Familie Lubbers zet visgrond Noordzee vol windmolens

De beste visgronden geofferd aan de windustrie…

De Lubbers-familie zet met hun joint venture met Strukton, Hollandia Offshore sinds 2009 de beste visgronden van de Noordzee vol met windturbine-farms. Zij maken bijvoorbeeld DC-aansluitingen van honderden kilometers kabel op de vaste wal. 

Ze namen deel aan projecten bij het Duitse eiland Sylt (1 miljard euro) en boven Schiermonnikoog (450 miljoen euro) als ‘1 van Europa’s grootste contractors in offshore constructies in de wind industrie’.

Profiteert de Lubbers-familie dus ook van het Noordzee-akkoord? Volgens RTL Z zou het niet goed gaan met Hollandia, zodat ze een deel van hun bedrijf onder het label Orange aan Standard Investment (private equity, Leidsegracht 3 Amsterdam) verkochten. 

Dus dan komt klimaatpolitiek met windturbines zeker van pas. Is CDA-senator Niek Jan van Kesteren (vm VNO-NCW-baas) daarom bestuurslid bij Stichting de Noordzee, het groene verfpotje voor windmolens in zee? En kocht Tennet onder invloed van de Lubbers-familie en Niek Jan van Kesteren het Duitse net?

Premier van Moeder Aarde, Ruud Lubbers
De katholieke familie Lubbers met hun staalbedrijf Hollandia Offshore geeft enorm om Moeder Aarde. Hun drievoudig premier Ruud Lubbers, zeg maar voorloper van ‘groene’ Mark Rutte, zat in de Earth Charter Commission onder aanvoering van Steven Rockefeller (Rockefeller Brothers Fund), volgend op het Rio Klimaatverdrag 1992) waar alle windmolenpolitiek uit voortkwam.

Die commissie ontwierp de nieuwe wereldreligie in 1998 waarin Moedertje de Planeet heilig is verklaard, het Earth Charter met 16 geboden voor de Nieuwe Aarde. Ook de voorloper van de aanlandplicht voor bijvangst (discard ban) stond al in dat Earth Charter in artikel 15 c. Alle genderpolitiek eveneens.

De samenstelling van dat Charter en het vergaderproces in bijvoorbeeld Parijs, dat werd door de Nederlandse regering gefinancierd. Aarde wordt er met ‘Hoofdletter’ aangesproken. Uit dat Earth Charter kwamen in Nederland clubs voort als World Connectors. En de ‘kerk’ daarvan is Pakhuis de Zwijger in Amsterdam.

IN het Earth Charter (2000)

Rudolphus Lubbers zag de Jezuiet Teilhard de Chardin als voorbeeld.

En die Jezuïet werd ook in de Groene Encycliek van Paus Franciscus (Laudato Si) geciteerd in 2015, tot genoegen van Rudolphus Lubbers. Deze vriend van het Huis van O. was daarnaast 1 van de mede-oprichters van het ‘Groene Kruis’. 

Net als de mentor van Mark Rutte, de ‘groenste’ van alle VVD’ers Pieter Winsemius, bekleedde Lubbers een leerstoel bij Globus aan de economie-faculteit van de Universiteit van Tilburg.

Winsemius heeft daar in Tilburg nog steeds zijn ‘Sustainability Challenge Foundation’ gevestigd.Met in het bestuur een topambtenaar van BuZA, Hugo von Meijenfeldt. Die was tot voor kort de nationale coördinator van VN-politiek in Nederland (de 2030 Agenda met haar klimaatdoelen en genderpolitiek)

Van het Ministerie van BuZa en Prins Claus, sinds 2018 door andere partijen gesubsidieerd

Zoon Lubbers, Paul prominent in Groene Religie
Ook de deeltijdindiaan van het CDA, oud SER-voorzitter (1999) Herman Wijffels (Rabobank, Natuurmonumenten) is 1 van de promotoren van dat vrijmetselarij-achtige manifest, Earth Charter.

One World, het blaadje van de ngo van Prins Claus (NCDO), de ngo die opging in de Stichting SDG Nederland (2018) maakte deze week weer reclame voor Moeder Aarde-rechten: ‘De Aarde’ moet rechten krijgen, dat idee. Het betekent zoiets als ‘Gij klootjevolk moet van ONZE planeet afblijven’…

Earth Charter (Steven Rockefeller/Unesco) Het Eerste Gebod van onze nieuwe staats-ideologie onder Rutte 3

Ruud Lubbers zijn zoon Paul Lubbers is nu bestuurder van dat Earth Charter International. In het Vredespaleis lanceerde Beatrix van O. in juni 2000 dat Charter.

Ruud Lubbers ging als lid van de Club van Rome in de jaren ’70 de politiek in, en verkondigde als 3-voudig CDA-premier het groene evangelie. Onder Lubbers tekende Nederland de Klimaatverdragen, waaruit alle windenergie-projecten voortkwamen. Het CDA ontwierp de subsidie-regelingen voor die windmolens, de MEP-regeling (Pieter van Geel), de SDE en SDE+ (Pieter van Geel en Ger Koopmans)

Steven Lubbers

Hollandia op zijn smalst
Ondertussen zat de rest van de familie Lubbers ook niet stil. Zij bouwden het staal-imperium Hollandia verder uit, terwijl Ruud het ondertussen als schopte tot Minister van Economische Zaken en later drievoudig premier.

Dat bedrijf ontstond in 1928 uit de Amsterdamse Ballast Maatschappij (ABM), dat tegenwoordig ook in offshore zit, als ik me niet vergis. In de jaren ’70 ontstond na wat fusies en overnames van ondermeer ZNS de huidige staalkoning Hollandia in Krimpen aan de IJssel van de Lubbers familie.

Tegenwoordig is Steven Lubbers daarvan de CEO.

Die vormden in 2009-mogelijk anticiperend op de klimaatpolitiek die het CDA in de steigers zette- samen met Strukton een Joint Venture, die stalen kabel-aansluitingen voor offshore windfarms legt en de zogenaamde ‘stopcontacten’. Zo werden zij volgens ‘Totalworld Energy’ in hun Company Profile ‘One of Europe’s Leading Fabricators for Offshore Structures for the Wind industry’.

Zo werd Hollandia Offshore deelnemer in het Dantysk-windfarmproject bij het Duitse eiland Sylt, dat 2014 werd gebouwd. Daar werd in een project van Vattenfall (51%) en SWM  uit Munchen(49%) voor 1 miljard euro op zee verspijkerd aan stalen DC-kabels en stopcontacten. Kassa met subsidie.

Tennet vult zakken van Hollandia met geleende miljarden
Dan volgde er nog het zusterproject Sandbank. De aansluiting op het Duitse net (dus Tennet, want Nederland kocht het Duitse net) werd ook hier door de familie Lubbers haar Hollandia Offshore verzorgd met 210 km DC-kabel. Bij de legging werd het constructieschip Oleg Strasnov ingezet van Seaways Heavy Lifting (Zoetermeer), varend onder de vlag van Cyprus.

…..

Dat schip van ongeveer 1miljard euro werd speciaal voor zulke klusjes gebouwd. En dan hielp de familie Lubbers met hun Hollandia Offshore onder bezielende leiding van Nico Noorlander, ook nog eens het Riffgat windfarm-project oostelijk van Schiermonnikoog in de steigers zetten van EWE (90%) en ENOVA (10%).

Bij de DC-aansluiting op het Duitse net in handen van 100% Nederlands staatsbedrijf Tennet, daarmee was ook weer 480 miljoen euro gemoeid. Kassa. Die aansluitingen van windfarms op zee worden nu door Tennet volledig gefinancierd. Ook in het Noordzee-akkoord is dat het geval.

Het ‘stopcontact’ om windturbines op zee aan te sluiten

Voorheen moesten de operators dat zelf financieren. Nu dankzij een regeringsbesluit na het ‘Energieakkoord’ (2013) van de Sociaal Economische Raad (SER) van Wiebe Draijer en Ed Nijpels springt Tennet in dat investeringsgat. Die betaalt nu alle aansluitingen van windfarms op zee. Dat moeten ze doen met geleende miljarden.

Dus dan vult Tennet ondermeer de kas van Hollandia Offshore, dat die aansluitingen verzorgt aan land met oa stalen DC-kabels legt. En dat moet Tennet doen met geld dat ze niet bij kas hebben, dus via miljardenleningen op de kapitaalmarkt, ‘Green Bonds’. Dat zijn obligaties met groene belofte.

Nu we de Lubbers-familie als 1 van de UBO’s/Bovenbazen hebben geidentificeerd, levert dat interessante vragen op. Zie ook op 7:15 van bovenstaande filmpje de lobbyist van Stichting de Noordzee die uit naam van ‘Rijke Noordzee’, het Earth Charter proof maken van de natuur, ‘heel veel offshore windparken’ wil ‘om te voldoen aan de energietransitie’:

 • Is CDA-senator Niek Jan van Kesteren hun lobbyist, en zit hij daarom in het bestuur van het groene verfpotje van windmolens op zee, Stichting de Noordzee met daarin de zoon van Frans Timmermans als ‘communicatie’-medewerker? (verkoper)
 • Moest Tennet vanwege de in staal gegoten belangen van de Lubbers-familie dan het Duitse net aankopen,wetende welke enorme offshore-klussen hier lagen? Ze vormden in 2009 immers die Joint Venture, en rond dat jaar besloot Tennet onder Mel Kroon om deze publieke kat in de zak te kopen, stroommarktje spelen…
 • Hoeveel opdrachten liggen er voor Hollandia Offshore-Strukton in het verschiet als het gehele Noordzeeakkoord ten koste van de visgronden van Nederlandse vissers wordt uitgerold?
 • Wie is de UBO (Ultimate Beneficiary Owner, bovenbaas) van Strukton?
 • Wie is de UBO van Standard Investment?

Het Rode Pil-schema

Ruud Lubbers, onze eigen Al Gore?
Tot slot hier nog het Rode Pil-schema dat we ontwierpen om u van democratische sprookjes te genezen. Nederland is een Multinational, een onderneming geleid door de UBO’s en het Koningshuis dat zo de eigen zakken vult, en ‘groene praatjes’ vullen tegenwoordig vele begrotingsgaatjes.

Dus je demoniseert de visserij tot ‘bodemberoerder’, en poetst jezelf ‘groen’ door te stellen dat je ‘de natuur’ helpt door vissers te verjagen. En vervolgens zet je al hun visgronden vol met stalen schroot van de Familie Lubbers uit Krimpen aan de IJssel.

1 grote kermisverlichting wanneer je gaat vissen bij de Sylt

Nu bewijs je natuurlijk niet, dat Ruud Lubbers als politicus de weg effende voor het ‘groene’ staalbedrijf van zijn broers. Mijn broer werkt bij Shell, maar dat betekent ook niet dat ik daar enig belang bij heb. Maar Hollandia investeert ook in windfarms op land, in Nederland oa bij Zeewolde. En het is een feit, dat ze financieel giga binnenlopen op het beleid dat Ruud en zijn CDA-connecties op gang brachten.

Tegelijk leggen ze ook gaspijpleidingen aan, zoals de Southstream voor het Italiaanse ENI.

Laten we zeggen dat het religieuze Moeder Aarde-geloof en keihard zaken doen opmerkelijk goed samen gaan. Dan was Ruud Lubbers gewoon onze eigen Al Gore? De meeste leden van de 20 jaar geleden actieve Earth Charter Commission zijn nu dood, Ruud ook. Alleen Steven Rockefeller is nog actief.

Amerikaanse anti-visserijclub Oceana, die in Brussel tegen onze vissers lobbiet voor aanlandplicht. Ook gefinancierd door Steven Rockefeller en zijn Rockefeller Brothers Fund

Dat legaat van Standard Oil financiert klimaatclubs als 350.org, Greenpeace, en het hielp Oceana oprichten samen met Pew. Die Amerikaanse club krijgt van Brussel nu jaarlijks meer dan 1 miljoen euro subsidie, om onze vissers in een kwaad daglicht te zetten. Oceana financiert ook weer Stichting de Noordzee.

Is het volzetten met stalen schroot van die zee geen aantasting van ‘Aarde’? Nee dus, want Stichting De Noordzee helpt ze het verhaal verkopen, dat je zo de natuur redt: omdat je daar dan niet meer mag vissen, zou een waar onderwaterparadijs ontstaan tussen die windmolens…

Andere financiers zijn de Waterloo Foundation van een Joodse geldjongen, die sponsort ook de Good Fish Foundation.

OCEANA-financiers;

De website ‘Hollandiaoffshore.nl’  (bel 0180-540540) uit het geciteerde artikel, die verwijst nu direct door naar Hollandia.biz onder beheer van Standard Investments. Van dat (half) verkochte onderdeel is de Familie Lubbers nog 50 procent aandeelhouder. Nu wil ik nog graag weten:

 • zijn de offshore-activiteiten ook meegegaan naar die deal met Standard Investment?
 • Hoeveel nieuwe klussen houdt de familie Lubbers over aan het Noordzee-akkoord van Carola Schouten en dat VVD-meiske op Infrastructuur & Windmolens (I&M)?

Zitten hier de Offshore-activiteiten nu ook bij? Nu 50% in handen Standard Investment aan Leidsegracht 3 Amsterdam

Je ziet dus dat de UBO-hypothese vruchtbaar onderzoek oplevert. Dan snap je eindelijk hoe Nederland ‘werkt’. Dan kun je voorbij de verkooppraatjes zien over ‘inspraak’, ‘democratie’, ‘het milieu’. Je ziet via de belangen hoe de klimaatvork in de steel zit.

We zijn gewoon een ordinair roversnest, Nigeria aan de Noordzee, in handen van miljardair-families rond het de multi-miljardairs van het Huis van O. die hun gewetens groen wassen.Met hun ‘fixers’ in het Parlement, Senaat en de regering, die hopend op een mooi baantje in het post-politieke leven dan hun best voor ze doen.

Kijk maar waar Mark Rutte straks terecht komt… Een grote bank?

3 Replies to “Familie Lubbers zet visgrond Noordzee vol windmolens”

 1. Ik kwam toevallig vandaag nog de naam Lubbers tegen toen ik iets verder bracht rondom Srebrenica. Hij was het die troepen in 1993 aan NATO misdaden in de Balkan uitzond. In 1995 was het overigens Kok.
  Een heel toneelspel rond een filmrolletje. En een aangepraat schuldcomplex o.a.
  Pas onlangs kwam ik het werk tegen van Alexander Dorin “Srebrenica, niether Massacre, nor Genocide” uit 2010.
  Daar viel toen het kwartje en paste het geheel weer in een logisch NATO misdaadverhaal.
  Op YT is wel een interview met hem te vinden en hier iets op Voltairenet
  https://www.voltairenet.org/article164273.html

 2. Hollandia ging in 2017 met Croon Wolter Dros een samenwerking aan voor het leveren van een totaalpakket bij de bouw van windparken. In hetzelfde jaar en 2018 boekte Hollandia Offshore verliezen en besloot de familie de offshore tak te sluiten ondanks dat men in 2017 nog verwachtingen had. Het lijkt erop dat de offshore tak niet bij de deal met Standard Investment zat.

  https://maritimetechnology.nl/hollandia-en-croonwolterdros-ijzersterk-aanbod-voor-offshore-windparken/
  https://www.rtlz.nl/business/artikel/4697771/familie-lubbers-verkoopt-kwakkelend-staalbedrijf-hollandia
  https://www.ad.nl/rotterdam/hollandia-stopt-met-offshore-tak-90-mensen-ontslagen~ad1ee537/?referrer=https://www.rtlz.nl/business/artikel/4697771/familie-lubbers-verkoopt-kwakkelend-staalbedrijf-hollandia

 3. Hollandia-Kloos bouwde ook de bruggen voor de Betuwelijn. Waar premier Lubbers hoogstpersoonlijk zorgde dat er bruggen moesten komen, géén tunnels.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *