Nederland duurste landbouwgrond Europa door ‘rentevoet’?

Koetje boeh!

Er komt een nieuwe pachtwet, die de machtsverhoudingen tussen boerengrondpachters en verpachters moet veranderen.

Volgens Wageningen UR zou in 2018 nog maar 12 procent van de boerenbedrijven de grond volledig in eigendom hebben, de rest zit voor een kleiner of zelfs leeuwendeel vast in een pachtconstructie op de duurste grond van Europa: gemiddeld 60 duizend euro per hectare.

De grootste verpachter van landbouwgrond in Nederland is het door De Staat met financiele injecties geredde ASR Vermogensbeheer van Kick van der Poll (tevens bestuurder Postcode Loterij, de plaag van boeren als miljoenensponsor van milieu-pressiegroepen en Wakker Dier).

It Reade Klif, favoriete plek

Uw Rechtse Hippie reed langs de Friese Zuidwestkust door het mooiste boerenland ter wereld. Die plekken waar hij altijd terug blijft komen van Hindeloopen tot het Reade Klif en het vissershaventje van Laaksum. Dat is gewortelde grond, waarin mijn Friese Germanenbloed ‘tsjoch op’ doet, vooral ook op de stuwwal van It Reade Klif waar de Stenen Negerzoen van ons Bloed en Bodem-geloof staat.

Ja, wij zijn hier niet zo van de multiculti, en bij ’t woord ‘tolerantie’ krijg je op zeven plaatsen jeuk.

Liever dood dan Slaaf. ย Dat wel. Je krijgt hier spontaan energie om wat RVO-ambtenaren de zee in te drijven als in 1345, danwel om deze invasieve bemoeimachten met hooivork te doorsteken. ๐Ÿ™‚

Met eikenloof, het Germaanse symbol van overwinning; we zijn hier niet zo van de multiculti

Hier op de dijk grazen de koeien gemoedelijk in het eigen ritme, dat van de natuur en je onthaast weer. Bij het kerkhofje van Mirns met Klokkenstoel bleek opnieuw dat in onze jachtige tijd zelfs de mensen na hun dood geen eeuwige rust is gegund.

Hier Rust Gerrit Zeldenrust bij Oudemirdum

Het graf van ‘Hier Rust Gerrit Zeldenrust’ was geruimd. Zodat hij nu weer rusteloos moet dwalen, de enige conditie die ons levenden in een geldgestuurde en totalitaire bureaucratie ook gegund is.

Ja, onze leugenachtige en corrupte overheid heeft geen enkele manieren of waarheidsliefde

Een voorbeeldje van die haast: Zo moeten boeren alsmaar harder produceren om stijgende lasten te betalen. Alleen vergrootschaliging helpt ze uit die lasten bij gelijkblijvende melkprijs. Lasten die zowel door onze leugenachtige en corrupte overheid veroorzaakt worden (nu al een politiestaat-achtie ‘meldplicht energiebesparing’, en de ellende rond de PAS), als door stijgende kosten van bijvoorbeeld grond.

Hogere grondprijzen betekent hogere pacht, ‘marktconform’ heet dat sinds 2007. Nu zijn de prijzen gemiddeld 60 duizend euro per hectare, een ruime verdubbeling ten opzichte van de jaren ’90. Dat is 2 maal hoger dan in Duitsland, drie maal Denemarken.

Zoals we lieten zien, speelde de overheid met de Rabobank, het Nationaal Groenfonds en haar Ecologische Hoofdstructuur de doorslaggevende rol in grondpolitiek. De tweede helft van de jaren ’90 was zij bij 15-30 procent van alle grondtransacties betrokken voor de natuurbouwers.

We houden van koeien, mooie onthaaste dieren

Maar wanneer je dit Wageningse LEI-rapport (2018) ‘Economie van de Pacht‘ leest, dat de Tweede Kamer dit voorjaar kreeg te lezen, hoor je niets over die grondprijs-opdrijvende werking van overheidsbeleid. Nee, de ‘rentevoet’ zou ’t gedaan hebben. Omdat ze een correlatie zien (gelijktijdig optreden) waarmee ze een RE-latie suggereren, zonder die logisch hard te maken.

Vergelijk die Wageningen UR-logica met ‘de ooievaar zat op ’t dak en mijn vrouw werd zwanger, de ooievaar bezwangerde mijn vrouw’. We zien hier weer een uiting van die- hoe zeg je het beleefd- bijzondere relatie tussen het Ministerie van LNV en de wetenschap op bestelling van de door LNV opgerichte Stichting, waar Wageningen Research sinds 1997 onder valt.

‘onafhankelijk’ onderzoek door Imares/Wageningen Marine Research gegarandeerd ๐Ÿ™‚

Alsof de rentevoet in Nederland geheel anders zou verlopen dan andere EU-landen? Hoe kan het dan dat Deense landbouwgrond voor 1/3de lagere prijzen over de toonbank gaat, behalve dat de ruimtedruk hier hoger is?

Is het niet gewoon zo dat de landhonger van natuurbouw (meer dan 100 duizend hectare uit de markt, bijna 10 procent) en nu ‘duurzaam’ een prijsopdrijvende werking hebben? En alle verstedelijking met projecten die via de Crisiswet (2010) doorgedrukt worden.

Schaarste drijft de prijs op. Dat ‘de rentevoet’ zoiets doet?

Koetjeboe

Carola, het gephotoshopte buikspreek-prinsesje van LNV-directeur Generaal Kees-Jan Goet, het kondigde in maart een nieuwe Pachtwet aan, die de fouten moet repareren van eerdere hervormingen.

Langjarige pachtcontracten (meer dan 6 jaar) zouden de norm moeten worden. En de verpachter, bijvoorbeeld Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer die al die gratis grond kregen van LNV, die zouden meer eisen moeten kunnen stellen over ‘de kwaliteit van de bodem’.

Reade Klif, de Zuiderzee

Terwijl in de liberalisering van 1995 dus de pachtmarkt los kwam te staan van de kwaliteit van de grond, het werd ‘wat de gek er voor geeft op enig moment en plaats’. Hoe het precies zit, dat zoeken we verder uit. Zo vond ik alvast een inhoudelijk excuus om deze foto’s te publiceren van mijn geliefde Fryslan, dat toch een boerenland bij uitstek is.

Laaksum met akkeronkruid/bi o di ver si teit

One Reply to “Nederland duurste landbouwgrond Europa door ‘rentevoet’?”

  1. Benieuwd naar de rol die de Rabobank speelt bij kleinschaligere boerenbedrijven die door de economische situatie van schaalvergroting en beleid (co2 taks, etc) financieel klem komen te zitten en hun lasten niet meer kunnen dragen. Welke oplossingen bied de Rabobank aan? Grond verkopen aan de bank onder de marktprijs, die de bank dan weer verkoopt aan een grootschaliger bedrijf? Welk spel word er in de praktijk door de Rabobank gespeeld?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *