Pijn in boerenhart bij laatste (?) CDA’er met Hart

Als voorzitter vaste Kamercommissie LNV-natuur

Als 1 van de weinige nog ‘deugende’ CDA’ers met klassiek conservatieve komaf, belandde Annie Schreijer Pierik in het ziekenhuis. Met pijn aan het hart voor wat het platteland- de boeren en vissers- wordt aangedaan uit naam van het valse groen (Diep Rood + Corporate BV/2030Agenda).

In een interview met de Agrio-vakbladen wijt ze die klachten direct aan de ‘maffiapraktijken’ die volgen uit de ‘Green Deal’ van Frans Timmermans en ‘het uitroken van boerengezinnen’.

Ook de wijze waarop ze zich voor de vissers van EMK inzet is voorbeeldig, ook in dossierkennis en inzicht in de vuile spelletjes die gespeeld worden. Politici die kennis en hart voor de zaak combineren zijn een met uitsterven bedreigde menssoort, met name bij het CDA waar de C eerder voor ‘corrupt’ dan christelijk staat.

Ridderzaal

Wie hart voor de zaak heeft, krijgt het aan het hart
We bidden voor haar herstel, en steken een kaarsje op in De Abdij. Zoals Pierik voor Agrio Media stelt:

De gang van zaken heeft de politica lichamelijk enorm diep geraakt, vertelt ze aan de vakbladen van Agrio. „De stikstofdebatten, het verborgen leed en de enorme onzekerheid op ons platteland en in de kustplaatsen bij boeren, tuinders, vissermannen en –vrouwen hebben mij enorm aangegrepen, resulterend in deze ernstige lichamelijke klachten.

Ik moet naar verwachting nog zeker enkele weken herstellen, maar hoop zo spoedig mogelijk weer aan de slag te mogen gaan.”

En

„Er is voor mij na mijn herstel weer veel werk te doen, want de concrete wetsvoorstellen over deze Green Deal zullen behandeld worden in de komende anderhalf tot twee jaar. Ook loopt het proces van de herziening van het Europees gemeenschappelijk landbouwbeleid op dit moment onherroepelijk verder in het EU-Parlement”, zegt zij.

„Onaanvaardbare maffiapraktijken als het geniepig uitroken van boerengezinnen en zelfs hele buurtschappen rondom Natura 2000-gebieden in Nederland hebben mijn grote zorgen, terwijl bij beleidsmakers en wetgevers echt onvoldoende oog bestaat voor de positieve rol van de land- en tuinbouw

Schreijer Pierik 13 jaar geleden

Daad bij woord voegend
Ondergetekende mocht Schreijer Pierik 13 jaar terug ontmoeten in haar werkkamer in Den Haag, toen ze voorzitter was van de Vaste Kamercommissie LNV (Natuur).

We attendeerden haar toen vanuit de valkerij op het machtsmisbruik door dieractivistische LNV-ambtenaren tegen de valkerij, de wantoestanden rond AID-invallen (nu NVWA) bij valkeniers die vanuit oa Vogelbescherming Nederland en vogelasiels waren georkestreerd.

Maar ook het algehele gebrek aan kennis van zaken bij LNV en de Dienst Regelingen (nu RVO) omtrent de CITES (invoerpapieren voor ‘zeldzame’ plant en diersoorten). De KLPD Milieupolitie (Cock Sleeuwenhoek) handelde op basis van geruchten van Vogelbescherming (rapportje Arnold van Kreveld), niet op basis van deugdelijk onderzoek en bewijs zoals ik voor vakblad De Loer beschreef.

Die vogelasiels van de Stichting VOND (waar ook David van Gennep bij zit van Stichting Aap) van Charles Brosens (Zundert), ze werken als fondsenwervende bedrijven die miljoenen euro’s om kunnen zetten. Ze verdienden tot meer dan 10 euro per in beslag genomen vogel per dag. Die bedragen keerde het Ministerie van LNV uit aan die ‘opvang’. En vervolgens speelden die asiels met die vogels dierentuintje.

Ze stelde Kamervragen over de wantoestand, en er kwam een oplossing. Althans, Tonnie van Meeghen in Veldhoven zijn dierentuin/asiel: bestaat dat nog?

Aan de telefoon

Niettemin zijn twee handelaren in roofvogels volledig geruineerd, voornamelijk op basis van administratieve vergissingen te kwader trouw uitgelegd. Dat bevestigde hun juriste van Natuur en Recht, Erna Phillipi. Een juriste met hart voor de zaak, waar tref je die nog…

Bij de Milieupolitie en AID (nu NVWA) wemelde het van de mensen die gebrek aan kennis combineren met dieractivisme. Zo kon de dieractivist Laurens de Groot van Sea Shepherd als functionaris bij de Milieupolitie invallen doen. Zo werden de eigen ogen geopend voor de corruptie in NL.

Kwesties als de ideologisering van ambtenarij vanuit het groene actiewezen, ze zijn afgelopen 13 jaar enkel erger geworden. Mensen als Schreijer-Pierik die ruggengraat, gezond conservatisme en dossierkennis met inzicht in de steekspelletjes combineren, die dien je te koesteren. In de politiek kom je ze nog zelden tegen.

Een zelfhatende boer….

Alleen de zelfhatende boer stemt nog CDA
Met Pieter Omtzigt is Schreijer-Pierik 1 van de weinige redenen om het CDA nog enig krediet te geven. De C bij CDA staat verder voor ‘corrupt, kartelpolitici die na een politiek baantje een baantje krijgen als lobbyist voor banken en multinationals. Om bijvoorbeeld miljardensubsidies te regelen, via gebruik van Haagse en Brusselse contacten.

CDA-partijvoorzitter Rutger Ploum zet zich als vrijwilliger in de Krimpenerwaard in voor het behoud van het open weidelandschap. Maar zijn partij is al sinds de jaren ’80 onder Lubbers de belangrijkste aanjager van de vernietiging daarvan via ‘duurzaamheid’ ( = Rood met groene verf). Het CDA bedacht zowel de MEP-subsidies voor windmolens als de SDE en SDE+-subsidies.

Met name haar CDA-partijgenoten als Jan Peter Balkenende als voorzitter van de Dutch Sustainable Growth Coalition (DGSC) en Kees Jan de Jager leveren Nederland uit aan de klauwen van het multinational-globalisme. De partijen die op grond en grondstoffen azen, met ‘groen’ verfje.

Balkenende lobbyde met de DSGC (DSM, Unilever, Philips, Shell) al bij formateur Edith Schippers (VVD) voor de tien duizend miljard euro klimaatinvesteringen, waar Timmermans zijn Green Deal al op voortborduurt. Vervolgens heeft Schippers nu een baantje bij DSM.

Brief van Balkenende voor DSM/Shell cs,. Edith Schippers kreeg baantje bij DSM

Hun Jan Kees de Jager (CFO bij KPN) zijn bedrijf Jan Kees de Jager Management helpt met VNO-NCW (CoSta) ‘startups’ die weiland voor zonnefarms en windturbines bestemmen, zodat die financiering bij banken krijgen. We citeren de vijand van boerenbedrijven, de VNO-NCW (van Hans ‘de Boer’ nota bene 🙂 ) aan de Bezuidenhoutse Weg. Je struikelt iedere alinea over de Amerikaanse taalvervuiling bij de VNO-NCW:

Een win-winsituatie creëren voor corporates en start-ups door samenwerking tussen die twee vormt de basis voor het CoSta-programma dat in 2016 is gelanceerd door StartupDelta Special Envoy Neelie Kroes en Jan Kees de Jager (CFO KPN).

Corporates zijn voor start-ups vaak lastig te benaderen. Daarom heeft de top van het Nederlandse bedrijfsleven de krachten gebundeld, waarbij de deelnemende ondernemingen het belang van een succesvolle samenwerking tussen corporate en start-up nastreven.

Dit doen zij o.a. door het delen van kennis en hun best and worst practices. De corporates die deelnemen zijn: AkzoNobel, ANWB, ASML, Bilfinger Tebodin, Centraal Beheer, DSM, Eneco, EY, IBM, ING, KLM, KPN, NIBC, NS, Philips, Port of Rotterdam, Port XL, Rabobank, Sabic, Shell, Thales Nederland BV en Unilever.

Voorzitter van Multinational-plunderaars DSGC; wie niet meer in God gelooft, gelooft alles

Een koppelbaasje van de grote jongens, waarvoor ook JP Balkenende zich inzet.  Ook in CO2-opzicht zijn dit de grote jongens. Want SABIC is de Arabische nafakraker, die het koolwaterstof-deel van DSM overnam op het Chemelot-terrein van Geleen. Die willen via het systeem van ‘Green Bonds’ emissieruimte kopen, dat je dan afdwingt door bijvoorbeeld boeren een CO2-last op te leggen.

Een diepere uitleg over de CO2-zwendel rond het ETS vind je bijvoorbeeld HIER; daarvoor dienen al die ‘groene’ projecten als windfarms. Het op papier vrijmaken van CO2-ruimte (in papieren tonnen CO2)

Dit programma tegen de boer en burger vindt ook plaats via de banken en corporate BV, met ‘groene’ activistenclubs als vorm van Astroturfing. Zie mijn uitleg over Astroturfing in 20 minuten bij Blue Tiger Media. In plaats van je op ‘linkse’ activisten te focussen, kijk liever naar hun netwerken en van wie ze geld krijgen.

Dan kom je bij miljardairs uit en hun misantropische foundations, het zijn clubs van professionele marketeers.

De meeste van Pierik haar partijgenoten zijn dus juist deel van het grote probleem geworden, dat 2030 Agenda heet (voorheen Agenda 21): de privatisering van de publieke ruimte en het publiek bestel voor bankiers en multinationals. Daarvan is ook de Green Deal onderdeel, en de Centrale bank der Centrale Banken is met Frank Elderson (DNB) aanvoerder.

Ze mengen de CO2-aflatenhandel in het systeem van geldcreatie, hun verwrongen versie van ‘groen’ is bedoeld om het monetaire systeem van Fiat Currency overeind te houden.

Mensen als Peter van Dalen (SGP) weigeren die samenhang te zien. Terwijl dit programma na de val van de Muur (1989) al op stoom kwam (Toen heette het Agenda 21), inclusief de planning van Natura 2000. Bij de totstandkoming van dit groene worgkoord rond agrarisch grondbezit speelde Hemmo Muntingh (GLOBE EU, PvdA) een hoofdrol met Henriette Bastrup-Birk.

We legden het al uit voor Blue Tiger Media, hoe de Klimazi’s gedreven worden. ‘Groen’ is een aanval op grondbezit en grondstoffen, de kapitalisering van de groene ruimte (Natuurlijk Kapitaal noemen ze het ook). Of dat nu ‘linksom’ (Rood) of ‘rechtsom’ (via multinational-oligopolies) gebeurt, dat maakt weinig uit voor het eindresultaat.

De Green Deal betekent de afschaffing van democratie en de invoering van een totalitair regime. Verzet is dus uw burgerplicht.

Schreijer-Pierik, daar zijn er meer van nodig

Dus als dat je ‘aan het hart’ gaat, dan bewijs je dat je nog Hart hebt.Tussen al de hartelozen die hun schouders ophalen. Wat nu de vissers en boeren keihard treft, ook de burgers staan op het menu en zullen merken hoe komende jaren de duimschroeven worden aangedraaid.

Met Boerse taal als moerstaal

Je ziet nu al hoe boeren en vissers in de gecontroleerde media (bv Algemeen Dagblad van de Persgroep) als ‘terroristen’ worden weggezet. Zoals burgers in verzet tegen windturbines in de achtertuin al ‘windmolenterrorist’ werden genoemd. En zoals ondergetekende al door de politie werd opgebeld ‘dat we langskomen, om te praten wat je schrijft over windmolens’.

Dit hele programma van de valse elite (2030 Agenda) is zorgvuldig opgezet, via meerdere lijnen van aanval. Je kunt spreken van de voortzetting van de Koude Oorlog, nu tegen de eigen burgers.

De Hofvijver

Ook de concentratie en consolidatie van media in een beperkt aantal handen is in afgelopen 10 jaar steeds sneller verlopen. Het goede nieuws is: in zulke Interessante Tijden leer je de echte mensen kennen, en de laffe slappelingen die je als kiespijn missen kunt. Wie niets om voor te sterven heeft, die heeft een waardeloos leven.

De goede mensen moet je daarnaast eren. Dus bij deze een wat ongebruikelijk bericht voor ons Studiecentrum voor Natuurlijke Historie en de Menselijke Natuur: een eerbetoon aan een politica die ‘deugt’. Ze bestaan nog!

One Reply to “Pijn in boerenhart bij laatste (?) CDA’er met Hart”

  1. Ademloos geluisterd naar ‘astroturfing’.
    De ‘hommage” aan mevrouw Schreyer-Pierik gelezen.
    Ik bewonder uw kennis en inzicht, alsook uw energieke aanpak.
    Ook in Fortuyn destijds proefde ik de energie en het charisma, die ik ook nu ervaar wanneer ik werk van u lees, zie of aanhoor. Want veelzijdig bent u!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *