Eikenprocessie-hysterie dient stook Klimaatvuurtje Arnold van Vliet (WUR)

De natuur als gevarenzone

Er bestaat GEEN deugdelijk epidemologisch onderzoek over de ernst qua gezondheidsprobleem van de Eikenprocessierups in Nederland. Wel dient het sinds 2016 tot nationale gevarenzone uitroepen van eikenlanen twee andere lopende agenda’s, beide onderdeel van 2030 Agenda.

 • Het door Arnold van Vliet (WUR, Nature Today, Natuurkalender) en belanghebbende academieprostituees verspreide idee dat klimaatopwarming tot ongekende ziekten en plagen zou leiden, op internationaal niveau in gang gezet (2015) door de Rockefeller Foundation haar ‘Planetary Health’-agitprop voor The Lancet. Wat we hier ‘globalistisch doktertje spelen’ noemden.
 • En het klimaatbeleid/2030 Agenda van de overheid (Ministeries van LNV, ‘Klimaat’), de uitbaters van bomencrematoria, die met 33 euro subsidie per MWh bomen in brand willen steken voor het Energieakkoord en haar opvolger: het Klimaatakkoord. 

Rechtse Hippie knuffelt Oude Friese Eik, met zadeldaktoren

Demoniseren van onze mooiste bomen met de meeste biodiversiteit
De zomereik en wintereik zijn veruit de favoriete bomen van uw Rechtse Hippie, met die noeste rimpelbast. Het is ook de boom waar het meeste inheemse insectenleven in schuilt, en waarin vleermuizen kunnen schuilen. DE Germaanse boom, die je ook zo mooi rond het Duitse soldatenkerkhof van La Cambe bij Normandie treft:

La Cambe

Het eikenloof is ook symbool voor ‘overwinning’. Zie ook de prachtige eikenlaan die onze toegangsweg/’oprijlaan’ naar Langweer is, waarom we hier gingen wonen:

De Langweerderweg, daarom kwam ik hier wonen

Om te koesteren! Zie ook waarom de eik als bejaarde boom vanzelfsprekend een heilige plek kon worden:

De mooiste boomsoort van het vaderland

En Nederland telt nog vele van zulke prachtige lanen langs B-wegen, als DNA van het klassieke cultuurlandschap op met name de zandgronden en oude buitenplaatsen

Sinds 2016 kun je plots niet meer normaal door een eikenlaan rijden, lopen of fietsen en van de zomer genieten. Want de overheid wekt de indruk dat een nationale gevarenzone is ingericht. Danwel een scene waar een misdaad plaatsvond.

Er is een relatief nieuwe soort bij gekomen voor Noord Nederland, de eikenprocessierups, en dit stukje extra biodiversiteit heet nu ‘nationaal gevaar’ dat volgens de VWS-minister om een ‘nationaal plan van landelijke aanpak’ zou vragen.

Dit verhaal zoekt uit: WIE heeft dat opblazen van risico’s veroorzaakt en wie profiteert? Dan komen we uit bij een handjevol belanghebbenden bij Wageningen UR en RIVM.

Bangmakerij is een bureaucratische economie op zich; hier Eikenprocessie-angst. Is de Eikenprocessie-rups ‘waardevolle biodiversiteit’?

De Framing van de eik als ‘gevaar voor volksgezondheid’
Vraag 1: Wat is nu het werkelijke risico, en wat is de ernst van de epidemie? Immers, die rups leefde al eeuwen in Frankrijk, dat in de Kleine IJstijd ons klimaat anno nu had. Maar dat land hangt niet vol met gevarenlintjes om iedere laaneik. Zo vermeldt dit RIVM-rapport uit 2013, een vluchtige literatuurstudie:

De eikenprocessierups kan gezondheidsklachten veroorzaken als mensen in contact komen met de brandharen van de rups. Deze gezondheidsklachten variëren van jeukende huiduitslag en bultjes tot allergische reacties.

…maar er waren geen epidemologische gegevens, zo vermeldt RIVM. De rupsen werden in de jaren ’90 voor het eerst in Zuid Nederland als ‘plaag’ ontdekt, met name toen media aandacht aan de rups gingen besteden nam het aantal huisarts-meldingen van klachten toe.

Agitprop door de GGD tegen de eikenboom

Een voorbeeldstudie meldt dat in 1996 op een populatie van 700 duizend mensen, er 21.000 met huisarts-waardige klachten melden bij de toen heersende rupsenplaag kwamen. Waarbij niet altijd duidelijk was of de vaak vage klachten van irritatie en allergie dankzij de rups kwam. Dus zou de GGD in 2 provincies een onderzoek starten.

Zoals reeds vermeld: hoe meer media-aandacht, hoe meer mensen die met het leven worstelen bij de huisarts terecht komen met klachten. De beste manier om de ‘ernst’ van het fenomeen ‘eikenprocessierups’ te toetsen, is zelf de proef op de som nemen. Nou, Ai AI ai,….. 🙂 :

Je kunt ze gewoon beetpakken, als je geen hap uit een nest neemt is er niets tot nauwelijks ietrs aan de hand

Even zo’n nestje uitklauwen

Die klachten door de haren/naalden van de rups zijn een allergische huidreactie en wat irritatie. Maar ook bij herhaaldelijk pulken en porren in zo’n nest gebeurde er bij mij niets. Niettemin moeten alle gemeentes in Nederland, of je nu in Friesland komt of bij Utrecht, nu overal gevarenlintjes ophangen. Dat is aangestuurd door de GGD, die weer handelt op basis van wat de RIVM ze opdroeg.

 • Dus zo kan nu een handjevol ambtenaren bij RIVM met wat Wageningen UR-vriendjes de aanblik van het hele land sturen. Want iedereen volgt gewillig de ‘Chain of Command’. Wat mij somber stemt over de snelheid waarmee de klimaatdictatuur gestalte kan krijgen. 
 • Wat is er in de 3 jaar sinds 2013 (RIVM-rapport ‘wij weten eigenlijk niets’) nu gebeurd, dat zo’n draconische operatie rechtvaardigt?

Teek; is Natuurmonumenten niet aansprakelijk voor tekenbeten in haar terreinen?

1 miljoen mensen per jaar door teek gebeten in natuurgebied Natuurmonumenten cs
Dus laten we die klimaatrups eerst een risicoduiding geven, ten opzichte van andere risico’s. De hele natuur is immers 1 grote gevarenzone. Voorbeeld: wel 1 miljoen mensen per jaar worden door een teek gebeten. Daarvan ontwikkelen 2000 ( 5 promille) de ziekte van Lyme. Die ziekte is WEL ernstig, want zonder anti-biotica kun je er gewrichtsontsteking en verlamming van krijgen.

Toch zijn de gebieden van Natuurmonumenten niet met rode ‘pas op levensgevaar’-lintjes omgeven.

En niemand die Natuurmonumenten sommeert de teek te verwijderen vanwege ‘Burgerlijk Wetboek, Onrechtmatige daad’ (aansprakelijkheidsgedoe), wanneer iemand ze aansprakelijk zou stellen. Vannacht werd ik door 4 bijtende steekmuggen uit de slaap gehouden, met dat irritante ‘niiiiiiiiii’ in je oren.

 • Is de impact van een rupsnaaldje erger dan de steek van zo’n irritante mug, die dankzij al die gesubsidieerde moerasontwikkeling van milieuclubs een gespreid bedje krijgt?

Per jaar sneuvelen 500-1000 mensen in het verkeer. Waar zijn de borden langs de weg met ‘pas op, het is hier levensgevaarlijk’? Per jaar plegen 2000 mensen zelfmoord. En honderdduizenden mensen per jaar sterven een natuurlijke dood. Je zou op de Kraamafdeling het bordje hangen ‘Leven is dodelijk, Gevaar!’

Maar nu hangen overal posters, ook bij onze VVV in Langweer als onderdeel van een gecoordineerde ‘maak mensen bang voor de eik’-campagne, en ‘hoe frame je Lekker Weer als milieuramp’. Die campagne is door RIVM opgedragen aan het GGD. Het begon bij de RIVM en Wageningen UR:

Paniek, Gevaar!

Stoken van het Klimaatvuurtje; Arnold van Vliet is de bron van ellende
Dit jaar duikt in media een ware eikenprocessie-hysterie op, met de Minister van VWS die roept hoe er ‘drie maal zoveel’ zouden zijn (ten opzichte van wanneer en hoe is dat gemeten/geteld??). En dat er dus een landelijke noodtoestand nodig zou zijn. Maar dan wil ik weten:

1. hoeveel mensen zijn er nu met welke klachten invalide geraakt. De kans dat niemand blijvend letsel aan de rups overhoudt acht ik groter dan 99 procent.
2. wie zijn bron van de ‘3 maal zoveel’-claim, en waarop is dat gebaseerd?

We zien dan dat de klimaatpropaganda-site Nature Today van Arnold van Vliet (WUR, ‘Natuurkalender’), belanghebbende instituten en milieuclubs de voornaamste bron zijn van alle agitprop rond de rups. Eindelijk hebben ze een beest dat de klimaatangst er in kan wrijven.

Het verschil in berichtgeving over ‘lekker weer’ tot ‘milieuramp’ geframed

Alle agitatie, inclusief de ‘drie keer zo erg’-claim die tot in de Tweede Kamer opdook komt van Duurzame Arnold en andere subsidie-slurpende wollensoksuelen met dito vals zelfbeeld. Zij stoken het klimaatvuurtje op, met zelfs een ‘Dossier Eikenprocessierups’. Zij zijn de hofleverancier van alle ‘kennis’, lees: propaganda op basis van opinies en beweringen met vooropgezette agenda van ‘wij willen subsidie’.

Van Vliet wil met zijn stichting Duurzame Ontwikkeling (FSD) iedere natuurlijke verandering in Nederland toeschrijven aan CO2 en zijn profeet Al Gore. Zijn FSD is bijvoorbeeld weer ‘partner’ van het door Al Gore opgerichte GLOBE ‘science’ -programme. It’s a small world, dat wereldje van groene globalisten. Want Globe Legislators lobbiet weer voor ‘Natural Capital’ in wetgeving, net als de Rockefeller Foundation. En Natuurlijk Kapitaal is ook weer een partner van Duurzame Arnold.

Het Nature Today- kennisniveau is vergelijkbaar met de Wageningen UR- en Stichting ARK-mensen, die na een rondje internet bij ‘Wolven in Nederland’ zich tot ‘wolvenexpert’ uitriepen. Met subsidie van bevriende LNV-ambtenarij (ook meestal Wageningers).

Om zo publiek betaalde rapporten te produceren met van het web geplukte opinies, dankzij steun van leugenachtige, incompetente en corrupte overheidsambtenarij.

Nature Today: KLimaatverandering en gezondheid, een dossierstudie door RIVM

Psyops, Psychological Operations
Daaronder leggen ze direct de poging tot psychologische beïnvloeding. Dat de lezer de verbintenis legt tussen de ‘zich van het zuiden naar het noorden’ verspreidende rups, en DE klimaatverandering. Een verspreiding die ze nu landelijk zichtbaar maken door gevarenlintjes rond eiken te laten hangen, door al die brave gemeentewerkers die van geen kwaad bewust zijn.

Klimaatopwarming moet tussen de oren komen als wereldramp die allerlei ziekten en plagen zou brengen van ‘hittestress’ tot ‘allergieën’. Die ‘Kennisagenda Klimaatverandering en Gezondheid’ waarnaar ze verwijzen, dat is een nationale variant op de- door de Rockefeller Foundation gelanceerde- ‘Planetary Health’-discipline bij The Lancet.

Campagne-wetenschap van gecorrumpeerde instituten, die aan voorgenomen energietransitie-beleid een urgentie moeten geven We lieten al zien dat de Rockefeller Foundation voor zulke ‘advocacy’-science in 2015 een nieuw programma sponsorde bij The Lancet: Planetary Health. De Rockefeller Foundation stelde:

Planetary health offers an unprecedented opportunity for advocacy of global and national reforms of taxes and subsidies for many sectors of the economy, including energy, agriculture, water, fisheries, and health.

Jaarverslag Rockefeller Foundation 2014/15

Kortom, ze stoken het klimaatvuurtje door iedere al dan niet bestaande ‘trend’ in wat voor menselijke kwaal dan ook te presenteren in de context van CO2-beleid. En dan hebben we hier bij ‘Kennisagenda Klimaatverandering en  Gezondheid’ met de nationale afsplitsing van doen.

Alsof het efficiënter is om 1000 miljard euro aan biomassacentrales en energiepolitiek uit te geven, dan dat je even een pet op doet tegen ‘hittestress’.

Zoals je ook kunt volstaan met een mededeling op de gemeentelijke webzijde; ‘het is weer eikenprocessierupstijd’. In plaats van dat je een zeer hanteerbaar risico uitvergroot voor miljoenen euro’s gemeentelijke lastenverzwaringen en tonnen plastic-lint langs wegen.

Zo lijkt het doel van de Eikenprocessie-hysterie meer: ‘wij willen U bang maken voor Het Klimaat’. Al die lintjes zijn dus enkel rendabel, wanneer je doel is om mensen met propaganda te beïnvloeden. Dat je de verbintenis legt ‘eikenbomen’ en ‘gevaar’ en ‘zomerweer’ en ‘klimaatramp’. Plots is lekker weer en blaadjes aan de bomen al een ‘ongekende plaag’.

Psyops heet zoiets in Intelligence-kringen, propaganda van Psychological Operations. Daarbij suggereer je onderhuids verbanden door middel van fysieke propaganda.

ZON MW Puur propaganda-onderzoek ge-ent op de Planetary Health-discipline die de Rockefeller Foundation opzette bij The Lancet

Beleidspropaganda vermomd als wetenschap
En ja hoor, we zien dat ‘Lancet Countdown on Health’ INDERDAAD DE AANLEIDING IS VAN NATIONALE klimaatgezondheids-paniek. En dat je, als beproefd middel (zie het IPCC-klimaatpanel) ‘meer kennisbehoefte’ agendeert als campagnemiddel. Je kunt eindeloos blijven dooronderzoeken zolang de subsidie strekt.

En met al dat via persberichten gelanceerde onderzoek, geef je dan je klimaatpolitiek een academisch krediet.

Nu is er met enkel het Ministerie van Volksgezondheid (VWS) als opdrachtgever (en dus financier) plots een ZONMW. Dat wil met die Klimaatkennisagenda de ‘risico’s in kaart laten brengen door het RIVM en Wageningen UR. Instituten die allebeide dus GEEN epidemologische gegevens hebben. ZON MW is de zoveelste ANBI-stichting die volledig op overheidsgeld draait, 75% van het Ministerie van VWS. En de rest van de NWO.

Alsof dan uit ‘onafhankelijke’ hoek komt, wat uit de zelfde geldruif eet.

Big Money buys unhealthy science advocacy

Je hebt- brace yourself– zelfs al aanbevelingen voor ‘Klimaatvriendelijke Zorg‘.

Dus terwijl uit bezuinigingen de bejaarden al een week in een luier moeten piesen, zou er nu uit naam van CO2 ‘klimaatvriendelijke zorg’ nodig zijn. Bij het agenderen van ‘lekker weer’ als gezondheidsprobleem, vermelden ze niet, dat de grootste sterftegolf in Nederland traditioneel bij bejaarden in de winter is bij het griepseizoen. Is het kouder, dan hop, gaat er een duizendtal extra naar de eeuwigheid.

ANBI-stichting ZON MW = 75% Ministerie VWS, en gaf RIVM/Wageningen UR weer opdracht om wat in de ruimte te zwammen, o zo academische autoriteit te veinzen bij klimaatopportunisme

Gecorrumpeerde pseudokennis van baantjesjagers WUR: Kennisagenda
Dus wat lezen we in ‘Hoe klimaatverandering gezondheid beinvloedt‘ op blz 22 over de Eikenprocessierups?

Een relatief nieuw probleem is de komst van de eikenprocessierups. De eikenprocessierups produceert grote hoeveelheden brandharen die na blootstelling allergische klachten kunnen geven met in het uiterste geval een anafylactische shock tot gevolg.

De eikenprocessierups heeft zich door de gestegen temperaturen vanaf 1991 over ons land verspreidt en komt inmiddels door heel Nederland voor met uitzondering van de Waddeneilanden.

Het Kenniscentrum Eikenprocessierups constateerde over de afgelopen jaren een sterke toename in het aantal eikenprocessievlinders met een absolute piek in 2018 (7). Er is geen overzicht van de gezondheidseffecten die de eikenprocessierups heeft. Jans & Franssen (2008) constateerden dat jaarlijks zo’n 80.000 mensen in Nederland gezondheidsklachten ondervinden.

Die ‘absolute piek’-verwijzing (7) die verwijst weer naar de website van Nature Today. Toen in 2018 riepen ze ook dat het ‘drie keer zo erg’ zou zijn. Vanuit het zelfde incestueuze cirkeltje van Wageningen UR en RIVM. Dus meer dan een hoekje op de website van- door de zelfde overheid betaalde klimaatactivisten die het lopende Klimaatbeleid moeten verkopen- (RIVM. Wageningen UR) heeft dat ‘Kenniscentrum Eikenprocessierups’ niet om het lijf.

Nature Today: Dankzij deze mensen hangt ’t hele land vol gevarenlintjes, en de buurlanden niet

Dus je maakt een heel rapport, om te vermelden dat je niks weet, maar je wilt jezelf toch aan de subsidie houden. Dat rapport dient vooral om op je website naar te verwijzen. Zodat je op Nature Today niet hoeft toe te geven dat je zelf niks weet, maar vooral klimaatcampagne wilt voeren. We citeren Nature Today, dat al die gevarenlintjes dus hun propagandadoel dienen:

De eikenprocessierupsproblematiek is illustratief voor de uitdagingen waar de Nederlandse samenleving voor staat als het gaat om klimaatverandering en gezondheid. In de recent verschenen Kennisagenda Klimaatverandering en Gezondheid wordt helder uiteen gezet wat de stand van de kennis is (NUL dus RZ)

En wat is er dan een dankbaarder campagne-middel, dan de hele publieke ruimte iedere zomer volhangen met gevarenlintjes. Nu doen alle eikenbomen van Nederland met de Klimaatmars mee! 🙂

Red Alert

Terwijl er dus GEEN gegevens zijn OF er wel een gezondheidsprobleem is dat een landelijke plasticvervuiling en miljoenen euro’s lastenverzwaring aan actieplannen rechtvaardigt (puntje 2 uit de cursus Bullshitdetectie, ‘hoeveel goed per euro’), stampt het Ministerie van LNV nu op 4 juli een “Kenniscentrum Eikenprocessierups’ uit de grond, op Processsierups.nu. Dankzij het gedram van Arnold van Vliet met zijn op publiek geld draaiende FSD-stichting.

Met ‘de experts’ die ‘antwoord op de meest gestelde vragen geven. Experts, die er in Nederland helemaal niet zijn, behalve wat RIVM/Wageningen UR-ambtenarij die zich na een rondje internet en LNV/VWS-subsidie zo noemen. En ja hoor, wat schetst in het geheel de verbazing niet:

…en de eigenaar van een natuurterrein dan waarin teken leven?

…maar:

 • hoe zit het dan met de eigenaar van natuurterreinen waarin teken leven?
 • Of van een natuurterrein waarin een wolf leeft, die je schapen koud maakt of je kind aanvallen kan?
 • En wie zou een boomeigenaar ( lees ‘landeigenaar’) nu aansprakelijk stellen, want hoe stel je nu vast dat op zijn land die lichte irritatie met jeuk plaatsvond?

Terwijl er dus GEEN epidemologische gegevens bestaan…Wie naast windturbines woont kan ook rondvliegend ijs in de winter tegen zijn hoofd krijgen. Horen we onze leugenachtige en corrupte overheid DAAR over in relatie tot artikel 6:162 BW? Zie ook deze pagina, waarin je wordt gesommeerd dat je die nesten moet verwijderen. Met ‘uitgebreide jurisprudentie’ maar naar zover ik weet niets in verband met die rups.

Oh ja, maar vermeld dan aub even de publicatie als je ‘kenniscentrum’ bent

We zien hier die typische selectieve risicovermelding, waarbij andere agenda’s mee spelen. Zoals de houtbehoefte van onze leugenachtige en corrupte overheid voor haar Energietransitie-politiek. Daarbij moet meer dan de helft uit ‘biomassa’ (gekapte bomen) komen. En dus zie je het al aankomen, wat misschien toch stiekem het achterliggende doel was, ook van de beleidsprostituees van Wageningen UR.

Bomenkap stimuleren, Wageningen UR beveelt eikenlanenkap al aan als remedie:

Reclame voor bomenkap vanuit de ‘deskundigen’ van Wageningen UR

Dus dankzij de extreemlinkse klimaatalarmist Arnold van Vliet en wat Wageningse baantjesjagers, gaat de zaag straks in vele eiken uit naam van risicopreventie en aansprakelijkheid. Dat is al gebeurd op verschillende plekken:

Ja, daar gaan we al…

Conclusie, Arnold van Vliet de boosdoener
We zien dus dat hier dus vooral een Klimaatvuurtje werd gestookt wordt door het zelfbenoemde ‘kenniscentrum Eikenprocessierups’ van ‘The Usual Suspects’ rond de Wageningse Klimaatalarmist Arnold van Vliet (van ‘Natuurkalender) zijn Stichting voor Duurzame Ontwikkeling (FSD) en haar  gesubsidieerde webstek “Nature Today’.

Zij pleitten- reeds hangend aan de subsidieruif- voor dat ‘kenniscentrum’ en zijn reeds innig verweven met nog nader te identificeren LNV-ambtenarij.

En zo krijg je dan een ‘Kenniscentrum Eikenprocessierups’ van rondje-internet-alarmisten: Arnold van Vliet en Hidde Hofhuis, Wageningen University; Silvia Hellingman, Hellingman Onderzoek en Advies; Henry Kuppen, Terra Nostra; Henk Jans, Jans Consultancy Gezondheid en Milieu; Jan Buijs, GGD Amsterdam; Joop Spijker, Wageningen Environmental Research.

Pseudo-experts bij elkaar

Zij lijken de voornaamste verantwoordelijken die het ‘risicootje’ tot ‘landelijke keiharde aanpak’ opbliezen. Zodat alle eikenlanen met plasticrotzooi werden verminkt.

Terwijl ze tegelijk jubelen (zie hierboven) dat er weer een wolvengebied is aangewezen door hun Alterra/Stichting Ark-partners, en zich afvragen of ze nog meer territorium voor Rewilding mogen claimen ‘wat is het volgende gebied’. Waarom is een wolf in een natuurgebied dan weer NIET een ‘onrechtmatige daad’, waarvoor je Stichting ARK dan aansprakelijk kunt stellen? Maar zo’n klimaatalarmrupsje weer wel?

Ik krijg liever een naaldje van een rups op de huid, dan een stel wolvenkaken in het dijbeen…

 • Moraal van dit verhaal: een handjevol mensen op de stoel van de overheid kan dus de aanblik van het hele land verminken, om daar zelf beter van te worden.
 • Wijs je op de kennisleemtes, dan zeggen ze dankbaar ‘er is meer onderzoek nodig’, en al ‘onderzoekend’ houden ze zo het klimaatvuurtje hoog.

Terwijl je dus wat die rups betreft met 1 mededeling op het internet kon volstaan: wie gevoelig is, blijft uit de buurt van besmette eikenbomen. Tenzij je doel dus is; mensen bang maken….Dan hang je het land vol met gevarenlintjes.

Boek Uw Rechtse Hippie voor een cursus Bullshit-detectie en Martial Media Arts Rypke@Interessantetijden.nl

 • zoals altijd, deel, like en verspreidt dit bericht, we zijn 1 van de laatste rationeel-kritische oases in een zee van polonaise en onbenul. Uw Rechtse hippie is geblokkeerd van Links-Liberaal Facebook, dus deel aub zelf dit bericht zodat mensen het toch kunnen lezen.

3 Replies to “Eikenprocessie-hysterie dient stook Klimaatvuurtje Arnold van Vliet (WUR)”

 1. Mooi stuk,Rypke.
  Ik moest bij de angstverhalen op de radio direct al denken aan je vorige stuk over die rups.
  Dat eiken als risico gezien worden en gekapt dreigen te worden,als vervolg op de massale essenkap; daar was ik al bang voor.
  Het is net wat je zegt over de biodiversiteit in zo’n eik; in onze eik (circa 35 jaar oud) is alleen al het aantal soorten vogels die er in een jaar verblijven/foerageren opvallend.

 2. Ik heb die dieren in mijn tuin en er nooit last van gehad. Ik loop er gewoon met blote voeten rond. Ik heb 10-tallen nesten in mijn tuin, de rupsen lopen als 1 tot 2 meter lange slangen door het gras en soms vormen ze een kluwen met een diameter van zo’n 10 centimeter. Ze kunnen dan druk kronkelen of doodstil zijn. Ze lopen vlak langs mijn zwembad en mijn bezoek heeft er in de 14 jaar dat ik hier woon ook nooit over geklaagd. Mijn honden hadden er ook nooit last van. Zo erg kan het dus niet zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *