LTO Noord helpt vlees demoniseren voor ‘biodiversiteit’

Gesteund door LTO Noord, Langzaam Ten Onder

In de Online Cursus Bullshitdetectie vandaag: Het Friese provinciebestuur startte een ‘biodiversiteit’-campagne ‘wat zullen we nou beleven‘ op bussen en via internetvervuiling. Daarin spoort deelnemer LTO Noord met boertjepestclubs van de Postcode Loterij U aan te stoppen met vlees eten: voor ‘biodiversiteit’.

Er blijft geen boom meer staan of bloem beter groeien door internetvervuiling en bushokjereclame met copulerende mensen. De campagne is vooral uiting van slechte smaak en de behoefte om subsidie voor groenwasserij te besteden.

Ook toont LTO Noord door haar alliantie met ‘De Tegenpartij’ (WWF/Natuurmonumenten) hoe onbetrouwbaar, waarden- en gedachtenloos zij als vertegenwoordiger van boeren is. 

Vulgair, stupide, lullig en feitelijk onjuist

Waarom de campagne klassieke Bullshit is: de 4 niveaus…
Plots rijdt er een bus voor je, waarop bovenstaande kreet te zien is: ‘zonder biodiversiteit valt er niks te beleven’. Ze hebben met tenminste 1 miljoen euro reclamegeld – het precieze budget is mij niet bekend- op Facebook minder ‘likes’ dan Interessante Tijden. En dat wil wat zeggen, want ik ben helemaal niet leuk en ik steek nul euro in promotie.

Terwijl zij met hun parende mensen in een bushokje louter zijn opgericht om aandacht te trekken, het maakt niet uit bij wie…

In deze aflevering van de Online Cursus Bullshitdetectie: Wat levert zo’n campagne nu op voor het Friese landschap: Staakt de Provincie Fryslan dan met de bouw van Windpark Fryslan in Natura 2000-gebied het IJsselmeer? Blijven er meer bomen overeind staan? Komen er minder tokkietuintjes voor de onderhoudsarme hersenpan met tegels en minimalistisch zen-meubilair?

In slap gelul kan de natuur ook niet wonen = ‘wat zullen we nu beleven’

Op voorhand kun je dus al concluderen: de campagne is  voor groenwasserij bedoeld voor de provincie, de grootste vernietiger van typisch Friese natuur. Zoals met de Haak om Leeuwarden dwars door weidevogelgebied van hoge kwaliteit, en Windpark Fryslan midden in Natura 2000-gebied, pal tegen ‘Werelderfgoed’ de Waddenzee.

Wat heeft onze natuur aan ‘Sssssirkulaeir Fryslaan‘, een klimaatclub van provincie-proleten die bos in brand wil steken in bomencrematoria?

Dus; de campagne dient de zelfbevlekking van ‘natuurbeschermers’ die in stilte toezien hoe de bestaande natuur van Friesland vernield wordt, die daar politiek steun aan geven, of daar actief aan bijdragen voor subsidie.

Terwijl ze iets geks over CO2 roepen ter afleiding. De campagne is een succes, gemeten naar de mate waarin het budget verdampt aan mensen die nooit 1 poot uitstoken, noch zelden iets met natuur doen of hadden.

… Kwetsbaar natuurgebied, zet maar vol

Voorbeeldje: 1 van de deelnemers aan de campagne, Bouwbedrijf Bijlsma toucheert miljoenen euro’s (van de 127 miljoen euro publiek durfkapitaal) om in Natura 2000-trekvogelgebied het IJsselmeer mee te bouwen aan Windpark Fryslan. Waarbij de Provincie Friesland alle risico’s neemt. Terwijl Eneco met de subsidiewinsten weg mag lopen.

Dus eigenlijk heeft het al geen zin, om hier serieus op in te gaan, negatieve energie te besteden. Niettemin kunnen we deze negativiteit omdraaien in een positieve rol als strenge onderwijzer en Bullshitdetector. Ja, er bestaat wel degelijk een objectieve graadmeter om stupiditeit, onzin en lelijkheid te scheiden van het Goede, Ware en Schone.

Treurnis troef 🙂

Je kunt mensen zelfs een ‘biodivers jaar’ toewensen. 🙂 en dat bereik je door ‘een milieuvriendelijk wasmiddel te kopen’ en ‘een dag in de week geen vlees te eten’. Om onzin- zijnde Bullshit- als zodanig te identificeren onderscheiden we -zoals steeds bij de cursus bullshitdetectie-  4 niveaus:

 1. Kennis (Wat is bv biodiversiteit, klimaat enz, wat is gemeten)
 2. Economie (hoeveel goed doe je per euro)
 3. Levensbeschouwing (welk ideaal wil je bereiken, je verlangen voor de wereld)
 4. Politiek (Wie verdeelt de knikkers, particulier versus publiek, ‘rechts’-‘links’)

We beginnen met niveau 1.

In vraag-antwoord krijg je zo een vlot overzicht van de relevante feiten en literatuur

Wat IS biodiversiteit?
De beste definitie zag ik bij bioloog Edi Gittenberger in de eerste nationale inventarisatie van ‘De Nederlandse Biodiversiteit’ door Leidse biologen uit 1995: ‘de variatie in levensvormen zoals die door de evolutie gevormd werd’. Voor zover je die ‘variatie’ kunt meten, doe je dat in het aantal soorten dat ergens leeft, en de populatiegrootte per soort.

Bijvoorbeeld 100 (populatie) kieviten en 10 (populatie) gruttos. Het aantal soorten is dan 2.

Bi o di ver si teit is een neologisme ( nieuw woord) en samentrekking van biologische diversiteit (Thomas Lovejoy 1978). Door politieke lobby uit de Amerikaanse Conservation Biology, werd biodiversiteit vanaf 1992 via de Verenigde Naties de nieuwe naam voor ‘natuur’.

Convention on Biological Diversity

De discipline van Conservation Biology noemt zich ‘crisis discipline’ (Michael Soule). Haar agenda + belangen zijn vanaf dag 1 politiek van aard, verwant aan fondsenwervende multinationals als WWF. Fondsenwervende bedrijven als WWF zijn de groenwasserettes van multinationals, die vooral geld uitgeven aan reclame.

Zie daartoe mijn onderzoek voor De Groene Rekenkamer ‘Het Wereldbestuurfonds’: Deel 1 over hoe ze campagne-miljoenen aan groenwasserij verdampen, deel 2 hoe ze volledig falen bij natuurbescherming. In de jaren ’60 zou de zwarte neushoorn uitsterven. Nu doet hij dat nog steeds, terwijl WWF nu jaarlijks tussen de 0,5 en 1 miljard euro toucheert, 1000 maal meer geld dan toen.

Zelfs de vroeger degelijke BFVW (Bond Friese Vogelwachten) doet mee

Politici zijn doorgaans meer overtuigd van wat ‘biodiversiteit’ nu is, hoe je het meet dan serieuze wetenschappers. Bijvoorbeeld over de vraag, wat voor nut ‘variatie’ nu heeft bij bijvoorbeeld de productiviteit van ecosystemen.

Zo is geen bewijs geleverd dat ‘zoveel mogelijk soorten’ noodzakelijk is voor bijvoorbeeld de primaire productie op aarde. (plantaardige productie, net primary productivity, NPP) Die NPP is 1 van de weinige graadmeters die ecologen-onderzoek aanhaalt om het ‘nut’ van ‘biodiversiteit’ aan te tonen (Jena, Cedar Creek).  Uitsterfprojecties van 1 miljoen soorten (IPBES 2019) zijn bovendien letterlijk verzinsels.

In 500 jaar tijd stierven ongeveer 900 soorten uit van de 1,8 miljoen door de wetenschap beschreven soorten..

…’Biodiversiteit’ = geen maatschappelijke ambitie en ledigheid?

Het ‘nut’ van een soort willen bepalen via een economisch begrip, daarmee ondergraaf je verder het doel: het behoud van soortenrijke natuur met levensvatbare populaties. Wat heb je immers aan een monotone rubberboomplantage voor natuurbescherming?

Dus daar gaat je seksuele afhankelijkheid van de wondvloeistof (latex) van de rubberboom (Hevea brasiliensis) al, waar je de parende mensen in je campagne aan ophangt.  Voor die rubberboom om latex te maken bestaan als rubberbron bovendien duizenden alternatieven.

Het wondvocht van de rubberboom is het zelfde polymeer dat uit nog 12.000 andere plantensoorten komt ter (vraat)bescherming. Zonder de rubberboom hebben we nog steeds latex. En dan hebben we hier dus het meest in het oog springende voorbeeld van de campagne bij het keelgat. Dus welke hersendode Frieskip is verantwoordelijk voor dit gedrocht van een campagne?

De Bullshit-detector is boos!!

Je hebt ook veel ongewenste biodiversiteit. Bedrijven als Rentokil specialiseren zich in de bestrijding van biodiversiteit, van wespen, ratten en duiven, wat te denken van ganzenplagen dankzij de Nieuwe Natuur van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer en hun publiek gefinancierde ganzenfokcentra. Die poepen alleen al in de winter meer dan 900 ton stikstof uit.

De medische wetenschap heeft zich in die discipline zelfs gespecialiseerd met anti-biotica. En dan: Wie mist de Malariamug? Ook biodiversiteit, die 3000 muskietensoorten. Van mij mogen ze allemaal dood. Want: Hoeveel schade richt zulke biodiversiteit wel aan… Zowel de tijger als de tijgermug wil niemand in z’n achtertuin.

Dus waarom zou je ‘biodiversiteit’ met een reclamecampagne willen verkopen? Dat heeft alles te maken met niveau 2: hoeveel goed voor de natuurlijke variatie doe je per euro? Ze willen zo weinig mogelijk goed voor zoveel mogelijk publieke euro.

Het bestrijden van ‘biodiversiteit’/ongedierte

Zonder subsidie valt in Fryslan niks te beleven
Bij niveau 2 aanbeland valt vooral het niveau op, het ‘How Low can you Go‘-effect. Wat bereik je voor een natuurlijk afwisselend Friesland, wanneer je een miljoen euro’s publiek geld stopt in een busreclame die parende mensen afbeeldt. Waarna je dan iets roept over de rubberboom?  De boodschap die je uitdraagt is dus: via vulgaire verdomming krijg je meer ‘biodiversiteit’.

Dankzij de Friese Diaspora verdween het personeel dat een denkende elite kan vormen, geworteld in eigen natuur en historie. Wie anders waren moedige strijders bij de Kruistochten, konden zulke mooie paarden fokken, zulke goede boeren zijn?

Zo kreeg je bij bestuurders die merkwaardige tweeslachtigheid: aan de ene kant een revanchistische arrogantie naar ‘Den Haag’, en tegelijk slaafs meedraven met alles dat hier uit Amerikaanse riolen via de Randstad onze richting uitstroomt, door de televisie en massamedia opgediend.

En dan ook nog reageren van ‘sie ons, no tell’n wai ook meu’, wanneer je met nasaal accent wat Amerikaanse marketingkreten met je proza mengt.

Us Johannes!  Fryske Innovaaaasje!!!! 🙂

Dankzij de Braindrain door de Friese Diaspora, namen importmensen die rol van trendsetters deels over, mensen die zich ‘kwartiermaker’ noemen of ‘programmamanager’.

Door de Friese Diaspora krijg je een gedeputeerde als Johannes Kramer (FNP) die enerszijds ‘de heege heer’n yn Den Haag‘ op afstand wenst. Terwijl hij tegelijk een Fries ondernemerspaar bejubelt dat een kartonnen bekertje uitvindt. De Friese Einsteins 🙂 En dat bedoelde hij niet als grapje.

Nu nog een Fries ondernemerspaar vinden dat ‘het Vuur’ uitvindt: ‘Baaiobeest Innovaasje!’. Hij is inmiddels als burgermeester afgevoerd.

..er is nog nooit een kievit door een plastic boodschappentas gedood, wel door prikkeldraad

Dus iedereen met gezond Fries boerenverstand, ziet al: wat heeft ‘plasticvrij boodschappen doen’ nu met onze weidevogels te maken, met de houtsingels van de Wouden of met de weidsheid van de Waddenzee? Behalve dan met marketingsubsidies voor groenwasserij.

Die rage over plastic in zee herleiden we al, tot een club Californische oceaan-activisten die in de Grote Oceaan (Pacific) zo’n ‘plastic soep’ hadden ontdekt. Die campagne werd opgevolgd door David de Rothschild in 2009. Plastic-opruimer Boyan Slat uit Delft, die werd vervolgens door Rothschild en Bilderberg op een schild gehesen.

Hier achter zitten de belangen van bankiers, die op de grondstoffen der zee willen cashen. In de Nederlandse Noordzee is geen noemenswaardig plastic probleem; ik nodig iedereen uit die het daarmee oneens wil zijn, om met metingen, volumes en data te komen die deze stelling ontkrachten.

Wat is in godesnaam nu het verband tussen een plastic tas en het broedsucces van een kievit?

Vulgair, stupide, lullig
Vervolgens belanden we dan bij Niveau 3, levensbeschouwing & moraliteit: Welk verlangen voor de wereld vervul je nu met deze campagne? Maak je de wereld mooier met subsidie voor busreclames die parende mensen afbeelden? Of met internetvervuiling over ‘plastic vrij boodschappen doen’?

Om dan niveau 3 tot de essentie te brengen: maak je de wereld mooier via vulgarisering en verdomming?

 • Doe Niet zo Moeilijk: dus je wilt mensen bereiken met je campagne, die aan iets anders lijden, domheid, afstomping. Genees je domheid met ‘biodiversiteit’ of met beter onderwijs?

En wat is er 90 jaar na de Seksuele Revolutie zo bijzonder aan parende specimen van Homo sapiens in het publieke domein? Die copulerende mensen bij binnenkomst op Wat zullen we Nou beleven oogt tenenkrullend op z’n best.

In 1933 vond de viriele Jood Wilhelm Reich als leerling van Sigmund Freud de Seksuele Revolutie uit.

In de jaren ’60 wipten jongeren in het Maagdenhuis in Amsterdam als daad van ‘seksuele bevrijding’ vervolgens met alles dat bewoog. Zodat Ed Nijpels (Raad van Toezicht van de Waddenacademie) in 1978 als Kamerlid nog voor de legalisering van pedofilie pleitte. Zelfs de leeftijdgrens van 12 jaar mocht er aan geloven.

Alles dat een gat heeft is copuleerbaar voor Ed, de oud-commissaris van de Koningin voor de Provincie Friesland, en Raad van Toezicht van de Waddenacademie.

In 2019 hebben Fokje Fokkema en Fukkie Fukstra van het reclamebureau Braindrain BV de sssseksueule reuvoluusje ontdekt bij een campagne voor bio di ver sitaaait. Ze geloven dat ze dan heel ondoig’nd ssain en aansloit’n op de weur’ld fffan jong’ern.  Droevig dit.

Vulgair, stupide, lullig en feitelijk onjuist

We hoeven slechts de cabaretvoorstelling van Jochem Meijer over de derotiserende werking van een Fries die Nederlands poogt te praten aan te halen: hoe de vrouw direct droog tussen de benen wordt zodra je over ssssekss met de skerpe sss begint in dat nasale opwaartse toontje. Zo lullig.

You Leave Me Dry‘, zong Piet Jelle (PJ) Harvey nog in 1993 op krakende grunge-gitaar… 🙂 Hou daar toch mee op jongens. Dit is zo’n typisch voorbeeld van de tweeslachtigheid in Friesland, die een gebrek aan elite veroorzaakte. ‘Kijk ons eens, wij doen ook mee, vindt ons leuk!

Verder is het verwekken van kindjes – zonder dat rubber om- juist goed voor de biodiversiteit op de planeet. Daarin is de mens onmisbaar onderdeel van een rijke natuur. Om die laatste stelling te begrijpen, schakelen we naar niveau 4: het politieke.

1933: na 86 jaar heeft zij ook Fryslan bereikt

Rubberboomplantages = tegendeel biodiversiteit
Bij niveau 4 komen we op de politieke kant van ‘biodiversiteit’. Vanaf dag 1 is ‘biodiversiteit’ een politiek begrip. Meteen in 1992 was er al een Verenigde Naties-verdrag dat ‘biologische diversiteit’ als de biologische grootheid verkocht,. Zelfs de verbroedering van volkeren zou je met ‘biodiversiteit’ bereiken (preambule VN-verdrag).

Terwijl wetenschappers onderling nog stoeiden wat het nu eigenlijk was, hoe je het kon meten (zie niveau 1)

Bij de CBD-definitie uit 1992 (convention on biological diversity) is ook genetische variatie binnen een soort iets beschermenswaardigs. Maar de mens als biologisch wezen in al zijn raciale variatie, die is nergens als behoudenswaardig geagendeerd. Nee, die zou de Grote Boosdoener zijn. ‘Biodiversiteit’ lijkt uitgevonden als scheidslijn met mensen, als ‘blijf af’-begrip.

Een Fries is blond of rossig

Met name wij blanken, Friezen en Germanen worden verantwoordelijk gehouden voor een ‘biodiversiteitcrisis’, moeten betalen en boeten. Daartoe is deze campagne ook gemaakt, ‘bewustwording’ van iets waarover je schuld zou moeten voelen. Je moet- net als bij die klimaatoverdrijving- je buideltje trekken, vanuit een Fantoom-Protestants schuldcomplex zonder vergeving, PKN-activisme.

Wanneer je voor het behoud van je Fries-Germaanse ras pleit, heet je ‘racist’, in plaats van natuurbeschermer. Toch pleiten we hier voor behoud van die menselijke biodiversiteit.

De blanke bevolking bedraagt maar 8% van het totaal in de wereld. Dus als je er een kindje bij verwekt als blauwogige rosse danwel blonde Fries verrijk je de menselijke biodiversiteit op aarde. We zitten ver onder de vervangingswaarde van 2,1 kind per paar.

Alleen ‘de dommen’ en multiculti-verrijkingen planten zich razendsnel voort, om vervolgens in de armen van jeugdzorg en justitie hun degeneraties te dumpen.

Variatie aan menselijke levensvormen in de Grebbelinie

Neerbuigende wereldvreemdheid
De Conclusie kan dus niet anders dan verwoestend zijn. De campagne is in neerbuigende kleutertaal geschreven. Een beetje zoals de moderne overheid tegenwoordig ook haar burgerservicenummers toespreekt. Met je, jou, jij. Of je debiel bent en bevoogding gebruikt.

Alsof wij, de gewone mens, niet zouden ‘begrijpen‘ wat bi o di ver si teit zou zijn, zo is de campagne geschreven. Door mensen die het zelf ook niet begrijpen. (zie niveau 1) Daarin herkennen we de wereldvreemde houding van mensen die ’t gehele leven aan het subsidie-infuus hingen en die nog nooit iets van enige waarde produceerden.

‘zonneweide’ was eerder weidevogelgebied, dit noemen ze ‘vergroening’

Mensen die een “deltaplan Biodiversiteit’ schrijven en zich dan ‘programmamanager’ gaan noemen of ‘kwartiermaker’. Opgewaardeerd ambtenaar.

Vanuit die wereldvreemdheid als hoger inzicht uitgelegd, dan kom je op het lumineuze idee van een ‘Wat zullen we nu beleven‘-campagne. En om het imago van Braindrain-bestuurders in Friesland groen te poetsen die de bestaande natuur ondertussen vernielen.

Neerbuigende wereldvreemdheid, veinzen deskundigheid

Een verzameling betekenisloos geOH, symptoom van een groter probleem: culturele degradatie en beschavingsimplosie. Ik bedoel:

 • Hoe ‘komen we ‘van de koude kermis thuis‘ wanneer 1 of meer van de meer dan 3000 soorten muskieten ter wereld er niet meer is? Wie mist de inheemse malariamug Anopheles atroparvus ?
 • Wat is ‘alles grijpt in elkaar’, behalve veelzeggende nietszeggendheid? Als je niets te zeggen hebt, kun je dan gewoon niet beter je mond houden?

Ze bedoelen met ‘alles grijpt in elkaar’: wij grijpen allemaal in de subsidiepot. In de praktijk is ‘biodiversiteit’ dus: ‘datgene wat volstrekt nutteloze en talentloze mensen aan publieke baantjes helpt, om zo de publieke ruimte en het internet te vervuilen met vulgaire onzin.’

Goh wat stoer zeg, om te janken wat zielig

Een betere vraag is: Hoeveel subsidie verdampt hier aan deze campagne, die je ook voor tastbare vergroening kon gebruiken? Bijvoorbeeld voor een bloemenlint langs die 1 miljard euro kostende plak asfalt Haak Om Leeuwarden, dwars door 1 van de beste Grutto-gebieden van Fryslan in het oude Middelzee-gebied…

Of al die lelijke bedrijfsterreintjes, waarom maakt de provincie daarvan geen bloeiende bloemenzee? Zie voor meer goede ideeën ons boek ‘Ecomodernisme, het Nieuwe Denken over Groen en Groei’ (Nieuw Amsterdam 2017)

Zo begaan met de bi o di ver si teit, dat het bevoegd gezag 127 miljoen euro durfkapitaal steekt in de industrialisatie van Natura 2000

De laatste vraag: wat is LTO-Noord voor waardeloze vertegenwoordiger van boeren, wanneer je samen met de Postcode Loterij-clubs van WWF, de boertjepesters, campagne gaat voeren tegen het eten van lekker en gezond vlees? Voor ‘de bio di ver si teit’.

Klassieke Natuurbescherming- het mooi maken en houden van je leefomgeving- is het belangrijkste dat er bestaat, zo is overigens de stelling van Interessante Tijden. Juist daarom besteed je 2500 woorden aan  iets waarover je liever had gezwegen. Want de stilte is zoveel mooier.

5 Replies to “LTO Noord helpt vlees demoniseren voor ‘biodiversiteit’”

   1. Ik was er al bang voor. Het gebeurt langs de hele kust van Nederland. Er werd in 2016 een Nationaal Park Hollandse Duinen gesticht langs de Zuid-Hollandse kust, en tegelijk wordt de horizon langs dat park zonder pardon volgegooid met honderden windmolens. Ik weet niet wat er in de hoofden van bestuurders en ‘mileubeheerders’ is gevaren …. maar het is een ernstig virus.

 1. Ik kan mij nog herinneren dat er een slachterij in Friesland (Friesland vlees?) voor de ingang een “permanente”controle kreeg op meldingen van misstanden???? De aanlevering van vee liep met 90% terug gewoon omdat mensen geen behoefte hadden om uren extra kwijt te zijn aan overheidsbemoeienis en regelzucht met als gevolg het bedrijf kapot en zoals later bleek was er niets mis. De desbetreffende minister waste haar handen natuurlijk in onschuld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *