Klimaatpropaganda uiting doodsstrijd oude linkse media…

De smiley er bij zegt genoeg, wie gelooft de oude media nog

Afgelopen week werd in de oude media als de Volkskrant de zogenaamde ‘hockeystick’-grafiek weer uit haar wetenschappelijke graf gehaald met de welbekende boodschap ‘twijfel niet langer, geloof onze propaganda’. Die hockeystick toont hoe afgelopen duizenden jaren ’t klimaat nauwelijks zou veranderen, tot recent.

Honderden tot duizenden studies toonden echter eerder (op locaties over de gehele wereld) een duidelijke Middeleeuwse Warme Periode en een Kleine IJstijd die veruit de koudste periode was van het Holoceen (sinds de ijstijd ophield)

Klimaatpropaganda lijkt een strohalm waarmee oude media hun tanende journalistieke relevantie en geloofwaardigheid willen verhullen, net als de linkse politiek. En veel academische disciplines die lijden aan het Diederik Stapel-effect: het meeste dat ze publiceren blijkt onwaar.

Sahara-stof boven Middellandse Zee, gezien vanaf Sierra Nevada

Klimaat als strohalm tanende machtsbasis
Ook het Reformatorisch Dagblad liet zien, dat ze eens de aanstelling van een ter zake kundige wetenschapsjournalist moeten overwegen. We zien bij het RD andermaal de volmaakte afwezigheid van kennis waar het debat in klimaatwetenschap over gaat. (attributie, HOEVEEL van moderne opwarming vanaf 1978 is natuurlijk, en welk deel CO2-gedreven.)

De ‘journalistiek’ lijkt haar eigen tanende geloofwaardigheid, abonnee-vlucht en kennis-implosie met ‘het klimaat’ te willen compenseren, net als politici overigens. Als je echt niet weet wat je nog te zeggen hebt om aandacht te trekken, roep ‘de klimaatverandering’ en je lijkt nog begaan met de planeet ook.

Bij Keulemans speelt mee, dat hij vooral zijn baantje wenst te behouden bij dit PvdA-bastion. En dus duwt hij even goed mijn broeder Marcel Crok een mes in de rug bij zijn afserveren van hun KNMI-kritiek in ‘Het raadsel van de verdwenen Hittegolven’.

Een vrij laffe daad. Even de voorlichter van het KNMI een denigrerende quote ontfutselen, en NUL NIETS over de inhoud.

Obertauern

Want deze studies raken het hart van het werk dat Crok blootlegde van de Hockeystick-fraude. Toen ontdekte hij, dat zijn onthullingen bepaald niet gewaardeerd werden door de klimaat-community. Terwijl de fraudeur (Michael Mann) uit de wind werd gehouden.

Daar stortte broeder in het goede Marcel Crok zich als klimaatjournalist op, culminerend in het boek ‘De Staat van het Klimaat‘, waar ik hoofdstuk 6 aan meeschreef over de biologie.

We lezen nu in de Volkskrant niets over de FRAUDE waarmee men toe het gewenste beeld schetste: en dat is het intrigerende aan ‘klimaatwetenschap’. Voor mensen die DE boodschap verkopen knijpen ze bij wangedrag een oogje toe.

Maar wie gefundeerde kritiek levert, die branden ze af als ‘klimaatontkenner’. Die teneur is tegenwoordig ook bij Keulemans de insteek, alsof de linkse partijen over zijn schouder meelezen. Hun tanende populariteit en geloofwaardigheid (zie ook bij D66) hebben ze volledig met klimaatpolitiek verbonden. Klimaat is de laatste strohalm van imploderend links en haar oude media, en dat maakt ze extra leugenachtig en agressief.

Keulemans stelt zijn baantje veilig, ook als dat over de rug kan van broeder Marcel

De Hockeystick is dood, leve de hockeystick
Wat speelde nu? Men riep weer dat ’t in de afgelopen 2000 jaar nog noooooooooit zo was opgewarmd, na een persbericht uit de Reutersbak te vissen van ‘gezaghebbende studies’. Dit door oude media dan met het sausje overgoten: ‘twijfel niet langer’. ( = denk niet langer zelf na, geloof onze propaganda) Dus hier werd een nieuwe variant van de zogenaamde Hockeystick-grafiek (rechte stok met blad omhoog) weer opgegraven.

Basis van het nieuws zijn zogenaamde proxy-records uit Pages 2K(Past Global Changes) van het Smithsonian. Proxy’s zijn indirecte manieren om temperatuur af te lezen, zoals je dat bijvoorbeeld met sediment uit meren kunt doen of met stuifmeel. Bijvoorbeeld: groeit ergens een plantje dat normaliter zuidelijker groeit, dan is dat de indicatie ‘aha, het was toen warmer’.

Klimaatgeschiedenis wegpoetsen

Of met boomringen (dendro-chronologie):  de grootte van de groei per ring zegt iets over hoezeer het klimaat veranderde. Honderden zo niet duizenden van dat soort reeksen bestaan, we bespraken er vorige week nog 1 uit een meer in Zweden.

Een elegante proxy-reeks vond ik wel van Oostenrijkse klimatologen: boomresten die onder het ijs van de Alpen te voorschijn komen.  Dan zie je dus, dat waar nu het ijs smelt in het Holoceen van enkele duizenden jaren terug nog bomen groeiden. Oftewel, de boomgrens lag wel 100den meters hoger dan nu.

Hockeystick

De klimaatgrafieken waarover discussie loopt, tonen een lange vlakke steel en op het eind HOP: plots schiet die omhoog, een hockeystick. De boodschap van zulke grafieken- daarvan zijn er meer- is niet zozeer dat ’t afgelopen eeuw een graadje opwarmde: dat weet iedereen wel, evenals dat ’t in de jaren 50-’70 nog juist afkoelde.

Wat de boodschap moest uitdrukken is ‘het was in de Middeleeuwen zo warm niet, en daarna in de Kleine IJstijd zo koud niet’. Oftewel, ‘we have to get rid of the Medieval Warm Period’. Al tonen honderden andere studies van wel. Van vee telende Vikingen op Groenland, tot wijnbouwende boeren in Engeland, maar die komen niet van pas, dus poogt men sinds de jaren ’90 die onwelgevallige kennis weg te poetsen.

En dus wil je dan impliceren dat CO2 anno nu wel de (bijna) enige boosdoener is. Hoewel ook het IPCC in 2013 nog vaststelde: dat tot de helft van opwarming van afgelopen eeuw een natuurlijke oorzaak kan hebben.

Obertauern, in het Holocene Optimum waren de Alpen ijsvrij

Dus wat was nu het ‘nieuws’?
Ze stellen nu: nergens was de timing van klimaatvariatie zo synchroon over alle plaatsen in de wereld als die nu verloopt.

Dus dat vroeger klimaatvariaties ‘regionaal’ waren terwijl die van nu echt Global is. Alleen al die observatie (een uniform GLOBAL klimaat) is problematisch, voor wie bijvoorbeeld de reeds besproken data kent van Noordzee-temperatuur aan de Nederlandse kust die het NIOZ meette. Immers, afgezien van een klimaatsprongetje van wel 1,5 graden vanaf eind jaren ’80 was hier niets te zien.

En die sprong vond vanaf 1862 omgekeerd plaats. Dus er is eigenlijk niets veranderd aan het beeld.

Want nog steeds weten we niet hoeveel CO2 nu bijdraagt. Zo was het in het Holocene Optimum van 8-6000 jaar terug wel 2 graden warmer op veel plaatsen. Zeeijs was tot honderden kilometers verder noordwaarts gesmolten. Dat vond Svend Funder met zijn eigen proxy: drijfhout uit zee dat op t strand lag.

En ook de gletsjer van Groenland lag bijvoorbeeld 60 km verder landinwaarts. Niet alleen dat, ook de Alpen waren ijsvrij. De stand van de aardas was toen anders, met andere zonne-instraling tot gevolg. En zo zijn er nog ettelijke andere klimaatfactoren, waaronder ook directe verandering in landgebruik.

Hide the Decline, het laatste rode stukje waren de proxy-data door thermometer-data vervangen, ZONDER DAT TE VERMELDEN

Hide the Decline
De meest beroemde Hockeystick, die op (statistische) fraude gebaseerd bleek verscheen in het IPCC-klimaatrapport uit 2001 van de hand van Michael Mann. (plaatje hierboven) Die was op proxy’s van boomringen gebaseerd. De gebruikte statistische methode van Principal Component Analysis zou bij iedere willekeurige dataset zo’n hockeystick-grafiek geven.

Dus of je er nu het aantal afgeschoten walvissen tussen 1000-2000 zou invoeren of de groeisnelheid van boomringen: er zou een hockeystick uit komen.

De studie was op meer manieren opmerkelijk.

Want wat deed Mann nog meer? Hij gooide moderne boomring-data weg, en verving deze door thermometer-lezing. Want die moderne data toonden afkoeling, en dat pastte niet in het plaatje dat hij wilde laten zien. Dat is de beroemde zin ‘Hide the Decline’ uit Climategate: het email-lek uit 2009 op basis waarvan wij met Hajo Smit en Marcel Crok Climategate.nl begonnen.

VIking-postzegel Denemarken. De Deense Vikingen trokken meer Westwaarts, de Zweedse Vikingen veroverden de Baltische regio en trokken rivieren op

Daarnaast biedt de archeologie veel gegevens. Zo weten archeologen dat er in de Warme Middeleeuwen door de Vikingen op Groenland veeteelt werd bedreven. Dat hoef je nu nog steeds niet te proberen. Bij het invallen van de Kleine IJstijd moesten die Vikingen hun boerderijen opgeven; er zijn ook documentaires over verschenen die je op het web vinden kunt.

En zijn er honderden studies die tonen hoe bijvoorbeeld die Warme Middeleeuwen er mondiaal uit springen, evenals die koudste periode van het Holoceen (periode sinds de ijstijd): de Kleine IJstijd.

Marcott et al 2013

Twijfel niet langer, de mens een zegen voor de planeet
We moesten hier direct weer terugdenken aan de studie van Marcott et al in 2013, die we toen voor Climategate.nl bespraken.

Opnieuw, het is maar weer een proxy-reconstructie.

Wat zagen we bij Marcott et al hoe dan ook: de Kleine IJstijd was de koudste periode van het Holoceen. Hun data bevestigden het oude beeld: warme middeleeuwen, koude kleine ijstijd, en een Holoceen Optimum dat warmer was dan nu. Dus de huidige opwarming lijkt ook extra groot, wanneer je net uit de koudste periode van je tijdvak opklimt.

IJzige steppe, zo zag NL er in de laatste IJstijd nog uit

Meer last van implosie menselijke beschaving dan ‘opwarming’
Niet alleen dat, maar ook toonde die proxy-grafiek dat we eigenlijk al bezig waren om weer terug te zakken in een ijstijd. Stel je dat eens voor. Dus het GOEDE nieuws is, dat mensen misschien wel een IJstijd helpen voorkomen door CO2 de atmosfeer in te blazen.  Terwijl mensen de aarde dankzij hun CO2-productie al BEWEZEN groener maken.

Maar met zo’n positieve boodschap over menselijke invloed verkoop je misschien minder kranten. Dat we de planeet niet vernielen maar juist redden. Een IJstijd zou veel meer vernielen dan een beetje opwarming (1-2 graden), dat grotendeels gunstig is voor het leven op aarde.

Opgeviste rendierbotten uit de Noordzee/Doggerland

Waarover kunnen journalisten beter schrijven?
Dus zonde van al dat krantenpapier, dat gestook van het klimaatvuurtje. Waarop kan de journalistiek zich veel beter richten? Waarom richten ze zich niet op de REPLICATIECRISIS in de wetenschap: dat meer dan de helft van studies in ‘de bladen’ domweg niet waar blijkt. En dat die fraude in wetenschap, het gesjoemel een teken is van beschavings-implosie.

We hebben in Nederland veel meer last  van corruptie in het geprivatiseerde publieke bestuur, de implosie van beschaving, erosie van onderwijs en cultuur. Over een jaar of 10-20 zijn alle boeren en vissers uitgestorven: is er niemand meer die ons voedsel wil/kan produceren. Het echte nieuws is natuurlijk: ook met ‘klimaatbeleid’ wordt het evengoed ietsje warmer. Maar zijn we wel mooi 1000 miljard euro armer.

Dan zou ’t warmterecord in theorie niet 40,7 graden zijn maar 40,99993 graden, afgerond 40,7 graden. En het Planbureau voor de Leefomgeving liegt die kosten omlaag door miljarden-subsidies (SDE+)niet als onkosten op te voeren. DAT is pas nieuws, zoals Sjoemelnatuur eerder nieuws was, de fraude van het Planbureau met biodiversiteit-statistieken, of de fraude van RIVM met ammoniakmetingen.

Trudy in Trier

Klimaatnieuws lijkt een vorm van ‘psychological operations’. Levendige discussie genereren over een kleine bandbreedte van volstrekt onbelangrijke zaken, waar je NIETS tegen kunt doen. Terwijl de beschaving onder je voeten vandaan geroofd wordt door bankiers, multinationals en Big Government. Van die operatie zijn de falende oude media het propaganda-apparaat.

Het beste kun je de krant gewoon opzeggen. Wordt liever lid van Epoque, de klassieke kwartaalglossy voor mensen die (ook) geen krant meer lezen of televisie zien. En lees vooral veel boeken.

2 Replies to “Klimaatpropaganda uiting doodsstrijd oude linkse media…”

 1. Ik ben sowieso een te nuchtere denker om te geloven in al die ronkende doemscenario’s die al sinds de jaren 70 aan me opgedrongen worden. Op de middelbare school riepen ze dan heel dramatisch dat de gletsjers in de Alpen steeds korter worden. Verdwijnen op termijn zelfs. Maar, dacht ik dan, wat maakt dát uit? Dan geen gletsjer, ook goed. Die berg blijft toch wel staan, en op een dag zal er weer sneeuw liggen, en weer een gletsjer zijn. Met planten en dieren. De natuur verandert toch eenmaal constant. Het gekke is dat ‘de progressieven’ en ‘links’, die zich 100% conformeren aan de heersende klimaatdoctrine, in alle ándere gevallen juist pleiten voor permanente veranderingen. Want ‘stilstand is achteruitgang’ en meer van dat soort pure nonsens. Dus dat de natuur constant veranderd, dát is fout, dát moet precies hetzelfde blijven. Lijkt me dat die constante en niet te stoppen verandering voor die andersdenkenden juist een heerlijk toekomstbeeld zou moeten zijn. Maar daar vergis ik me dus in. Uiteindelijk is men nu vast van plan om, middels het krankzinnige klimaatakkoord, die eigenwijze natuur in Nederland in rap tempo en tegen absurde kosten nu toch écht definitief om zeep te gaan helpen. Ook de natuur moet en zal in de pas gaan lopen. Dat alles in naam van ‘het redden van de natuur’. In Brabant zeggen ze dan; schiet mijn maar lek.

 2. Met grote vette letters las ik het volgende bericht in het AD; ja het AD
  “Branden op de Noordpool zijn enorm en nauwelijks te blussen”
  Bosbranden op de Noordpool? Het is minder ongewoon dan het klinkt, alleen zijn het er deze zomer extreem veel en ze zijn ook nog eens enorm in omvang.

  Bob van Huet 27-07-19, 09:19 Laatste update: 28-07-19, 09:45

  Bob wil ook als zovelen mee kakelen over klimaatverandering.
  Op de noordpool is niks dat wil branden en de brandweer kan er niet heen rijden !
  Bob haalt de termen noordpool en poolcirkel door elkaar.
  It kin de master misse.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *