Fleur Agema stond op tegen (Milieu)maffia NL, Heldin!

Slecht voor je gemoedsrust, of juist goed wanneer je ziet; er zijn nog mensen die voor het goede strijden

Als LPF-Stadenlid in Noord Holland verbaasde Fleur Agema (nu Kamerlid PVV) zich in 2004 over de achteloze besteding van een kwart van het Provincie-budget van 5-600 miljoen euro aan subsidies voor duizenden stichtingen. Clubjes waar politici van vooral PvdA/Groen Links-huize zelf deel in hebben en financieel belang. (Al kon VVD’er Hooijmaijers er ook wat van!)

Die Niet Gekozen Organisaties (ngo’s) krijgen miljoenen-bedragen overgemaakt zonder accountantscontrole, toetsing publiek nut of prestatieverplichting. 

Agema startte een onderzoek naar de bestedingen, en riep de hulp in van onderzoeksjournalist Peter Siebelt. Vervolgens stuitte ze op een muur van tegenwerking van zogenaamde ‘Dubbele Petten’ die hun belangen verdedigden. Fleur Agema is een voorbeeld voor hoe Statenleden zouden moeten functioneren, hun controlerende taak uitvoeren en een heldin.

De PVV is vooral ‘melaats’ geworden dankzij aanhoudende ‘framing’ in media

Waarom NL een bananenmonarchie is
Op 12 augustus dient mijn zaak bij de Raad van State vanwege het 2,5 jaar lang frustreren van mijn Wet openbaarheid bestuur (Wob)-verzoek door Rijkswaterstaat, inzake de instelling van wat ik ‘De Waddenoligarchie’ noem en het verdampen van honderden miljoenen euro’s Waddenfonds aan industrialisatie van de Waddenzee (Investeringskader) door de Hooijmaijers van Groningen, Henk Staghouwer (VVD).

Die gedeputeerde grijpt het Waddenfonds aanvoor lopende provinciale energiepolitiek (2030 Agenda, windvaantjes, zonnespeeltjes cs), een politiek waarover hij als bevoegde bij toekenning aanvragen Waddenfonds zelf het geld verdeelt. Zie HIER voor uitleg, voor wie geen vaste lezer is en onbekend is met mijn zaak.

Ik verwacht van die Raadsheren onder aanvoering van de koning der belangenverstrengeling Thom de Graaf, demonisator van Pim Fortuyn letterlijk nul. Omdat het toch maar een paar lijntjesnuivers van D66/Kartelpartijen en de Zuidas zijn die ‘de belangen’ verdedigen van de Oligarchie Nederland BV.

Ik moet mijn advocaat uit eigen zak betalen, iemand die ik grotendeels alles in de mond moet leggen. En die extra voorzichtig is, omdat we procederen tegen een club die hij weer elders tegenkomt. Terwijl onze leugenachtige en corrupte overheid gewoon met belastinggeld kan procederen, vertragen, frustreren, informatie achterhouden, de zwarte stift hanteren.

En terwijl Rijkswaterstaat al onderonsjes speelde met de bestuursrechter HJ Bastin. Die koos partij voor Rijkswaterstaat, zonder ook maar 1 inhoudelijk argument mee te wegen.

1 van de verantwoordelijke bestuurders Aante Nicolai van de directie Noord Rijkswaterstaat. Hij draagt een dubbele pet

Dat had ik al voorzien en dus was ik niet bij de zitting in oktober 2018 komen opdagen. De enige reden om bij de oligarchen van de Raad van State op bezoek te gaan in augustus, is om hun gedraai te kunnen vastleggen voor mijn boek over Bananenmonarchie NL. Hoe men ‘onderzoek’ en ‘monitoring’ gebruikt om de publieke ruimte (Waddenzee) te privatiseren voor eigenbelang.

De wijze waarop Nederland vervallen is tot corrupte bananenmonarchie, het kan je fysiek frustreren wanneer je nog enige integriteit in je donder hebt. Vooral omdat de houding van ‘de goede kant’ zo passief is, men moppert wat en wacht af. Zodat men vandaag verdedigt waarop men gisteren nog tegen was, en morgen enzovoort… Terwijl ‘het Linksche Thuigh’ strategisch en gecalculeerd onze (bestedings)vrijheid opsnoept.

Vanuit gezonde ratio en het constateren van FEITEN die ook de Noordelijke Rekenkamer bevestigt (‘belangenverstrengeling’) volgt emotie. Je bent toch gezond mens, wanneer je aangedaan bent, als je ziet dat klassieke waarden waarop je een beschaving bouwt (het Goede, Ware en Schone) in sneltreinvaart eroderen.

Dit is wat Henk Staghouwer en zijn partijgenoot Bas Eenhoorn uitvoeren

Liegen en corruptie is het nieuwe normaal, een eerloosheid en afwezigheid van normbesef, parasitair gedrag.

Te weinig mensen die aan ‘de goede kant’ zouden staan doen als Fleur Agema (toen LPF, nu PVV) deed (zie zo bespreking Sinistra). De meeste mensen blijven enkel wat mopperen op Facebook, maar helpen niet mee om het land terug te veroveren op de Milieumaffia en haar stichtingen. Pas wanneer het ze zelf persoonlijk raakt, ze ‘voelen’ het, dan willen ze in actie komen.

Maar je hebt als christen een verantwoordelijkheid, je moet voor waarheid en integriteit opstaan. Voor je gemoedsrust is het niet gezond. Maar je leeft ook niet voor je gemoedsrust als een Oosters kasplantje. Je hebt als mens een Verantwoordelijkheid. Wie kwaad wil doen hoeft enkel iets na te laten, weg te kijken. Passiviteit kan een zonde zijn.

Michiel Drie Dubbele Pet Firet (Staatsbosbeheer, Lobby-Coalitie Wadden Natuurlijk, Programma Rijke Waddenzee), kern van Waddenoligarchie

Fleur Agema, een heldin!
Nog steeds krijgen de 12 provinciale Mileufederaties standaard minstens een miljoen euro provinciale subsidies per jaar. Publieke gelden die ze – allen zelf partijbonzen van PvdA & Groen Links- besteden aan het opdringen van PvdA/Groen Links-politiek.

Drammen tegen onze boeren, belasteren van onze vissers en campagne voeren voor CO2-banken en de vele nieuwe bewoordingen voor wat de communisten ‘geleide planeconomie’ noemen: duurzaamheid, circulaire economie, enzovoort.

We lieten al zien hoe die Milieufederaties CO2-banken oprichten om op de klimaatwet te anticiperen. Dat ze dan – publiek betaald- hun eigen plannetjes met CO2-compensatiegeld kunnen laten financieren. Dat boeren hun land onder water moeten zetten, en – mogelijk straks verplichte- CO2-compensatiegelden van bedrijven daar als krediet tegenover zetten.

En dan lezen we vervolgens ‘Sinistra’ van Peter Siebelt (2006). Over de strijd die Fleur Agema als Statenlid in Noord Holland van de LPF al vanaf 2004 voerde om openheid in besteding van subsidies te krijgen. Ze is even oud als ik, en was daar 15 jaar terug dus al mee bezig. Heldin, topwijf!

Waren er maar 10 meer mensen als haar in de Provinciale Staten, die zo hun controlerende taak opvatten. Of in de Tweede Kamer, dat ondraaglijk lichte gezelschap kleuterjufjes en getuigenispolitici.

NIELS FEIS, Groen Linkse Partijbons ook CO2-bankier en Milieufederatie Utrecht

Liefst een kwart van de begroting van de Provincie Noord Holland verdampte zonder bestedingscontrole aan duizenden stichtingen als de milieufederaties. En dat ging zo al jaren, zonder enig ingrijpen. Terwijl af en toe dure onderzoeken werden uitgevoerd naar doelmatigheid van subsidies. En die werden dan genegeerd, zoals ze hier de Noordelijke Rekenkamer stelselmatig negeren.

Agema haar verzoek en onderzoek (samen met Siebelt) kwam hoogst ongewenst, ze ervoer alle tegenwerking. Jarenlang werden haar verzoeken genegeerd en gefrustreerd om jaarverslagen en boekencontrole van ontvangende clubs in te zien. Die clubs hebben vaak weer innige banden met PvdA- en Groen Links-politici. Al kennen we nu vooral het schandaal rond gedeputeerde Hooijmaijers (VVD) die voor miljoenenfraude de cel in ging.

Maar ook van de toenmalige Groen Links-gedeputeerde Albert Moens. Die zou goedkeuring verlenen aan een provinciale investering in het later gefleste Econcern, waarin Ed Nijpels toen commissaris was.

Betaald door Provincie Zuid Holland

Zoals Siebelt schrijft:

Voor iedereen die jaarlijks geconfronteerd wordt met de belastingopgaven zal dit boek waarschijnlijk zwaar op de maag liggen. ( de rompslomp die onze middenstand te slikken krijgt RZ) Indringend neemt de lezer kennis van de bijna criminele wijze waarop overheden hun inkomen en uitgaven ‘verantwoorden’. (een project is een ‘succes’ als het budget is opgebruikt RZ)

Op oncontroleerbare wijze smijten ze met geld van de Nederlandse belastingbetaler voor eigen politiek gewin. Om politiek te kunnen bedrijven lappen ze de eigen regels aan de laars en wordt er op creatieve wijze gefraudeerd met financiële jaarverslagen.

Indien een burger dezelfde methoden zou hanteren zoude belastingdienst keihard ingrijpen en zou men naar alle waarschijnlijkheid bezittingen en vermogen verliezen of de onderneming kunnen sluiten.

Abdij met ‘ommuurde tuin’ = het Paradijs. Het moet van mijn geloof, heb je geen geloof dan geef je te snel op en/of denk je alleen aan jezelf

Kortom, ‘Sinistra’ is als boek slecht voor uw gemoedsrust. Maar je kunt het ook positief zien. Lees over de heldenrol die Pitbull Agema vervult, en denk bij jezelf: wat kan IK doen voor Nederland om te zorgen dat deze maffiapraktijken bestraft worden, buiten wat stom gemopper op facebook? Hup, kom van je stoel af en help mee het land te heroveren, met wat smileys of boze gezichtjes op Facebook verandert niets.

Wees zelf een beter voorbeeld en inspireer zo anderen.

8 Replies to “Fleur Agema stond op tegen (Milieu)maffia NL, Heldin!”

 1. Fleur is een fantastische vrouw. Wat is ze gemotiveerd en toegewijd aan haar controlerende taak. Ik vind haar een natuurtalent. Zoals de echte goede douaniers vroeger, die er precies de mensen uitpikten aan de grens, die iets te verbergen hadden. Zo heeft zij een fijne neus voor dubieuze clubjes van dubbele pettenvolk, die belastinggeld slurpen en prachtige decors bouwen om hun manipulaties achter te verschuilen.
  Ik wil best meehelpen het land te heroveren maar als zovelen heb ik daarbij leiding nodig. Alleen kan ik het niet en beperkt me noodgedwongen tot wat steunbetuigingen, het lidmaatschap van de juiste partij en een donatie naar draagkracht.

  1. Me dunkt, die donaties zijn goed besteed en het beste dat doorgaans mogelijk is, 1) naast het zich uitspreken in gezelschap bij de koffiepauze en op feestjes.
   2) Donaties aan RZ zijn meer dan waardevol. Ik geef ook ter overweging De Groene Rekenkamer. Ben je jurist of illustrator of kan je andere nuttige dingen: bied je diensten aan bij die enkele stichting die vaak onbezoldigd ook de goede dingen doen.
   3) Op het werk: ga niet mee in de bullshit-bingo en biedt weerstand aan de politieke correctheid. In de wetenschap: doe niet mee met de taalvervuiling en subsidiemolen, ga daar waar de feiten en de riatio heen leiden. Onderneem met private middelen in plaats van je afhankelijk te maken van subsidies en zodoende je ziel te verkopen.
   4) Heb je kinderen, maak ze intellectueel en mentaal weerbaar door ze een onaantastbaar respect voor feiten en realiteit bij te brengen. Integriteit. Feitenkennis in plaats van angst, juist op gebied van “milieu en natuur”; respect voor de mens als individu, mensheid en het op waarde schatten van zijn relatie met de natuur.
   5) Qua politiek kunnen we met FvD de cultuur in de goede richting duwen. Er is hoop en de Fleuren van deze wereld inspireren ons. De Rypkes overigens ook!

 2. Het lijkt erop dat NGO’s speciaal zijn opgericht om:

  a. subsidie te kunnen opstrijken
  b. belasting te kunnen ontwijken
  c. verborgen politiek te kunnen bedrijven

  Dit land (en de wereld) is tamelijk ziek: met het geld van de burger zelf wordt diezelfde burger vreselijk gekoeioneerd en bestookt met rommel waar die niets aan heeft, vaak alleen maar last zelfs.
  Kijk, mij maakt het niet uit, je doet er toch niks an. Maar het doet wel een beetje zeer als je eraan mee móet betalen.
  Al de ellende die mensen veroorzaken is al erg genoeg. Maar er aan mee te moeten betalen is heel wrang. Want daar wringt de schoen: verplichte afdracht aan die lui.

  Fleur is een topper zover ik kan zien. Siebelt ook.

  Maar ja; W h a t ’s i n a n a m e ? (Let altijd op namen, zijn er verbanden tussen aparte namen en (rare) zaken?)

  1. Moet je eens naar de lucht kijken de afgelopen dagen rond Utrecht. Is dat nou ook groene criminologie, dat dichtspuiten van de wolken precies daar waar de zon vandaan schijnt?
   Zie op het Net ‘Geoengineering’.

   Fotografen zouden dat toch ook moeten kunnen zien? Zo is er zon, en zo hoor en zie je de vliegende koffiemolens de lucht dichtkalken.

 3. Het is gebruikelijk dat overheden hun eigen weerstand en draagvlak financieren, via NGO’s maar ook subsidie s en via subsidievoorwaarden waarmee het beleid in de praktijk wordt uitgevoerd. Hoogleraren Politicologie waarschuwen al jaren voor de dubbele petten – ambtenaren ( de Vierde Macht) die zitting nemen in overheidsbesturen. Nogal wiedes want daar worden ze ook voor vrijgesteld van arbeid mét een terugkeergarantie. Anders dan alle andere beroepsgroepen.

  Dus ontstaat het gesloten “Wij van WC eend systeem”. En daarin wordt geld als de ultieme macht gezien. Dus wordt alles – ook vervuiling – afkoopbaar gemaakt. Als het maar geld oplevert. Dat staat dus wel heel dichtbij de zogenaamde kapitalistische “vijand” = de vervuiler. Je kan dat ook het Baptists and Bootleggers syndroom noemen. De vervuiler financiert niet het milieubeleid, maar het natuurbeleid.

  Daarmee blijft de vervuiling instand want die is dan broodnodig! Gedragsverandering is dan niet aan de orde en zo blijven we betalen om onszelf te kunnen vergiftigen en de grond over te dragen aan slechts 2 of 3 grootgrondbezitters. De wereld wordt geinstitutionaliseerd en private personen weliswaar geindividualiseerd maar tegelijk tot machteloze kuddedieren getransformeerd. De una bomber met zijn IQ van 150+ zag dat gebeuren en ging protesteren met steeds ruiger middelen om maar in de pers te kunnen komen, want zijn artikelen werden niet gepubliceerd. Stom! Nu zit hij in een psychiatrische instelling, monddood gemaakt,

  Fleur Agema is tot nu toe ongrijpbaar (een voordeel van integriteit) en onderzoeksjournalisten worden steeds belangrijker waar de wereld is dichtgeplamuurd met regels die uiteindelijk worden opgelegd vanuit Europa. Nederland was in de minderheid als neezegger toen de “Europese Grondwet” moest worden opgetuigd. Uiteindelijk is dat uitgedraaid op een Verdrag. Maar wie de moeite heeft genomen om de toelichting te lezen op die “grondwet” zag wel dat de bestaande grondrechten “niet allemaal opgenomen konden worden…”

  Overigens is naar verluidt Femke Halsema nog bezig geweest om de Nederlandse wetten en regels door de rechter toetsbaar te maken aan de Grondwet. Dat is namelijk niet toegestaan in Nederland. Zij heeft daarvoor geijverd maar kreeg geen Kamermeerderheid.

  Dit is een wonderlijke kwestie waardoor er door de rechter soms wel en soms niet rekening wordt gehouden met de eigen Grondwet. Inmiddels is er gelukkig ook nog de Europese Verklaring van de Rechten van de Mens, die in Nederland onverkort geldt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *