanuit, dat er buiten ‘het zelf’ geen normatief referentiepunt is.

En vervolgens moet alles genivelleerd, opdat er niet op lange tenen getrapt kan.

De realiteit leert: Mensen zijn niet gelijk voor elkaar. En verschillen kunnen wel degelijk normatief zijn. Alleen voor God zijn mensen gelijk. Maar omdat seculier-liberalen het traditionele christendom kapot maakten durft bijna niemand meer het evidente te geloven. Omdat je dan direct aangevallen wordt. Zonder de diepte van het Geloof, blijf je wat op schijn en oppervlakkige smaakjes hangen.

De moderne nivelleringsreligie heet wereldeenheid (globalisme), en die wordt via Eurofederalisme opgelegd. Wanneer alles door 1 bureaula moet van Brussel, mag iets kwalitatief niet verschillen

Het schoonheidsideaal van Fries Minimalisme; ‘Sa ken’t ek wol’
Dat Friezen met de genderneutrale entiteit Lutz als politiek boegbeeld geassocieerd willen worden, geeft dus uiting aan dat lage culturele zelfbeeld, inclusief liberalisatie (ontkerkelijking) dat alles behalve historisch hoeft te zijn.

Neem de trotse Kruisridders uit de 12de eeuw, of de vestiging van de Franeker Universiteit in de 16de eeuw. Het Fries minimalisme, dat je valse bescheidenheid en als ‘nuchter’ uitgelegde schuchterheid als norm oplegt; dat hoeft historisch gezien niet ‘typisch Fries’ te zijn.

Trotse Friezen zouden niet gedwongen ‘internationaal doen’ enerszijds. En anderszijds het Fries Minimalisme omarmen.

Wie geen doordachte en doorleefde identiteit of karakter meer heeft, die gelooft dat je door ‘internationaal’ te lijken iets van die wereldlijke en ‘vrijgevochten’ afstraling op jezelf mag zien. Omdat je vreest zelf geen uitstraling te hebben. Linksdraaiende Boertjes die wereldburger willen lijken…. die gaan dan ook iets geks roepen over sssseootweu en ‘ut klimaat’, ‘fossielfraaai’ en Sssirkuleeir Fryslaan van PvdA-mormel Houkje Rijpstra.

Zo koddig en vooroordeel bevestigend, vanuit Randstedelijk perspectief. Museale ‘friesjes’, die zo grappig nasaal praten… Terwijl de daad van Jenny Douwes en haar houding voor zich spreken; dat is WEL klassiek Fries, met historische ondergrond.

Links Liberale ontwortelings-ideologie in de WC van de Harmonie; moet ik naast de pot pissen?

Blije Linkse Visnicht dicteert propaganda Waddenzee
J
e hebt wel echte Friezen met hersens en onderricht nodig die wat van de wereld zagen voor ze weer terugkeerden. Zoals dat vroeger ook bij jonge kooplieden gewoon was op Grand Tour. Want de vis rot vanaf de kop. Zo ook bestuurlijk. In plaats van dat je ‘woordenschat groter dan een koe’ met een steek onder water wilt elimineren. Wantrouwige schuchterheid en ‘nuchter’ zijn zeer verschillende zaken.

Anders nemen anti-Friese import en randstedelijke entiteiten uit de Links-Liberale stal de tent over. De Postcode Loterij-entiteiten en hun linkse vrinden ter academie en provinciebestuur, die ook de Linksewarhoofder Courant domineren.

Die machtsovername vindt nu plaats,  bij de transformatie van publiek Waddenbestuur naar privatisering van dit publieke erfgoed tot Waddenoligarchie. (lees daarover mijn Hoger Beroep bij de Raad van State) En dan krijg je de situatie, dat de met randstedelijke en uitsluitend Links Liberale import gevulde Waddenvereniging zich opwerpt tot het marketingvehikel van de PUBLIEKE Waddenzee.

Met het tekstbureau van blije visnicht Kees Terwissscha, die zijn talentloosheid met publiek geld en Waddenfonds mag compenseren.

Visit Wadden kopieert de kretologie van ‘Ambassadeurs’, die de Waddenvereniging-linksliberalen met hun bakfietsjes Chrisje, Miepje, Potje en Elsemieke verzonnen. Terwijl die club jaarlijks met 5 tot 10 procent van leden leegloopt. Net als Natuurmonumenten; die andere milieuclub die met hun Coalitie Wadden Natuurlijk doet of de Waddenzee hun bezit is.

Niemand wil die links-liberalen meer. Maar omdat ze op de publieke geldpot zitten, willen ze hun politieke ondergang met het Investeringskader Waddengebied (IKW, 180 miljoen euro Waddenfonds) uitstellen:

Bij de Waddenvereniging is alle reclame voor zichzelf ‘doelstelling’

In Deel 3, verklaren we het lage zelfbeeld van Friezen (en veel plattelanders in algemene zin), waardoor zij zo’n gemakkelijke prooi voor liberals en  globalisten zijn.

Let wel, dit is een officieel programma van de Verenigde Nazi’s en Wallstreet-vehikels als Rockefeller Foundation ; The New Urban Agenda ( & Reslilient Cities, SDG-doel 11 van 2030 Agenda), dat je het platteland afhankelijk maakt van De Stad, door alle werkelijke economische dragers (bv visserij) te elimineren.

Zoek de verschillen; de originele kaart

De Duitse kunstenares Birgit moest niet voor niets het visserschip op haar originele ansichtkaart vervangen door een zeilschip. Op orders van hoger hand, het Common Wadden Sea Secretariat.

…en na ‘correctie’ door het Common Wadden Sea Secretariat

Al dat trilaterale gedoe, en Flyways, global blabla, het heeft slechts 1 hoofddoel; privatisering van de publieke ruimte voor Wallstreet BV. En wanneer je op lokaal niveau louter ezels hebt als Lutz die ‘in hun waarde gelaten’ MOETEN worden…

…dan kun je zo’n programma kinderlijk eenvoudig doorduwen door zulke ezels voor je karretje te spannen. Zolang de Waddenfonds-miljoenen vloeien. Visit Wadden is dus een buitengewoon schadelijk programma dat zelfstandige economische dragers poogt te elimineren, en ons Friesland aan het globalisme poogt te onderwerpen. Dus u weet nu dat Lutz Jacobi ‘Egostreeltje’ heet.

Onze rijke historie-=onderwerp van deel 3- geeft ons het volste recht om tegen de privatisering van onze Friese Waddenzee op te staan. Blokkeer-Friezen verenigt U!

7 Replies to “Jenny Douwes ontwaakt Fries zelfbewustzijn, Lutz Jacobi zet ons voor lul (2)”

 1. “Dat je de zelfde rotzooi bij MacDonalds eet is ‘gebruikelijk’, niet ‘normaal’.”

  Praat je nou de voedingscorrecte deugers na of ben je echt bekend met de producten van McDonald’s?

  1. Laat ik de vraag omdraaien; wat motiveert je om het voor de ideologie van het slechte vreten en de ontmenselijking van eten op te nemen?

    1. @Bert Bervoets, van liberalen bewonder ik het vermogen in hun zelfgedrog te geloven, terwijl ze altijd een (al dan niet bedekte) ‘IK zie mij’-boodschap ventileren, in dit geval ‘zie mij Bert Bervoets die zo’n waarde hecht aan bewijs’. Dat doe je niet, want anders was je geen liberaal, en zie vooral ook mijn zondagspreek over Hebreeen 11

     Waarom moet ik bij de vele stellingen en onderbouwingen juist bij DEZE doorargumenteren tot de hel bevriest, terwijl mijn artikel over Friese Identiteit gaat?
     Omdat ik 1 van je liberalistische kerken aanval?

     In dit geval de kerk van het ‘vreten voor de massa’, waar ik niet dood wil liggen, geen hap door de keel krijg en waar het ontheemd en vreselijk voelt. Waarmee ik – zie mij hoe tolerant en liberaal- jou het recht niet wil ontzeggen om je vol te vreten in de tempel van wansmaak en voedselnihilisme. Met al je kinderen op hun feestje, laat ze vooral via marketingrotzooi claimen voor Corporate BV

     Goh wat krijg ik een geil tolerant en Verlicht gevoel over mezelf als ik je dat recht toezeg, zo vrij 🙂

     Jouw ‘voldoende bewijs’-claim is hier echter onbevredigbaar, ook eindeloze voedseldiscussies zouden je niet overtuigen, die ook volstrekt buiten het onderwerp gaan; Jenny of Lutz. Reageer on topic

     Omdat de stelling ‘voldoende bewijs’ in zichzelf discutabel is. Het is maar net waar de eiser genoegen mee WIL nemen, en sterk afhankelijk van de persoonlijke sympathie voor het 1 of ander.

     Voor het ontstaan van complexe organismen via darwinistische evolutie door stochastische selectie (wat werkt dat werkt, een tautologie, de overlever overleeft) is ook geen bewijs. Voor de waarheid van de stelling dat voldoende bewijs nodig is bestaat ook geen bewijs.

     Toch neemt iedereen met intellectueel imago (vals zelfbeeld)daar genoegen mee.

     Andere motieven spelen dus mee. Ik zal voor je bidden Bert, dan wordt ’t nog wat.

 2. Jenny voorbeeld Friese vrijheid, ik dacht het niet. Als men voor dit soort nutteloze onbelangrijke acties/standpunten op de barricaden springt, en je hele horde van die naïeve domkoppen achter je weet te scharen dan voorspel ik een slechte toekomst voor die Friese vrijheid. Ze moeten eerst maar eens wat doen aan die zendmasten, smartmeters en die 5G troep daar hoor ik hun niet over daar hoor ik bijna niemand over, daar is men niet geïnteresseerd. Zwarte piet discussie is weer een typisch geval van verdeel en heers aandacht afleiden van, en Jenny Douwes heeft zich daar als willige pion voor de kar laten spannen. Dit was van te voren gepland en georkesstreerd, dat weet ik zeker.

Laat een reactie achter aan Klaas Batema Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *