Klimaatwet scheert burger en bos met CO2 als nieuwe valuta

Bron AIVH Biomassakaart: De bomencrematoria van Nederland, en nog vele te gaan

Gisteren dramde de oude Senaat – zonder verkiezingswinnaar FvD er in geïnstalleerd – de Klimaatwet door. Zaken als CO2-compensatie die nu nog vrijblijvend zijn, kunnen dan verplicht worden. Het hele land en ons landschap wordt zo onder burgers vandaan gestolen voor bankiers en de VNO-NCW-lobby. 

Nuchter gezien betreft die Klimaatwet de invoering van een Corporatistische Dictatuur, waar bedrijfslobby de representatieve democratie afschaft. Burgerrechten worden ondergeschikt aan een buitengrondwettelijk vastgelegd bedrijfsmodel: CO2 als Cashconvertor met Staatsdwang. Cashen op hete lucht, zolang de politieke wind nog gunstig is.

De FvD won juist de provinciale verkiezingen met haar verzet tegen deze Klimaatwet. Maar de oude senaat negeerde dit signaal van de kiezer en het verzoek van de FvD om behandeling van die omstreden wet uit te stellen. 

Met belangenbehartiging voor Staatsbosbeheer

Klimaatwet: Kapitaalvernietiging en wederopbouw levert Wiebe Draijer en z’n vriendjes winst
Je krijgt door die Klimaatwet, en haar voorloper het ‘SER Energieakkoord’ van Wiebe Draijer (nu Rabobank, voorheen SER en McKinsey en Trilateral Commission) en Ed Nijpels, een verbond tussen zelfverklaarde ‘deskundigen’ en de sterkste industriele lobbies.

Je kunt de Klimaatwet zien als een oorlogsverklaring aan burgers en hun omgeving. Ook oorlog vernietigt het bestaande. Aan het platgooien met bommen verdienen de wapenhandelaren en de banken met staatsleningen. En vervolgens met de wederopbouw lopen die zelfde banken en bedrijven WEER binnen.

Zie Irak, Afghanistan. Of bankiers nu Irak kapot bombarderen en weder opbouwen, of ze vernielen het Nederland zoals U en ik dat kennen.

De logica van Wiebe Draijer (Rabobank) en zijn vrinden is ‘Geld Stinkt Niet’.  Hooguit werken al die vrome kletspraatjes over ‘duurzaam’ om het eigen slechte geweten te sussen. Bankiervampiers willen alle kapitaalgoederen ‘mobiliseren’ zoals dat heet. Lostrekken, in beweging. Ook U bent een kapitaalgoed, uw zweet des aanschijns.(arbeid, spaargeld, pensioen). Landschap noemen ze ‘natuurlijk kapitaal’.

Je zou de handelwijze gisteren van de Senaat met haar corrupte lobbyisten als Niek Jan van Kesteren (VNO-NCW, CDA)  ook VOC-mentaliteit kunnen noemen. Of gewoon ‘VNO-NCW-Mentaliteit’. Ons koloniale monopolie werd ook met militair geweld gesticht door die Heeren 17. Wie van die bruine makaken en inlanders geen specerijen tegen daltarief wilde leveren, die kreeg de kogel.

En daar zijn we sinds JP Balkenende (nu voorzitter ‘duurzame’ multinationalcoalitie met oa Shell/UNilever) hartstikke trots op! Dus herhalen we dat kunstje nu eens bij de eigen burgers, het gepeupel.

Bomenknuffelen doe je Zo! Een oude boom die blijft staan levert Wiebe Draijer en zijn bankiervampiers geen geld

Wat de VOC kan, dat moet de VNO-NCW ook kunnen, zo moeten Hans de Boer, Cees Oudshoorn en Niek Jan van Kesteren gedacht hebben… Men menge een klein clubje moraal- en harteloze sociopaten kaliber Ed Nijpels met een leger bruikbare idioten met doorgeleerd zelfbeeld (linksige academieprostituees van universiteiten), je doet er wat miljardensubsidie bij et voila: De Klimaatwet op recept.

Zoals bij de kapitaalvernietiging van oorlog, zo werkt ’t ook met de Klimaatwet, de ‘strijd tegen klimaatverandering’/gebakken lucht/het CO2-spook. Dat je alle oude bos kapt, het hele bestaande landschap vernielt en door de klimaatmolen haalt, tot ‘biomassa’ degradeert. En vervolgens weer bomen ‘herplant’, en dat boompje planten noem je dan CO2-compensatie. Vrij van zonden. 🙂

Een oude boom die blijft staan als bovenstaande prachtige acacia of het pastorale landschap hier bij Lochem (Achterhoek), daar heeft Wiebe Draijer en de Nijpelitaanse Maffia van Ed Nijpels niets aan. Een VVD’er en ‘liberaal’ gelooft pas dat iets bestaat, wanneer je het in geld kunt uitdrukken. Schoonheid kun je niet meten in euro’s, dus bestaat ’t niet.. ‘Menselijkheid? Huh?’…  ‘Hohohoh sentimenteel!’ En waarheid: wat kost dat?

Maar de sloop van bomen EN vervolgens het herplanten van die bomen is twee keer cash. Je hebt ook beursgenoteerde sloopbedrijven. Iets moois vernielen levert geld op, en iets veel lelijkers & schralers daarvoor terugzetten levert OOK geld. En geld stinkt niet.

Precies het pastorale landschap waarin de geelgors thuishoort; rijp voor de sloop in bomencrematorium For Farmers Lochem als ‘resthout’

Daarom is ‘grond’ mogelijk ook zo in trek bij beleggers als het door de belastingbetaler geredde ASR Vermogensbeheer. Voor klimaatbeleid is veel landoppervlak nodig. Voor een hectare landbouwgrond kun je bv 6000 euro pachtsubsidie cashen per jaar voor zonnepanelen. Of 60-80 duizend euro pachtsubsidie voor een windturbine.

Het is niet moeilijk in te zien, wanneer je die wollige verhaaltjes over ‘planeetje redden’ maar doorprikt.  We noemden deze financiële constructie -met ‘klimaatactivisme’ van de Postcode Loterij BV als marketing – al de ‘Geldwolf in IJsbeervachtje’, naar de wolf in (wollige) schaapskleren. De wollige verhaaltjes over planeetje redden, zijn de jas van de geldwolf.

Na deze introductie in militaire en financiele realpolitiek, nu de uitleg en rolverdeling:

Ja hoor 🙂 Volkskrant en journalistiek, ’t is niet meer wat ’t was. Zo werkt de KLimaatwet ongeveer

Zelfverklaarde Deskundigen bepalen ‘waarde’ CO2, bedrijven cashen
Terug naar de Klimaatwet, die nieuwe economie met CO2 als Cashconvertor onder staatsdwang. We noemden al 2 partijen, die elkaar nodig hebben, met de zojuist besproken bedrijfslobby als aanstichter. Als bruikbare idioten van die bedrijfslobby functioneren  de ‘deskundigen’, academieprostituees, KNMI, ambtenarij en Planbureau voor de Leefomgeving-achtige beleidsverkopers.

Die meestal wat linksige idioten met doorgeleerd zelfbeeld bepalen:

 • wat CO2-uitstoot is en haar waarde, afhankelijk van het alarmerende scenario dat aan ‘klimaatschade’ is toegekend
 • hoe je klimaatzonden kwantificeert per activiteit (bijvoorbeeld autorijden)
 • en welke activiteit klimaatzondig is (van vlees eten tot adem halen) en compensatie behoeft of wettelijke inperking

Terwijl de bedrijfslobbies dus vervolgens op die reguleringen en criteria kunnen cashen.

In de praktijk bepaalt ‘Het Recht van de Sterkste’ wat CO2-compensatieplichtig is, en wie zich daaraan onttrekt. Dus wie de sterkste lobby heeft om zichzelf met Staatsmacht op publieke kosten privaat te bevoordelen. Zo krijg je het hier vaak besproken ‘meten met twee klimaten’. Dus dat de sterkste lobby GEEN milieuprobleem veroorzaakt- op papier- en de zwakste WEL.

Bij weinig dossiers is het papier zo gewillig als ‘milieu’.

Bomencrematorium

Meten met twee klimaten
Klimaatkapitalisme, het werkt als bij de laster tegen onze visserij, de zwakste Noordzee-lobby. Die familiebedrijven van vissers moeten vanwege ‘bodemberoering’ uit grote delen van de Noordzee verdwijnen – waaronder de Doggersbank- voor ‘zeereservaten’.

Maar tegelijk graven voorkeursbedrijven van  De Staat der Nederlanden (Boskalis, Van Oord, Rijkswaterstaat) jaarlijks 50-100 miljoen kuub Noordzeezand op voor de bouwindustrie en zandsuppletie. En dat heet dan geen ‘bodemberoering’. Sterker nog: als Jan de Nul 5 miljoen kuub van dat zand op een Waddenplaat opspuit is het weer ‘natuurherstel’

Ja, we stelden al: schaamteloosheid is genoeg.

Alleen al voor de Tweede Maasvlakte bodemberoerde onze overheid met haar gunstelingen een zandvolume van 50 Feijenoordstadions. Met de zelfde ambtenaar (Ton IJlstra) als projectleider voor de overheid, die nu onze vissers als bodemberoerende milieucrimineel in de beklaagdenbank zet (Strategie Noordzee 2030). Maar nogmaals: doet de overheid’ t met haar gunstelingen dan is het goed voor ‘het milieu’ (de cash)

De vissers dienen als groene zondenbok, terwijl Eneco, Boskalis cs de Noordzee als industrieel wingewest exploiteren. En zo dus ook bij ‘het klimaat’. Politiek is afgesproken dat ‘biobrandstof’ CO2-neutraal is en dus 0-emissie.

In de realiteit is dat bullshit, maar zo maak je een ontsnappingsclausule voor de Shells van deze wereld, die tegenwoordig zo duurzaam zijn. Krijgt U ook al braakneigingen bij dat woord? Duuuurzaaaam. Brrrr.

Bron: Shell.nl Een Corporatistische Dictatuur waar grote bedrijven en staatsbedrijven wel bij varen: ‘Go Well’ 🙂

Voor de komst van de klimaatprofeet Al Gore, heette ‘boskap’ bijvoorbeeld niet alleen een ecologisch probleem (slecht voor de boompjes en de beestjes, het landschap). Maar ontbossing zou ook aan het klimaatprobleem bijdragen. Echter, we leven nu in het jaar 13 na de komst van Al Gore.

Je ‘framet’ nu boskap als bio-energie en ‘biobased economy’ en plots ontstaat op papier een andere realiteit. Plots is het kappen en stoken van bos ‘groen’, en krijg je subsidie.

Sterker nog, je maakt een nieuwe markt waarop ook de CO2-voetafdruk is ingesteld: die van bomenplant ‘geframed’ als ‘CO2-compensatie’. Daarop spelen Shell en Staatsbosbeheer al in, zoals we bespraken. Maar ook de eergisteren behandelde CO2-bank van de Milieufederaties met hun ‘Valuta voor Veen’ anticiperen al op de komst van compensatie-verplichting.

Een bedrijfsmodel dat via Staatsdwang tot verplichte winkelnering wordt. Of je dat nu ‘links’ of ‘rechts’ noemt is irrelevant. Geld stinkt niet.

Nu nog vrije keuze straks verplicht bijbetalen voor het ‘natuurlijk kapitaal’ van Staatsbosbeheer

Valuta voor Veen werkt zo: je schuift boeren via een heel ‘deskundig’ rapport een CO2-schuld in de schoenen voor veenoxidatie of koeienscheten. Of allebeide. Vervolgens moeten zij dat met een Aflaat compenseren. Die aflaat is: boeren letterlijk het water aan de lippen zetten met de Waterschappen, en ze voor het vleugellam maken van hun bedrijf dan financieel compenseren.

Omdat je beweert CO2 te compenseren door een theoretische oxidatie van veengrond per hectare (22 ton CO2) tegen te gaan. De al dan niet op waarheid berustende getallen van ‘de deskundigen’ bepalen zo dus wat wet wordt. Zonder dat je daarover iets te zeggen hebt. De naam van zo’n bestuurlijk model is ‘technocratie’.

Kap een hectare bos voor ‘natuurherstel’ en je bent niet CO2-compensatieplichtig. Maar wanneer je als melkveehouder een hectare gras verbouwt en je koeien er op grazen, dan rekent de overheid plots allerlei landgebruik-emissies (LUC), via de Feedprint van het door Geile Carola (LNV) betaalde Blonk Consultants (‘de deskundige’) en Milieucentraal als overheids-gefinancierd marketinginstituut van beleid.

Schoorlsebosmoetblijven.nl Protestgroep tegen boskap Staatsbosbeheer

Waterbedeffect elimineert alle klimaatwinst
Omdat op je boerenland ook een hectare bos had kunnen groeien dat CO2 zou vastleggen, bouw je als boer een ‘CO2-schuld die je met geld moet compenseren. Boeren, burgers en buitenlui zijn dus de geldbron van corporate BV/VNO-NCW met CO2 als cashconvertor, wat ook Carbon Credits heet. CO2-schuld als valuta, cryptocurrency.

Dat geld wat je verplicht afdraagt om klimaatzonden te compenseren, het is dan weer kapitaal voor bedrijven die beweren dat zij die CO2-schuld inlossen. Door bijvoorbeeld windturbines te bouwen. Al is dat natuurlijk een leugen. Want met de bouw van windturbines en zonnepanelen sparen we op Europees niveau NUL CO2-emissies uit.

Dit komt door het Europese Emissiehandel Systeem. (ETS) Er is op Europees niveau al een EU-breed CO2-plafond afgesproken, een stoelendans voor grote energieverbruikers en opwekkers, het aantal CO2-stoelen. Dat aantal CO2-stoeltjes blijft gelijk in Europa, Klimaatwet of niet.

Forest Windfarming 🙂 het voor windturbines gekapte Robbenoordbos

Dus alle extra windturbines die in Nederland verschijnen, en eventueel fossiel vermogen uitsparen. Die maken dat energiebedrijven elders in Europa dus MEER CO2 mogen uitstoten. Dit staat bekend als het ‘waterbed-effect’. Dubbel genaaid op het waterbed zit vaster, zullen we maar zeggen.

We zijn hier hooguit wat eerder dan andere EU-landen met een klimaatdictatuur. Omdat de marketingafdeling van het Klimaatkapitalisme- de milieuclubs- zo schathemeltjerijk zijn in Nederland. We hebben in absolute en relatieve zin het grootste milieuclubprobleem ter wereld.

Die milieuclubjes van ‘De Groene 11′ hebben jaarlijks honderden miljoenen euro’s gratis geld van de loterijen en belastinggeld te besteden, om U, mij, boeren, vissers, burgers en buitenlui een schuldcomplex aan te smeren, samen met hun linkse media/De NPO. In te lossen met CO2-credits. Het gros van die wollensoksuelen van milieuclubjes zijn bruikbare idioten met een onrealistisch zelfbeeld als ‘gutmensch’.

En een overdaad ontoerekeningsvatbare miepjes die ‘communicaatsie studeeejjjden‘… De milieubeweging ontbeert verantwoordelijkheidsbesef en rede, dus geen wonder dat ’t tweede geslacht daar carrière maakt. Dan heb ik zoiets van ja duswelbeswel duujjjjzaam! Bij Shell hebben ze ook Marjan van Loon geïnstalleerd.

Alleen een vrouw (of een latente danwel serieuze homofiel) kan echt geloven dat’t om de planeet gaat. Of zo’n goedgelovige schijnheilige van de Christenunie, spreek uit Grrrrustenunie. De Grrrrrrustununie. Brrrrrr.

Schoorlesbosmoetblijven.nl

De CO2-stoelendans als cashconvertor.
De Klimaatwet gaat dus over alles behalve het klimaat. Het betreft de invoering van een Corporatistische Dictatuur, zodat de sterkste lobby zichzelf privaat verrijken kan op publieke kosten. Tenzij je dus van de Grrrrustenunie bent, dan geloof dat ’t echt voor de planeet is enzo.

Met de Klimaatwet ontstaat dus een nieuwe valuta-eenheid, de CO2-credit, uw klimaatschuld omgezet in geld. Bedrijven van de VNO-NCW daarop hopen te cashen. In de praktijk weet iedereen al, dat je mee MOET praten met het Al Gore-verhaal, anders mag je niet meer aan de overlegtafel zitten. De marketing is zo goed geweest, dat ‘nee’ geen optie meer is.

Dus aangeprate CO2-schuld werd zo een cashconvertor, via een papieren media-illusie. Iets dat niets waard is- gebakken lucht (CO2)- maak je met mediapropaganda en Staatsgeweld tot een valuta, een schaars goed waarin handel moet ontstaan.

Omdat je voor Nederland een stoelendans invoert met CO2-stoeltjes, waarbij de Nederlandse overheid voor 2030 dan de helft van alle stoeltjes weghaalt. Maar dat je een stoeltje kunt bijkopen, wanneer je toch je bewegingsvrijheid wilt behouden. Alles is mogelijk, tot de invoering van een CO2-bonkaart aan toe, die registreert hoeveel carbon credits je al hebt opgebruikt. Daarom noemen we ze hier ook wel Klimazi’s.

Wir haben es gewusst. 🙂

Betaald door Provincie Zuid Holland

En dat je dan carbon credits bij moet kopen om bijvoorbeeld met de auto van Hornhuizen naar Bolsward te kunnen rijden, want je klimaatrantsoen was al opgesnoept.

Zo volgens het Oorlog-is-cash-bedrijfsmodel, krijg je de waanzin dat boskap en herplant geld oplevert. Want kap je bos in Natura 2000 uit naam van ‘natuurherstel’ en de PAS, zoals in de Schoorlse duinen dan kun je zowel SNL-subsidies krijgen (RVO, nu LNV) als LIFE+subsidies (Brussel)

En ook kun je nu dus voor ‘CO2-compensatie’ geld lospeuteren. Ook een soort subsidie, maar dan geen belastinggeld dat de overheid direct bij je haalt. Maar belastinggeld dat bedrijven bij je heffen uit naam van klimaat.

Plots heet ‘herplant’ dan ‘CO2-compensatie’, en Shell neemt daar met Staatsbosbeheer al voorschot op. Dat je aan de pomp moet bijbetalen voor ‘CO2-compensatie’ (nu nog vrijblijvend) en dat de 40 duizend euro boven Balkenende-norm Staatsbosbeheer-directeur Sylvo Thijssen dan geld krijgt om boompjes te planten. Nu nog vrije keuze, straks verplicht.

…uitzonderingen voor biomassa

Herplantplicht verwaterd voor Energieakkoord uit naam ‘natuurontwikkeling’
Sinds 1961 hadden we een vrij strikte Boswet met herplantPLICHT. Die Boswet ging op in de Natuurbeschermingswet (2017). Daarin geldt die herplantplicht formeel nog steeds voor bosopstanden van 10 are of meer en bomenlanden van 20 of meer. Maar Staatsbedrijven als Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat konden zich hier aan onttrekken.

Sinds die Natuurbeschermingswet besluiten de provincies over invulling van die herplantplicht, waar eerder het Rijk daarover ging. Die provincies voeren echter overal zoveel uitzonderingen en bepalingen in, dat de herplantplicht in veel gevallen is vervallen, zo kun je zien in deze presentatie van de Vereniging voor Boseigenaren. 

Voorbeeld: als boskap voor ‘biomassa’ is, heb je geen meldplicht en herplantplicht meer. En ook niet als het in Natura 2000 is, en je kapt zogenaamd om de natuur te herstellen. Dus de Wet Natuurbescherming anticipeerde al op het in 2013 met Wiebe Draijer (SER nu Rabobank) door gedrukte Energieakkoord, en de houtbehoefte die daaruit voortkomt voor bomencrematoria (‘biomassacentrales’).

FB-pagina Interessante Tijden: foto’s van ‘bosonderhoud’ bij Ministerie van Defensie Havelterberg 🙂

Daarnaast kunnen sinds de Natuurbeschermingswet (2017) alle eigenaren van natuurterrein zich aan de meldplicht voor boskap onttrekken, wanneer ze hun bomenkap maar ‘framen’ als ‘natuurontwikkeling’, zo stelt dit juridische bureau. In de praktijk is ‘Natuurontwikkeling’ (het vernielen van bestaande natuur) zo de grootste drijver van ontbossing in Nederland, zodat al een hectare of 8000 verdween tussen 2013-2018

Om natuurontwikkeling niet te belemmeren maar juist te bevorderen heeft de wetgever ervoor gekozen om enkele uitzonderingen op te nemen op de meld- en herplantplicht. Zo kan het bijvoorbeeld noodzakelijk zijn om houtopstanden te kappen voor de instandhoudingsdoelstellingen van Natura-2000 gebieden, om daarmee bijvoorbeeld foerageergebieden te creëren.

Daarnaast geldt de meld- en herplantplicht niet als houtopstanden worden geveld en herbeplant op grond van een door de minister goedgekeurde gedragscode. Anders dan nu het geval is in de Boswet, gelden dergelijke vrijstellingen niet alleen voor Staatsbosbeheer of Rijkswaterstaat maar voor alle beheerders van natuurterreinen. 

Ook hier de logica (subsidie-)geld stinkt niet. Bos kappen lever subsidie op, bos opstoken levert OOK subsidie. Het sloopbedrijf en bouwbedrijf samen.

Woodchips, ‘resthout’ dat vrijkwam bij kaalkap door Staatsbosbeheer

Forest destruction for climate protection by State Forestry Service SBB

Per jaar duizenden hectares stookbos nodig voor ‘klimaatdoelen’
Men voorzag in 2013 al de grotere vraag naar stookbos, en heeft daar de regelgeving op aangepast. Want een ‘gedragscode’ is evenveel waard als het papier waarop het staat. Noem dus iets ‘onderhoud’ of ‘natuurherstel’, en de zaag kan er in. Dan krijg je zowel subsidie voor het zagen (SNL), als subsidie voor het opstoken (SDE+) in je eigen bomencrematorium (‘biomassacentrale’)

Het bomencrematorium van Staatsbosbeheer in Purmerend lust 1000 hectare bos per jaar, en claimt daarbij 150 duizend ton CO2 uit te sparen. Wat een leugen is, want die hoeveelheid blazen ze gewoon extra de atmosfeer in. En het duurt wel 40 jaar voor de 1000 hectare bos die ze in 1 jaar opstoken weer alle CO2 opneemt.

Old oaks along the roadside are killed, so called for ‘safety regulations’

Of neem de houtkachel van Eneco bij Lageweide die 1800 hectare bos per jaar lust. Of een nieuw bomencrematorium in Lochem van For Farmers dat ook 40 hectare eikensingel per jaar lust. Kunnen de boeren uit naam van ‘duurzaam’ mooi die lastige houtwallen opruimen en de boel straktrekken. En dan krijgen ze voor landschapsloop ook nog subsidie, en ze heten nog ‘groen’ ook.

We zien bij de Algemene Vereniging Inlands Hout (AIVH) al hoe de bomencrematoria als paddestoeltjes uit de grond schieten. Dat is natuurlijk niet vreemd, wanneer je per gestookte kilo hout wel 15 cent SDE+subsidie kunt vangen bij RVO-ambtenarij (33 euro/MWh) Boskap is dankzij die miljardensubsidies van het Energieakkoord een verdienmodel geworden, waar dat bos eerder bleef staan om broedgebied voor de vogeltjes te zijn en slaapboompjes voor de vleermuizen.

Staatsbosbeheer, op de paden blijven, buiten de paden slopen wij het bos wel….

Ravage Energieakkoord en ontduiking herplantplicht
De ravage die het Energieakkoord van Wiebe Draijer en Ed Nijpels zo aanricht kun je nu al overal om je heen zien. En dit is dus nog maar het begin. Met de Klimaatwet krijg je nu dus 2 leugens geserveerd. Dat je door het in brand steken van bomen CO2 zou besparen, zoals Staatsbosbeheer claimt. En dat je een fijn warm gevoel aan de benzinepomp bij Shell krijgt door CO2-compensatie.

Dat je het herplantplicht-ontduikende Staatsbosbeheer betaalt om alsnog boompjes bij te planten, nadat ze eerst voor subsidie een heel bos kaal scheren. En dat noemen ze dan ‘natuurherstel’ omdat ze dan geen meldplicht en herplantplicht hebben bij de provincies. En omdat ze dan voor kaalkap subsidies krijgen (SNL)

6 billion euro’s of tax money, of which 3 billion euro’s will be directed to wood burning etc

Nederland is kortom misschien wel een van de meest leugenachtige en corrupte naties van de Europese Unie. We noemen dit bananenkoninkrijk daarom ook wel Nigeria aan de Noordzee. Dankzij de decentralisatie, ben je dus ook niet zomaar van dit beleid af.

Want stel dat Thierry Baudet verpletterend de landelijke verkiezingen zou winnen, en niet eerst wordt doodgeschoten door vriendjes van het valse establishment.

En dat de hele klimaatzwendel op landelijk niveau van tafel gaat. Dan nog heb je twaalf provincies dertien ongelukken: allemaal amateurbestuurders met veel te veel taken op hun bord, en allen in geldnood. Met reeds afgesproken Rijkssubsidies uit de klimaatpot als compensator. De logica van het geld en geldnood bepalen dan wat gebeurt, niet uw stem.

Forest destruction for climate protection

Geen wonder dus dat de Senaat (Eerste Kamer) de behandeling van de Klimaatwet zo snel mogelijk wilde doordrukken.

Daar zitten dan corporate lobbyisten in van de VNO-NCW zoals Niek Jan van Kesteren (CDA) en andere belangenverstrengelde patsharses en maffioso. Die zitten daar niet voor de burger, maar voor hun VNO-NCW-clientele, voor Unilever, de Verzekeraars, voor Shell, de banken: al die aardige mensen die in burgers en ons Nederlandse landschap niets dan een geldbronnetje zien.

Tel daarbij dat aardgas uit Groningen niet langer meer de melkkoe van de Staat der Nederlanden kan zijn, nu Groningen beeft. Die bevingen zouden best veroorzaakt kunnen zijn door de plots verdubbelde productie vanaf 2008, om de aankoop van ABN Amro (22 Miljard euro) en publieke miljarden-sponsoring van ASR, ING cs  te financieren.

En om economische voorspoed te veinzen voor Mark Rutte’s kabinetten:

Aardgasbaten losten de rente over staatsschuld af

Nu Groningen uit elkaar schudde, dan heet ’t alternatief plots…..onze bossen en bomen….Dat is het ‘natuurlijk kapitaal’, de inventaris van Nederland waarop de bankenmaffia (Wiebe Draijer cs) beslag legt als onderpand. Met de Klimaatwet legt de bankenmaffia tegelijk beslag op dat andere stukje inventaris van de Staat der Nederlanden: het Menselijk Kapitaal, een vrijbrief om u en mij met CO2 als cashconvertor uit te zuigen.

 • Want ja, waar anders moet die 12 miljard euro rente over de verdubbelde Staatsschuld sinds 2008 vandaan komen?

En plots roept onze overheid dus dat ‘van het gas af’ gelijk staat aan CO2-besparing. Al is aardgas een 2,5 maal schonere brandstof dan hout, zowel in CO2 gemeten als daadwerkelijk schadelijke stoffen als benzeen. Maar ja, we mogen weer geen Russisch gas afnemen van de NATO en Amerika. Ook al investeerde Shell met Gasunie in de Nordstream 1 +2 van Gazprom.

Want: we begonnen niet voor niets de uitleg met een militaire vergelijking. Net als de Strijd tegen het Klimaatspook, dienen we sinds 2012 de Boze Rus als vijand te zien, de officiële narratief om een ‘Europees Leger’ van de grond te krijgen. Dat levert OOK weer geld op voor bankiers en de wapenindustrie, en voor de George Soros-achtige investeerders.

Vrede levert geen cash, zoals een vredig landschap met mooie eikensingels ook niets oplevert voor bankiervampiers als Wiebe Draijer. Maar oorlog en vernielzucht wel. Het verdienmodel van de Klimaatwet heeft ook een officiële naam; de Broken Window Fallacy. Iets stuk maken (geld) en weer repareren op Staatskosten (geld) als 2x cash rekenen.

De Eemshavencentrale zou vanaf dit jaar voor 15% op hout gaan stoken

Dus nu begrijpt U ook waarom uw Rechtse Hippie zijn webzijde ‘Interessante Tijden’ noemde. Want dat zijn het! 🙂

 

4 Replies to “Klimaatwet scheert burger en bos met CO2 als nieuwe valuta”

 1. Tjonge Rypke,

  Vandaag wat onderzoek gedaan, en toen kwam ik er achter, dat het ministerie van Ec Zaken, nu heet L Ec. Zaken en klimaat. Hun?

  Op basis van propaganda, en leugenachtige cijfers. Als oud politica, gemeenteraad Heerenveen, heb ik dan het plaatje wel in een klap duidelijk.
  En vandaag jou uitgebreide stuk. Bulls eye, zou ik zo zeggen.

  Een vrij land, ja, dass war einmal.

 2. Ik vraag me af wat de onderliggende noodzakelijkheid is. Er is een fundamentele fout die niet wordt hersteld omdat er sprake is van een soort obsessie. Een obsessie voor een vorm van economisch denken die eigenlijk heel ver afstaat van wat je met een zekere naïviteit natuurlijke economie zou kunnen noemen. Waarom anders is er nog niet afgerekend met de genoemde lieden en waarom kunnen die mensen geloven in wat ze doen? Ben ik te goedgelovig?

  Er bestaat een natuurlijke economie, waarbij zo doeltreffend en efficiënt mogelijk aan de materiële behoefte van de mens wordt voldaan. Daar tegenover staat een maatschappelijk geconstrueerde vorm. In de natuurlijke economie is de natuur de omgeving waarin arbeid en vernuft samen waarde creëren. In de geconstrueerde vorm is een wereld van sociale artefacten de omgeving, waarbij o.a. door wet- en regelgeving economische realiteiten worden geschapen. Was dat een onvermijdelijke ontwikkeling?

  Door de toegenomen machinewerkkracht was het logisch geweest indien de economische activiteit een geringer stempel zou gaan drukken op de samenleving. Het omgekeerde is gebeurd door de enorme groei van een nieuwe, bedachte vorm van economie. D.w.z. een economie die niet meer direct gericht is op het bevredigen van een reële behoefte van de mens, maar juist verhindert dat kapitaal voor reële behoeftebevrediging wordt aangewend. Overal daar waar in essentie rechten worden verhandeld, subsidies worden verleend en belastingen worden geheven duikt deze vorm op.

  Het is een soort perversie. De geldeconomie is er in z’n geheel een uitdrukking van (In klimaatcontext is de emissierechtenhandel een prachtig voorbeeld). Het is de olifant die je niet ziet omdat je er te dicht bij staat, je moet hem leren ruiken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *