Stikstofstrop, bedoeld voor boertjepesten, doet Bouwlobby bungelen

Duurzaamheid = lelijkheid = dingetje van de bouw- en bankenlobby

Stikstofbeleid (‘depositie’) was uitsluitend bedoeld voor boertjepesten en greep op hun grond. Maar dankzij het Programma Aanpak Stikstof (PAS)-debacle, huilt de bouwlobby in de VNO-NCW-lobbykrant Financieele Dagblad krokodillentranen, omdat het afschieten van de PAS ook hun projecten stillegt.

Zoals ook Klimaatcrematoria (Biomassacentrales) niet meer gebouwd kunnen, en dus het klimaatbeleid van onze leugenachtige en corrupte overheid plots een spaak in de wielen krijgt. 

Die zelfde bouwlobby profiteert ook van massa-immigratie en klimaatdictatuur: meer publiek gesponsord werk. Die zelfde lobby wil ook de Friese Zuidwestkust verminken met een boortoren voor zand- en grindwinning. Waar Nederland al de grootste ‘bodemberoerder’ van de Noordzee is, de offshore-industrie wint tientallen miljoenen kuubs Noordzeezand en grind per jaar voor de bouwindustrie. En hier krijgen de boeren van de zee, de vissers de zwarte piet voor ‘bodemberoering’.

Meten met twee maten werd bij onze leugenachtige en corrupte overheid de norm. Maar nu valt zij dus in het eigen zwaard.

Ongelofelijk wat allesjezulievedetyfuslelijk, binnen 10 jaar gesloopt = duurzaam

..hoe Allah verscheen in Jorwerd. De Redbad-kerk heet hij. Na 900 jaar nog even mooi baken in het landschap!

Wie een kuil graaft voor een ander
Humor, die krokodillentraantjes in de Ed Nijpels-bode, het Financieele Lachblad. Daar moest uw Rechtse Hippie als vrije lancier vertrekken nadat ik SER-Kroonlid Ed Nijpels aan de tand voelde over de miljardenverspilling genaamd ‘Energieakkoord’. Waarna Ed Nijpels de week daarop een beschamend goedmaak-interview kreeg, waarin hij de lokale democratie mocht aanvallen voor zijn windmolentjes.

Het FD is de lobbykrant van de VNO-NCW en haar bouwlobby

Nu valt de BV Bouwend Nederland- de geldmachine in handen van een Bankenkartel- in de stikstofkuil die het voor een ander groef. Je kunt je ook voorstellen, dat de bouwlobby van door lastenverzwaring (milieuregels) omvallende boeren profiteert. Komen ze nog gemakkelijker aan bouwgrond. Maar dat is theorie, gebaseerd op logica. Schriftelijk bewijs, dat ze dat nastreven is niettemin zeer welkom.

Nu eerst ‘hoe de PAS-strop leidt tot bouwstop’. En hoe onze leugenachtige corrupte overheid zo in haar eigen zwaard valt, dat ze Wageningen UR liet smeden. Hoera!

Ed Nijpels zou in een ethisch functionerende samenleving op het dorpsplein zijn opgeknoopt, onder luid gejuich

Wanneer is de laatste keer dat je in Nederland een mooi modern gebouw zag verrijzen, met organische vormen, stenen, iets waarvoor mensen zich over 10 jaar niet alweer schamen?  Duurzaamheid = vergankelijke lelijkheid, zie hierboven dit gedrocht, die Stalinkazerne in Enschede waar ze ‘CO-kwadraat’ 🙂  besparen.

En vergelijk dat eens met de in de 12de eeuw gebouwde Redbadkerk van Jorwerd, na 8/900 jaar nog steeds een trots baken in het landschap. Over duurzaam gesproken….( = lang goedblijvend)

Dus mooi dat het PAS-debacle de bouw platlegt. Stoppen met bouwen in het groen. Nederland is vol. Het was in de jaren ’90 al te vol, met die 15 miljoen mensen op dat hele kleine stukje aarde. Met zo’n opvatting over ‘economie’ (‘groei’ als ‘meer van het zelfde’) verdwijnt ook de tot nu vrij goed geconserveerde resterende schoonheid en resterende groene ruimte van Nederland.

Waar ‘duurzaamheid’ ons landschap al door de molen jaagt. Overal die lelijke windmolens van de Nijpelitaanse Maffia, het kappen van bomen voor gesubsidieerde klimaatcrematoria. (biomassacentrales)

Precies het pastorale landschap waarin de geelgors thuishoort

Als iets nu geweldig is aan Nederland, is het dat je al die groene oases en verschillende landschapjes hebt. Slechts 10 minuutjes van de snelweg af, pastorale coullissen met eiken in de Achterhoek, Bronsgroen Eikenhouten heuvels bij Valkenburg, of onze Friese Zuidwestkust voor de watersport, het Hoogeland van Groningen en Friese kleiland met haar oude kerken op terpen, de mooiste duinen van Europa, het rivierenland.

Zo afwisselend, en al die rijke cultuurhistorie. Vergelijk die schoonheid van vroeger dan eens met wat ‘Bouwend Nederland’ afgelopen 50 jaar uitbraakte voor kotslelijke rotzooi, pijn aan je ogen. Is het dan gek dat er zoveel depressieve mensen zijn? Kijk naar een product van Bouwend Nederland, en je wilt jezelf al bijna verhangen, of gebruikt tenminste een prozac-injectie.

Wat bouwend Nederland produceert is van een Stalinistische Schoonheid met een vleugje Lenin en Corbusier.  Allemaal even lelijk en afstompend, alsof ze op Copy Paste op de 3D-printer drukten. Die zelfde onmenselijke hoekige, lelijke glas, staal- en betonbouw met kitplaten, afgemeten op economische levensduur, middelvingers naar het Goede, Ware en Schone. En omdat wat ze maken zo lelijk is, parasiteert op de publieke ruimte, omarmen ze nu natuurlijk ‘de duurzaamheid’.

Het groenpoetsen van wansmaak, voor je valse zelfbeeld. ( = ‘imago’)

Burgerprotest Oudemirdum tegen zandmijnbouw voor mooiste kust; hoort iemand Natuurmonumenten?

Energieneutraal = excuus voor bouwsubsidie
Ook ‘duurzaamheid’ is een dingetje van de bouwlobby, al dat dichtkitten, isoleren, warmtepompen voor de Uneto-VNI van CDA-kartelpoliticus Doekle Terpstra. Dat je een goed werkend energiesysteem vernietigt, en vervangt door iets dat niet werkt, behalve dat het even werk verschaft voor de bouwlobby en de bankenmaffia.

De bouwlobby en de bankenlobby zitten ook achter die zogenaamde ‘Energielabels’ voor huizen (A/G). Een ondoorgrondelijke rekenmethode, waar geen economisch-energetische onderbouwing achter zit. Immers, je kunt je huis helemaal dichtkitten voor duizenden euro’s onkosten. Maar je kunt ook de verwarming een graadje lager zetten en een trui aandoen. En dus heb ik het laagste energieverbruik van Langweer.

Isoleren hoeft na een zekere grens geen energie te sparen. Want je houdt ’s winters ook de zonnewarmte buiten.

Maar met die constatering verdient de bouwlobby niks aan je. Dus moet je een ‘slimme meter’ en je moet je huis verplicht verbouwen, gedwongen een lening bij de bank als je dat niet kunt betalen.

Rabobank handelt in hete lucht, met jouw ‘duurzame’ hypotheek als onderpand

De Klimaatwet: een dingetje voor en door bankiers
De bankenlobby is warm voorstander van Klimaatbeleid en ‘duurzaam’. Want de Rabobank profiteert bijvoorbeeld van je met Staatsdwang opgelegde ‘verduurzaming’. De Roversbank (Rabo) handelt namelijk op de Kapitaalmarkt in zogenaamde Green Bonds. Dat zijn waardepapieren, die een investeerder weer kan verkopen als een vorm van ‘geld’. Geld is een ‘I O U’, dus een schuldbekentenis, gedekt door de schuld die een ander bij een bank aanging.

Zoals een hypotheek. Dus wat is de Green Bond bij de Rabobank?

Sinds 2017 dekken ze ‘Groene Obligaties’ met de hypotheek die iemand neemt, om z’n huis een beter energielabel te geven via isolatie enz. En daarvoor dient dus ook dat Energielabel. Dat is de dekking voor Rabobank haar ‘Green Bond’. Zo kunnen ze met ‘groen’ wapperen, wanneer jij bij hun 20 duizend euro leent om je huis een beter Energielabel te geven. U bent met uw bankschuld het financiële product van bankiervampiers, verhandelbaar op de kapitaalmarkt.

En zo snap je ook de stelling die we hier hanteren:

Dus denk voorbij ‘links’ of ‘rechts’ en stel liever de vraag wat een leefbaar land is. Het was in de jaren ’90 al vol met ’15 miljoen mensen op dat hele kleine stukje aarde’. Er hoeven van mij niet nog meer zandnegers bij met 2 taalachterstandjes in de buggy op Kinderbijslag, 3 criminegers er naast en nog een multiculturele verrijking in de bolle buik van iemand met hooguit 2 jaar Koranschool.

(over)begrazing is nodig om Heide in stand te houden… (Duurswoude)

Stikstofbeleid enkel voor heideterreintjes en hoogveensnippers
En zo komen we bij de rationale achter het stikstofbeleid. Wanneer je dat napluist, ontdek je dat alle boertje pesten met fijnmazige stikstofregulering, er uitsluitend is om wat heideterreintjes en andere kunstmatige natuur van schrale gronden te behouden. Hugo Matthijssen heeft het – veel simpeler dan ik- voor De Groene Rekenkamer nog eens beschreven. 

Dus de uitgeboerde grond van vroeger (voor de jaren ’30 vorige eeuw) werd vanaf de jaren ’90 de ‘kwetsbare natuur’ van nu, waarvoor de boer moest bloeden. Als uitvloeisel van de Zure Regen-hype en de Wageningse academie-lobby die daarop hun carriere bouwden als Wim de Vries.

Tot in 2015 de PAS kwam als ontsnappingsroute bij deze stikstofstrop, het klassieke ‘meten met twee maten’ dat in Bedrijfskartel Nederland staande praktijk is.

Een boer zijn koeien in de weide heten een milieuprobleem, die ‘de’ biodiversiteit (schrale vegetatie) bedreigen zouden door stikstofemissie (Slechts op rekenmodellen gebaseerd met tientallen procenten onnauwkeurigheidsmarge, vals concreet). Maar staan die koeien bij een natuurclub in de wei, dan is dat weer goed voor ‘de’ biodiversiteit.

OK, die koeien krijgen geen krachtvoer. Maar het idee is gelijk.

We zien die zelfde ‘meten met twee maten’-politiek ten aanzien van visserij. Als een visser met zijn netje over de zeebodem sleept heet dat ‘schadelijke bodemberoering’. Spuit Offshore-multinational Jan de Nul miljoenen kuubs zand op – zeezand dat ze van de bodem schraapten inclusief alle aanwezige zeeleven-  dan is dat plots natuurontwikkeling.

Zomerse koeien, omdat ze bij de boer staan heten ze een stikstofprobleem

Staan ze bij Natuurmonumenten – die ze als wildernisvlees verkoopt- dan is het plots ‘goed voor de biodiversiteit’

‘Groen’ = Witteboordenmaffia
Al die miljarden euro’s die aan stikstofbeleid vervlogen, die had je – qua natuurrendement- ook kunnen besteden aan het vergroenen van die lelijke bedrijfsterreintjes. Dat je daar biodiverse bedrijfsparken van maakte, mooie werkomgevingen waarin je tegelijk kan recreeren. Met zo’n overvol land, is het onbegrijpelijk dat je een ruimte monofunctioneel benut.

Waarom niet lunchen in de werkpauze, terwijl je tegelijk een ijsvogeltje bewondert in de bedrijfsvijver?

Dat beschreef ik al in ons boek ‘Ecomodernisme, het Nieuwe Denken over Groen en Groei’ (Nieuw Amsterdam 2017). Maar het duurt even voor nieuw denken zich vestigt, zeker wanneer de rijkste lobby daar geen enkel belang bij heeft. Het boertje-pesten is weer goed voor de door De Staat geredde bankensector en het door de De Staat geredde ASR-vermogensbeheer.

Die willen ‘harde’ dekking bij hun handel in waardeloze waardepapieren, en grond is een zekere belegging. Hoe meer boeren met grond je richting afgrond duwt door belachelijk milieubeleid en regulering, hoe eenvoudiger je aan grond komt als private equity of investeerder. Je perkt de handelsopties voor boeren met ‘groen’ zo in via lastenverhoging, dat de machtspositie van de bankenmaffia ten opzichte van die boeren bijna zonder limiet is.

Trudy  op het stuifzand, die stuifzandjes- resultaat van vroegere roofbouw- zijn nu een kwetstbaar Natura 2000-habitat en aanleiding voor stikstofbeleid

Malthus = ‘Groen’ = Lebensraum (Grondpolitiek)
Grond is een waardevaste belegging, mocht dat pyramidespel genaamd Financiële Systeem weer eens imploderen. De ‘groene’ ideologie (Thomas Malthus) van oa de Club van Rome en ons Koningshuis behartigt hier een zelfde belang van grondpolitiek. Die gaat ook uit van Lebensraum, levensruimte, dus grond. Net als de bankierspolitiek met hun CO2-compensatie, waarbij je hete lucht (CO2) als ieder waardepapier of ‘Green Bond’ in geld omzet om boompjes te planten op aangekochte grond.

Het gaat dan natuurlijk niet om die boompjes of ‘CO2 opname’ (een andere term voor ‘plantengroei’), maar de hectares grond. Dat is geen mening of stellingname maar logica.

Kortom ‘Het Milieu’ is een dingetje van ‘le Milieu’ de onderwereld van de witteboordenmaffia, de Wiebe Draijers van deze wereld, bonusgraaiende moraallozen die in een ethisch functionerende maatschappij waren opgeknoopt op het dorpsplein. Bankier- en multinational-schandknaapje Mark Rutte was dan als krijsend speenvarken geradbraakt, Ed Nijpels op de brandstapel gezet.

We zijn echter geen samenleving, maar een economie, een bedrijfskartel met ‘Human Resources’ (Menselijke Voorraden, lijfeigenen dus) dat de balansen van banken dient.

..Nederlandse overheid en baggerbedrijven als Boskalis zijn in zandvolume veruit grootste bodemberoerders Noordzee

Conclusie: Stikstofbeleid was er om Stichting Wageningen Research (valt sinds 1997 onder het Ministerie van LNV, MKZ-brandstapels en Overproductie) van ‘persoonlijk hoogleraar’ Wim de Vries te doen profiteren, de bankenmaffia en de milieumaffia. Wageningen UR geeft – voor 400 miljoen euro publiek geld per jaar- academisch gezag aan voorgenomen economisch beleid.

Maar dankzij de PAS vliegt die boomerang nu in het gezicht van bedrijfstakken die onze leugenachtige corrupte overheid- de Oligarchie Nederland BV- WEL traditioneel steunde.

Die overheid lastert onze boeren via de door haar met honderden miljoenen euro’s gesubsidieerde milieuclubs als Natuurmonumenten, om ze in het LNV-beleidshok te dwingen. En denk dan vooral voorbij ‘links’-‘rechts’. De banken profiteren van vergrootschaliging (nieuwe stal-hypotheken). En  ‘links’ beleid werkt altijd averechts, wereldbeeld-bestendigend.

Je houdt door alle lastenverzwaring voor ‘het milieu’ bij gelijk melkgeld (30-40 cent per liter al meer dan 10 jaar) enkel de grotere jongens over, omdat je alle keuzevrijheid elimineert. En dat is in het belang van de banken. Kortom, eigengeilers van de PvdA-of-erger en de Postcode Loterij(de baptists) zijn met hun groene bordjes voor de kop de hulp van het Grootkapitaal. (Bootleggers).

Precies volgens de speltheorie van Bootlegger-Baptists, door mij in Elsevier Weekblad beschreven.

Koeien (pinken) zijn prachtdieren

Een bitterzoete wraak van God- Rechtvaardigheid- kun je dus dit PAS-debacle noemen. Meten met twee maten, je kunt het niet tot in het eeuwige blijven volhouden. Dat die Grondwet met haar vrome intenties in Artikel 1, gelijke behandeling in gelijke gevallen meer dan een papieren intentie mag zijn.

Er komt een punt dat mensen het niet meer pikken. Dat ze al die bankiervampiers inclusief Wiebe Draijer uit hun bonusriolen trekken en ze op het dorpsplein ophangen, onder luid gejuich. Je ziet overigens de lobbymacht van de VNO-NCW, meteen de volgende dag in de Telegraaf, de krant van Dom Regs (VVD’ers, Nihilisten) een zelfde boodschap samen met Marc Callon van Langzaam Ten Onder (LTO).

Dah Natuah Mag Nie In Duh Weg Zittuh Oeh Oeh Oeh Oeh: de VVD in de Oertijd van het menselijk denken

Daarmee geven ze ‘links’ hun Moral Higher Ground weer op een presenteerblaadje, want ze houden de valse tegenstelling Boer-Natuur in stand. Om morgen dan weer te moeten verdedigen waar ze gisteren nog op tegen waren. Dus ‘langzaam ten onder’ is de terechte naam voor LTO. Hoe moeilijk is het nu: studeren, nadenken, redeneren op basis van logica en bewijs…. in plaats van papegaaien op basis van Autoriteit, Herhaling en Gewoonte.

7 Replies to “Stikstofstrop, bedoeld voor boertjepesten, doet Bouwlobby bungelen”

 1. Mooi stuk weer. En die schoft van een Doekle Terpstra… Geen woorden voor zo’n klimaathoer, met z’n warmtepompen. Waar is hij geen voorzitter van geweest? Die eikel grossiert in bestuursfuncties waar hij, door de juiste kont te kussen, altijd op invloedrijke posities wordt weggezet. Het is precies dat soort lobby-tuig uit de hoek van het CDA dat, puur uit eigenbelang en vooral de eigen beurs, bereid is om de meest schandalige vormen van volksmennerij te bedrijven en de doorsnee Nederlander naar de bedelstaf te verwijzen. Je vraagt je af of hij zelf kinderen heeft. Maar goed, je kunt de radio niet aanzetten of je hoort weer een klimaatdrammer uit z’n nekharen zwammen, dus de vraag is of er nog een moment gaat komen dat bij de mensen de schellen van de ogen vallen.

 2. Het stikstof probleem heeft nu een versnellend effect op vermindering van de boeren. Namelijk. Voor de pas waren nb vergunningen verplaatsbaar. En dus waardevol. Echter werdt de wet niet zo strikt gehandhaafd. En konden boeren en veel bouwprojecten zonder nb vergunning maar wat aanrommelen. En uitbreiden. Veel van die uitbreidingen zouden dus niet gemogen mogen hebben. Nu bood de pas een uitweg. Door alles wat gerealiseerd was te legaliseren. Met als nadeel dat vergunningen niet meer verplaatsbaar waren. Dus waardeloos. Die ruimte verviel aan de grote pot waar bouw en boer een beroep op kan doen met uitbreiding. Echter de totale agrarische gerelateerde emmisie diende te dalen. Dus beperkende maatregelen voor boeren bij uitbreiding.
  Maar nu de pas passe is. Kopen projectontwikkelaars de vergunning ruimte van boeren die stoppen. En dat betekend een dus een lasten verzwaring van de blijvers. Als die niet kunnen concurreren op de grond en stikstof markt is het passe veehouderij. Nu wil LTO en de staat weer snel gratis ruimte voor ontwikkeling. Dus zal er snel meer beperkende maatregelen worden door gevoerd bij de veehouderij. In lijn met wat er al in het geheim afgesproken was binnen de pas. De maatregelen veranderen immers niet ineens. Dus einddatum voor oude stal vloer syteemen. En andere dure maatregelen. Of minder lux voeren wat de emmisie naar beneden brengt. Maar ook de melkopbrengst. Dus wel de nadelen van het globalisme als boer. Maar niet het voordeel. Lekker goedkope soya schroot mogen voeren uit vs. Maar wel de melk of vlees importeren binnen de eu. Om de prijs laag te houden. Het is een gemene stijd om de portomenee van de burger, die de insustiep en de belasting dienst tot nu toe wint.

 3. Aha, dank Engbert, als boer weet je het als geen ander

  Zie ook de PAS-commissie die ze installeerden, met oa ‘groene Gerben Jan Gerbrandy’. Die groene praatjesmakers werken de lastenverzwaring in de hand, waar de banken dan weer van profiteren. Je ziet al dat ze de strop rond boeren verder willen aantrekken. Maar leuk hier is wel: ze vallen nu ook in het eigen zwaard.

  Verder kennen we dankzij een boerin ondertussen al de afkortingen
  LTO = Langzaam Ten Onder
  ASR = Al Slapend Rijk
  RABO = Ruimt Alle Boeren OP

 4. Kortom. boeren hebben het volste recht op zelfverdediging, ik ben ook voor een ‘naming and shaming’-lijst, dat je alle ambtenaren publiekelijk aan de schandpaal hangt inclusief adres, en een NVWA-controleur (Nederlandse Voedsel Waren Amateur) op je erf meteen fotografeert/filmt en op het web zet, deelt in een archief en antecedenten natrekt.

  Het is oorlog, deze leugenachtige corrupte overheid heeft al haar legitimiteit verspeeld, een hooivork tussen de ribben die lui

 5. Beste Rypke,

  Wat jij stelt dat de overheid in zijn eigen zwaard valt is een terechte conclusie.
  De leugen wordt altijd achterhaalt.
  Ergens over nadenken is bij sommige lieden een te grote hersenbelasting !
  Een prachtig stuk om te lezen en een dikke pluim, chapeau !

 6. En nu was het te hopend dat alle goedwillende nederlanders met mekaar het geld wat zij nog op de bank hebben staan eens ophaalden zorg nu ees met elkaar voor een bank krag wedden dat de banken niets eens de helft van de nederlanders kan uitbetalen

 7. Prachtig artikel dat ik nu regelmatig post als antwoord op alle krokodillentranen artikelen dat bouwprojecten afgeschoten worden in de mean stream media. Misschien dat anderen dan ook gaan inzien wat voor maffioos kartel Nederland bestuurd en financieel leeg melkt op publieke kosten, en als afleiding NGO’s gebruiken om alles wat hen in de weg zit zo “zwart” mogelijk te maken via leugens zoals bijvoorbeeld de visserij en de boeren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *