Gaat subsidiegeld Deep State-werktuig Milieudefensie naar terreur?

Geurts in De Telegraaf

Invallen van  dierextremisten uit binnen – en buitenland, dierentransporten die door ontspoorde jongeren worden gekaapt, terreur tegen boeren neemt overhand toe, en dus klimt CDA-Kamerlid Jacco Geurts in de Telegraaf in de pen.

Maar in plaats van te pleiten voor meer inzet van inlichtingendiensten en nog meer overheidsmacht, kan Geurts direct effectief optreden door de stopzetting in de Tweede Kamer te bepleiten van miljoenensubsidies richting anti-agrarische socialistenclubs die van Nederland een communistische heilstaat (‘klimaatrechtvaardigheid’) willen maken.

Milieudefensie krijgt bijna ELF MILJOEN euro subsidie per jaar, 60 procent van het budget van deze ‘Klimaat’-rechtszaken tegen de overheid voerende club komt van de overheid/belastingbetaler. 

Jaarverslag Milieudefensie

Van bovenaf gesubsidieerde onrust, de Red Herring-methode
Het punt waar Geurts overheen stapt, is dat al die schijnbaar spontane actieclubs met geld van boven uit de grond komen. Hetzij van George Soros-achtige ‘rode’ miljardairs, of direct via de overheid. En Geurts kan dat best weten, wanneer hij de moeite zou nemen zich beter te informeren. Dus bij deze de uitnodiging dat ook te doen.

Of het nu ‘Extinction Rebellion’ is waarbij reljeugd plots met spandoeken ‘de biodiversiteit’ beweent. En de met Europees belastinggeld klimaatspijbelende jongeren. Of je hebt clubs als Black Lives Matter die onrust stoken met geld van multi-miljardair George Soros. Er wordt voor onze ogen een globalistisch totaal-programma uitgerold ( lees bv Patrick Wood zijn’ Technocracy, the Hard Road to World Order) en gepusht waarbij de nationale rechtstaat en haar burgers op het menu staan.

2030 AGENDA Jacco, en jij stemde daar voor, door voor de Klimaatwet van oa Wijnand Duivendak (Milieudefensie) te stemmen. Wordt aub wakker…

Antifa met communistisch hakenkruis

Sinds de technocratische wereldsocialisten 2030 Agenda (Parijs) versneld willen opdringen, schieten die onrust zaaiende clubjes als paddestoelen uit de grond. En dat is een klassieke ‘intelligence’-strategie die ‘Gecontroleerde Oppositie’ heet, dan wel ‘Red Herring’-methode. Dat je mensen tegen elkaar ophitst via frontorganisaties die aanslagen plegen en onrust stoken. Terwijl je ondertussen je eigen plan achter de rug om doordrukt.

Mogelijk heeft Jaco Geurts (CDA) zich nog nooit werkelijk verdiept in de ideologische en strategische achtergrond van de klimaatpolitiek, waar hij uit ezeligheid zelf voor stemde. Terwijl er sinds het werk van Peter Siebelt uit begin dit millennium al genoeg materiaal ligt voor stevige Kamervragen; vooral dus over de riante subsidiëring voor radicaal linkse clubjes.

Wijnand Duivendak was gewoon een ordinaire linkse terrorist

Maatschappelijke steun veinzen met zelfde subsidie voor ‘Fair Green & Global Alliantie)
Zonder enige controle op het rendement voor de belastingbetaler- behalve lastenverzwarende milieuregels en klimaatrechtszaken- vangt Milieudefensie dus 60 procent van haar totale begroting (11 van de 18 miljoen euro) van die belastingbetaler. Om die belastingbetaler via ‘Van het Gas af’ -campagnes en De Klimaatwet nog verder af te kunnen persen.

Kortom, een milieuclub die gewoon een verlengstuk/spinoff is van 1 politieke partij, Groen Links, krijgt gewoon 10 miljoen euro campagnegeld extra per jaar om ons meer Groen Links/D66 op te dringen. Een andere methode- naast de Red Herring- is het veinzen van brede maatschappelijke steun via ontelbare frontorganisaties.

Terwijl die allemaal bestaan dankzij geld dat je ze zelf gaf. Zie de ‘Klimaatrechtszaak’ tegen Shell dit voorjaar waar ‘nog 6 organisaties zich bij aansloten’. Die procederen dus met geld dat Hugo von Meijenfeldt van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Want Milieudefensie sluist die subsidies voor ‘pleiten en beinvloeden’ van de Fair Green & Global Alliantie’ door naar…. Both Ends, waarvan dit persbericht komt.

‘aansluiten bij Milieudefensie’, Both Ends kreeg via Milieudefensie al subsidies (zie jaarverslag 2017) Jongeren Milieu Actief is de jeugdorganisatie van Milieudefensie. Die ’13 duizend mede-eisers’ zijn een campagne-opbrengst van deze clubs

Werktuig van The Deep State
Daarmee is De Staat der Nederlanden veruit de grootste inkomstenbron van deze socialistenclub, die tegen de overheid procedeert. Dat is niet dankzij ‘menselijk falen’ maar gecalculeerd belang van de agenda’s van topambtenaren als Hugo von Meijenfeldt. Die moet voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken 2030 Agenda doordrukken, en kan dus alle ngo’s als pressiemiddel gebruiken, iedereen in zijn hokje duwen.

Met die subsidies helpen actieclubs voor een paar wereldsocialistische ambtenaren- The Deep State-(zie ook de Topmanagementgroep van het publiek bestuur) hun macht en invloed versterken. Feitelijk is Milieudefensie dus gewoon de overheid, werktuig van de ‘Deep State’, een vorm van gecontroleerde oppositie. Milieudefensie hielp ook met de Milieufederaties bij de zaken in Brabant, die uiteindelijk tot de blokkade van de PAS leidden waarmee de agrarische sector nu op slot ging.

Al die clubs zijn onderling verbonden in verschillende lagen achter de schermen (de ‘spekkoek’ zoals Peter Siebelt beschrijft in Eco Nostra)

Publiek gefinancierde doelen, wazig omschreven

ECO NOSTRA
Historisch gezien onderhouden leden van Milieudefensie nauwe banden met Antifa en het radicaal linkse actiecircuit dat ook geweld niet schuwt. Sterker nog, dat gewelddadig linkse circuit vormt de politieke en sociale basis van Milieudefensie en haar vele ‘groen’- lees bloed-RODE- spinoffs.

Een mooi voorbeeld is de Rara-terrorist en inbreker Wijnand Duijvendak, door onderzoeksjournalist Peter Siebelt geportretteerd in ‘Rara wie ben ik’. De Makro in de fik steken, actief geweld en terreur prediken. Inbreken in overheidsgebouwen, in de brand steken van vastgoed, benzine slangen snijden, niets was ‘Klimaatactivist in de Politiek’ en Maoist Wijnand te dol.

Jongerenafdeling JMA van Milieudefensie; ook banden met Antifa en andere reljeugd?

Hij claimt zelf de bedenker van ‘De Klimaatwet’ te zijn, ge-ent op de Britse Klimaatwet.

Duivendak zijn kwajongensstreken, je moet toegeven- het getuigt van een zekere durf en intelligentie. Kom daar bij wat zich tegenwoordig ‘rechts’ noemt nog eens om. Hoe Duijvendak met zijn criminele en totalitaire verleden (en heden?) wegkomt, dat is enkel te verklaren wanneer je aanneemt; hij dient door ‘zichzelf’ te zijn dus de belangen van ‘De Macht’.

Ik bedoel: ik hoef maar het adres van een ambtenaar op het web te plaatsen, en het Ministerie van Klimaat belt al boos op. ‘Groen’, dat is dan ook de machtstrategie van de wereldelite van bankiers en multinationals, verenigd in hun Blended Finance Taskforce (met oa Wiebe Draijer van het Energieakkoord). Dus door hun acties dient Milieudefensie  indirect hun van oorsprong ideologische tegenstander, precies volgens de door mij in Elsevier beschreven Bootlegger-Baptist-theorie. 

Al kun je het ook zo zien: wat is nu het verschil tussen een communistische heilstaat (Milieudefensie) en monopolie-kapitalisme van multinational-sprinkhanen en Big Tech?

Pas 15 jaar na dato gelezen

Peter Siebelt bracht ook al het netwerk rond Volkert van der Graaf in kaart, Pim Fortuyn-moordenaar, wiens vrouw weer bevriend is met Femke Halsema. De huidige burgermeester van Amsterdam.

Voordat Volkert onze premier-kandidaat doodschoot was hij met Marianne Thieme haar voormalig fractiemedewerker Sjoerd van der Wouw (nu Wakker Dier) actief voor een procedureclub Milieuoffensief die boerenbedrijven in de Gelderse Vallei juridisch het leven zuur maakte.

Dat boek, de Eco Nostra, geeft alle aanleiding om de exorbitante subsidiëring van Milieudefensie nog eens tegen het licht te houden. Waarschijnlijk heeft Jacco Geurts het zelfs nog nooit gelezen. Bovendien is Jacco Geurts eigenlijk zelf ook een beetje Milieudefensie, want hij stemde voor hun Klimaatwet. Dus eigenlijk is Jacco Geurts een beetje een NSB’er of een ezel. Of allebeide. En dan is ’t voor een CDA’er nog zo’n kwaaie niet, hij noemt zichzelf zelfs conservatief (….)

GIGA-subsidies, en niemand mag weten hoe dat besteed wordt en met welk publiek nut…

Voorzet voor Kamervragen

  • Wanneer zij 10,9 miljoen euro PER JAAR krijgen van bijvoorbeeld het Ministerie van Buitenlandse Zaken (Hugo von Meijenfeldt) voor ‘pleiten en  beinvloeden’. Wie krijgen dan dat geld en waar is de controle op het maatschappelijke rendement voor degene die dat moet betalen; de belastingbetaler? In de jaarverslagen vind je daar niets van terug behalve wat vage verhaaltjes. 
  • Kan Milieudefensie een overzicht geven van WELKE clubs via haar (subsidie)geld ontvingen? En kan zij daarvan iedere euro die deze clubs uitgaven herleiden en verantwoorden?

Zoals Peter Siebelt met zijn netwerkmethode toont, is de wereldsocialistische lobby opgebouwd als spekkoek met lagen. Bovenin de ‘respectabele’ politici en academici van meestal PvdA en Groen Links, daaronder de ‘respectabele’ ngo’s, maar in de onderlaag ook clubs en ‘cellen’ van activisten die geweld en andere methodes toepassen.

Bekend zijn de ‘ziedende bintjes’ die GMO-proefvelden vernielen, of mensen die stallen in de fik steken. De overvallen op boeren als in Boxtel passen in dat zelfde patroon.

Via hun jongerenorganisatie Jongeren Milieu Actief

Bewijslast ligt bij Donald Pols van Milieudefensie
Het kan onmogelijk zo zijn, dat die banden plots verdwenen zijn, en Birds of a Red Feather Flock together. De bewijslast ligt dus bij Milieudefensie om aan te tonen, dat geen enkele belastingeuro op enige wijze bij illegale activiteiten terecht komt. Dus dat ze aan de oppervlakte allerlei ‘ludiek’ ogende en respectabele netwerken opzetten als boerennetwerk ‘Grondig’ samen met de Triodos Foundation van de Triodosbank.

Maar dat onderhands ook euro’s verdwijnen naar illegale acties, die immers mooi de aandacht opslokken en zo ‘de goede zaak’ helpen forceren.

Het is niet langer uit te leggen, waarom tientallen miljoenen euro’s belastinggeld vloeien naar socialistische actiegroepen en de verlengstukken van linkse politieke partijen. Eigenlijk was dat al nooit uit te leggen. Maar dat werd het beleid dankzij het Nationaal Milieubeleids Plan (1989) van Ed Nijpels (VVD)- en opvolger Hans Alders.(PvdA). Nijpels en Alders werden multicommissaris van het Partijkartel.

Door het financieel opblazen van ‘groen’-rode stichtingen moest Agenda 21, de Klimaatagenda van de Verenigde Naties (nu 2030 Agenda) ‘draagvlak’ krijgen. Je zou kunnen zeggen dat die strategie goed werkte, na 25 jaar volhouden. Dankzij Mark Rutte en zijn mentor Pieter Winsemius zijn we vanaf heden een Klimaatkalifaat, waarvan de destructieve gevolgen voor gezinnen nog nauwelijks lijken te dagen.

Bron: Boerderij Het netwerk Grondig met oa de Triodos Foundation en Milieufederaties met een verdwaalde boerenclub er in

‘Respectabel’ bovenin, radicaal achter de schermen
Ook klassiek volgens de ‘Spekkoek’; de zichtbare politici bovenin, die de meer radicale elementen onderin – direct danwel indirect- helpen met geld. Zonder die financiele staatssteun zou er waarschijnlijk vrij weinig publieke steun zijn voor ‘klimaatrechtvaardigheid’ of ‘groene moslims’. Wat dat betreft kun je de Millieu- en Klimaatbeweging wel zien als Groene Goliath.

Het is een met subsidie en loterijgelden opgeblazen monster, dat leeft van leugen en propaganda. Haal het publieke geld weg waarmee ze zichzelf opblazen, en het monster implodeert. In de Boerderij pleit het door Milieudefensie aangestuurde Netwerk Grondig van ‘Grondgeboden Boeren’  er nu voor dat DE Staat/Belastingbetaler maar even voor 150 miljoen euro aan Fosfaatrechten opkoopt.

In wiens belang ‘pleiten en beinvloeden’ die clubs

En dat is dan de ‘fatsoenlijke’ kant van de spekkoek. Die pleiten enkel voor diefstal met overheidsgeweld (nog meer regulering en belastingheffing) In wiens belang is dat nu weer? Zie verder ook mijn verhaal voor Elsevier ‘hoe Milieuclubs en Multinationals met elkaar samenwerken‘, volgens de bootlegger-baptist-theorie.

Links-Rechts-tegenstellingen kunnen op politiek vlak helderheid scheppen, maar niet bij het doorgronden van het bredere machtspel. Of je nu linksom of rechtsom graait, graaien is graaien. Zie dus dat schijnbaar tegengestelde gezindtes elkaar juist (indirect) kunnen helpen. Waarom anders zou Bootlegger de overheid een socialistische actiegroep die ‘klimaatrechtvaardigheid’ predikt (de Baptist) anders financieren? Alles dat de macht uitbreidt van onze leugenachtige en corrupte overheid, dat krijgt subsidie.

Dat is geen ‘toeval’ of ‘menselijk falen’, maar gecalculeerd eigenbelang.

One Reply to “Gaat subsidiegeld Deep State-werktuig Milieudefensie naar terreur?”

  1. Zo. De vakantie van de wolkenmakers is vast weer voorbij. In het kader van het milieu wordt de lucht op het moment dat ik dit schrijf, weer dichtgespoten door de vliegtuigen.
    Kijk omhoog mensen. En zie ze de zon wegnemen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *