Friese boer op sofa bij de ‘omgevingspsycholoog’…

Mijn God…Welk Bijbelgedeelte kunnen we citeren om de gevoelens van wanhoop hier recht te doen…

Je kunt zelfs al naar de ‘omgevingspsycholoog’, als je echt niet meer weet hoe te leven, en je hebt dat touw al aan de zoldering gehangen. Zo’n omgevingspsycholoog, de RUG heeft d’r 1 sinds 2012, claimt ‘deskundigheid’ in de wijze waarop je psyche zou reageren op ‘de’ natuur. Dus zodra je buiten bent, dan gebeurt er ‘iets’ met je… Of zoiets.

Twintig jaar onderzoek onthult ‘dat dit waarschijnlijk minder het geval is dan we dachten’. Interessante Tijden ging even bij ‘Bijzonder Hoogleraar Natuurbeleving’ Agnes van den Berg op de sofa liggen om van haar diepe inzichten te leren over de helende kracht van Moeder Natuur, met haar klimaatobsessie-rupsen, kritische depositiewaarden en habitatcodes.

De Abdij, Studiecentrrum voor Natuurlijke Historie

De natuur is ongezond
De natuur- het ‘zijn, dat wat is’-, het is overal. ‘Alles is overal’ zou Baas-Becking gezegd hebben. Dat was 1 van de stamvaders der moderne natuurkabouters, zo leer je in het proefschrift van Mechtild de Jong over de 4 natuurvisies in natuurbeleid van afgelopen eeuw.

En inderdaad, het Corona-virus is ook natuur, de pissebed, en spin in huis ook. Maar willen bewijzen dat ‘natuur’ zo ‘gezond’ is als ‘bijzonder hoogleraar’ Agnes van den Berg wil… je kunt door zo’n gesubsidieerde Postcode Loterij Bison op de horens genomen worden, de Rewilding-fantasie van ‘Ark Natuurontwikkeling’, door teken gebeten, een wolk wespen om je heen krijgen.

Bent U wel eens in het nest van een leger Rode Bosmieren gaan staan?Komende maand komt daar dan ook nog weer eens de Klimaatobsessierups bij van Arnold van Vliet (Wageningen UR) en zijn Nature Today, hangt rond iedere eik weer een gevarenlintje. ‘De’ natuur ‘gezond’?

Natuurlijk lazen we ook ‘Last Child in the Woods’ van Richard Louv over de noodzaak om met de realiteit in contact te blijven. Want dat is wat ‘de natuur’ toch is, de realiteit, datgene wat de linkse medemens strevend naar Bureautopia doorgaans zo hinderlijk in de weg zit. Het eggie.

Hier zweren ze bij…literatuur van vandaag; zit wel veel in dat klopt hoor…

Laatste boswachter in het bos
Dat boek werd me bij Cees Veerman in Den Haag als LNV-minister op de koffie aangeraden (2006). Catrien de Pater was er verrukt van. Andre van de Zande eveneens. En nog zo’n Wageningse natuurkabouter die onderdeel van Cees Veerman zijn LNV-stoottroepen werd, waarvan me de naam ontschoot.

Kinderen zouden last krijgen van ‘Nature Deficit Disorder’. Ze vervreemden inderdaad van de natuur, ze fietsen over straat en zelfs in het bos met een luidspreker hardop aan.

Maar een belangrijke oorzaak van vervreemding, ziet ondergetekende in die alarmistische milieuclubs als WNF, die de natuur politiseren. Ze leren dat alle natuur die je aanraakt direct uitsterft, dat de planeet naar z’n grootje gaat, de ijsbeer smelt.

Het vistrapje met Trudy

Daarnaast lijden we vooral aan technocratisering van de maatschappij, en dus vervreemding van onszelf, maar dat is bewust beleid geweest vanuit de Verenigde Naties (2030 Agenda), Club van Rome, het Koningshuis en het World Economic Forum met hun ‘groene’ crypto-communisme. Het Modernisme, Materialisme ontkent dat ‘de ziel’ bestaat, erkent alleen ‘hoofd’ en ‘handen’, wil ‘beter dan God’ zijn, alles maakbaar maken.

En zoals de ouderen zongen, piepen de jongen. Kinderen hebben last van de zelfde technocratisering en de-spiritualsering als de ouders die hen ‘de’ natuur in willen trekken.

Met hun habitatcodes en ‘kritische depositie waarden’, verduurzamingstrajecten met kwartiermakers ( = ambtenaar met haast). Sinds natuur ‘biodiversiteit’ ging heten is er geen bal meer aan, je mag niks meer, behalve ‘de aarde redden’ oftewel slap ouwehoeren en subsidie opmaken.

Zelfde Rypke, andere leeftijd

Je zou door de bureaucratisering van natuur ook beter kunnen spreken van ‘de laatste boswachter in het bos’.

Ze zitten vooral nog wat achter het bureau op hun salaris te wachten, druk met subsidie-aanvragen voor papieren natuurverbeteterplannen en ‘communicatietrajecten’. Dus wie betaalt voor een consult bij de omgevingspsycholoog?

Het blijkt dat ambtenaren daar behoefte aan hebben

The chair has been funded by the National Fund for Rural Areas, founded in 1994 by the government to facilitate activities in the field of nature, woodlands and landscape. The position is for 0.2 FTE and is with the Department of Cultural Geography at FRW.

Werkverschaffing VOOR Wageningen UR DOOR Wageningen UR

Draagvlak bouwen voor Wageningse ambtenarij, zingeving voor linkse zeikerds
Is ze vooral aangesteld om clubs aan het subsidie-infuus van het Ministerie van LNV een gevoel van zingeving te verlenen? Dat ze die 160 miljoen euro publieke organisatiesteun voor slechts 11 clubs- plus nog eens 87 miljoen euro voor Staatsbosbeheer- per jaar ‘wetenschappelijk’ moet verantwoorden?

Dat Postcode Loterijspul met die nieuwe wildertreurnis van ze, hun grote graasmeiers, ganzenplagen, Prozacpaardjes, plasdras en pitrustroosteloosheid…

Sinds de nota ‘Natuur voor Mensen, mensen voor natuur’ moet er namelijk ‘draagvlak’ gebouwd worden voor hun ‘Ecologische Hoofdstructuur die al 5-10 miljard euro kostte, de boerenbraakleggings-operatie voor de PvdA (Mansholt en Muntingh) en de Rabobank.

Hebbes, het staat er letterlijk: PvdA 1987

Liefst draagvlak met fietspaden en asfalt voor de grijzenduiven-files op de elektrofiets, en dan zo’n modernistisch strak ‘bezoekerscentrum’ met glazen puien en klimaatneutraal koekje bij de koffie. Natuur in Nederland mag je op afstand van ‘genieten’, tussen zonsopgang en zonsondergang, niet buiten wegen en paden komen, honden aan de lijn.

Dus zodra je een door een ecologisch bureau omgekat weiland betreedt met ‘Kwetsbaar Gebied’ bordje van zo’n Postcode Loterij Club…pas DAN ben je in ‘de’ natuur.

Dat is ‘de’ natuur… waarvoor Corona Schouten, de publieke vrouw van multinationals de boeren nu wegpest uit naam van ‘stikstof’. Bij die natuur, nou, dan gebeuren er plots onwaarschijnllijke dingen met je. En die natuur heb je dan dus een ‘bijzonder hoogleraar natuurbeleving’ voor aangenomen.

Wageningen World, het alumniblad van de Stichting Wageningen Research van het Ministerie van LNV

Het zijn die sensaties, die de omgevingspsycholoog dan via ‘experimenten’,- lees vragenlijsten-  weet te achterhalen. De omgevingspsycholoog vertelt je dan dat ‘arm meer profijt van de effecten van natuur dan rijk’ en ‘hoe nuchterder het onderzoek en conclusies hoe groter de kans die die worden opgepakt’.

Jahaa…En u dacht dat na de bewegingswetten van Newton en de onzekerheidsrelatie van Heisenberg zo het meeste al was gezegd over de natuur.

…Nou vergis je niet hoor, je had het onderzoek van Agnes van den Berg nog niet gelezen!

En

‘Groen is een leefstijlinterventie waarmee je veel kunt bereiken. Het mooie aan natuur is dat je geen beroep hoeft te doen op motivatie van mensen’.

Wageningen UR: The Dog Ate Our Data

Een ‘leefstijlinterventie’. Die zullen we bij Scrabble nog eens gebruiken. En dan ben je ‘Bijzonder Hoogleraar Natuurbeleving’. Heel Bijzonder ja….

‘De eerste onderzoeken in mijn vakgebied bestonden uit experimenten (…) we lieten mensen een half uur in de natuur zitten of naar video’s kijken. (Porno? RZ) Ook zonder bewegen, trad er stemmingsverbetering op!’

Maar hooh, hier is wel een echte genuanceerde wetenschapster aan het woord die haar schaaltje 18 meer dan verdient, vergis je niet:

‘Dat groen uitnodigt tot bewegen, blijkt geen verklaring voor het positieve effect van de natuur’

Bijvoorbeeld als je een wipje maakt met een nieuw meisje in het wild. Of zo. Nou ja, laten we daar dan ‘meer onderzoek’ naar doen, de schoorsteen moet energieneutraal blijven roken.

Reclame voor bomenkap vanuit de ‘deskundigen’ van Wageningen UR

Asperges steken, of gewoon weer voltijds moeder worden
Kortom: U dacht dat de Duvel niet bestond? Als er zelfs al een ‘omgevingspsycholoog’ bestaat, deskundig in ‘leefstijlinterventies’, een ‘bijzonder hoogleraar natuurbeleving’. Dan zou ik die overhaaste metafysische conclusie nog eens heroverwegen.

Oftewel: de meeste academici kun je wel met basisinkomen naar huis sturen, te werk stellen in de mijnen of asperges laten trekken. Waarom moeten de Polen dat doen, als je ook Wageningse en Groninger academici hebt die het voor halve prijs kunnen na wat fysieke overreding…?

Zulke wetenschap kun je ook wel door robots laten vervangen.

Je staat al versteld wat er met Google Translate mogelijk is tegenwoordig, automatische spraakgeneratoren. Dat geldt ook voor het meeste ecologen-onderzoek. Meng wat signaalwoordjes als ‘tipping point’ met ‘biodiversity’, ‘dire’ en ‘climate change scenarios’, het moet mogelijk zijn om geautomatiseerd ecologen-onderzoek te produceren per robot.

Nou nou, wat een heftige toestanden…

Opzeggen
Agnes verscheen in het ledenblad van het Fryske Gea. Daarvan is ondergetekende 1 jaar lid geweest. Want je wilt je eigen omgeving en organisaties steunen als Bloed en Bodem-Fries. Maar toen – op die kwade dag in de Lendevallei- kwam iemand met vragenlijst in een gebied op mij af.

Die had daar de hele tijd in de auto zitten wachten, een marketeer wachtend op bezoekers, als boa wachtend in schuilplaats op haar prooi. Met vragen als ‘wat vindt u van de bankjes in dit natuurgebied’.

Als Friese vleeshufter zegden we toen direct op. Kansloze en ruggengraatloze club die wat subsidie verdampt, It Fryske Gea.

Verboden Zone

En die wil ‘uw mening’ weten om te horen met welke wind ze mee moeten waaien. Voor het draagvlak. We wensen de directie van it Fryske Gea dan ook dat touw aan de zoldering, als gesubsidieerde steunpilaar van de windturbinisering en verzonnefarming van ons mooie landje. Leugenachtige landverraders.

Ook Jac P Thijsse draait zich in zijn graf om, bij wat Marc van den Tweel maakte van zijn ooit prachtige sjieke organisatie Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten. En al dat Corporate Boeventuig van milieuclubs, sinds kwade genius Pieter Winsemius van ooit respectabele organisaties campagneclubs maakte en groene verfpotjes voor overheid en de UBO’s van ’t grootbedrijf..

Wat mij betreft hangen we ze allemaal op.

Natuurmonumenten wil meer windturbines in de natuur en meer boskappen voor biomassa; opzeggen kan HIER

‘Wij willen U nog beter van dienst zijn’
Maar nu blijkt dan dus dat ik door het afslaan van die vragenlijst van It Fryske Gea haar marktonderzoeker Agnes van den Berg essentiële onderzoeksdata heb onthouden. Een ‘experiment’, waaruit ze dan diepe inzichten over mijn ‘natuurbeleving’ zou kunnen halen. Zodat it Fryske Gea U en mij nog beter van dienst kan zijn!

‘Je kunt natuur eenvoudig toegankelijk maken of haar naar de mensen toebrengen’, zo weten we nu dankzij Agnes d’r inzichten.

Wat voor ‘leefstijlinterventie’ ervaren we hier? Was dit nu een effect van ‘de natuur’ of kwam dit door het bewegen?  Krijgt U ook wel eens de neiging om die BOA’s van die groene clubs aan een wurgkoord te hangen,. Dat ze moeilijk over je loslopende hondje doen, terwijl ze bijvoorbeeld bij It  Fryske net het halve natuurbos kapot zaagden voor de eigen kachel?

Tsja, zulke oprispingen krijg je dan als je op de sofa ligt bij de ‘omgevingspsycholoog’. Krop het niet op, gooi het er uit!

Voor of tegen ‘de wereld’ = ben je voor de globalisme-elite of voor je eigen mensen?

Boerenwijsheidsbegeerte
Een psycholoog vertaalt boerenwijsheden in academisch taalgebruik, we noemen het wel de Boerenwijsheidsbegeerte of Klassieke Leuterkunde. Gebeurtenissen noem je dan ‘events’, en plots klinkt het of je meer te zeggen hebt dan helemaal niets, en beter voor de kinderen had kunnen zorgen.

Of zou ze toch iets hebben onthuld, een nieuwe natuurlijke wetmatigheid hebben ontdekt dat niet eerder iemand was opgevallen.

We lezen:

Aanvankelijk dachten we dat de gezondheidseffecten worden bepaald door uiterlijke kenmerken van de natuur, die ooit een signaalfunctie hadden om te overleven. De belangrijkste conclusie na twintig jaar onderzoek is dat dit waarschijnlijk minder het geval is…

Grote Broer van de Klimazi’s is Watching You: WWF-spotje

Tja, na zulke onthullingen en diepe inzichten, dan staan Einstein en Newton er toch gekleurd op vergeleken met zo’n Bijzonder Hoogleraar Natuurbeleving. Iemand die moet onderzoeken hoe wij die leugenachtige tuinkabouters van die gecorrumpeerde rotclubs en hun LNV-ambtenaren weer aan ‘draagvlak’ kunnen helpen voor zichzelf.

Lees: meer subsidie en gratis grond ten koste van boerenfamiliebedrijven.

Laat dat volk zichzelf toch gewoon opknopen, te beginnen bij de gehele Natura 2000-directie van LNV. En dan afwerkend in de rij naar beneden, tot ook de laatste Alterra-ecoloog het hoekje om is gewerkt met z’n habitatcodes en ‘kritische depositie waarden’.

En laat Cees Veerman- nu Nationaal Groenfonds samen met Jolande Sap en Postcode Loterij- toch ook vooral de eer aan zichzelf houden en zich ophangen. Hang dat touw aan de zoldering daar in Goudswaard, krukje er onder en dan spring…

Alleen voor kutburgers verboden toegang

Pfff nou, Agnes, dat moest er even uit bij je op de sofa. Lucht toch wel op, zo’n consult bij de omgevingspsycholoog. Wat voor leeftstijlinterventie raadt je me nu aan? Dat er…

‘Verstandig en gedoseerd meer gebruik gemaakt gaat worden van de kracht van de natuur om de fysieke en psychische weerbaarheid te versterken. De effecten zijn er. Laten we daar onze winst mee doen.

🙂

One Reply to “Friese boer op sofa bij de ‘omgevingspsycholoog’…”

  1. Hallo Rypke,

    Er is een bijbel gedeelte dat van toepassing is op deze mevrouw.

    Koning Saul op bezoek bij de waarzegster te Endor…..1 Sam 28: 5 – 20.

    Groet, Jan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *