‘Rus’ ( = Roeiers, Vikingen) regeerden ook de Friezen

Rus, Roeier…

De Middelzee spleet Friesland in twee in Oostergo en Westergo. En op haar restant, de Zwette troffen we deze roeier vanochtend. Een buiten-Fries die roeide richting Sneek. Men zegt wel dat Friezen en Vikingen verwantschap hebben.

De Deense Vikingen kwamen vooral bij ons op de koffie al voordat ze ‘Viking’ gingen heten. Die Denen hadden de zelfde leefwijze als de Friezen als handelsvaarders, die al in de zevende eeuw tot in het Oost Romeinse rijk (Constantinopel) aan toe vaarden. Die plaats zouden de Vikingen via Rusland ook in de 9de eeuw bereiken.

Ze zijn beide blond danwel rossig met blauwe ogen en ‘fan bugjen fremd‘. Maar wie wist dat de zelfde Rorik die stamvader werd van ‘Rusland’, het land van de ‘roeiers’, misschien de zelfde Viking is die ook over de Friezen tijdelijk regeerde als ‘Rorik van Dorestad’?

Zwette, wat rest van de Middelzee…

Dankzij die gelijke leefwijze van de handelsvarende kustvolken tussen het Zwin (Zeeuws Vlaanderen) en het Deense Jutland, werd ook op Wieringen nog een Vikingschat gevonden (Westerklief 1996). Wieringen is natuurlijk gewoon Friesland, het huidige ‘Friesland’ is enkel het ‘Frisia Major’, Westerlauwers Friesland.

Maar ook van de Friezen zijn in bijvoorbeeld Stavoren geslagen munten gevonden tot in Rome en het Baltische kustgebied. De Friezen kwamen net als de Noormannen bijna overal waar je roeiend en zeilend kon komen.

Vlakbij de Zwette ligt het plaatsje Wieuwerd van de mummiekerk. Daar zou bij terpafgravingen ook zo’n goudschat gevonden worden van een Friese handelsvaarder, die ze op het jaar 640 dateerden.

Goudschat van Wieuwerd (640), Rijksmuseum van Oudheden Leiden

Toen lag Wiewerd dus aan zee, de zich toen uit de monding van de Boorne vormende Middelzee. Die goudschat is nu ten toon gesteld in het Rijksmuseum van Oudheden. Ze omschrijven de schat als volgt:

De goudschat bestaat bijna geheel uit sieraden, waaronder drie ringen, niervormige oorhangers en de voetplaat van een grote gouden broche (fibula), versierd met filigraandraadjes. De vele hangers bevatten munten die tot sieraad zijn omgewerkt.

Ze zijn afkomstig uit het Oost-Romeinse Rijk, onder andere van de zesde-eeuwse keizer Justinianus uit Ravenna

Die Friese handelsvaarder had dus al contact met het Byzantijnse rijk, dus Constantinopel.

De zogenaamde ‘Noormannen’ kregen hun reputatie als woestelingen omdat ze met steeds meer geweld de voor zichzelf gunstige handelsvoorwaarden afdwongen. Dat voorrecht houdt nu alleen de overheid zichzelf nog voor.

Zwette

Eenmaal bij een rivier aangekomen roeiden die Vikingen dan de delta op.

De Zweedse Vikingen zouden zo de naam ‘Rus’ krijgen, wanneer ze de Dnjepjr naar Kiev oproeiden, de Oud Noorse naam voor ‘Roeier’. Al die honderden, zo niet duizend kilometer stroomopwaarts roeiden ze door het huidige Rusland in zo’n drakenbootje. En dan ook nog energie hebben om te kunnen plunderen en verkrachten.

De Middelzee oproeien

Een andere versie die ik hoorde, was dat ‘Rus’ juist het Oud Slavische woord voor ‘roeier’ was, en dat de Slavische bevolking in huidig Oekraïne de Vikingen die naam zou geven, die roeiers die de Dnjepr op vaarden om te komen handel drijven. Uiteindelijk zouden die ‘roeiers’, Rus’ zo al roeiend zelfs Constantinopel bereiken via de Zwarte Zee.

De Vikingen bouwden van de Baltische Zee tot het Byzantijnse Rijk bij Constantinopel aan de Bosporus tussenposten. De belangrijkste eerste tussenpost werd Novgorod. Die zou zijn gesticht door Rurik (830-879), de stamvader van de ‘Kievan Rus’.

Die heet ‘Roderik’ in het Germaans. Die Kievan Rus zouden door de Grieks sprekende Byzantijnen de Varangians genoemd worden.

Rypbald de Viking, Friezen en Vikingen hebben een gemeenschappelijke herkomst in leefwijze en biologische komaf

De Viking-Russen bouwden van de 9de tot 11 de eeuw hun handelsposten uit tot koninkrijk langs de Dnjepr, van Novgorod tot Kiev en de Zwarte Zee. Daaruit zou uiteindelijk in de 16de eeuw het Russische Tsarenrijk groeien. Met de ‘Tsaar’, Slavisch voor ‘Caesar’, dus ‘keizer’ als voortzetting van het in 1453 gevallen Byzantijnse keizerrijk in Constantinopel.

Toen werd de stad door de Turkse horden ingenomen. En de prachtige Haga Sofia-kerk zou als moskee worden ontheiligd. (Nu is het een museum). De ‘Rus’ zetten toen de Orthodoxe Christelijke traditie voort, die in Constantinopel was verloren gegaan door de Turken.

Eend op de Zwette

En zo is er toch ook weer een mogelijke verbinding met Friesland en de ‘Rus’, de roeiers, volgens Wikipedia. Want er is debat, of die Rurik van Novgorod de zelfde zou kunnen zijn als de ‘Rorik van Dorestad’ die in Frankische kronieken opduikt. Dat was een Deense Viking, van het Deense vorstenhuis van de handelsplaats Haithaibu op Jutland aan de Baltische Zee.

Die handelsplaats werd ook veel door Friese handelsvaarders  bezocht.

Dorestad was toen een Friese stad, alle Boven-Rijnse kustgebied was ‘Fries’, zo leer je ook van Harre Halbertsma’s standaardwerk ‘De Friese Oudheid’. En die stad werd in de 9de eeuw steeds door de Vikingen aangevallen.

Twee eenden op de Zwette

Die Roderik zou tussen 841 en 873 over delen van Friesland regeren, nadat hij van de zoon van Karel de Grote, Lodewijk de Vrome al wat land had ontvangen., en hij zou zowel Utrecht als Dorestad veroveren. Uiteindelijk sloot hij in 873 een pact met 1 van de drie met elkaar strijdende kleinzoons van Karel de Grote, Lodewijk de Duitser. Jawohl.

In ons tweeluik over de Friese Vrijheid zochten we al uit, hoe de Franken en de Friezen zich tot elkaar verhielden. Lotharius zou in het verdrag van Verdun (843) de zeggenschap over de Friezen krijgen, maar zijn 2 broers vochten dat aan. De hier besproken theorie van historicus Luit van der Tuuk is dat de drie Karolingische broers in hun onderlinge machtstrijd de Vikingen tegen elkaar zouden inzetten.

En dat die strijd om de keizerlijke erfenis van het Frankenrijk de invallen en plunderingen in Friesland zou verklaren.

Onder invloed van de Franken zou Rorik (Roderik) zich ook tot het christendom bekeren. Hij zou als ‘Rorik van Dorestad’ in Frankische kronieken belanden, en zo in het jaar 880 nog genoemd worden.  Er is dus debat, of hij dan de zelfde Rorik zou kunnen zijn als ‘Rorik van Novgorod’, die stamvader van de ‘Rus’ werd.

…en dan nog duizend kilometer tot Constantinopel…

Die Rorik zou onder invloed van een bezoek aan de Haga Sofia in Constantinopel het christendom aannemen. Geen wonder, als je wat Viking-langhuizen gewend bent van hout. En je komt dan in de grootste keizerlijke stad op aarde, Constantinopel om het meest wonderlijke goddelijke gebouw te zien, de koepelkerk van de Byzantijnse (Grieks sprekende) christenen.

Zo werd de ‘Russisch Orthodoxe Ziel’ gevestigd. Door een Viking dus, een ‘Rus’, roeier. Of beide – dus Rorik van Novgorod en Rorik van Dorestad- nu de zelfde ‘Rorik’ kunnen zijn is nu al decennia voer voor academici. Zoveel bronnen zijn er niet, waarin hun personages opduiken, dus hoe minder bekend is hoe meer speculatieruimte.

Vikingstijl in strijd tegen ‘de duurzamen’. Niet tegen oneerlijkheid kunnen, dat was ook een biologische eigenschap van de Germanen.

Wel zagen we dus al dat die Friese handelsvaarder uit Wieuwerd al in Constantinopel geweest moet zijn. Hoe die Fries in Constantinopel terecht kwam, hoe hij gevaren moet hebben in zijn platbodem is niet bekend. Dat was al in de zevende eeuw, twee eeuwen voordat Rorik van Novgorod bij de Byzantijnen kwam buurten.

Zowel de Friezen als de Vikingen schrokken er dus niet voor terug, zo’n stukje stroomopwaarts roeien of langs de kust varen. Zouden de Vikingen dat roeien dan niet van de Friezen hebben opgepikt?

Er zullen vast meer Vikingen zijn geweest die Rorik hebben geheten. Zoals er ook wel meer mensen zijn die Jan de Vries heten. Maar roeien, dat konden ze vast allebeide, die ‘Rus’… En zo hebben we dankzij de foto die we vanochtend namen van een ‘roeier’ weer wat geleerd over de natuurlijke historie der Friezen. Dat we ook broeders met de ‘Rus’ zijn.

One Reply to “‘Rus’ ( = Roeiers, Vikingen) regeerden ook de Friezen”

 1. Albert Delahaye, “Een andere kijk op..”
  https://web.archive.org/web/20180327210641/http://noviomagus.info/

  [quote]
  Dorestad is Audruicq (rond 1300 Aldervicum geheten, in het Nederlands Ouderwijk)!
  De plaats Dorestad heeft na de verwoesting van de Noormannen een vervolg gekend en was niet, waar men in Nederland altijd van uitging, in 863 volledig verwoest. In verschillende kronieken wordt Dorestad ook na 863 nog steeds genoemd. In een akte uit 898 wordt de reeds vroeger verleende tolvrijheid voor Dorestad bevestigd. Deze akte paste nooit in de Nederlandse interpretatie en is dan ook altijd stilzwijgend onder tafel gehouden. Het oude Dorestad heeft een bewoningscontinuïteit en heet nu AUDRUICQ gelegen in Frans-Vlaanderen.
  [/quote]

  [quote]
  Wie meteen stelt: “De Renus is toch de Rijn?” geeft daarmee te kennen weinig weet te hebben van de klassieke teksten waaruit het tegendeel blijkt. Tot heden is er nog niemand in geslaagd om de teksten van Julius Caesar, die het eerst over de Renus schrijft, op Nederland of Duitsland toe te passen.

  De Renus blijkt een rivier in Gallia te zijn, precies ook zoals Julius Caesar het in zijn boek over de Gallische Oorlog schrijft.
  [/quote]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *