Jan van Ommen (LC), ‘dat falt net tsjin’… :-)

Vandaag in LC, door mijn ouwelui toegestuurd (die zijn nog abonnee)

Gezien de negatieve ervaring met NVJ-journalisme en de berichtgeving van de Leeuwarder Courant- hun jubelende houding naar fondsenwervende milieuclubs met miljoenenvermogen- stond ik uiterst sceptisch tegenover een interview met de Leeuwarder Courant in Den Haag. Maar het bericht over de Waddenoligarchie- mijn zaak bij de Raad van State- is nog helemaal zo slecht niet.

Dus een complimentje zijn we ook niet te beroerd voor. Zoals het nu in de krant staat, dan krijgen lezers wel een relatief goede indruk van wat er speelt. Paar puntjes maar, waaronder vermelding van ‘Interessante Tijden’ als naam van ‘zijn website’. Misschien als ik de volgende keer wat aardiger ben? 🙂

Uiteindelijk is het mijn wens niet om de oude media af te vallen, maar om ze aan te moedigen hun controlerende taak richting het (valse) establishment beter waar te nemen. Voorbeeld: Dat een club zich ‘natuurbeschermer’ noemt, wil nog niet zeggen dat ze het ook zijn. Via selectief winkelen in ecologische gegevens maken ze (bijvoorbeeld) een beeld van de staat van de natuur, dat voor zichzelf gunstig uitpakt.

Tegelijk houden ze de belangen van hun broodheer uit de wind.

Uw Rechtse Hippie heeft warme belangstelling van Big Brother en Juf Kajsa

Wat zich als ‘natuurbescherming’ voordoet in NL, dat draait voor 95% uitsluitend om geld en eigenbelang, sinds de jaren ’90 althans. Wat de ouderwetse geitenwollensoksuelen betreft (bv Rob Bijlsma van Werkgroep Roofvogels) daar is dan nog niets mis mee. Die hadden (en hebben) nog wel principes. Daar kon je het nog van harte mee oneens zijn, maar ze STAAN ergens voor. Het hart deugde.

Met wat zich nu als ‘natuurbeschermer’ voordoet, het zijn leuteraars, graaiers, eigengeilers en verkopers. Ik sta in dit dossier als natuurmens van de oude stempel, een Friese jongen die met eierzoeken en de vogeltjes in het fjild opgroeide.

Michiel driedubbele pet Firet (Staatsbosbeheer, Lobby-Coalitie Wadden Natuurlijk, Programma Rijke Waddenzee)

De 170 miljoen euro die Van Ommen in het artikel noemt, zijn maar een deel van de bestedingen. Dat zijn de IKW-gelden. Er zijn ook vele provinciale subsidies die voor allerlei particuliere prestigeprojecten verdampen: dus gaat het over eigengewin op publieke kosten. De Noordelijke Rekenkamer waarschuwde al (tevergeefs) herhaaldelijk voor ‘belangenverstrengeling’.

Centraal staat de belangendiscriminatie en belangenverstrengeling die ik aanvecht, waarom wordt de 1 voorgetrokken- bijvoorbeeld een fondsenwervend miljoenenbedrijf uit Zeist of ’s Graveland- en staat de ander – iemand die al generaties in en van het gebied leeft- op het menu van beleid.

De zitting

Nu worden die fondsenwervende stichtingen ‘dressed as conservation‘ vooral gebruikt als groenwasserette van overheidsbeleid en bedrijfsleven. Terwijl met natuurbeschermingsgeld (Waddenfonds) zo gewoon energiebedrijven worden gesponsord in het Waddengebied. Tot zonnefarms in de duinen van Vlieland (Vliehors) aan toe, en ook de windturbines zijn in opmars IN de Waddenzee (Eneco), of drijvende zonnefarms IN de Waddenzee.

Noem iets ‘groen’ of ‘innovatie’ en plots mag het echte groen, onze mondiaal unieke Waddennatuur sneuvelen en haar karakteristieken als de weidsheid, en krijg je daarvoor nog publiek geld toe ook van ambtenarij als Meindert Smallenbroek van de RVO, woonachtig aan de Effathalaan 40 te Voorburg.

1 van de verantwoordelijke bestuurders Aante Nicolai van de directie Noord Rijkswaterstaat. Hij draagt een dubbele pet

Een ander voorbeeldje: hoe kan een reeds met 50 miljoen euro per jaar gesubsidieerd bedrijf, dan OOK nog eens vooraan staan bij het uitkeren van Waddenfonds-gelden? (de blauwe subidiedief Natuurmonumenten, groenwassers voor witwassers). Voor onderzoek, waarvan de uitkomst bij voorbaat al vaststaat (Barbertje, aka, de visserij moet hangen).

Het mechanisme (speltheorie Bootlegger Baptist) heb ik al beschreven voor Elsevier Weekblad (22-2-2018) in ‘Waarom Multinationals en Milieuclubs samenwerken’,. En in de wijze waarop de Marker Wadden werden opgespoten, met de medewerking van Natuurmonumenten als groen vernis om in Natura 2000 te bouwen. De overheid en VNO-NCW kapselden milieuclubs in hun belangen in, met een groen doekje voor het bloeden als ruilmiddel.

Het is geen toeval dat eerder Hans Wijers (ING, Shell, Trilateral Commission) en nu Jeroen Dijsselbloem bij Natuurmonumenten voorzitter zijn.

…rechts Titian Oterdoom die voor Programma Rijke Waddenzee zijn leugenachtige aard mag inzetten. Glibberig en onethisch mens, die Oterdoom, typisch Nijpelitaanse Maffia (VVD)

Dat zien we nu ook bij klimaatpolitiek, een Klimaatwet zonder enig klimaateffect waarmee de VNO-NCW en bankiers slechts honderden miljarden euro’s publiek kapitaal willen losweken onder dreiging van Staatsgeweld.

Die maffiose Klimaatwet zal de grootste aanslag op onze natuur sinds de vroege Middeleeuwen betekenen, de kaalkap van onze bossen, bomenlanen voor bomencrematoria (biomassacentrales als ‘groene’ energie) en industrialisering van het buitengebied. (zie Windpark Fryslan)

Sponsort industrialisering van onze natuur met subsidie

Vooralsnog is de Leeuwarder Courant daar een blinde cheerleader van, net als alle oude media. Misschien een tip voor de redactie om eens voorbij de groene verkooppraatjes te kijken, en de logische consequenties te doordenken ipv de vrome intenties over te schrijven. Of vraag ik dan wat teveel in 1 keer?  Uiteindelijk maakt 1 papieren zwaluw nog geen zomer.

Na 2 jaar is Interessante Tijden alvast een online-archief om je op dat punt beter te informeren. Dus succes, want ik kan het niet alleen af. Ik moest al bijna 3 jaar procederen tot de Raad van State aan toe, geheel op eigen kosten en met steun van donateurs die in mij als wetenschapsjournalist geloven. Donateurs bij deze: DANK!

Uw Rechtse Hippie, Ut Fryslan

  • Steun uw Rechtse Hippie bij zijn strijd voor herstel van de integriteit van publiek bestuur, het afstraffen van Nijpelitaanse maffiapraktijken, en voor de schoonheid van onze publieke ruimte die door de Klimazi’s bedreigd wordt. Dat kan via Stichting MW&B. IBAN NL04INGB 0005526038 ovv ‘Rechtse Hippie’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *