‘Het liberale idee is achterhaald’….

Westhoek-koeien, de Vlaamse Westhoek bevat nog snippers traditioneel boerenland dat je als het ware ‘omarmt’

Het citaat dat de titel van dit artikel werd is afkomstig van een anderhalf uur durend interview dat de Financial Times op 6 juli hield met Vladimir Putin. De Britse krant was het eerste Westerse mainstream-medium in 16 jaar dat deze kans benutte, en pakte die uitdaging professioneel op.

Dus geen hijgerig geïnterrumpeer en dat hinderlijke ge-frame dat onze links-liberalistische propaganda-entiteiten bezigen, of het nu NRC Damesblad is of Nepnieuwsuur.

Dodenakkertje Derde Slag bij Ieper (1917)

Maar een interviewstijl van een kundige en beschaafde reporter. Net als bij Rick Rubin van The Rubin Report die mensen de mogelijkheid geeft hun eigen visie te geven, OOK als deze diametraal tegenover hem staan. Zo nodigde de liberale homofiel Rubin de katholieke Bishop Robert Barron uit om zijn verhaal te doen, wetende dat die zijn levensstijl afkeurt. Net als orthodoxe Jood Ben Shapiro, die bij Rubin kind aan huis werd.

Wanneer je het van harte oneens kunt zijn met elkaar en dat kunt uitspreken, dan getuig je van wederzijds respect. Dat betekent dus niet dat je de eigen visie moet aanpassen en homeopathisch verdunnen voor de lieve vrede, want dan heb je dus geen visie. Of dat je de ander niet van je gelijk mag overtuigen. (en vice versa)

Dan ben je als de geslachtsloze draaikont Mark Rutte, een archetypische ‘leider’ die het beschavingsverval personificeert van Nigeria aan de Noordzee, ons corrupte bananenland.

Screenshot uit FT-interview: Poetin, een kundig en intelligent staatsman, wat is het schandknaapje van multinationals/bankiers Mark Rutte nu vergeleken bij zo’n leider, waarop veruit de meeste Russen trots zijn?

Je kunt dat onverknipte interview van anderhalf uur op Jijbuis zien, en zelf een oordeel vormen over de boeman van Westerse media. En vraag je dan af: waarom blijven die narcistische mediasukkels op gezag van het Militair Industrieel Complex/ NATO oorlogje hitsen over de Boze Rus?

Tegen een intelligent en kundig staatsman (met cynisch gevoel voor humor!) die het eigenbelang van zijn land bewaakt. En die het CIA/Mark Rutte-gesponsorde Islamterrorisme in Syrië een halt toeriep. Bedenk ook wat voor chaos Rusland was na ineenstorting van de USSR.

En de volledige ontmanteling tot corrupte oligarchie onder Boris Jeltsin, mede dankzij CIA-inmenging (Jeffrey Sachs met zijn valse economische adviezen stortte Rusland in chaos).Het land noemt zich met Poetin weer openlijk orthodox-christelijk na 80 jaar staatsgeforceerd atheïsme. Wie had zoiets 25 jaar geleden nog maar kunnen voorspellen?

Het zijn interessante tijden.

Screenshot FT-interview Liberalisme wordt dictatoriaal in Westen…aldus Poetin

Poetin neemt het woord ‘stabiliteit’ steeds in de mond: of dat nu gaat over de functie van de christelijk-orthodoxe godsdienst voor Rusland. Of de wijze waarop een staat een stabiel, veilig en voorspelbaar leven moet garanderen voor ingezetenen.

Wat dat betreft lijkt Poetin wat op Napoleon en opvolgers na zijn Waterloo (1815). Die zagen na de atheïstische chaos van de Franse Revolutie (1789) met haar lijkenbergen ook dat gezonde godsdienst- zijnde het traditionele christendom- een stabiliserende sociale factor is, die ze herstelden.

Putin merkt ook op hoe massa-immigratie van vijandige horden met zijn stabiliteit-streven in tegenspraak is, wat hij ‘de kardinale fout’ van Angela Merkel noemt. Al die Wir Schaffen Das-miljoenen die de toch al wankele sociale cohesie in het Westen verder ondermijnen. Een ondermijning die overigens door onze valse en goddeloze elite gepland is. (Kalergi Koudenhove)

Bedenk dat Merkel de Kalergi-Koudenhove-prijs zelfs ontving van de gelijknamige stichting, die de sociale ontworteling van het traditionele Europa nastreeft.

Tyne Cott, tienduizenden soldaten

Vergelijk die nadruk op stabiliteit met de labiele hysterie waarin wij nu verkeren met Klimaatmarsen en door PR-campagnes van de Club van Rome opgehitste klimaatspijbelaars: de ultieme consequentie van ‘liberalisme’ tot het uiterste doorgevoerd. Geen verantwoordelijkheidsbesef meer, de objectieve transcendente ethiek is vernietigd.

Ontwortelde gekkies van de zelfmoordcultus die ‘liberalisme’ heet

De hoogste maatstaf die overblijft heet ‘je hebt mijn gevoelens gekwetst’….Dus mag de vermeende kwetser van alles beroofd worden, van vrije expressie tot persoonlijke vrijheid. (wat ook de essentie van het ‘non-discriminatie’-artikel in de Grondwet sinds 1981 is: Universele Overheidsbeperkingen) Wij zijn hier meer van FYF (fuck your feelings), gevoel is onbelangrijk.

…in restanten van het traditionele Vlaamse boerenland

Wat geeft Westerlingen nog het recht de Russen te veroordelen over ‘democratie’, terwijl wij op geheel ondemocratische wijze een totalitaire Klimaatstaat opgedrongen krijgen? Omdat bankiers en multinationals onder leiding van ex-chef Botervloot van Unilever Paul Polman – die ‘Eminent Person’ van de Verenigde Nazi’s- ons zo met staatsdwang duizenden miljarden euro’s afhandig willen maken.

Omdat ze dan een goed gevoel over zichzelf krijgen als planeetridder. Je zorgen over het einde van de planeet maken, terwijl de rest van de midden en onderklasse zorgen heeft of ze het einde van de maand kunnen betalen.

Is ‘nationalisme’ onze grootste zonde?

Wat geeft Westerlingen nog het recht de Russen te veroordelen over ‘democratie’ terwijl wij op geheel ondemocratische wijze (vaak criminele) migrantenhorden opgedrongen krijgen?

Zodat de helft van bevolking van onze grotere steden uit een Vijfde Collonne bestaat, die niets bijdraagt aan de economie van ons land, behalve dat ze UWV-ambtenarij en het gevangeniswezen aan werk helpen, ooit gezellige stadswijken ontwrichten en verpesten, algehele vervreemding wekken.

Mensen die ons land met foksubsidie (kinderbijslag) vol met taalachterstandjes en strafblaadjes fokken. Op hun beurt ontwortelde jongelui, opgehitst door Low Culture van criminegers die op vierkwartsmaat morele transgressie/liberalisme verheerlijken. Tenminste, ik moet nog het eerste nederrap-liedje horen waar de zegeningen van bibliotheken, intellectuele inspanning en zelfstudie worden bejubeld.

…’where the poppies blow’…

Koningin Juliana noemde in haar troonrede van 1979 Nederland al ‘overvol’. Dat was 4 miljoen mensen geleden. Het enige dat ‘liberalen’ hier als ‘oplossing’ voor hebben is ‘wie dan leeft, die dan zorgt’ terwijl de staatsschuld blijft oplopen.

En dan maar weer belastingen ophogen, terwijl je steeds verder tot Oligarchie ontwikkelt; de definitie daarvan is ‘je connecties met De Staat voor zelfverrijking gebruiken’. Staande praktijk in Nederland, maar dat heet hier ‘duurzaamheid’ en ‘klimaatbeleid’. Of Milieubeweging. Welk bedrijf kan als Natuurmonumenten voor 60 procent van haar begroting op subsidie leven en tienduizenden hectares grond bemachtigen, dankzij haar staatsconnecties?

Of als campagne-entiteit met 10 miljoen euro subsidie per jaar van het Ministerie van Buitenlandse Zaken zelfs rechtszaken tegen de Nederlandse bevolking voeren…(Milieudefensie).

Dus wij hier beschuldigend over ‘Russische Oligarchen’ van leer trekken, terwijl we hier een eigen vroom eufemisme voor Oligarchie uitvonden: ‘Duurzaamheid’..Privaat gewin op publieke kosten, toegedekt met groen gedicht.

In het boerenland

Oh ja, en je bent natuurlijk ‘slecht mens’ wanneer je de liberale illusie verstoort, de heilige gemoedsrust die door wegkijken en consumeren in stand blijft. Dus wanneer je ‘kwetsende woorden’ bezigt ben je ook direct strafbaar en blokkeerbaar. Alsof woorden pijn doen, enkel om dat je te laf en zwak werd je nog te kunnen vermannen.

En omdat je objectieve waarheid en normen ontkent,  zodat de Lange Tenen der Macht het laatste oordeel vormen.

Propaganda-affiche

Nou, we wensen u veel succes in uw overvolle allochtonengetto’s waarin uw Rechtse Hippie zijn laatste en veruit meest slechtste jaar in Amsterdam moest bivakkeren. Toen in 2010 met ‘De Damschreeuwer’ bij Dodenherdenking, toen mensen in hysterie over elkaar stampten en renden wisten we: ‘we gotta get out of this place‘.

  • Nu denk je: Amsterdam, waar leg dat tan?

Het Platteland heeft de toekomst, net als het conservatisme. Het liberalisme draait zichzelf de nek om, door in haar tegendeel te keren met haar Totalitaire Tolerantie enerszijds, en besluiteloze lafheid anderszijds.

Dure belofte ‘De Belgische bevolking…

Wat geeft Westerlingen nog het recht de Russen te veroordelen over ‘vrije media’, terwijl de eenzijdige links-liberale agitprop overheerst, waar de rijkspropagandadienst Rijksoverheid.nl openlijk liegt over de ‘zegeningen’ van windenergie, waar Juf Kajsa ons nieuws wil censureren als ‘Russisch Nepnieuws’.

Waarin collega’s met wie je een boek schreef zich al van mij distantieren vanwege de sceptische visie die we hier op klimaathysterie uiten, omdat ze bang zijn anders economische schade te lijden bij achterban die hun klandizie moet zijn.

En waar ik al word geblokkeerd van Safespacebook wegens ‘emotionele schade’ die je zou toebrengen aan de groep waarmee Big Tech-‘liberals’ sympathiseren. Waar zelfs ons lichaam via de Donorwet al tot staatseigendom is verklaard. Dat mensen het niet WILLEN zien, en nog willen geloven dat we nog in een Bert Haanstra-film leven als je maar wegkijkt.. Of voldoende geld hebt om in een blanke wegkijkwijk te wonen.

….dat verandert de realiteit niet.

…’where the poppies blow’….

Men is vergeten dat het Liberalisme ook totalitair wordt, wanneer het geen andere visies meer naast zich duldt. Dat is dus waar Putin in het interview op wees. Ook op het wereldtoneel zie je dat met het oorlogszuchtige (neo-)Liberalisme, waarvan VVD’ers als Arend Jan Boekestijn hier exponent zijn.

Hij is weer steengoed!

Liberalisme, eenmaal losgeslagen zonder corrigerende tegenpool, dat ontwortelt alle traditionele sociale verbanden, vernietigt de bestaande cultuur. En wat overblijft is een toeristisch consumptie-decor van façades, met subsidie overeind gehouden monumenten waar we als vakantiegangers op bezoek gaan om ons ‘thuis’ te voelen.

Terwijl we op drift zijn gejaagd, en in steden leven tussen moderne blokkendozenbouw, architectonische uitingen van een goddeloze en zielloze ideologie op terugverdientijd berekend. Terwijl we rentenieren op het morele krediet van het christendom en financieel krediet van Staatsobligaties.

Het Liberalisme doet precies dat…

Wanneer we dan toch vandaag Russisch ‘nepnieuws’ verspreiden, dan kan de visie van Goelag-Archipel overlever Alexander Soltzhenitzyn er nog wel bij. Dat is ook precies waarom onze valse elite onze boerenstand en onze vissers vernietigt. De economische dragers van het platteland ontwortelen, onze voedselproducenten de nek om draaien.

Wat Lenin in Rusland deed met landeigenaren en pachters, dat doet de PvdA-of-erger nu hier in de EUSSR.

…gezellig de gifgasroute fietsen 🙂

In filosoof Tom Zwitser zijn ‘Permafrost’ lees je hoe dat proces van Liberalisme en ontworteling met de Eerste Wereld Oorlog is ingezet. Dus begeleiden we dit korte bericht met foto’s van de Vlaamse Westhoek, met de grafvelden van de Derde Slag bij Ieper (1917). Het bericht over SOVON stellen we nog even uit, omdat dit teveel creatieve energie kost die ik  nu in een verhaal voor een magazine moet steken.

Belgische bordjes bevatten vaak mysterieuze uitspraken

…idem

Diksmuide aan de IJzer waar de IJzerbedevaart naar plaatsvindt

Overzicht op Westhoek vanuit toren

Idem

Om dan met het goede nieuws te besluiten; De Financial Times toont met dit onverknipte interview dat Westerse mainstreammedia nog tot ouderwetse journalistiek in staat zijn. Hulde, en die lof is universeel zoals je in de commentaren op Jijtube kunt zien.

  • Zoals altijd, like en deel mijn beeldverhaal op je tijdlijn van Safespacebook. Ik ben door het ‘liberale’ Big Tech-platform geblokkeerd wegens ‘aanstootgevende’ berichten die ‘emotionele schade’ toebrengen. Wanneer jij het deelt kunnen mensen het toch nog lezen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *